Τρελή προσφορά της Vodafone για το Πάσχα: Δείτε τι δίνει

Vodafone: Μια ασυναγώνιστη προσφορά δίνει η Vodafone στους συνδρομητές της για να απολαύσουν την επικοινωνία και το ίντερνετ το Πάσχα στο… έπακρο!

Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας (υπάρχοντες και νέους) Vodafone συμβολαίου και καρτοπρογράμματος (ιδιώτες & επαγγελματίες) μπορούν να ενεργοποιήσουν την Πασχαλινή προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, από 22 Απριλίου έως και 10 Μαΐου 2021 (23:59) και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες του δικτύου 4G και 5G, για 10 ημέρες από τη στιγμή της ενεργοποίησης του πακέτου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η εγγραφή στην προσφορά της Vodafone το Πάσχα, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από 22 Απριλίου έως και 10 Μαΐου 2021.

Η προσφορά ισχύει για διάστημα 10 ημερών από την επιτυχή ενεργοποίησή της.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας (υπάρχοντες και νέους) Vodafone συμβολαίου και καρτοπρογράμματος (ιδιώτες & επαγγελματίες). Επίσης, ισχύει για τους συνδρομητές των προγραμμάτων καρτοκινητής, Καρτοκινητό Vodafone, Vodafone International & Καρτοκινητό Ολυμπιακός που έχουν πραγματοποιήσει μια ανανέωση υπολοίπου οποιασδήποτε αξίας τις τελευταίες 30 μέρες.

Η προσφορά ισχύει για roaming στην Ε.Ε με πολιτική ορθής χρήσης 3GB.

Η προσφορά ισχύει για χρήση από το κινητό και δεν μοιράζεται με άλλες συσκευές μέσω της υπηρεσίας Internet4Sharing.

Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργό κάποιο από τα Vodafone Family RED προγράμματα η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί στο κύριο μέλος και μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη του Vodafone Family RED προγράμματος.

Η χρέωση του πακέτου θα αποτυπωθεί στον επόμενο λογαριασμό.

Από τη στιγμή της επιτυχούς ενεργοποίησης και για όλη τη διάρκεια της προσφοράς, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα data της προσφοράς.

Οι συνδρομητές θα λάβουν ενημερωτικό sms στη λήξη της προσφοράς.

Σε περίπτωση αλλαγής προγράμματος από/ προς Vodafone FamilyRED πρόγραμμα η προσφορά δεν θα διατηρηθεί.

Για τους συνδρομητές συμβολαίου, για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού με τα ηλεκτρικά πατίνια πατήστε εδώ https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/diagonismoi/.

Vodafone: Τι αλλάζει στις χρεώσεις στα κινητά

Μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε ότι αφορά τις χρεώσεις στα κινητά τηλέφωνα, βρίσκεται η ΕΕΤΤ, σώζοντας χιλιάδες καταναλωτές από τεράστιες χρεώσεις.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτείνει εκ των προτέρων «φραγή» σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη μηνυμάτων (PSMS/PMMS) σε όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στις χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή χρεώσεις για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), δηλαδή τους πενταψήφιους αριθμούς.

Ωστόσο, ο καταναλωτής εφόσον το επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον πάροχό του, να άρει την φραγή αυτή προκειμένου να δέχεται τις υπηρεσίες που επιθυμεί.

Θα ισχύσει δηλαδή το μοντέλο του opt-in της υπηρεσίας, και όχι του opt-out, που ισχύει σήμερα.

Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ) θα έχουν εκ των προτέρων φραγή και μόνον όταν ο καταναλωτής το επιθυμεί θα μπορεί να τις λαμβάνει (optional in). Αντίθετα μέχρι σήμερα ισχύει το «optional out», δηλαδή οι υπηρεσίες είναι ανοικτές και όποιος θέλει τις καταργεί στο τηλέφωνό του.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η τροποποίηση αποσκοπεί στη βελτίωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών από ακούσιες χρεώσεις μέσω αριθμών ΥΠΠ με τη λήψη εισερχόμενων μηνυμάτων.

Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας, προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σύμφωνα με την απόφαση τροποποιείται η παράγραφος 3, του άρθρου 3 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:.587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» ως ισχύει, ως ακολούθως:

«3. Ο Τελικός Χρήστης δύναται με αίτησή του προς τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων να ζητήσει τη φραγή της πρόσβασής του σε αριθμοδοτικές σειρές ΥΠΠ συνολικά, κατά κατηγορίες ή σε μεμονωμένους αριθμούς, την οποία ο Πάροχος υποχρεούται να ικανοποιήσει. Η υπηρεσία φραγής παρέχεται και σε αριθμοδοτικές σειρές που αφορούν τα σύντομα μηνύματα (SMS) ή MMS ΥΠΠ (PSMS/PMMS), εξερχόμενα ή εισερχόμενα.

Η άρση της φραγής πραγματοποιείται μόνο μετά από σχετικό ειδικό αίτημα του συνδρομητή. Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φραγής δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Παρόχου Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων, σε εύκολα προσβάσιμο από τον Τελικό Χρήστη σημείο.

Ειδικά για τις ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Εφαρμόζεται εκ των προτέρων φραγή σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS σε όλους τους συνδρομητές των Παρόχων Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων.

β) Για τη λήψη των εν λόγω υπηρεσιών ο Τελικός Χρήστης πρέπει να προβεί σε άρση της φραγής με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται μετά την έναρξη παροχής υπηρεσιών από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων. Η άρση της φραγής μπορεί να γίνεται είτε συνολικά για όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη χρεώσιμων PSMS/PMMS, είτε για ομάδες αυτών, είτε για μεμονωμένους αριθμούς.

γ) Ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων ενημερώνει τον συνδρομητή κατά τη σύναψη της σύμβασης ότι ισχύει η εκ των προτέρων φραγή για τις ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με το εδάφιο α’, για τη δυνατότητα άρσης της φραγής με αίτημά του και για τους τρόπους υποβολής του αιτήματος αυτού. Ομοίως, παρέχει τις πληροφορίες αυτές από τα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών του, εφόσον οι συνδρομητές του ζητήσουν οποτεδήποτε σχετική ενημέρωση.

δ) Για την επικείμενη άρση της φραγής σε υλοποίηση σχετικού αιτήματός του, ο Τελικός Χρήστης ενημερώνεται σχετικά ατελώς με SMS από τον Πάροχο Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων, πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση φραγής. Παράλειψη αποστολής της εν λόγω ενημέρωσης καθιστά άκυρη την άρση της φραγής.»

2. Καταργείται το άρθρο 6 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης», ως ισχύει.

Vodafone: Τέλος το ίντερνετ σε αυτές τις συσκευές στην Ελλάδα – Δείτε γιατί

Εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ίντερνετ καθώς η τεχνολογία δείχνει να τους… προσπερνάει! Διαβάστε στο xristika.gr ποια κινητά μένουν εκτός διαδικτύου σύντομα.

Τέλος στο σήμα 3G από τα τέλη του 2021 και περισσότερο βάρος στο 4G αλλά, κυρίως, στο δίκτυο 5G.

Η εταιρεία Cosmote ανακοίνωσε επίσημα πως από το Σεπτέμβριο του 2021 θα ξεκινήσει η σταδιακή απενεργοποίηση του 3G και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, είναι να στηριχθεί η συνεχώς αυξημένη ζήτηση για data, με επίκεντρο την επένδυση στις υπηρεσίες 4G αλλά και στις νέες τεχνολογίες, όπως το 5G. Με την απενεργοποίηση του 3G θα απελευθερωθεί το φάσμα που χρησιμοποιεί τώρα το, πλέον παλιό, δίκτυο για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία internet.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όποιος έχει συσκευή 3G και θέλει να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο mobile internet θα πρέπει να αναβαθμίσει μέσα στο 2021 σε 4G ή 5G συσκευή. Διαφορετικά, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε mobile internet, όμως μόνο με σήμα 2G, κάτι που θα φέρνει υπερβολικά χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με το τρέχον σχέδιο, η κάλυψη του 5G προβλέπεται να φτάσει το 60% σε τρία χρόνια, ενώ το ακόμα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο των έξι ετών βλέπει κάλυψη 94%.

Μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται να υπάρχει κάλυψη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος.