Επιδότηση ανακαίνισης 10.000 ευρώ σε περισσότερους – Με μια απλή αίτηση εδώ – Τα κριτήρια

Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024: Στοπ στο ράλι των τιμών των ενοικίων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Σημαντικές αλλαγές λίγο πριν ανοίξουν οι αιτήσεις, «ανοίγουν» τα κριτήρια για δυνητικούς δικαιούχους. Όλες οι τελευταίες σημαντικές εξελίξεις για το δημοφιλές πρόγραμμα στο xristika.gr.

Έρχεται μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουάριου του 2024 το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που προσφέρει επιδότηση έως και 10.000 ευρώ σε δυνητικούς δικαιούχους που θα ανακαινίσουν τα σπίτια τους και θα τα δώσουν σε ενοικιαστές.

Το πρόγραμμα γίνεται στο πλαίσιο των προσπαθειών να επιλυθεί η στεγαστική κρίση, καθώς το Airbnb έχει «εξαφανίσει» τα διαθέσιμα σπίτια και έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια.

Η αίτηση θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά για όσους πληρούν τα κριτήρια, μέσα στις επόμενες μέρες. Ωστόσο, στο «παρά πέντε» -κυριολεκτικά- της έναρξης της διαδικασίας έγιναν σημαντικές αλλαγές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για όσους θέλουν να διεκδικήσουν την επιδότηση.

Τα κύρια σημεία που αλλάζουν είναι τα εξής:

 • πρόβλεψη για προκαταβολή μέρους της επιδότησης
 • αλλάζει το ποσοστό της ιδιοκτησίας

Οι παραπάνω αλλαγές «ανοίγουν τη βεντάλια» των δικαιούχων και βάζουν στις λίστες ακόμα περισσότερους. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» με επιδότηση ανακαίνισης στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών και επιδοτεί το κόστος ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα ενοικιαστούν, έως και 40% επί του κόστους των εργασιών και των υλικών ανακαίνισης, με μέγιστο ποσό 10.000 ευρώ. Έως το 50% της επιδότησης μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή. Επιπλέον, στόχος είναι η αξιοποίηση 12.500 κενών κατοικιών.

Διαβάστε αναλυτικά τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση:

Τι αλλάζει στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024» πριν την αίτηση

Προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης ανακαίνισης για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», στους δικαιούχους του προγράμματος. Αυτή η τροποποίηση έχει ως στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας του προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δικαιούχων.

Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει ότι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50% μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα (απαιτούνταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%). Αυτή η τροποποίηση έγινε για να μην αποκλειστούν οικογένειες με ιδανικά μερίδια στην ιδιοκτησία.

Ανακαινίζω-Ενοικιάζω 2024: Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

 • διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που ίσο του πενήντα τοις εκατό (50%) και πάνω
 • το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
 • έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
 • το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και
 • οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Ανακαινίζω – Νοικιάζω 2024: Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν είναι:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων
 • τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • άλλες παρεμβάσεις (σύστημα διαχείρισης smart home)

Όταν λοιπόν κάποιος ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ακινήτου θέλει να το επισκευάσει ή να το ανακαινίσει, αν μπει σε αυτό το πρόγραμμα, θα λάβει επιδότηση από το κράτος 40% επί των δαπανών που θα κάνει, για εργασίες και για υλικά. Η ανώτατη επιδότηση είναι τα 10.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση βέβαια οι εργασίες και τα υλικά να έχουν όλα αγοραστεί με κανονικά τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Αποκλείεται δηλαδή, η περίπτωση κάποιος να ανακαινίσει το ακίνητό του με μαύρο χρήμα και χωρίς αποδείξεις.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης αφού θα κάνει την ανακαίνιση, είναι απαραίτητο να νοικιάσει για τρία χρόνια το ακίνητο και ο τρόπος που αποδεικνύεται αυτό είναι όταν θα υποβάλει τα τιμολόγια για να λάβει την επιδότηση, να υποβάλει μαζί και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο αποδεικνύει ότι έχει βρει ήδη το άτομο ή τα άτομα που θα νοικιάσει το σπίτι. Έχει βρει λοιπόν τον επόμενο ενοικιαστή και επιβεβαιώνεται ότι τον έχει βρει από ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τρία χρόνια.

Επιδότηση ανακαίνισης σπιτιού 2024: Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες.

Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
 • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τα ποσά για την επιδότηση «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω 2024»

 • Σε μια ανακαίνιση που θα κοστίσει 12.000 ευρώ βάσει παραστατικών, ο ιδιοκτήτης θα επιδοτηθεί για τις 10.000 ευρώ με ποσό επιδότησης 4.000 ευρώ. Από τις 12.000 ευρώ δηλαδή που θα καταβάλει για το κόστος της ανακαίνισης θα πληρώσει από την τσέπη του 8.000 ευρώ.
 • Σε μια ανακαίνιση που θα στοιχίσει 7.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα επιδοτηθεί για το 40% του κόστους, δηλαδή θα λάβει επιδότηση 2.800 ευρώ.