Ο ΕΦΚΑ έχασε το αρχείο όσων του χρωστάνε: Η γκάφα του αιώνα

ΕΦΚΑ: Μια απίστευτη ομολογία του ασφαλιστικού Φορέα για το χάος που επικρατεί στις λίστες με τους οφειλέτες του, περιέχει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών στην έκθεσή του περιγράφει την τραγική κατάσταση του αρχείου των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς, λείπουν από τις υπηρεσίες του βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών, γεγονός που εξηγεί εν μέρει και τη συσσώρευση των ανεξόφλητων χρεών που έχουν εκτοξευτεί στα 43 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Μαρτίου.

Πρόκειται για μια απίστευτη παραδοχή του εισπρακτικού φορέα του ΕΦΚΑ, που δηλώνει μέσω επίσημου εγγράφου, ότι δεν υπάρχουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών του ΕΦΚΑ και συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεκδίκηση και είσπραξη των χρεών.

Σε κάθε περίπτωση είναι μέγα ζητούμενο και αντικείμενο έρευνας πως χάθηκαν τα ΑΦΜ των οφειλετών ή τα προσωπικά και εταιρικά στοιχεία των οφειλετών, οι οποίοι φυσικά είναι στο απυρόβλητο.

Ειδικότερα, στο σκέλος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που αναφέρεται στη Διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών, αναφέρει πως η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών, ρυθμισμένων και μη, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των τέως ασφαλιστικών Φορέων) και λοιπούς Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ.

Οι Φορείς προσδιορίζουν το ύψος και το είδος των οφειλών και τις αποστέλλουν στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους.

Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται ένα σύνολο οφειλών που στο τέλος του 2021 ξεπέρασε τα 41 δισ. ευρώ. «Είναι κατά συνέπεια εμφανές ότι απαιτούνται εντατικές προσπάθειες ώστε να επιτευχθούν καίριοι στόχοι όπως η τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, η έγκαιρη ενημέρωση των οφειλετών, ο διαχωρισμός των οφειλών ανάλογα με την εισπραξιμότητα και η αποτελεσματική επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης».

Κατόπιν, γίνεται αναφορά στη δράση που αφορά στην «τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών». Εξηγεί, πως, η δράση αυτή αφορά την διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.

Σημειώνει επίσης, πως «η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το Κ.Ε.Α.Ο. διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την αποκατάσταση των λαθών στα στοιχεία μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α. κλπ.).

ΕΦΚΑ: Ποια στοιχεία δεν έχει το ΚΕΑΟ

Ταυτόχρονα καταγράφει και χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων του Μητρώου Οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία μητρώου οφειλετών – φυσικών προσώπων (ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα υπευθύνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης της ιδιότητας, στοιχεία διεύθυνσης κλπ.)
  • Νομικά πρόσωπα με μικρότερο του προβλεπόμενου αριθμού υπευθύνων ή ακόμα και χωρίς καμία καταχώρηση υπευθύνου
  • Μη επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων (οριστική διακοπή, πτώχευση κλπ.).
  • Ομολογία δυσκολίας εύρεσης των στοιχείων

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης και διασταύρωσης των στοιχείων των οφειλετών. Σχετικά με τους οφειλέτες – εργοδότες έχει οριστεί διαδικασία ελέγχου του μητρώου τους βάσει κριτηρίων (π.χ. κενά υπευθυνότητας, ελλιπή στοιχεία μητρώου υπευθύνων), έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. να παράγονται αρχεία με αυτά για τα οποία απαιτούνται διορθώσεις, τα οποία και διεκπεραιώνονται.

Όσον αφορά τους οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, κατά την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. πραγματοποιείται ταυτοποίηση, εφόσον έχουν ΑΦΜ, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ. (άντληση δεδομένων από web service σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου). Παράγονται δοκίμια ταυτοποιήσεων και γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Οι οφειλέτες– φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται χωρίς ΑΦΜ ελέγχονται ένας προς ένα με βάση τα εργαλεία αναζήτησης που έχουμε στη διάθεσή μας και ταυτοποιούνται σε ποσοστό που ξεπερνάει το 95%.

Η διαδικασία διόρθωσης του μητρώου είναι χρονοβόρα γιατί οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών, π.χ. ΓΕΜΗ, Εθνικό Τυπογραφείο πραγματοποιούνται κατά περίπτωση μέσω πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άντλησης και μαζικής επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών.

