Voucher Επιχειρήσεων: Στην τελική ευθεία το voucher για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση και επενδυτικών σχεδίων ύψους 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Στην τελική ευθεία θα μπει το αμέσως επόμενο διάστημα το πρόγραμμα για την ενίσχυση με κουπόνι αξίας 700 και 1.400 ευρώ μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε να μπουν στην ψηφιακή σφαίρα.

Το πρόγραμμα των 180 εκατ. ευρώ, που θα τρέξει η Κοινωνία της Πληροφορίας, πρόκειται να βγει στον αέρα σε μία φάση στα μέσα Ιουνίου – και όχι σε δύο όπως προοριζόταν αρχικά. Εκτιμάται δε, δεδομένου ότι απευθύνεται σε 100.000 επιχειρήσεις, πως θα προχωρήσει μέσα το πολύ σε έναν μήνα.

Η Κοινή Υπoυργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα χαρτογραφήσει τα επιμέρους προγράμματα του έργου, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.

Η προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής, η οποία θα ακολουθήσει περί τα τέλη Μαΐου, θα βάλει πια σε τροχιά το πρόγραμμα των vouchers.

Σε πρώτη φάση, οι προμηθευτές των ψηφιακών υπηρεσιών θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ώστε να «χτιστεί» η ειδική πλατφόρμα του προγράμματος, σε στυλ marketplace.

Μέσω αυτού, εν συνεχεία, οι επιχειρηματίες θα καταθέτουν αιτήσεις επιδότησης και θα εξαργυρώνουν (εφόσον είναι δικαιούχοι) το κουπόνι τους.

Έτσι, θα μπορούν να αγοράσουν ή να κάνουν συνδρομή σε ψηφιακά εργαλεία, που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των ΜμΕ, όπως CRM, ERP, συστήματα backoffice ή κυβερνοασφάλειας, θα αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και θα εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» απευθύνεται σε 100.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό ως 10 άτομα, που θα επιδοτηθούν με κουπόνι αξίας 700 και 1.400 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη θα ανέρχεται σε 1.000 και 2.000 ευρώ. Ακόμη, θα επιδοτηθούν ακόμη και πάλι με κουπόνι 1.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να μεταβούν σε τεχνολογία cloud.

Voucher Επιχειρήσεων: Ενίσχυση για το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας

Η ψηφιακή δράση για της ΜμΕ, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει ποσοστό περίπου 20% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή 150.000 από τις συνολικά 780.000.

Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι κυρίως θα κατευθυνθούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εταιρική υπόσταση και απασχολούν προσωπικό και λιγότερο στις ατομικές επιχειρήσεις.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα. Είναι ένα σημαντικό στοίχημα η επιτυχία αυτής της δράσης, καθώς κι ένα ορόσημο για τη δεύτερη εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουμε τον υψηλότερο δυνατό αντίκτυπο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την οικονομία μας», αναφέρει στον OT, ο κ. Σταύρος Ασθενίδης, διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Και μπορεί το πρόγραμμα του voucherνα έχει γίνει η «βιτρίνα» της δράσης, όμως εκτός της ψηφιοποίησης αυτής καθαυτής, η δράση στοχεύει και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Voucher Επιχειρήσεων: Επιδότηση και ψηφιακών επενδύσεων ως 2 εκατ. ευρώ

Ένα ακόμη σκέλος της δράσης αφορά στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος πληροφορικής με σκοπό εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσω του πρώτου κύκλου του προγράμματος, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Θα απευθύνεται δυνητικά στο σύνολο των ΜμΕ της χώρας.

Οι προτεινόμενες επενδύσεις θα αξιολογηθούν βάσει των business plans που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και θα καλύπτει μέρος των επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στη σχετική ΚΥΑ.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει ο δεύτερος κύκλος, στο πλαίσιο αυτού του έργου, που ουσιαστικά θα στηρίξει τη ζήτηση από εγχώριες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στον πρώτο κύκλο.

Το συνολικό ύψος επιδότησης της ζήτησης αναμένεται να φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ.

Voucher Επιχειρήσεων: Ψηφιακές συναλλαγές

Ο ερχόμενος Ιούνιος θα είναι αφετηρία και για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος για συστήματα ψηφιακών συναλλαγών στις ΜμΕ, στο οποίο θα κατευθυνθούν 80 εκατ. ευρώ.

Αφορά στην αναβάθμιση ή αντικατάσταση 500.000 ταμειακών μηχανών, καθώς και στην αντικατάσταση 100.000 παλαιών μηχανημάτων POS.

Ο πρώτος κύκλος απευθύνεται σε περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις δικαιούχους.

Θα ακολουθήσει η αναβάθμιση της επικοινωνίας των συστημάτων των ΜμΕ με τα φορολογικά και ελεγκτικά συστήματα της διοίκησης.

