Έκτακτη ανακοίνωση: Αλλάζει ο τρόπος που μπαίνουμε στο Taxsinet – Δείτε τι έχει συμβεί

Taxsinet: Νέα διαδικασία για την απόκτηση κωδικών στο Taxisnet από την 1η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στην εφαρμογή «Κλειδάριθμος» στην οποία δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμούν να έχουν,
  • Τον ΑΦΜ τους με βάση τον οποίο, και κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας στην περίπτωση φυσικού προσώπου που ενεργεί για τον εαυτό του, επιστρέφονται συμπληρωμένοι, κατά περίπτωση ορισμένοι ή όλοι οι χαρακτήρες από τα επωνυμικά τους στοιχεία όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Φορολογικό Μητρώο (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο επί φυσικού προσώπου και επωνυμία επί μη φυσικού προσώπου),
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας τους (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail).
  • Εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία θα επιλέξουν την εξ αποστάσεως χορήγηση κλειδαρίθμου, οφείλουν να συμπληρώσουν στην αίτηση τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτουν και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργάζονται.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η χωρίς περαιτέρω ταυτοποίηση έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου, θα πρέπει ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου να είναι δηλωμένος στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του φορολογούμενου και επίσης συνδεδεμένος με τον συγκεκριμένο φορολογούμενο στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

Τόσο ο αριθμός κινητού τηλεφώνου όσο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επαληθεύονται με τη αποστολή κωδικού ο οποίος εν συνεχεία καταχω-ρείται από τον χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Οι ως άνω κωδικοί αποστέλλονται κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας στην περίπτωση φυσικού προσώπου που ενεργεί για τον εαυτό του.

Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου

Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου για φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλλει:

Ο ίδιος ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως φορολογικής κατοικίας, ο οποίος παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο με μία εκ των παρακάτω διαδικασιών:

  • Εξ αποστάσεως, με επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτησή του. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e- mail, που συμπληρώθηκε από τον ίδιο τον φορολογούμενο στην αίτηση εγγραφής του, το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου και με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που συμπληρώθηκε στην αίτηση εγγραφής του, το δεύτερο μέρος του κλειδαρίθμου.
  • Εξ αποστάσεως με άμεση βιντεοκλήση με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της υπηρεσίας myAADElive της ΑΑΔΕ ή με βιντεοκλήση κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης ηλεκτρονικά, των απαιτούμενων στοιχείων για την εξ αποστάσεως εγγραφή ή επανεγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου και παραλαβή κλειδαρίθμου, δίνεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να επικοινωνήσει μέσω βιντεο-κλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας «myAADElive», είτε άμεσα με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο είτε κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει την Άμεση Βιντεοκλήση myAADElive, μεταβαίνει στο περιβάλλον της υπηρεσίας «myAADElive», όπου επιλέγοντας «ΕΙΣΟΔΟ στην υπηρεσία» στην Πύλη Εισόδου και Επικοινωνίας με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα εκπροσώπου της ΑΑΔΕ και τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής.

Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπρόσωπος, ο φορολογούμενος δύναται να μεταφερθεί στην υπηρεσία βιντεοκλήσης κατόπιν ραντεβού, για να προγραμματίσει ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ.

Εάν επιθυμεί να προγραμματίσει ραντεβού, μεταβαίνει στην εφαρμογή «Βιντεοκλήση myAADElive με Ραντεβού» όπου καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Στη συνέχεια επιλέγει ραντεβού από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του.

Με την καταχώρηση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται στον φορολογούμενο μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού στα στοιχεία επικοινωνίας, που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του.

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ραντεβού, ο εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του προσώπου που αιτείται τον κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που επιδεικνύει ο ίδιος ο φορολογούμενος, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.

Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων βάσει των επιδεικνυόμενων εγγράφων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ελέγχων ταυτοπροσωπίας και επιβεβαίωσης των στοιχείων του φορολογούμενου, ενημερώνεται ο φορολογούμενος ο οποίος παραπέμπεται στη Δ.Ο.Υ. για αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στη Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας δύναται να επιλέξει τη διαδικασία παραλαβής κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ.

