Νέες θέσεις εργασίας: 7 χρόνια σύμβαση με 1.000 ευρώ μισθό – Η αίτηση

Θέσεις εργασίας: Οι άνεργοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τις 181 προσλήψεις που θα γίνουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, για επτά χρόνια, με πολύ καλό μηνιαίο μισθό.

Πιο αναλυτικά, από την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις νέες προσλήψεις ανέργων πτυχιούχων, αλλά και εργατών μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι προσλήψεις είναι για επτά χρόνια με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ύψους έως και 1.000 ευρώ τον μήνα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως για τη στήριξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των πυρόπληκτων περιοχών από πέρσι το καλοκαίρι και όχι μόνο αλλά και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εξής:

Άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ

Μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας ‘Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων περιλαμβάνουν:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως τους 24 μήνες
  • Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθμό ανηλίκων τέκνων

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 63 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς κάνετε αίτηση για τις 181 προσλήψεις

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TAXISnet μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης και από έναν έως τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Έως 2 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις μονίμων στον ΟΣΕ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα (90) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), και ειδικότερα τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, τριάντα έξι (36) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες, πέντε (5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί, δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και πέντε (5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Εκ των ανωτέρω, είκοσι οκτώ (28) θέσεις πρόκειται να καλυφθούν ανά ειδικότητα από τις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων (14 θέσεις), τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων (10 Θέσεις) και ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό, ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (4 θέσεις).

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία προκήρυξη μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και αν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από τη λήψη της αδείας.

Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1/2022, η οποία θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσοδος στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ (htps://ose.gr) και επιλέγοντας το σύνδεσμο :Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους έως 02.01.2023

Νέο επίδομα 300 ευρώ – Ποιοι θα το λάβουν και πότε

Με την έλευση του 2023, ενεργοποιείται η «εκκαθάριση» της λίστας των ανέργων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – πρώην ΟΑΕΔ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ήδη έχει αρχίσει η έκδοση των απαιτούμενων εφαρμοστικών εγκυκλίων, ώστε να υιοθετηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση παροχών και επιδομάτων.

Ταυτόχρονα, μέσα στο προσεχές διάστημα και κυρίως τις πρώτες εβδομάδες του 2023, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 5 ετών, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ «myDYPAlive» ή στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης με τον εργασιακό τους σύμβουλο προκειμένου να καταρτίσουν το Ψηφιακό Ατομικό τους Σχέδιο και να λάβουν εφάπαξ το επίδομα ύψους 300 ευρώ.

Ειδικότερα, ο νέος νόμος δίνει κίνητρο στους μακροχρόνια ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς με την κατάρτιση του σχεδίου δράσης τους θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 300 ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποια άλλη επιδότηση ή παροχή.

Σημειώνεται ότι τα 300 ευρώ θα δοθούν μόνο σε εκείνους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν τις 18 Απριλίου 2022. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο δικαιούχος των 300 να είναι άνεργος τουλάχιστον από τις 18 Απριλίου 2017.

Το επίδομα δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές, ενώ η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

ΑΣΕΠ: Βγαίνει η προκήρυξη για 1.264 προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία

Πριν λίγες ημέρες το νέο σχέδιο νόμου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και έτσι ανοίγει ο δρόμος για το διαγωνισμό.

Στο ΦΕΚ καθορίζεται η διαδικασία προσλήψεων, αλλά και εν γένει η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του θεσμού που επαναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και το 35ο έτος, για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας 28ο και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες.

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου το υπουργείο Εσωτερικών θα κινήσει τις διαδικασίες για τις 1.264 προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ.