Δάνεια: Ανακοινώθηκε! Ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον καθένα – Τι πρέπει να κάνετε

Δάνεια: «Νέου τύπου» δάνεια ανάσα στην κοινωνία. Μη τραπεζικοί οργανισμοί θα χρηματοδοτούν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Διευρύνονται και οι δυνατότητες παροχής χρηματοδότησης σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Ανοίγει η «βεντάλια» των επιλογών για τους δανειολήπτες καθώς, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν δάνεια και από μη τραπεζικούς οργανισμούς, αίροντας έτσι τους περιορισμούς για την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Την εξυγίανση και την ενίσχυση των δανειοληπτών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν δάνεια και από μη πιστωτικούς φορείς, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δάνεια: Το νομοσχέδιο

Όπως ανακοίνωσε και χθες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζει σχέδιο νόμου, το οποίο αφορά τη διεύρυνση του νομικού πλαισίου που προβλέπει σήμερα τις μικροπιστώσεις, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία θα μπορούν να χορηγούν δάνεια σε νέους και σε υφιστάμενους δανειολήπτες.

Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο διευρύνονται και οι δυνατότητες που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να χρηματοδοτούν δανειολήπτες με βιώσιμα δάνεια σε ρύθμιση.

Το νομοσχέδιο, επομένως, αποβλέπει τόσο σε νέους δανειολήπτες όσο και σε δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers.

Παράλληλα, σχεδιάζεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλου του τύπου τις δανειοδοτήσεις, δηλαδή, εκτός από τα καταναλωτικά δάνεια, τα επαγγελματικά και τα επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τα στεγαστικά.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να δώσει διεξόδους πρώτης ή νέας χρηματοδότησης στους δανειολήπτες, αλλά και διεξόδους για να ρυθμίσουν επιτυχώς υφιστάμενα δάνεια με δυσκολίες στην εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να τα γλιτώσουν από τους πλειστηριασμούς των funds.

Δάνεια: Νέοι «παίκτες»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Α», το νομοθετικό πλαίσιο για τις μικροπιστώσεις (με τις οποίες εξειδικευμένα στις μικροχρηματοδοτήσεις ιδρύματα μπορούν να χορηγούν δάνεια έως 25.000 ευρώ σε δανειολήπτες που δεν θεωρούνται bankable από τις τράπεζες) σχεδιάζεται να διευρυνθεί, συμπεριλαμβάνοντας και τα λεγόμενα non deposit financial institutions.

Πρόκειται για χρηματοδοτικούς φορείς που υπάρχουν στο εξωτερικό και προσομοιάζουν με τις εταιρείες leasing και factoring. Χωρίς να συγκεντρώνουν καταθέσεις, καθώς δεν είναι τράπεζες, τα ιδρύματα αυτά έχουν κεφάλαια τα οποία μπορούν να δανείσουν, ενώ πληρούν κεφαλαιακές απαιτήσεις και εποπτεύονται από τις εποπτικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που έχουν τα non deposit financial institutions προς δανεισμό μπορεί να προέρχονται και από funds, τα οποία μετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Ωστόσο, τα ίδια τα χρηματοδοτικά ιδρύματα δεν έχουν καμία σχέση με funds, καθώς δουλειά τους είναι αποκλειστικά η παροχή ρευστότητας σε νέους δανειολήπτες ή και σε παλαιούς με δάνεια υπό αναδιάρθρωση και εξυγίανση.

Παράλληλα με τους νέους «παίκτες» που ετοιμάζονται να μπουν στο «γήπεδο» των δανειοδοτήσεων, το αναμενόμενο νομοσχέδιο θα διευρύνει και τις δυνατότητες που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης να παρέχουν χρηματοδότηση σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε αυτά να εξυγιανθούν και να επιστρέψουν «πράσινα» στο τραπεζικό σύστημα, που είναι και ο φυσικός χρηματοδότης.

Μόνο από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», οι εταιρείες διαχείρισης έχουν δάνεια 50 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 15-20 δισεκατομμύρια αναμένεται ότι θα έχουν εξυγιανθεί τα επόμενα 2-5 χρόνια.

Δάνεια: Πιο εύκολα τώρα «κούρεμα», ρυθμίσεις και αποπληρωμή με έκπτωση

Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν δάνεια που δεν ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό τους, αλλά τα διαχειρίζεται άλλος servicer.

Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προχωρούν στο λεγόμενο DPO (Discounted Payoff), δηλαδή ρύθμιση αποπληρωμής με έκπτωση, που λειτουργεί ως εξής:

Έστω ότι ο δανειολήπτης χρωστάει 120.000 ευρώ και έχει κατοικία αξίας 100.000 ευρώ. Η εταιρεία διαχείρισης, αφού συμφωνήσει «κούρεμα» της οφειλής με τον οφειλέτη που θα γίνει στο τέλος της ρύθμισης, ζητά από τον οφειλέτη την καταβολή π.χ. 10.000 ευρώ για να του βρει χρηματοδότηση για 70.000 ευρώ (άρα έχει συμφωνηθεί «κούρεμα» 40.000 ευρώ από την οφειλή των 120.000 ευρώ).

Έτσι, από την οφειλή των 120.000 ευρώ, ο οφειλέτης την επομένη θα έχει δώσει στον servicer 10.000 ευρώ και θα χρωστάει 70.000 ευρώ, με αξία ενεχύρου, ωστόσο, 100.000 ευρώ.

Η συναλλαγή αυτή αυτομάτως δημιουργεί αξία για τον οφειλέτη, αφού η αξία του ακινήτου του είναι υψηλότερη πλέον από το χρέος του και άρα έχει συμφέρον να την εξυπηρετεί κανονικά.

Σημειώνεται ότι το καταστατικό των servicers δεν τους επιτρέπει να χρηματοδοτούν με δικά τους κεφάλαια, επομένως και στο DPO χρειάζεται «σύμπραξη» της εταιρείας διαχείρισης με κάποια πηγή χρηματοδότησης.

Το παραπάνω μοντέλο χρηματοδότησης, πάντως, δεν μπορεί να το εφαρμόσει εταιρεία διαχείρισης για δάνεια που διαχειρίζεται κάποια άλλη. Και αυτό θα έρθει να το αλλάξει ν/σ του ΥΠΕΘΟ, διευρύνοντας και το πεδίο παροχής πιστώσεων από τους servicers.

Δάνεια: 71,164 δισ. ευρώ στα «χέρια» των funds

Αύξηση κατά 670.000.000 ευρώ παρουσίασε το β΄ τρίμηνο του 2023 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες εταιρείες διαχείρισης για λογαριασμό των funds. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 71,164 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023 έναντι 70,494 δισεκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

H ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 403.000.000 ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23,856 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023. Από τα δάνεια αυτά, ποσό 12,264 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια ιδιωτών, αυξήθηκαν κατά 254.000.000 ευρώ, στα 37,662 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023. Τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 47.000.000 ευρώ, στα 15,853 δισεκατομμύρια και τα στεγαστικά κατά 207.000.000 ευρώ, στα 21,510 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δάνεια: Σας αφορά – Πώς θα μειώσετε τη δόση σας άμεσα

Χιλιάδες δανειολήπτες μπορούν να απεγκλωβιστούν από τις υψηλές δόσεις που πρέπει να πληρώσουν.

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και διαμεσολαβήτρια μίλησε στην ΕΡΤ για το πώς μπορεί να πετύχει κάποιος επιμήκυνση του δανείου (στεγαστικού ή καταναλωτικού) και μικρότερη δόση είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επιχειρηματία.

«Μιλάμε πλέον για την 9η αύξηση επιτοκίων η οποία έγινε τον Ιούλιο» είπε αναφερόμενη στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο κατά 0,25% κάθε φορά. Εν αναμονή της νέας αύξησης των επιτοκίων που αναμένεται τον Σεπτέμβριο τόνισε θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

Μιλώντας με παραδείγματα είπε ότι δανειολήπτες με δάνειο 1.000 ευρώ και κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον, ένα χρόνο μετά το ράλι των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καταβάλουν 1.300 ευρώ για τη δόση τους.

«Οι αυξήσεις μπορεί να φτάσουν μέσα στο χρόνο περί τις τέσσερις έξτρα δόσεις», σημείωσε η Κατερίνα Φραγκάκη.

«Η αύξηση των επιτοκίων αφορά όλους όσοι δεν ήταν συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν καταναλωτικά ή επιχειρηματικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο» διευκρίνισε.

