Συντάξεις Ιουνίου 2024: Πότε θα γίνουν οι καταβολές – Οι ημερομηνίες

Συντάξεις Ιουνίου 2024: Στις 28 Μαΐου 2024 ξεκινάει η καταβολή για τις συντάξεις Ιουνίου σύμφωνα με πληροφορίες.

Με βάση το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων σε δύο δόσεις:

 • Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ], οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών και οι επικουρικές- ΜΟΝΟ-συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).
 • κάθε προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).

Επομένως η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου θα γίνει ως εξής:

 • Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
 • Την Πέμπτη 30 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις Ιουνίου 2024: Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 – Οι προϋποθέσεις για άνδρες και γυναίκες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για συνταξιοδότηση πριν τα 62 έτη. Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα και ποιοι πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

ωρίς αμφιβολία το πρώτο και βασικό ερώτημα και θέμα, πάντοτε σε σχέση με το ασφαλιστικό, που απασχολεί τους ασφαλισμένους, είναι το «πότε» μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Το ύψος του ποσού της σύνταξης δευτερευόντως ενδιαφέρει και κατά κύριο λόγο αποτελεί θέμα αμφισβήτησης, δυσαρέσκειας και γκρίνιας μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, που βέβαια καθόλου δεν αφήνει περιθώρια βελτιωτικής παρέμβασης.

Εκείνο λοιπόν που πρέπει, πάντοτε σε σχέση με τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, είναι, ότι μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν το 2010, 2012 και 2015, πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις που κάποιος, άνδρας ή γυναίκα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, πριν την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του.

Ειδικά για τους άνδρες, πλην κάποιων ειδικών περιπτώσεων όπως π.χ. στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας, ασφαλιζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά που έχουν 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7500 στα βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ, ασφαλισμένοι ειδικών ταμείων (τ. ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα κ.λπ) που έχουν πρωτοασφαλισθεί πριν την 1-1-1983, ασφαλισμένοι Δημοσίου πριν την 1-1-1983 και πατέρες ανηλίκων με 25ετία το 2011 ή 2012 (όχι το 2010) οι λοιπές κατηγορίες, δηλαδή ο μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων, δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας, είτε με πλήρη (όπου απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης μαζί με τα πλασματικά) είτε με μειωμένη σύνταξη, εφ΄ όσον βέβαια πληρούν και τις ειδικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την μειωμένη σύνταξη.

Αναφορικά με τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των γυναικών μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν σε γενικές γραμμές τα ίδια. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των «μητέρων ανηλίκων» που έχει, υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα συνταξιοδότησης (με μειωμένη σύνταξη), πριν τα 62, εφ΄ όσον η μητέρα είναι γεννημένη πριν το 1969.

Αυτές που είναι γεννημένες μετά το 1969, είτε πρωτοασφαλίσθηκαν πριν το 1993 είτε μετά, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ούτε με μειωμένη σύνταξη πριν τα 62 τους.

Εξαίρεση επίσης υπάρχει για γυναίκα ασφαλισμένη στα βαρέα πριν την 1-1-1993 και για μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, παιδιών.

Η αναφορά στοχεύει σε γενική κατευθυντήρια γραμμή, ο κάθε δε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει, σύμφωνα με το προσωπικό ασφαλιστικό status την δυνατότητα συνταξιοδότησης. Δεν θα πρέπει δε να λησμονά, ότι καλό είναι να αναζητά και να πληροφορείται και το ύψος της σύνταξης που θα λάβει, πριν πάρει την οριστική απόφαση της άσκησης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Συντάξεις Ιουνίου 2024: Βόμβα! Ποιοι συνταξιούχοι θα επιστρέψουν έως 35.000 ευρώ

Μείζον θέμα έχει προκύψει για χιλιάδες συνταξιούχους που από το 2015 μέχρι το τέλος του 2023 εργάζονταν είτε στο Δημόσιο είτε στους ΟΤΑ.

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τούς καλεί να επιστρέψουν μέχρι 35.000 ευρώ, καθώς ενώ είχαν συνταξιοδοτηθεί με περικοπή 30% της σύνταξης, λάμβαναν κανονικά τον μισθό και όχι αυτό του 1ου μισθολογικού κλιμακίου.

Τώρα όλοι αυτοί καλούνται να επιστρέψουν τις διαφορές.

Το θέμα έχει απασχολήσει την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, ωστόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αντιδρά σε όποια εναλλακτική λύση έχει προταθεί, και μάλιστα ζητά η καταβολή της διαφοράς να καταλογιστεί φορολογικά.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες θιγμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές

Παραδείγματα

Εργαζόμενος που συνταξιοδοτήθηκε με 27-29 χρόνια υπηρεσίας και βασικό μισθό στο 10ο μισθολογικό κλιμάκιο (1.468 ευρώ) της ΔΕ κατηγορίας, και συνεχίζει να εργάζεται, εφόσον αποχωρήσει από την υπηρεσία θα πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά των αποδοχών του από τα 928 ευρώ, όπως αντιστοιχεί στο εισαγωγικό κλιμάκιο.

Δηλαδή, αν έχει συνταξιοδοτηθεί την τελευταία πενταετία θα πρέπει να επιστρέψει 540 ευρώ για κάθε μήνα και συνολικά 32.600 ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ζήτησε από τον τέως υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη να προχωρήσει σε πολιτική απόφαση για το θέμα.

Αναμένεται, σύμφωνα με την εφημερίδα, συνέχεια σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο, μετά άλλωστε και από την πρωτόδικη απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι ο εργαζόμενος δεν οφείλει να επιστρέψει αναδρομικά.

Συντάξεις Ιουνίου 2024: Σοκ! Οι 9 στους 10 θα πάρουν κάτω από χιλιάρικο – Ποιοι είναι οι άτυχοι

Δεν θα φτάνουν ούτε στο χιλιάρικο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ θα λάβουν 9 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες και των αγρότες, μετά από 40 χρόνια εργασίας, καθώς οι ασφαλιστικές κατηγορίες που επιλέγουν είναι οι κατώτερες.

Λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών πέρυσι κατά 9,6% και φέτος κατά επιπλέον 3,46%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες επέλεξαν ξανά τις χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς δεν μπορούν να πληρώνουν υψηλότερες εισφορές πλην μια συντριπτικά μικρής μειοψηφίας.

Το 78,3% των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιλέγουν την πρώτη και χαμηλότερη, ασφαλιστική κατηγορία, το 11,2% επιλέγει την ειδική κατηγορία  (νέοι επαγγελματίες). 

Δηλαδή σχεδόν το 90% επιλέγει τις κατώτερες ασφαλιστικές κλάσεις, το 4,5% επιλέγει τη β’ κατηγορία και  το υπόλοιπο 5% των επαγγελματιών επιλέγουν τις υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Η επιλογή αυτή όμως, οδηγεί αναγκαστικά και στη λήψη μικρότερης σύνταξης όταν έρθει το πλήρωμα του ασφαλιστικού χρόνου και μάλιστα το ύψος της με τα σημερινά δεδομένα θα είναι κάτω των 1.000 ευρώ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, έχουν τη δυνατότητα κάθε χρόνο, έως την 31η Ιανουαρίου, να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία που θα ενταχθούν για το τρέχον έτος, είτε να αλλάξουν είτε να παραμείνουν στην ίδια, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα.

Προκειμένου να μετριάσουν το κόστος των αυξημένων εισφορών, η πλειοψηφία επιλέγει τις χαμηλές εισφορές, που οδηγεί αναγκαστικά και σε μικρότερη σύνταξη.

Σημειώνεται πως, οι μη μισθωτοί έχουν τη δυνατότητα στα επόμενα ασφαλιστικά έτη να αλλάξουν κατηγορία και να επιλέξουν την πληρωμή υψηλότερων εισφορών, ώστε να βελτιώσουν το αναμενόμενο ύψος της σύνταξης, αλλά θα έχουν «χαθεί» ασφαλιστικά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων κατέβαλαν μικρότερες εισφορές.

‘Όπως είναι το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό μοντέλο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να λάβουν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ (μικτές αποδοχές), θα πρέπει να ενταχθεί από την 3η ασφαλιστική κατηγορία και πάνω, ενώ για να λάβει σύνταξη άνω των 900 ευρώ, θα πρέπει να ενταχθεί από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και πάνω.

Αντίστροφα, για να λάβει κανείς σύνταξη άνω των 1.500 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει εισφορές άνω των 642 ευρώ τον μήνα.

Για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, οι συνολικές εισφορές που θα καταβάλει φέτος είναι 238,23 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 175,83 ευρώ. Για τη β΄ κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 285,88 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 211,00 ευρώ.

Για τη Γ΄ κατηγορία, οι συνολικές εισφορές είναι 342,60 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 267,72 ευρώ, για Δ΄ κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 411,81 ευρώ εκ των οποίων τα 336,91 ευρώ είναι η εισφορά σύνταξης, για την Ε΄ Κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 493,49 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 418,59 ευρώ και για την ΣΤ΄ ασφαλιστική κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 642,10 ευρώ εκ των οποίων η εισφορά σύνταξη είναι 567,19 ευρώ.

1η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 175,83 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 658,00 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 754,18 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 866,62 ευρώ 

2η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 211,00 ευρώ 

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 704,37 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 819,79 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 954,73 ευρώ 

3η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 267,72 ευρώ 

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 779,16 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 925,60 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.096,81 ευρώ 

4η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 336,91 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 870,39 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.054,68 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.270,13 ευρώ 

5η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 418,59 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 978,08 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.207,05 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.474,74 ευρώ 

6η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 567,19 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.174,01 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.484,26 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.846,98 ευρώ