Σοκ: Αυτό είναι το πλάνο του ΕΦΚΑ για τις κατασχέσειςς

ΕΦΚΑ: Το ΚΕΑΟ ξεκινά το πλάνο κατασχέσεων εναντίον όσων χρωστάνε στον ΕΦΚΑ και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αποκαλύπτει στην νέα έκθεσή του, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η διαδικασία διεκδίκησης των οφειλόμενων ποσών, που έχουν αυξηθεί στα 43,43 δισ. ευρώ, ξεκινά από την ενημέρωση του οφειλέτη, με την οποία προειδοποιείται να ρυθμίσει το χρέος του, πριν ξεκινήσουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΚΕΑΟ, αρχικά, στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, οι οποίες θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή.

Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι τον Ιούνιο 2022, έχουν αποσταλεί συνολικά 2.049.444 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.

Ειδικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2022 εστάλησαν 449.025 ατομικές ειδοποιήσεις, καθώς τα χρέη αυξάνονται, καθώς δεν πληρώνονται έγκαιρα νέες οφειλές, ενώ χάνονται και ρυθμίσεις.

ΕΦΚΑ: Πως λαμβάνονται τα αναγκαστικά μέτρα

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης των αναγκαστικών μέτρων, αυτή περιλαμβάνει:

Τον εντοπισμό των οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα. Οι Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

Την αξιολόγηση και τη δημιουργία προφίλ του οφειλέτη. Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.

Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

Το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου

Η συμπεριφορά του οφειλέτη:

Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Παράδειγμα, η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής, ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

Η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

ΕΦΚΑ: Το μεγάλο σκάνδαλο της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ παγώνει για ένα ακόμη χρόνο τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και των επωνυμιών ιδιωτών και επιχειρήσεων που χρωστάνε ποσά άνω των 150.000 ευρώ

Η ΑΑΔΕ παγώνει για ένα ακόμη χρόνο τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και των επωνυμιών των φυσικών και νομικών προσώπων που ανήκουν στην κατηγορία των μεγαλοοφειλετών.

Χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση, η ΑΑΔΕ εξέδωσε απόφαση (Α 1097/2022) με την οποία γνωστοποιεί ότι οι λίστες των μεγαλοοφειλετών επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε τη δημοσιοποίηση των μεγαλοοφειλετών έως την 30ή Ιουνίου 2022, κάτι που φυσικά δεν έγινε και η διαδικασία αναβλήθηκε για ένα ακόμη έτος, για τον επόμενο Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας όσων χρωστάνε σε Εφορία και ΕΦΚΑ, ποσά άνω των 150.000 ευρώ, έγινε στις 30 Ιουνίου του 2019 και οι λίστες επικαιροποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2019 για τα φυσικά πρόσωπα και στις 4 Δεκεμβρίου 2019 για τα νομικά πρόσωπα.

Δηλαδή, τον Ιούνιο του 2023, που είναι η νέα ημερομηνία δημοσιοποίησης, θα κλείσουν τέσσερα χρόνια, με τις σχετικές λίστες να παραμένουν κρυφές.

ΕΦΚΑ: Τι αποκρύπτεται από την ΑΑΔΕ

Σε ότι αφορά στους μεγαλοοφειλέτες η λίστα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ που, επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί στις 30 Ιουνίου, αλλά αναβλήθηκε για ένα έτος, θα περιλάμβανε περίπου 30.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά άνω των 150.000 ευρώ έκαστος.

Πρόκειται για πάνω από 30.000 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ, τα οποία χρονίζουν τουλάχιστον για ένα έτος και πάνε πολλά εξ αυτών, πάνε πολλές δεκαετίες πίσω.

Στον κατάλογο αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, ο ΑΦΜ, το ποσό της αρχικής οφειλής, οι προσαυξήσεις και το συνολικό χρέος.

Παράλληλα στη διπλανή στήλη θα αναγράφονται και οι λίστες των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τέλος το άθροισμα των οφειλών.

Στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια είναι, μέσω της διαπόμπευσης, να ασκηθεί πίεση στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους ή να τα αποπληρώσουν.

Παράλληλα, η δημοσιοποίηση, αποσκοπεί και σε… πρακτικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, στόχος είναι η ενημέρωση όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτών για το «προφίλ» των συγκεκριμένων προσώπων.

Οι συγκεκριμένες λίστες, λειτουργούν ως βάση δεδομένων οφειλετών, από την οποία ενημερώνονται τόσο ιδιώτες όσο και δημόσιες υπηρεσίες, για το προφίλ των συναλλασσόμενων.

Τόσο η Εφορία όσο και ο ΕΦΚΑ προσδοκούν ότι κάποιος πολίτης ή δημόσια υπηρεσία, ίσως εντοπίσουν κάποιον εκ των μεγαλοοφειλετών, να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και να τον καταγγείλουν, ώστε να αναβιώσουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

ΕΦΚΑ: Έκρηξη οφειλετών

Στο μεταξύ τον Μάιο, ο αριθμός των οφειλετών προς το την Εφορία αυξήθηκε κατά 800.000 ΑΦΜ σε σχέση με τον Απρίλιο. Από 3,9 εκατομμύρια τον Απρίλιο ο αριθμός τους ξεπέρασε τα 4,7 εκατομμύρια τον Μάιο και μάλιστα 2 εκατ. εξ αυτών είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος που έχει συσσωρευτεί ανέρχεται σε 112,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων εισπραχθέντα θεωρούνται τα 87 δισ. ευρώ και μη εισπράξιμα περίπου 25 δισ. ευρώ.

ΕΦΚΑ: Ούτε αριθμό κινητού δεν θα παίρνουν όσοι χρωστάνε

Τον δρόμο προς τη Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Big Brother, ο οποίος θα καταγράφει όλα τα χρέη των πολιτών, προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμους, ΔΕΗ και άλλους παρόχους ρεύματος, εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και σε ιδιώτες.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου από το Υπουργικό Συμβούλιο και σύντομα, θα λάβει τη μορφή νομοσχεδίου και θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Πρόκειται για τον υπερ-ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μια πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται όλες οι οφειλές, όλων των φορολογουμένων, προς κάθε πιστωτή.

Στην ίδια πλατφόρμα, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι φορείς, για να τσεκάρουν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψηφίων πελατών τους.

Στην πράξη, κάποιος που θα χρωστάει μεγάλα ποσά σε σχέση με το εισόδημά του, σε εφορία και τράπεζες, δύσκολα θα μπορεί να βρει συμβόλαιο σε ηλεκτρική εταιρεία ή σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Φυσικά, μεγαλύτερη σημασία θα έχουν τα στοιχεία του υπερ-ΤΕΙΡΕΣΙΑ, για τις τράπεζες, οι οποίες, με βάση την εικόνα του υποψήφιου δανειολήπτη, θα αποφασίζουν ανάλογα αν θα χορηγήσουν δάνειο ή όχι.

Δηλαδή, όποιος χρωστάει μεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταμεία ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να μην δημιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς (credit bureau), το οποίο θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:

Δημόσιο από φόρους και πρόστιμα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταμεία από απλήρωτες εισφορές
Δήμοι για απλήρωτα δημοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε μορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασμούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασμούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασμούς.
Οι ανωτέρω φορείς, θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δημιουργείται το προφίλ του οφειλέτη.

Όταν ο πολίτης, θα απευθυνθεί σε μια υπηρεσία για δάνειο ή συμβόλαιο, θα προσκομίζει φυσικά και το εκκαθαριστικό του και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που θα αντλεί ο φορέας από τον Big Brother, θα έχει πλήρη εικόνα εισοδημάτων και οφειλών προς τους πάντες.

Σημειώνεται, ότι κεντρικός στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άμεσα τις οικονομικές δυνατότητες και την προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά του υποψήφιου δανειολήπτη.