Συνταξιούχοι: Μην κάνετε αυτό το λάθος – Μεγάλο πρόστιμο

Συνταξιούχοι: Ποιοι συνταξιούχοι που εργάζονται θα δουν αυξήσεις και ποιοι απειλούνται με πρόστιμα. Εναρμονίζεται το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων που εργάζονται. Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση στον ΕΦΚΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Εναρμονίζεται από τον ΕΦΚΑ το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ των παλαιών συνταξιούχων, δηλαδή, εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016 και των νέων συνταξιούχων, όσων, δηλαδή, συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Μάιο του 2016 και παράλληλα εργάζονται.

Από τον ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο 4670/2020, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται, από 40% που προβλεπόταν με βάση τον νόμο 4387/2016.

Στον ίδιο νόμο υπήρχε η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται.

Μάλιστα, δόθηκε μια μεταβατική περίοδος η οποία εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Άρθρου 78 Ν. 4690/2020).

Από 1η Μαρτίου 2022, δηλαδή, ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, αυτό της καταβολής του 70% της σύνταξης, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016.

Συνταξιούχοι: Ποιοι εξαιρούνται και θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους

Από την εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α` 176). Πρόκειται για ψυχικά ασθενείς που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

γ. Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. Αφορά συνταξιούχους με συντάξεις γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης.

δ. Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α` 210). Αφορά συνταξιούχους με συντάξεις γήρατος λόγω αναπηρίας του δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης.

ε. Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α` 210). Αφορά όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του δημοσίου.

στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α` 85). Αφορά όσους λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας κλπ]

η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Προθεσμία για δήλωση της εργασίας στον ΕΦΚΑ
Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πράξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου.

Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Σημειώνεται ότι, συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.

Οσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις.

Τέλος, για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη δηλώσει την παράλληλη εργασία τους, η αναπροσαρμογή της σύνταξης τους θα φανεί για πρώτη φορά στις καταβολές των συντάξεων Απριλίου (τέλος Μαρτίου).

Συνταξιούχοι: «Ψαλίδι» 110 ευρώ λόγω… λάθους!

Την ώρα που ο ΕΦΚΑ απαντώντας στις απανωτές αποκαλύψεις του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων προσπαθεί να υποβαθμίσει το πρόβλημα, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένα περιστατικά».

Eρχεται η ΙΔΗΚΑ και με τον ποιο επίσημο τρόπο αποκαλύπτει, τόσο την έκταση του φαινόμενου καθώς αφορά πάνω από 2.000.000 περιπτώσεις, όσο και το ύψος των υποτιθέμενων «λαθών», που ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 110 ευρώ μηνιαίως!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι παλαιές συντάξεις (ουσιαστικά) δεν επανυπολογίστηκαν, διατηρούν στο ακέραιο τις παράνομες περικοπές και υπολείπονται του νόμου 4387/2016 110 ευρώ μηνιαίως!! Η διοίκηση του ΕΦΚΑ αντί να εφαρμόζει πλήρως την ασφαλιστική νομοθεσία όπως υποχρεούται, συνεχίζει να κρύβει το πρόβλημα!

Τα στοιχεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. και συγκεκριμένα το Σύστημα Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», με πλήρη σαφή τρόπο δείχνουν το προβάδισμα των νέων συντάξεων συγκριτικά με τις παλαιές και καθώς οι νέες, που έχουν απονεμηθεί με τον νόμο 4387 μετά το 2016, σήμερα αποτελούν το 1/4 του συνολικού αριθμού των συντάξεων, εύκολα υπολογίζεται και το ύψος των διαφορών!!

Οι διαφορές αυτές, φαίνονται ολοκάθαρα, μέσα από τους δυο πίνακες που παραθέτουμε, αλλά και μια απόφαση διευθυντή:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Στο ΠΙΝΑΚΑ 1 αποτυπώνεται η εξέλιξη των συνταξιούχων και όλων των συντάξεων που λαμβάνουν (κύριας και επικουρικής) όπου, στην πρώτη στήλη είναι ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (από το 2016 έως το 2021) ενώ στην δεύτερη το μηνιαίο ποσό (κύριας και επικουρικής) και στην τρίτη στήλη η μέση σύνταξη που αναλογεί. Από τα στοιχεία αυτά, φαίνονται όλες οι διαφορές, όχι μόνο από τα μηνιαία ποσά, τα οποία παρά την μείωση των συνταξιούχων αυτά αυξάνονται (!) αλλά και από τον μέσο όρο των συντάξεων, όπου από 888 ευρώ που ήταν το 2016, αυξάνονται στα 933 ευρώ!! Διαφορά 45 ευρώ!!

