Συναγερμός για το φυσικό αέριο: Black out – Το σχέδιο της ΡΑΕ για την Ελλάδα

Μπλακ άουτ στο φυσικό αέριο: Συναγερμός για την τροφοδοσία. Το έκτακτο σχέδιο για τις βιομηχανίες και ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται από τον κατάλογο. Τι ισχύει για νοικοκυριά και οικιακούς καταναλωτές.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε το σχέδιο για διακοπή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο σε περίπτωση κρίσης και συγκεκριμένα στο δυσμενές σενάριο της διαταραχής του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Η πρόταση της ΡΑΕ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου για τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στη σειρά διακοπής τροφοδοσίας καταναλωτών από τον κατάλογο «Σημαντικών Βιομηχανιών». Οι οικιακοί καταναλωτές είναι εκτός προς στιγμή.

Συγκεκριμένα, το έκτακτο σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή εφόσον αν η χώρα κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού «επιπέδου 3», εάν δηλαδή διακοπεί ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο και υπάρχει ο κίνδυνος πλήρους ενεργειακού μπλακ άουτ.

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ στην ανακοίνωση της «στα πλαίσια εφαρμογής της Δράσης Δ8:Κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες «Σημαντικές» Βιομηχανίες του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022, η Αρχή έλαβε πλήθος αιτήσεων από ενδιαφερόμενες εταιρείες για την ένταξή τους στη λίστα «Σημαντικών Βιομηχανιών», συνοδευόμενων από σχετική τεκμηρίωση των κριτηρίων, όπως αυτά αναλύονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης».

Το έκτακτο σχέδιο σε περίπτωση black out στο φυσικό αέριο

1. Κατηγοριοποίηση «Σημαντικών Βιομηχανιών»

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων των εταιρειών ως προς τα κριτήρια της Δράσης Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, καθώς και το σύνολο των διαφόρων τομέων δραστηριότητάς τους, προτείνεται η ομαδοποίηση όλων των εταιρειών του καταλόγου των Σημαντικών Βιομηχανιών σε κλάσεις κρισιμότητας.

2. Διαδικασία διακοπής/περιορισμού παροχής φυσικού αερίου στις «Σημαντικές Βιομηχανίες»

1. Η ΡΑΕ συντάσσει κατάλογο με τους ομαδοποιημένους, ανά κλάση, καταναλωτές των Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους και τον κοινοποιεί στους Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.

2. Εφόσον το ημερήσιο έλλειμα ισοζυγίου μάζας σε Κατάσταση Συναγερμού 3 παραμένει κατόπιν εξάντλησης της σειράς διακοπής των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο και των λοιπών καταναλωτών φυσικού αερίου του Καταλόγου Σειράς Διακοπής του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ προσδιορίζει:

  • τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου,
  • την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και
  • τη μέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν άλλους Πελάτες ή Δίκτυα Διανομής στην γεωγραφική αυτή περιοχή, και αποστέλλει στον Επικεφαλής της ΟΔΚ και στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης.

3. Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Πελάτες του καταλόγου των «Σημαντικών Βιομηχανιών», λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ανωτέρω εισήγησης.

4. Σε εκτέλεση απόφασης της ΟΔΚ, οι Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση, για τη βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των κριτηρίων που προσδιορίζονται, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψιν τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος/Δικτύου και τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης που απαιτείται για την ασφαλή διακοπή / περιορισμό των πελατών.

5. Η σειρά διακοπής των κατηγοριών/κλάσεων των πελατών αυτών αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά την εφαρμογή εξαντλείται η δυνατότητα διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση προτού επιλεχθεί η επόμενη υψηλότερη κλάση. Εξαίρεση αυτού δύναται να εφαρμόζεται για τεχνικούς λόγους ευστάθειας του ΕΣΦΑ.

6. Για την εφαρμογή της διαδικασίας, τα ανωτέρω κριτήρια διακοπής ελέγχονται ιεραρχικά από τον Διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος εφαρμόζει τη διαδικασία περιορισμού/διακοπής.

  • Απ’ ευθείας για τους πελάτες του συστήματος.
  • Με σχετική εντολή προς τους οικείους Διαχειριστές Διανομής, για τους πελάτες του δικτύου. Η διαχείριση περιορισμού/διακοπής των πελατών δικτύου γίνεται ιεραρχικά από τους οικείους Διαχειριστές Διανομής.

