ΕΦΚΑ: Νέα γκάφα μεγατόνων – Δείτε τι έκανε και παραγράφει χρέη

ΕΦΚΑ: Από τη μια γκάφα στην άλλη πηγαίνει ο ΕΦΚΑ, καθώς αυτή τη φορά χάθηκαν τα στοιχεία εκατοντάδων οφειλετών με αποτέλεσμα να παραγραφούν τα χρέη τους!

Την παραγραφή των χρεών χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρηματιών του ΕΦΚΑ προκαλεί η απώλεια των προσωπικών και εταιρικών στοιχείων των οφειλετών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόκειται για την υπόθεση που αποκάλυψε το Σin, σύμφωνα με την οποία το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, παραδέχεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2022, ότι έχουν χαθεί ΑΦΜ και άλλα στοιχεία οφειλετών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορούν να βεβαιωθούν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν και να αποσταλούν τα σχετικά ειδοποιητήρια και άρα τα συγκεκριμένα χρέη, εάν υπερβαίνουν τη 10ετία, παραγράφονται με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπει πως, ο χρόνος παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, μειώνεται από τα 20 στα 10 χρόνια, αλλά υπό την προϋπόθεση, ότι μέσα στη 10ετία αυτή, δεν έχουν αναζητηθεί τα συγκεκριμένα χρέη.

Εφόσον για τα χρέη έχει αποσταλεί ειδοποίηση στον οφειλέτη, μέσα στην τελευταία δεκαετία, το χρέος δεν παραγράφεται αλλά ανανεώνεται ο χρόνος που παραμένει διεκδικήσιμο από το ΚΕΑΟ, για επιπλέον μία δεκαετία.

Ωστόσο για να αποσταλεί ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ, βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει τα στοιχεία του οφειλέτη, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο.

Αυτό δεν ισχύει για όλους τους οφειλέτες, σύμφωνα με μια αναφορά που υπάρχει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022, το οποίο στην έκθεσή του περιγράφει την κατάσταση του αρχείου των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, το ΚΕΑΟ δηλώνει, ότι δεν υπάρχουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών του ΕΦΚΑ και συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεκδίκηση και είσπραξη των χρεών.

Ειδικότερα, στο τμήμα που αναφέρεται στη διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών, σημειώνει, πως η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών, ρυθμισμένων και μη, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των τέως ασφαλιστικών Φορέων) και λοιπούς Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ.

Οι Φορείς προσδιορίζουν το ύψος και το είδος των οφειλών και τις αποστέλλουν στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στη δράση που αφορά στην «τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών».

Εξηγεί, πως, η δράση αυτή αφορά την διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.

Σημειώνει επίσης, πως «η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το Κ.Ε.Α.Ο. διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την αποκατάσταση των λαθών στα στοιχεία μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α. κλπ.).

Η έκθεση του ΚΕΑΟ καταγράφει και χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων του Μητρώου Οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία μητρώου οφειλετών – φυσικών προσώπων (ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα υπευθύνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης της ιδιότητας, στοιχεία διεύθυνσης κλπ.)
  • Νομικά πρόσωπα με μικρότερο του προβλεπόμενου αριθμού υπευθύνων ή ακόμα και χωρίς καμία καταχώρηση υπευθύνου.
  • Μη επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή δεν το ΚΕΑΟ δεν έχει σαφή εικόνα εάν έχουν διακοπή εργασιών ή έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης και διασταύρωσης των στοιχείων των οφειλετών.

Σχετικά με τους οφειλέτες – εργοδότες έχει οριστεί διαδικασία ελέγχου του μητρώου τους βάσει κριτηρίων (π.χ. κενά υπευθυνότητας, ελλιπή στοιχεία μητρώου υπευθύνων), έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. να παράγονται αρχεία με αυτά για τα οποία απαιτούνται διορθώσεις, τα οποία και διεκπεραιώνονται.

Όσον αφορά τους οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, κατά την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. πραγματοποιείται ταυτοποίηση, εφόσον έχουν ΑΦΜ, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ. (άντληση δεδομένων από web service σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου).

Αναγνωρίζει, δε, ότι η διαδικασία διόρθωσης του μητρώου είναι χρονοβόρα γιατί οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών, π.χ. ΓΕΜΗ, Εθνικό Τυπογραφείο πραγματοποιούνται κατά περίπτωση μέσω πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άντλησης και μαζικής επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών.

ΕΦΚΑ: Μοίραζε εδώ και μήνες λάθος συντάξεις!

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησαν χιλιάδες συνταξιούχοι καθώς έπαιρναν λάθος συντάξεις για αρκετό καιρό λόγω ΕΦΚΑ!

Ειδικότερα, λάθη για περίπου 500.000 περιπτώσεις κύριων συντάξεων, καθώς δεν υπολογίστηκε ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης στην διαδικασία επανυπολογισμού από 1η Ιανουαρίου του 2019, «παραδέχθηκε ο ΕΦΚΑ», σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, οι οποίοι προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη για το θέμα, ο ΕΦΚΑ σε έγγραφο του προς τις Εισαγγελικές Αρχές, παραδέχεται για πρώτη φορά ότι έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις ως προς την παράλληλη ασφάλιση για κύριες συντάξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ του «νόμου Κατρούγκαλου», δηλαδή πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα υπαλλήλου του Δημοσίου με 24,5 χρόνια παράλληλης ασφάλισης, όπου προκύπτει προσαύξηση στην ήδη υπάρχουσα σύνταξη του Δημοσίου με το ποσό των 435,69 ευρώ.

Η προσωπική διαφορά σήμερα είναι 138€ με τον νόμο Κατρούγκαλου, οπότε αν υπολογιστεί η προσαύξηση, η σύνταξη θα αλλάξει εντελώς.

Όμως, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, ο λανθασμένος υπολογισμός, οδηγεί σε ντόμινο επιπτώσεων για τους δικαιούχους, καθώς πέραν της μειωμένης σύνταξης:

Το λάθος επαναλαμβάνεται στον επανυπολογισμό των συνταξιούχων που είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης (ν.4670/2020), ενώ λάθη θα υπάρξουν και στις αυξήσεις ύψους 7% στις κύριες συντάξεις που έχει προαναγγείλει η Κυβέρνηση ότι θα δοθούν την 1η Ιανουαρίου του 2023.

ΕΦΚΑ: Στην υγεία των κορόιδων! Δείτε πόσα χρήματα παίρνουν οι διοικητικοί του

Την ώρα που ο κόσμος δεν έχει να φάει (στην κυριολεξία) οι διοικητικοί του ΕΦΚΑ παίρνουν αυξήσεις των ήδη παχυλών μισθών τους!

Οι νέοι ιδιαίτερα αυξημένοι μισθοί, σχεδόν διπλάσιοι για τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εντάσσονται στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης που προβλέπει ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του e-ΕΦΚΑ ο μισθός του Διοικητή δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους μισθούς των γενικών διευθυντών που θα στελεχώσουν τον Οργανισμό το επόμενο διάστημα.

Οι νέες αποδοχές όπως αναφέρουν είναι χαμηλές σε σχέση με το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα για διευθυντές σε οικονομικά τμήματα ή σε τμήματα πληροφορικής μεγάλων εταιρειών.

Ειδικότερα τον Οκτώβριο θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη του 60%-70% των θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών του νέου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ που προβλέπει 13 γενικές διευθύνσεις, 63 διευθύνσεις ,12 υποδιευθύνσεις και 291 τμήματα.

Τα στελέχη της αγοράς που θα αναλάβουν θέσεις γενικών διευθυντών στον ΕΦΚΑ θα αμείβονται με 7.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ποσό που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ο μισθός των γενικών διευθυντών του Δημοσίου σε γενικές γραμμές δεν ξεπερνάει τα 3.000 ευρώ μεικτά.

Η επιλογή διευθυντών και γενικών διευθυντών θα γίνει από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με 3ετείς συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, με διαφανείς διαδικασίες και ειδικό σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους.

Παράλληλα θα γίνουν προσλήψεις 30 με 40 ατόμων για την στελέχωση της Εταιρείας Ακινήτων του e-ΕΦΚΑ για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ που θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δις ευρώ και τουλάχιστον το 20% -που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- μένει τελείως αναξιοποίητο, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων και προσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα.

Εκτός από τον τομέα των ακινήτων και των προμηθειών, οι νέοι γενικοί διευθυντές θα καλύψουν σίγουρα τον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, των οικονομικών υπηρεσιών, των εισφορών, των ελέγχων, των τεχνικών υπηρεσιών και στέγασης και τον τομέα στρατηγικής και ανάπτυξης.

Για τους μισθούς του Διοικητή και των υποδιοικητών το ΦΕΚ προβλέπει: “Καθορίζουμε τις μικτές μηνιαίες αποδοχές του Διοικητή, των Υποδιοικητών και του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ως εξής:

α) Διοικητής, στο 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/22015.

β) Υποδιοικητές, στο 85% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

γ) Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών στο 72% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/22015.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από την περ. (γ) αυτής που ισχύει από την ημερομηνία διορισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 32089/ 4-4-2022 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 277). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.