ΕΦΚΑ: Μπλόκαρε αυξησεις σε 180.000 συντάξεις

Την ώρα που χιλιάδες συνταξιούχοι δεν έχουν να φάνε, ο ΕΦΚΑ αποφάσισε το μπλοκάρισμα σε αυξήσεις συντάξεων! Δείτε όλες τις εξελίξεις στο xristika.gr

Μπλόκο στις αυξήσεις που δικαιούνται 80.000 συνταξιούχοι έχει επιβάλει ο ΕΦΚΑ, λόγω του υψηλού κόστους που θα σημάνει η καταβολή τους, στον προϋπολογισμό του.

Ταυτόχρονα, καθυστερεί έως και 6 χρόνια την καταβολή πάνω από 100.000 επικουρικών συντάξεων, πιθανότατα για τον ίδιο λόγο, που είναι το κόστος, το οποίο θα μετατρέψει σε ελλειμματικό τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 180.000 συνταξιούχοι στερούνται αυξήσεις των συντάξιμων αποδοχών τους, τις οποίες δικαιούνται, αλλά παρακρατούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από τον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, εκτός από τις πολύχρονες καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις, σειρά παίρνουν οι εξίσου μεγάλες καθυστερήσεις και στις επικουρικές. Όπως καταγγέλλει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το χρονικό διάστημα της αναμονής φτάνει έως και τα 6 έτη!

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 120.000 επικουρικές συντάξεις, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με τις 90.000 από αυτές να είναι ληξιπρόθεσμες, δηλαδή να έχουν χρόνο καθυστέρησης μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Όπως σημειώνει ο ΕΝΔΙΣΥ, η προσοχή του υπουργείου Εργασίας έχει δοθεί στην μείωση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στην κύρια σύνταξη, όπου υπάρχουν 116.000 εκκρεμότητες με στοιχεία Δεκεμβρίου 2021, από τις οποίες οι 83.000 είναι ληξιπρόθεσμες.

Ωστόσο, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με τα εκκρεμή εφάπαξ που ανέρχονται σε 11.647, από τα οποία πάνω από τα μισά ή 5.930 είναι ληξιπρόθεσμα.

Συνολικά οι εκκρεμότητες στην απόδοση συντάξεων προσεγγίζουν τις 247.000 και αφορούν κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, χωρίς να υπολογίζονται εκεί και οι περίπου 80.000 περιπτώσεις όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στην προσαύξηση της σύνταξης, λόγω παράλληλης ασφάλισης.

Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα, οι καθυστερήσεις προσεγγίζουν πια την εξαετία, αφού έχουν ως αφετηρία τον Μάιο του 2016, όταν δηλαδή τέθηκε σε ισχύ ο «νόμος Κατρούγκαλου» (ν.4387/16).

Συγχρόνως, στα 828 εκατ. ευρώ υπολογίζει το ΕΝΔΙΣΥ τη δαπάνη που επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ από μη καταβολή της προσαύξησης στις συντάξεις για 80.000 συνταξιούχους που υπόκεινται στο καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης.

Ήδη το ΕΝΔΙΣΥ, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα «για μη εφαρμογή νόμου», που αφορά στο «νόμο Κατρούγκαλου» (ν.4387/16), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2016 και προέβλεψε προσαύξηση για όσους ασφαλισμένους – συνταξιούχους, είχαν υποβάλλει πρόσθετα ένσημα, με όρους παράλληλης ασφάλισης, στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Ωστόσο, η σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και υπάρχουν δικαιούχοι που τους οφείλονται αναδρομικά ποσά 69 μηνών.

Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για «κοροϊδία σε βάρος των συνταξιούχων» τόσο από τη σημερινή, όσο και από την προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν εφάρμοσαν το νόμο.

Υπονοεί μάλιστα ότι υπάρχει μια σκόπιμη κωλυσιεργία, με την καθυστέρηση λειτουργίας του ειδικού λογισμικού, το οποίο θα υπολογίσει τις αυξήσεις τις συντάξεις με παράλληλη απασχόληση και θα προσαρμόσει και τις αυξήσεις που αναλογούν.

Το πρόβλημα υπάρχει τόσο για νέους συνταξιούχους όσο και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν προ του «νόμου Κατρούγκαλου», οι οποίοι επίσης υπάγονται στο καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης. Εκεί το πρόβλημα εστιάζεται σε τυχόν λάθη που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του επανυπολογισμού της σύνταξής τους και εξακολουθεί να εκκρεμεί.