Προκειμένου το επιμέρους πρόγραμμα, προϋπολογισμού περί τα 80 εκατ. ευρώ, να σχεδιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα των ψηφιακών συστημάτων, τρέχει ήδη από την ΑΑΔΕ διαβούλευση σχετικά με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Voucher Επιχειρήσεων: Μεγάλη ευκαιρία – Χιλιάδες ευρώ

Έως και 70% για επενδύσεις στο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Το αναμενόμενο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου ενισχύει τις επενδύσεις. Πότε και πού μπορείτε να κάνετε ααίτηση. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει τις επενδύσεις που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου, απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Η μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ανέλθει 10.000.000 € και με τον τρόπο αυτό να στηρίξει σημαντικές επενδύσεις για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Voucher Επιχειρήσεων: Είδη ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Βάση του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπονται τα παρακάτω ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2022-2027:

 • έως 70% για τις μικρές επιχειρήσεις
 • έως 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Voucher Επιχειρήσεων: Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που έχουν ως αντικείμενο την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, την εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών και τον συνδυασμό μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Επιλέξιμες δαπάνες
Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Επενδυτικές δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη αυτοτελώς.

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (για ΜΜΕ υπό προϋποθέσεις).
 • Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις, τα επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να επιδοτήσουν:
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 • Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

To καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου αναμένεται να προκηρυχθεί πολύ

Voucher Επιχειρήσεων: Πάρτε άμεσα από 200.000

Νέες ενισχύσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Πώς μπορείτε να πάρετε άμεσα έως 2. εκατ. ευρώ. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής που επλήγησαν από την πανδημία και θεσπίζεται σχετικό καθεστώς ενίσχυσης τους.

Ειδικότερα, περιγράφονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ενισχύσεων, οι διατάξεις του εφαρμοστέου ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, αλλά και η δυνατότητα συμψηφισμού των ενισχύσεων που θα λάβουν οι δικαιούχοι του καθεστώτος, με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τη διάταξη, οι αρμόδιοι υπουργοί θα καθορίσουν το καθεστώς ενίσχυσης, τους προς ενίσχυση τομείς, τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης, το ύψος, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των υποχρεώσεων και οφειλών, που δύναται να συμψηφιστούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η σχετική τροπολογία προβλέπει τα εξής:

«Άρθρο 3

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης λόγω των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, τα οποία επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 της υπό στοιχεία C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Οι ενισχύσεις χορηγούνται κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αργότερο έως την 30η.6.2022 ή έως την εκάστοτε ημερομηνία λήξης του Προσωρινού Πλαισίου σε συνέχεια παράτασής του, μεταγενέστερης της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

Η συνολική ενίσχυση συνυπολογιζόμενων και άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και με την επιφύλαξη μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του παρόντος αύξησης των προβλεπόμενων στο Τμήμα αυτό ανώτατων ορίων, δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά ενιαία επιχείρηση

α) το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ,

β) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας καί υδατοκαλλιέργειας, το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) ευρώ και

γ) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους οποίους προβλέπονται διαφορετικά ανώτατα όρια, υποχρεούνται να διασφαλίζουν, με την τήρηση χωριστών λογαριασμών, την τήρηση των ορίων, καθώς και ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκ των προβλεπόμενων για τους επιμέρους τομείς.

Ενισχύσεις δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 (L 187), της παρ. 14 του άρθρου 2 του Κανονισμού 702/2014, (L 193) και της παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού ΕΚ 1388/2014 (L 369).

Σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του παραρτήματος I των ανωτέρω Κανονισμών, που ήταν ήδη προβληματικές την 31η.12.2019, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή, αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, έχουν, κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης του παρόντος, αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή δεν υπάγονται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως αυτές ορίζονται στις περ. 6 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (L 193), απαγορεύεται η μετακύλισή τους, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Οι ενισχύσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες επιχειρήσεις.

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους ορισμούς των περ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως αυτός ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 (L 190), δεν αφορούν σε καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως και ια) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014.

Οι ενισχύσεις του παρόντος δύνανται να συμψηφίζονται με βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν εις βάρος των δικαιούχων της ενίσχυσης του καθεστώτος της παρ. 2, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κανονιστικές αποφάσεις της παρ. 9.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή σε περίπτωση συναρμοδιότητας με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού και, μετά από εισήγηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης, καθορίζονται οι προς ενίσχυση τομείς, οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης, το ύψος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των υποχρεώσεων και οφειλών που δύναται να συμψηφιστούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή, σε περίπτωση συναρμοδιότητας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 9, οριστικοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 9 και πραγματοποιείται συμψηφισμός σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.»