Ανακαίνιση σπιτιού με 2 επιδοτήσεις: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και αίτηση ΕΔΩ

Ανακαίνιση σπιτιού: Ξεκινούν δύο προγράμματα επιδοτήσεων που δίνουν χιλιάδες ευρώ για ανακαινίσετε το σπίτι σας. Άλλα κριτήρια και άλλοι δικαιούχοι. Πώς κάνετε αίτηση και όλες οι πληροφορίες στο xristika.gr.

Έρχονται επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ που θα δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να ανακαινίσουν το σπίτι τους, είτε για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το νοικιάσουν στη συνέχεια. Νέοι, αλλά και ιδιοκτήτες κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα στο άμεσο επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν τις αιτήσεις για να λάβουν επιδότηση ανακαίνισης.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» αλλά και για το «Εξοικονομώ 2024» στο οποίο εντάσσεται και το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω».

Τα δικαιολογητικά είναι αρκετά, αλλά οι προϋποθέσεις ξεκάθαρες, και ενδεχομένως αφορούν περισσότερους από όσους φαινομενικά θα εκτιμούσε κανείς.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά όλα τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες για τα νέα προγράμματα ανακαίνισης με επιδότηση.

Ανακαινίζω – Νοικιάζω 2024: Πότε κάνετε αίτηση

Στο τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να βγει η προκήρυξη για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» που θα δώσει τη δυνατότητα ανακαίνισης σε πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες, με τον όρο ότι στη συνέχεια θα διοχετεύσουν τα ανακαινισμένα σπίτια στην αγορά, βοηθώντας στο στεγαστικό πρόβλημα που επικρατεί, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

«Το επόμενο βήμα είναι το Ανακαινίζω – Νοικιάζω που θα βγει τέλος Φεβρουαρίου και στη συνέχεια η το πρόγραμμα Κοινωνική Αντιπαροχή», τόνισε χαρακτηριστικά σε νέες της δηλώσεις η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η συγκεκριμένη επιδότηση προβλέπει ποσά ως 10.000 ευρώ ή ως 40% των δαπανών, εφόσον δηλωθούν ηλεκτρονικά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

 • διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),
 • το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
 • έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
 • το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και
 • οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Επιδότηση ανακαίνισης σπιτιού 2024: Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες.

Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
 • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τα ποσά για την επιδότηση «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω 2024»

 • Σε μια ανακαίνιση που θα κοστίσει 12.000 ευρώ βάσει παραστατικών, ο ιδιοκτήτης θα επιδοτηθεί για τις 10.000 ευρώ με ποσό επιδότησης 4.000 ευρώ. Από τις 12.000 ευρώ δηλαδή που θα καταβάλει για το κόστος της ανακαίνισης θα πληρώσει από την τσέπη του 8.000 ευρώ.
 • Σε μια ανακαίνιση που θα στοιχίσει 7.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα επιδοτηθεί για το 40% του κόστους, δηλαδή θα λάβει επιδότηση 2.800 ευρώ.

Πότε βγαίνει το Εξοικονομώ 2024

Η νέα προκήρυξη εκτιμάται ότι θα γίνει στο τέλος της Άνοιξης και πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν σταματήσει κάθε επισκευή-συντήρηση του σπιτιού τους, περιμένοντας την επιδότηση, ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά την απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα αλλά και ενέργεια.

Εξοικονομώ 2024: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τι πρέπει να ακολουθήσετε για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα;

Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.
 • Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Εξοικονομώ 2024: Ο απαραίτητος έλεγχος με μηχανικό

Στη συνέχεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό για τον πρώτο έλεγχο:

 • Θα ελέγξει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 • Θα αναζητήσει τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή κλπ) από την τοπική πολεοδομία.
 • Θα κάνει αυτοψία και θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου.
 • Θα προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου, για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης» αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ». Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.
 • Θα καταγράψει τις ανάγκες της κατοικίας και μόλις βγει ο οδηγός του νέου εξοικονομώ να είναι έτοιμος να συντάξει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και να εξετάσει τα σενάρια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος.