Άνοιξαν θέσεις εργασίας σε 14 υπουργεία – Πού και πώς κάνετε αίτηση, τα κριτήρια

Θέσεις εργασίας: Αίτηση για δουλειά σε 14 υπουργεία. Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και συγκεκριμένα σε 14 υπουργεία άνοιξε η κυβέρνηση και η προθεσμία λήγει σε λιγότερο από έναν μήνα. Πρόκειται για θέσεις «υπηρεσιακών γραμματέων» με τα ελάχιστα προσόντα, ανοίγοντας τη «βεντάλια» σε πολλούς πιθανούς υποψηφίους για τις διεκδικήσουν.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και γίνονται ηλεκτρονικά. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά τακτικούς δημόσιους υπάλληλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ποια υπουργεία άνοιξαν θέσεις εργασίας

Συγκεκριμένα, τα 14 υπουργεία που προσλαμβάνουν είναι τα εξής:

 • Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Εσωτερικών
 • Υγείας
 • Υποδομών και Μεταφορών
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Ανάπτυξης
 • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Δικαιοσύνης
 • Πολιτισμού
 • Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Τουρισμού
 • Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ποιες θέσεις άνοιξαν στα 14 υπουργεία

Για κάθε θέση υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται και ο φορέας/υπουργείο, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα -κωδικός τίτλου σπουδών, οι κωδικοί απαιτούμενων προσόντων- καθώς και ο αριθμός των θέσεων.

Μάλιστα, στην «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της πρόσκλησης αυτής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω:

Θέσεις εργασίας σε υπουργεία: Πού και πώς κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο, με μέριμνα της υπηρεσίας του υποψηφίου, περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια επιτροπή.
 • Τα λοιπά δικαιολογητικά (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων μοριοδότησης.

1.755 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Συνολικά 1.755 νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν από επτά φορείς του ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν στους Δήμους Πειραιά, Θέρμης, Νέας Προποντίδας και Μοσχάτου – Ταύρου, στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) και στο υπουργείο Πολιτισμού.

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που σημαίνει πως στις προκηρύξεις μπορούν να πάρουν μέρος και υποψήφιοι που δε διαθέτουν κανένα πτυχίο, υπογράφοντας συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΣΕΠ: 2.267 θέσεις εργασίας για 18 ειδικότητες μόνο με απολυτήριο Λυκείου

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Υπάλληλοι Ελλιμενισμού
 • ΔΕ Εκδότες Εισιτηρίων
 • ΔΕ Παρκαδόροι
 • ΔΕ Ενημέρωση και Εξυπηρέτηση Κοινού
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (Αρχιτεχνίτες – Εναερίτες)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΔΕ Ναυαγοσώστες
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • ΔΕ Τεχνίτες Μεταλλικών Κατασκευών
 • ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
 • ΔΕ Νυχτοφύλακες
 • ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
 • ΔΕ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

Θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Διάφορες ειδικότητες για εκπλήρωση θέσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου σε φορείς και οργανισμούς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιήθηκαν με σχετικές προκηρύξεις.

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Δικηγόρων, μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις και μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής.

Προθεσμία αιτήσεων: Έως 21/03/24.

Οι θέσεις είναι: 1. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου, με τα εξής απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους υδάτινους πόρους σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε ερευνητικά έργα/προγράμματα σχετικά με την παρακολούθηση υδάτινων πόρων ή/και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού στην γεωργία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος

2. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου, ως εξής:

 • Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας, κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.