Επιλέγοντας αυτή τη διαδικασία μεταβαίνει στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου», από όπου επιλέγει διαθέσιμο ραντεβού σε Δ.Ο.Υ. της επιλογής του.

Με την καταχώρηση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται σ’ αυτόν μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού στα στοιχεία επικοινωνίας, που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του.

Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του κλειδαρίθμου είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.λπ.) του φυσικού προσώπου Εφόσον ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του ιδίου του φορολογουμένου από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., ολοκληρώνεται το Ραντεβού και αποστέλλεται με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση ο Κλειδάριθμος του Φυσικού Προσώπου.

Για τις περιπτώσεις, που το φυσικό πρόσωπο ενεργεί για τον εαυτό του και απαιτείται ταυτοποίηση (άμεση ή προγραμματισμένη βιντεοκλήση myAADE ή ραντεβού στη Δ.Ο.Υ.), υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης της αίτησης για επιλογή εναλλακτικού τρόπου ταυτοποίησης, εφόσον αυτός που επιλέχθηκε κατά την ολοκλήρωση της αίτησης δεν οδήγησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ανάκτηση της αίτησης πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον κωδικό αίτησης που αποστέλλεται μέσω e-mail και κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) φυσικών προσώπων (ανηλίκων, προσώπων στερούμενων δικαιοπρακτικής ικανότητας κ.λπ.) και οι φορολογικοί εκπρόσωποι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Taxisnet: Καταργείται οριστικά – Τι θα το αντικαταστήσει

Το νέο taxis θα ενσωματώσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και Data Mining για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όχι μόνο.

Αναμένεται δε να κυριαρχήσει σε τρεις σημαντικούς τομείς όπως είναι η φορολογία, η Διαύγεια και η απόδοση ιθαγένειας.

Στο taxis δρομολογείται πλέον η εκτεταμένη αναβάθμιση των τριών πληροφοριακών συστημάτων φορολογίας και ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ.

Για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη θα παρε΄χει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να εντοπίζουν αμέσως ποιες φορολογικές δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς ή ακόμα και να ελέγχουν έξυπνα τις κινήσεις των φορολογούμένων σε σχέση με την ύπαρξη κρυφών περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δεδομένα από μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών και στοιχείων για τα εισοδήματα, την ακίνητη και κινητή περιουσία, τις δαπάνες, τις συναλλαγές και τις τραπεζικές κινήσεις.

Θα ανιχνεύονται σε πραγματικό χρόνο ύποπτα περιστατικά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου ενώ οι φορολογούμενοι θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, όπως «στρατηγικός κακοπληρωτής» , «πιθανότητα φοροδιαφυγής».

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ήδη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, με στόχο να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών, απλοποιώντας την διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Οι πολίτες θα μπορόυν να βλέπουν το φορολογικό τους προφίλ να πληρώνουν τις οφειλές τους και να λαμβάνουν ενημερώσεις και προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για επερχόμενες υποχρεώσεις.

Η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί ως φορολογικό ημερολόγιο.

Ο επαγγελματίας θα λαμβάνει ενημερώσεις για τις ημερομηνίες υποβολής ΦΠΑ και υπενθύμισης για πληρωμή του.

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα που θα ξεκινήσει μέσα στο 2023 οι αιτούντες ελληνικής ιθαγένειας πλέον θα ταυτοποιούνται και θα καταθέτουν την αότησή τους μέσω gov.gr με στόχο την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία του αιτούντος.

Το έργο για τη Διαύγεια της επόμενης δεκαετίας θα αξοιοποιεί πλέον τα δεδοομένα και όχι τα έγγραφα που είναι σε μορφή pdf, καθώς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε συμφωνία με το GDPR, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνεις και της προσβασιμότητας των πολιτών.

Η μετατροπή των εγγράφων από pdf σε απλά δεδομένα θα επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία τους και θα βελτιώσει την αναζήτησή τους στη Διαύγεια, παρέχοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να αντλεί εύκολα και γρήγορα συγκεντρωτικά στοιχεία.