Και επίσημα το «Αλλάζω συσκευή 2» – Η νέα επιδότηση μέχρι 10.000 ευρώ

Αλλάζω συσκευή: Ανακοινώθηκε και επίσημα με τη δημοσίευση του οδηγού, το νέο πρόγραμμα επιδότησης που αφορά νέους δικαιούχους, αλλά όχι για όλους, καθώς έχουν περιορισμένα κριτήρια. Προβλέπεται αγορά εξοπλισμού μέχρι 10.000 ευρώ. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Ξεκινάει σε από μέρα σε μέρα ο νέος κύκλος του «Αλλάζω συσκευή» που αφορά σε πολύ λιγότερους δικαιούχους, με τον οδηγό που δημοσιεύτηκε να παρέχει όλες τις λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη δημοσίευση του οδηγού για το «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» που προσφέρει ενισχύσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις με πιο αποδοτικό και οικονομικό εξοπλισμό.

Το «Αλλάζω συσκευή» για τα νοικοκυριά είχε ιδιαίτερη επιτυχία και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δικαιούχων, κάτι που αναμένεται να γίνει και αυτή τη φορά για τους επιχειρηματίες, που θα μπορέσουν να λάβουν επιδότηση μέχρι και 10.000 ευρώ.

Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες:

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλατφόρμα για ηλεκτρονική αίτηση θα ανοίξει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί κατά την προκήρυξη του προγράμματος, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στο επόμενο διάστημα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Αλλάζω συσκευή 2: Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση-επιδότηση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού.

Αναλυτικά ο εξοπλισμός που επιδοτείται:

 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
 • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
 • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Αλλάζω συσκευή 2: Τα νέα ποσά

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Ειδικότερα, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις – Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην ενίσχυση:

i. δαπάνης εξοπλισμού:

 • αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
 • αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
 • αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

ii. δαπανών υπηρεσιών:

 • εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.)
 • έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση
 • υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης, και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης, βάσει της απόφασης ένταξης.

Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ allazo-syskeyvi-epixeiriseis-prodimosieysi.pdf (ypen.gov.gr)

Έρχονται νέα κουπόνια για ηλεκτρικές συσκευές

Μία νέα οδηγία θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές και θα δίνει νέα κίνητρα, αλλά όχι για αγορά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» που δόθηκε πέρσι για αντικατάσταση των ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, αφού φαίνεται πως τελικά… κάνουν κακό στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα νεότερα που έρχονται από τις Βρυξέλλες, η Επιτροπή είναι έτοιμη να δώσει νέα οδηγία που θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επισκευάζουν τις συσκευές τους που χαλάνε με πιο οικονομικό τρόπο, αντί να σπεύδουν και να την αλλάζουν.

Όπως γράφει η «Καθημερινή», και καλό αυτό θα κάνει στο περιβάλλον, αλλά και οι καταναλωτές θα ξοδεύουν πολύ λιγότερα χρήματα.

Πιο αναλυτικά, πριν από μερικές ημέρες, επετεύχθη συμφωνία  για τη σχετική οδηγία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά τώρα θα πρέπει να ψηφιστεί και επίσημα.