Επειδή λοιπόν, η διαφορά (45 ευρώ) προκύπτει μόνο από το 1/4 του συνόλου των νέων συντάξεων και επειδή τα «λάθη» δεν αφορούν όλους, αλλά σχεδόν 2.000.000 συνταξιούχους, ο μέσος όρος των «λαθών» ανέρχεται περί τα 110 ευρώ μηνιαίως!

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 αποτυπώνετε, επίσης η εξέλιξη των συνταξιούχων και όλων των συντάξεων που λαμβάνουν (κύριας και επικουρικής) ανά κατηγορία σύνταξης. Εδώ βλέπουμε, ότι στις συντάξεις γήρατος, από 963 ευρώ που είχαν μέσο όρο το 2016, αυξάνεται στα 1.030 ευρώ!! Διαφορά 67 ευρώ!! Που σημαίνει, τα «λάθη» στις συντάξεις αυτές ξεπερνούν τα 150 ευρώ!!

Συνταξιούχοι: Πού επικεντρώνονται τα «λάθη»

  • Εισφορές 13ος& 14ος μισθού: Οι εισφορές των δυο επιπλέον μισθών, δεν συνυπολογίστηκαν, ούτε όπως οι νέες, ούτε με βάση του άρθρου 30 του ν. 4387/16 δηλαδή προσαύξηση (14Χ20/12) (3,33Χ0,075) 0,25% ανά έτος!! Δηλαδή, όσοι από τις παλαιές συντάξεις κατέβαλαν εισφορές για 14 μήνες, υπολείπονται κατά 17% επί του ποσού της ανταποδοτικής!
  • Βαρέα: Ενώ στις νέες και από τον νόμο προσαυξάνονται όλες οι ημέρες (0,27% ανά έτος) για τις παλαιές: υπολογιστήκαν μόνο οι άνω τις 3.300 ημέρες, ενώ σε άλλους δεν υπολογίστηκαν καθόλου!! Δηλαδή «λάθη» έως 250 ευρώ!
  • Παράλληλη ασφάλιση: Ενώ στις νέες προσαυξάνονται όλες οι ημέρες (1,5% ανά έτος) στις παλαιές, για όσους δεν είχαν συμπληρώσει 4.800 ημέρες και δεν τύγχαναν δεύτερης σύνταξης εξαιρέθηκαν!! Δηλαδή «λάθη» (μ.ο) 200 ευρώ!
  • ΔΕΚΟ: Οι επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι των ταμείων αυτών, δεν υπολογίστηκαν στο σύνολό τους, με «λάθη» έως και πάνω από 500 ευρώ!!
    Επικουρικές: Περί τις 450.000 επικουρικές (με αρχικό ποσό άνω των 200 ευρώ) διατηρούν ακόμα τις παράνομες περικοπές των νόμων 4051 & 4093 (!) αλλά ούτε με τον νέο νόμο έχουν επανυπολογιστεί!! Εκκρεμότητες «λάθη» (μ.ο.) 50 ευρώ μηνιαίως!
  • Ε.Α.Σ. Επικουρικής: Για 274 επικουρικές, η Εισφορά Αλληλεγγύης συνεχίζει να υπολογίζεται στο αρχικό (ανύπαρκτο) ποσό, κάτι που για τις υπόλοιπες συντάξεις διορθώθηκε, μάλιστα από τον Μάιο του 2018!! «λάθη» έως 80 ευρώ!

Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεν χρησιμοποίησαν καν την κατάσταση με τον “ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ” για κάθε ασφαλισμένο χωριστά, οι οποίες απεικονίζουν (αναλυτικά) τόσο τον συνολικό χρόνο ασφάλισης, όσο και την κατηγορία ασφάλισης!