Η μεγάλη «ληστεία» του κράτους – Μας αρπάζει τις περιουσίες από τον Ιανουάριο!

Περιουσιολόγιο: Στη νομοθέτηση του e-Περιουσιολογίου προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022, αρπάζοντας στην κυριολεξία ότι δεν δηλωθεί! Η υλοποίηση της πλήρους εφαρμογής του e – Περιουσιολογίου, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 και θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο που θα … Περισσότερα