Συντάξεις: Σοκ! Οι 9 στους 10 θα πάρουν κάτω από χιλιάρικο – Ποιοι είναι οι άτυχοι

Συντάξεις: Δεν θα φτάνουν ούτε στο χιλιάρικο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ θα λάβουν 9 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες και των αγρότες, μετά από 40 χρόνια εργασίας, καθώς οι ασφαλιστικές κατηγορίες που επιλέγουν είναι οι κατώτερες.

Λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών πέρυσι κατά 9,6% και φέτος κατά επιπλέον 3,46%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες επέλεξαν ξανά τις χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς δεν μπορούν να πληρώνουν υψηλότερες εισφορές πλην μια συντριπτικά μικρής μειοψηφίας.

Το 78,3% των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιλέγουν την πρώτη και χαμηλότερη, ασφαλιστική κατηγορία, το 11,2% επιλέγει την ειδική κατηγορία  (νέοι επαγγελματίες). 

Δηλαδή σχεδόν το 90% επιλέγει τις κατώτερες ασφαλιστικές κλάσεις, το 4,5% επιλέγει τη β’ κατηγορία και  το υπόλοιπο 5% των επαγγελματιών επιλέγουν τις υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Η επιλογή αυτή όμως, οδηγεί αναγκαστικά και στη λήψη μικρότερης σύνταξης όταν έρθει το πλήρωμα του ασφαλιστικού χρόνου και μάλιστα το ύψος της με τα σημερινά δεδομένα θα είναι κάτω των 1.000 ευρώ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, έχουν τη δυνατότητα κάθε χρόνο, έως την 31η Ιανουαρίου, να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία που θα ενταχθούν για το τρέχον έτος, είτε να αλλάξουν είτε να παραμείνουν στην ίδια, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα.

Προκειμένου να μετριάσουν το κόστος των αυξημένων εισφορών, η πλειοψηφία επιλέγει τις χαμηλές εισφορές, που οδηγεί αναγκαστικά και σε μικρότερη σύνταξη.

Σημειώνεται πως, οι μη μισθωτοί έχουν τη δυνατότητα στα επόμενα ασφαλιστικά έτη να αλλάξουν κατηγορία και να επιλέξουν την πληρωμή υψηλότερων εισφορών, ώστε να βελτιώσουν το αναμενόμενο ύψος της σύνταξης, αλλά θα έχουν «χαθεί» ασφαλιστικά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων κατέβαλαν μικρότερες εισφορές.

‘Όπως είναι το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό μοντέλο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να λάβουν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ (μικτές αποδοχές), θα πρέπει να ενταχθεί από την 3η ασφαλιστική κατηγορία και πάνω, ενώ για να λάβει σύνταξη άνω των 900 ευρώ, θα πρέπει να ενταχθεί από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και πάνω.

Αντίστροφα, για να λάβει κανείς σύνταξη άνω των 1.500 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει εισφορές άνω των 642 ευρώ τον μήνα.

Για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, οι συνολικές εισφορές που θα καταβάλει φέτος είναι 238,23 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 175,83 ευρώ. Για τη β΄ κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 285,88 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 211,00 ευρώ.

Για τη Γ΄ κατηγορία, οι συνολικές εισφορές είναι 342,60 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 267,72 ευρώ, για Δ΄ κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 411,81 ευρώ εκ των οποίων τα 336,91 ευρώ είναι η εισφορά σύνταξης, για την Ε΄ Κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 493,49 ευρώ, εκ των οποίων η εισφορά σύνταξης είναι 418,59 ευρώ και για την ΣΤ΄ ασφαλιστική κατηγορία η συνολική εισφορά είναι 642,10 ευρώ εκ των οποίων η εισφορά σύνταξη είναι 567,19 ευρώ.

1η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 175,83 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 658,00 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 754,18 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 866,62 ευρώ 

2η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 211,00 ευρώ 

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 704,37 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 819,79 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 954,73 ευρώ 

3η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 267,72 ευρώ 

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 779,16 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 925,60 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.096,81 ευρώ 

4η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 336,91 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 870,39 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.054,68 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.270,13 ευρώ 

5η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 418,59 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 978,08 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.207,05 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.474,74 ευρώ 

6η ασφαλιστική κατηγορία: μηνιαία εισφορά σύνταξης 567,19 ευρώ

 • Με 30 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.174,01 ευρώ 
 • Με 35 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.484,26 ευρώ 
 • Με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.846,98 ευρώ

Συντάξεις: «Βόμβα» – Ποιοι κινδυνεύουν να μην πληρωθούν για έναν χρόνο

Απίστευτο και όμως ελληνικό καθώς ομάδα συνταξιούχων κινδυνεύει να μείνει χωρίς ευρώ για έναν χρόνο!

Χωρίς σύνταξη για ένα έτος θα μείνουν, όσοι συνταξιούχοι εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπεγράφη, οι συνταξιούχοι εάν δεν δηλώσουν ανάληψη απασχόλησης, τότε το πρόστιμο θα είναι ίσο με 12 μηνιαίες συντάξεις, κύριες αλλά και επικουρικές.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση καταγράφεται στην εγκύκλιο 1/2024 του e-ΕΦΚΑ, με θέμα: «Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.».