Εξαίρεση από τον κατάλογο Σημαντικών Βιομηχανιών

Από τον κατάλογο Σημαντικών Βιομηχανιών εξαιρούνται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια Συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 ΜWh ετησίως καθώς, σύμφωνα με σύμφωνα με την ΥΑ Δ1/Β/10233/13-06-2014 (ΦΕΚ Β’ 1684/24-06-2014) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 (ΕΕ L 280/1 28-10-2017), υπάγονται στην κατηγορία των Προστατευόμενων Καταναλωτών.

Ποιες είναι οι ώρες αιχμής στην Ελλάδα

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, οι ώρες αιχμής κατά τις οποίες η κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να εξοικονομήσουν 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι:

«Βασική προτεραιότητα παραμένει και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ελλάδα τους επόμενους μήνες έχει στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας τις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 5%. Άρα η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορίσουμε την χρήση ενεργοβόρων συσκευών από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, οι συσκευές αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας».

Τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι για εξοικονόμηση ενέργειας

Θέρμανση στο σπίτι

Χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία στο θερμοστάτη κατά 2-3℃, με ανώτατη θερμοκρασία τους 19-20℃, μπορούμε να επωφεληθούμε έως 15% σε εξοικονόμηση ενέργειας. Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη κάτω από τους 17℃ όταν απουσιάζουμε. Η ρύθμιση ενδείκνυται να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν αποχωρήσουμε.

Αντικαθιστούμε τις βάνες/διακόπτες των σωμάτων των καλοριφέρ με θερμοστατικές βάνες, ώστε να παρέχεται η επιλογή διαφορετικής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο.

Ανάλογα με τη χρήση του κάθε δωματίου, ρυθμίζουμε τη θερμοστατική βάνα σε χαμηλότερη θερμοκρασία ή την απομονώνουμε. Απενεργοποιούμε τα σώματα θέρμανσης σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.

Προτείνεται η αντικατάσταση του παλιού αναλογικού θερμοστάτη με νέας γενιάς ψηφιακό με δυνατότητα προγραμματισμού, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ρύθμισης της θερμοκρασίας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής 18:00-21:00.

Συμβουλές για καυστήρες-λέβητες φυσικού αερίου

Για την ορθή ρύθμιση του καυστήρα και την έκδοση φύλλου συντήρησης, προγραμματίζουμε τη τακτική ετήσια συντήρησή του από πιστοποιημένους τεχνικούς, ώστε να επιτυγχάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης με τη μικρότερη κατανάλωση φυσικού αερίου.

Μια μειωμένη απόδοση λέβητα κατά 10% λόγω κακής συντήρησης, οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης και του λογαριασμού σας κατά 10%.

Ελέγχουμε τη στεγανότητα της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και δεν επεμβαίνουμε σε αυτή, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργίας της.

Διατηρούμε τη μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης του λέβητα συμπύκνωσης, κάτω από τους 60℃.

Ζεστό νερό με boiler/αυτόνομο λέβητα φυσικού αερίου

Αντικαθιστούμε βρύσες που έχουν διαρροή για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Μια βρύση που στάζει μπορεί να σπαταλήσει περίπου 90 λίτρα νερού την εβδομάδα.

Δεν αφήνουμε τις βρύσες μεταξύ ζεστού και κρύου νερού, γιατί παραμένει ενεργοποιημένο το μπόιλερ και σπαταλάμε άσκοπα ενέργεια.

Κουζίνα φυσικού αερίου

Αυξομειώνουμε τη φλόγα στην εστία για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας μαγειρέματος.

Το μαγείρεμα σε κουζίνα φυσικού αερίου, είναι αποδοτικότερο, καθώς οι εστίες υπερταχείας θέρμανσης, δηλαδή τριπλής ή τετραπλής φλόγας, διαχέουν την θερμότητα στο σκεύος και φτάνει ταχύτερα στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Αυξομειώνουμε τη φλόγα του φυσικού αερίου στη μαγειρική εστία για να έχουμε άμεσο και πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, χωρίς σπατάλη ενέργειας.