Όπως είπε υπάρχει δίχτυ προστασίας για τους συνεπείς δανειοληπτες οι οποίοι θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συνεχίσουν να είναι.

«Έχει μείνει σταθερό το επιτόκιο τους στο 2,70% από τον Μάιο του 2023. Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς θα δούνε τις αυξήσεις», τόνισε. Και όπως ανέφερε στην εκπομπή «Νewsroom» οι συνεπείς δανειολήπτες μπορούν να κάνουν αίτηση για σταθερό, ακόμα πιο χαμηλό επιτόκιο.

Όσον αφορά τη δυνατότητα ρύθμισης για όσους βρίσκονται σε καθυστέρηση δύο μηνών (αρκεί να μην έχουν συμπληρώσει δύο μηνιαίες δόσεις) θα πρέπει να μιλήσουν με την τράπεζα.

«Δεν πρέπει να χάνουν τις ελπίδες τους αλλά να προσπαθούν να κάνουν σχετικές αιτήσεις στις τράπεζες ή στα funds ανάλογα που βρίσκεται το δάνειό τους, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά» εξήγησε η κ. Φραγκάκη.

Όπως ανέφερε το κάθε fund έχει διαφορετική στρατηγική που ακολουθεί, Ωστόσο ο κάθε δανειολήπτης για να επιτύχει μια καλή διαγραφή θα πρέπει να δώσει μια προκαταβολη.

Δάνεια: Επέστρεψαν τα διακοποδάνεια

Διακοπές με… δάνειο! Ολο και περισσότεροι καταφεύγουν στη λύση ενός καταναλωτικού δανείου για να χρηματοδοτήσουν τις διακοπές τους. Τι πρέπει να προσέξετε όμως αν καταφυγετε σε «διακοποδάνειο»; Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Οι τράπεζες το γνωρίζουν και ο ανταγωνισμός στα επιτόκια μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του δανειολήπτη, όμως θέλει προσοχή στις «παγίδες» των επιτοκίων αν πάρετε «διακοποδάνειο».

Παράλληλα, αν και είναι δάνεια που χρησιμοποιούνται για διακοπές, δεν διαφημίζονται ως «διακοποδάνειο» λόγω αρνητικών συνειρμών, που μας επιστρέφουν στις εποχές των Μνημονίων.

Μία τράπεζα το προσπάθησε τον Ιούλιο τους 2018, αλλά το πήρε γρήγορα πίσω.

Τώρα, είναι προσωπικά δάνεια (καταναλωτικά), τα οποία ο καθένας χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες.

Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά του 2023 δεν είναι η αγορά της εποχής των Μνημονίων. Παρά την κρίση στις τιμές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση από τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ έχουν αλλάξει σημαντικά και οι τράπεζες.

Το καλοκαίρι είναι για τους περισσότερους περίοδος διακοπών, όμως με τις τιμές να έχουν ανέβει σημαντικά, έως και 50% στα ξενοδοχεία και στα έξοδα εστίασης, δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιμα χρήματα, την ώρα που τα χρειάζεσαι, αρκεί να μην είναι κανείς υπερδανεισμένος ή να βρίσκεται στον «Τειρεσία».

Δύο είναι οι βασικοί εύκολοι τρόποι να χρηματοδοτήσεις τις διακοπές σου, με καταναλωτικό δάνειο ή με πιστωτική κάρτα.

Στην ουσία και οι δύο επιλογές καταναλωτικά δάνεια είναι, με τη διαφορά ότι το πρώτο είναι κλειστό, δηλαδή έχει συγκεκριμένο ποσό που χορηγείται και συγκεκριμένο δοσολόγιο με ημερομηνία εξόφλησης, ενώ η κάρτα έχει τον μηνιαίο λογαριασμό της.

Στην περίπτωση του καταναλωτικού δανείου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι το κόστος. Τα καταναλωτικά δεν είναι φθηνά δάνεια και το επιτόκιο εύκολα φτάνει έως και κοντά στο 16,5% για μία συστημική τράπεζα.

Υπάρχουν μικρότερες τράπεζες, που για να κερδίσουν μερίδιο της πίτας της αγοράς δανείζουν με 9,5%, και άλλες, που για να πάρεις καταναλωτικό, σου ζητούν 19,9%.

Το αν θέλεις να πληρώσεις ένα 15% μέσο κόστος χρηματοδότησης για να πας διακοπές είναι επιλογή του καθενός, όμως για όσους το κάνουν αυτό σημαίνει ότι για ένα μικρό δάνειο των 2.000 ευρώ θα πρέπει να επιστρέψεις στην τράπεζα ένα μέσο συνολικό ποσό 2.395 ευρώ.

Γενικά, η λογική του δανείου αυτού είναι η διευκόλυνση ρευστότητας για να πας διακοπές.

Δεδομένου ότι του χρόνου θα θέλεις να ξαναπάς διακοπές, τότε η αποπληρωμή θα είναι σε έως 12 μήνες.

Το πλαστικό χρήμα είναι συγχρόνως φθηνότερη και ακριβότερη λύση. Αυτό, καθώς για πολλά έξοδα μπορείς να τα βάλεις σε άτοκες δόσεις, οπότε είναι απλά έξτρα ρευστότητα χωρίς επιπλέον κόστος, με την προϋπόθεση ότι πληρώνεις τις δόσεις σου στην ώρα τους.

Για όσα δεν μπαίνουν σε άτοκες δόσεις και δεν αποπληρώνονται μέσα στο μήνα, το κόστος των πιστωτικών καρτών είναι μεγαλύτερο από αυτό των καταναλωτικών.

Για τις απλές Visa που προσφέρουν οι συστημικές, χωρίς έξτρα προσφορές, το επιτόκιο αγορών κυμαίνεται από 15,95% έως και 19,29%. Αυτό σημαίνει ότι αν δανειστείς 2.000 ευρώ, θα πληρώνεις δόση 181,41 ευρώ κάθε μήνα και συνολικό κόστος επιτοκίου 176,97 ευρώ για επιτόκιο 15,95%.

Για επιτόκιο 19,29% η δόση του μήνα ανεβαίνει σε 184,59 ευρώ και το συνολικό επιτοκιακό κόστος στα 215,08 ευρώ.

Αν ανέβεις στις 5.000 ευρώ, τότε το κόστος ανεβαίνει σε δόση 453,54 ευρώ και συνολικό επιτόκιο 442,43 ευρώ.

Στην ακριβότερη επιλογή των συστημικών με 19,29% επιτόκιο, η δόση φτάνει τα 461,48 και το συνολικό κόστος επιτοκίου στα 537,7 ευρώ.

Ολες οι παραπάνω ενδεικτικές δόσεις και το κόστος δανεισμού αφορούν αποπληρωμή των οφειλών σε 12 μήνες, καθώς πρόκειται για δάνειο διακοπών και με τις πληρωμές στην ώρα τους.

Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η διαφορά ανάμεσα σε χαμηλότερα και ακριβότερα επιτόκια δεν φαίνεται πολύ, όπως και ότι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης παραμένει συγκριτικά χαμηλό.

Οσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος αποπληρωμής τόσο περισσότερο φαίνεται η επιβάρυνση από τα μεγαλύτερα επιτόκια και, αν για οποιοδήποτε λόγο οι πληρωμές καθυστερούν, τότε προστίθενται πρόσθετα κόστη, που ανεβάζουν το λογαριασμό κατά πολύ.

Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάρχει πρόσθετο κόστος σε κεφάλαιο, ποσό τόκων και έξοδα που επιβαρύνονται με επιπλέον 2,5% «τιμωρητικό» επιτόκιο. Αυτό ανεβάζει το κόστος της χρηματοδότησης κοντά στο 20%.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα χρήματα που έχεις δανειστεί από την τράπεζα, εκτός από το κόστος χρηματοδότησης που έχεις συμφωνήσει, θα πρέπει να πληρώσεις και πρόσθετα χρήματα λόγω καθυστέρησης. Με απλά λόγια, το 20% είναι το ένα πέμπτο του κεφαλαίου.

Στις 2.000 ευρώ, αυτό σημαίνει 400 ευρώ και στις 5.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ. Οσο καθυστερεί η αποπληρωμή, το ποσό μόνο θα μεγαλώνει και στο τέλος μπορεί να πληρώσεις τις διακοπές σου… «χρυσές». Τα καταναλωτικά δάνεια είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται σωστά. Οπως ισχύει και με ένα σφυρί, αν το χρησιμοποιήσεις λάθος, μπορεί να πονέσεις…