Θέσεις εργασίας: Ερχονται 1.245 μόνιμες και 2.233 εποχικές προσλήψεις

Θέσεις εργασίας: Συνολικά 3.748 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ΑΣΕΠ για τον Μάρτιο του 2024. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Οι 1.245 μόνιμες προσλήψεις αφορούν το Σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας και την ΑΔΜΗΕ, ενώ οι 2.233 εποχικές το υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Να σημειωθεί ότι όλες οι προσλήψεις θα γίνουν με σύστημα μοριοδότησης.

Αναλυτικά:

Θέσεις εργασίας: Δημοτική Αστυνομία

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την πολυαναμενόμενη 1Κ/2024 προκήρυξη της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία προβλέπει την πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία. Στην προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι 1.213 κατανέμονται σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας (δείτε ΕΔΩ την κατανομή ανά περιφέρεια).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00.

Θέσεις εργασίας: ΑΔΜΗΕ

Σε προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, για την κάλυψη 32 θέσεων εργασίας εξειδικευμένων προσόντων ή εμπειρίας, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προχωρά ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Ειδικότερα, άμεσα προκηρύσσονται:

28 θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τις εξής ειδικότητες:

-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,

-Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί,

-Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί,

-Διπλωματούχοι Αγρονόμοι- Τοπογράφοι Μηχανικοί,

-Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος,

-Πτυχιούχοι Γεωλόγοι,

-Πτυχιούχοι Πληροφορικής και

-Πτυχιούχοι Φυσικής

4 θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητες

-Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,

-Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και

-Πτυχιούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Θέσεις εργασίας: Υπουργείο Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η καθιερωμένη ετήσια προκήρυξη που έχει στόχο τη στελέχωση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας για τη θερινή σεζόν 2024.

Φέτος θα προσληφθούν 1.529 φύλακες, εργάτες καθαριότητας αλλά και λογιστές.

Οι 1.529 προσλήψεις θα υλοποιηθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Θέσεις εργασίας: Εθνικό Σύστημα Υγείας

Το υπουργείο Υγείας δημοσίευσε την προκήρυξη για την κάλυψη 704 θέσεων γιατρών, επί θητείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Να σημειωθεί ότι οι επί θητεία δημόσιοι υπάλληλοι καταλαμβάνουν οργανική θέση για συγκεκριμένο και ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου εξομοιώνονται με τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 ώρα 12:00 το μεσημέρι και λήγει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 ώρα 15:00.

Θέσεις εργασίας: Άνοιξαν θέσεις εργασίας σε 14 υπουργεία – Πού και πώς κάνετε αίτηση, τα κριτήρια

Αίτηση για δουλειά σε 14 υπουργεία. Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και συγκεκριμένα σε 14 υπουργεία άνοιξε η κυβέρνηση και η προθεσμία λήγει σε λιγότερο από έναν μήνα. Πρόκειται για θέσεις «υπηρεσιακών γραμματέων» με τα ελάχιστα προσόντα, ανοίγοντας τη «βεντάλια» σε πολλούς πιθανούς υποψηφίους για τις διεκδικήσουν.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και γίνονται ηλεκτρονικά. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά τακτικούς δημόσιους υπάλληλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ποια υπουργεία άνοιξαν θέσεις εργασίας

Συγκεκριμένα, τα 14 υπουργεία που προσλαμβάνουν είναι τα εξής:

 • Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Εσωτερικών
 • Υγείας
 • Υποδομών και Μεταφορών
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Ανάπτυξης
 • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Δικαιοσύνης
 • Πολιτισμού
 • Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Τουρισμού
 • Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ποιες θέσεις άνοιξαν στα 14 υπουργεία

Για κάθε θέση υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται και ο φορέας/υπουργείο, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα -κωδικός τίτλου σπουδών, οι κωδικοί απαιτούμενων προσόντων- καθώς και ο αριθμός των θέσεων.

Μάλιστα, στην «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της πρόσκλησης αυτής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω:

Θέσεις εργασίας σε υπουργεία: Πού και πώς κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο, με μέριμνα της υπηρεσίας του υποψηφίου, περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια επιτροπή.
 • Τα λοιπά δικαιολογητικά (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων μοριοδότησης.

1.755 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Συνολικά 1.755 νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν από επτά φορείς του ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν στους Δήμους Πειραιά, Θέρμης, Νέας Προποντίδας και Μοσχάτου – Ταύρου, στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) και στο υπουργείο Πολιτισμού.

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που σημαίνει πως στις προκηρύξεις μπορούν να πάρουν μέρος και υποψήφιοι που δε διαθέτουν κανένα πτυχίο, υπογράφοντας συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.