Παράλληλα, εάν υπάρχει δίμηνη καθυστέρηση ασφαλιστικών εισφορών, τότε οι οφειλές θα παρακρατούνται από τη σύνταξη. Άξιο αναφοράς είναι ότι, μέχρι σήμερα, 50.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει πως εργάζονται.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο τονίζεται:
Υποχρέωση δήλωσης απασχολούμενου συνταξιούχου στον e-ΕΦΚΑ (παρ. 10)

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος [λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210)], υποχρεούνται, πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση, να το δηλώσουν στον Φορέα. Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Συντάξεις: Ένας λάθος υπολογισμός φέρνει αυξήσεις έως 800 ευρώ – Ποιοι είναι οι υπερτυχεροί

Μια ακόμη γκάφα του Δημοσίου από την οποία θα επωφεληθούν χιλιάδες συνταξιούχοι!

Περίπου 7.000 μηχανικοί δικαιώθηκαν στο ΣτΕ καθώς είχαν υπολογιστεί λάθος οι συντάξεις τους από το 2018!

Πρόκειται για χιλιάδες μηχανικούς ασφαλισμένους στο τ. ΤΣΜΕΔΕ, για τους οποίους το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ως παράνομο τον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης στο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξής τους.

Έτσι, με ομόφωνη και αμετάκλητη απόφαση, κρίθηκε ότι πρέπει αυτές οι συνταξιοδοτικές πράξεις να επιστρέψουν στον ΕΦΚΑ, να επανυπολογιστούν και να διορθωθούν οι όποιες, σημαντικές μισθολογικές διαφορές υπάρχουν.

Όπως αναφέρουν νομικοί ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση κρίνεται ως «ανυπόστατη» η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2018, από τον τότε υφυπουργό Εργασίας, Τάσο Πετρόπουλο και διατηρήθηκε χωρίς αλλαγές από όλους τους μεταγενέστερους υφυπουργούς.

Ουσιαστικά, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις συνταξιούχων, που προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν σημαντικής αύξησης στα ποσά της σύνταξής τους (500 – 800 ευρώ ανά περίπτωση).

Αναμένεται όμως να προκύψουν και ορισμένες περιπτώσεις συνταξιούχων του τ. ΤΣΜΕΔΕ, κυρίως όσων προέρχονται από το Δημόσιο, οι οποίοι θα διαπιστώσουν μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές τους.

Το δικηγορικό γραφείο του Λουκά Αποστολίδη, που χειρίστηκε την υπόθεση, εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει συνολική καινούργια νομοθέτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, έτσι ώστε να απαλειφθούν «θολά σημεία» παλαιότερης νομολογίας και να ξεκαθαρίσει το τοπίο, οριστικά.

Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να βγουν πριν τα 62 – Πόσα χρήματα θα πάρουν

Οκτώ κατηγορίες εργαζομένων μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν συμπληρώσουν τα 62 χρόνια τους.

Κοντά στις 200.000 αναμένεται να φτάσουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2023, ανακόπτοντας το υψηλό κύμα αιτήσεων που υποβάλλονταν κάθε χρόνο λίγο πριν την εκπνοή του έτους και τα τελευταία χρόνια ξεπερνούσαν τις 220.000.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ μέχρι το Σεπτέμβριο είχαν υποβληθεί 141.096 αιτήσεις, ενώ υπολογίζεται ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους κάθε μήνα θα υποβάλλονται κατά μέσο όρο 15.000 αιτήσεις το μήνα, κυρίως από τον δημόσιο τομέα όπως δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενοι που πληρούν ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Αναλυτικότερα, έως το Σεπτέμβριο είχαν υποβληθεί 62.907 αιτήσεις από ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 30.039 αιτήσεις από αγρότες, 24.071 αιτήσεις από ελεύθερους επαγγελματίες, 13.931 από υπαλλήλους του γενικού λογιστηρίου του κράτους, 3.855 από αυτοαπασχολούμενους, 3.753 από διάφορα ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, 2.304 από το ΝΑΤ και 236 από δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Κατά μέσο όρο κάθε μήνα υποβάλλονταν περίπου 15.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, με τον υψηλότερο αριθμό να υποβάλλεται το Μάρτιο 19.300 και το χαμηλότερο τον Αύγουστο 12.000 αιτήσεις.

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, με τις προβλέψεις για πληθωρισμό στο τέλος του 2023, της τάξης περίπου του 4% και με προβλεπόμενη αύξηση συντάξεων 3%, δεν φαίνεται ότι κάποιος ασφαλισμένος που έχει δυνατότητα συνταξιοδότησης, θα έχει οικονομική ωφέλεια συνταξιοδοτούμενος εντός του 2023 σε σχέση με το 2024, πολλώ δε μάλλον αφού το 2024, με την προσθήκη του χρόνου ασφάλισης, θα έχει μεγαλύτερο συντελεστή αναπλήρωσης απ’ ό,τι το 2023.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Σημεία κλειδιά για την συνταξιοδότηση πριν τα 62 (με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη) είναι η θεμελίωση 25ετίας, η ύπαρξη ανήλικου τέκνου την περίοδο 2010-2015 καθώς και η εξαγορά πλασματικών ετών.

Για να εφαρμοστούν αυτές οι ευνοϊκές-μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ισχύει μια εκ των ακολούθων δύο προϋποθέσεων:

α) να είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (προ του 1993),

β) να έχουν θεμελιώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τα έτη ασφάλισης την τριετία 2010-12.
Τα ενδιαφέρον με τις ισχύουσες ρυθμίσεις είναι ότι μπορούν οι ασφαλισμένοι να επιτύχουν αυτές τις προϋποθέσεις:

 1. Είτε με την αναγνώριση πλασματικών αιτών, ακόμη και μέσα στο 2023, και να πάνε τα εν λόγω έτη να «κουμπώσουν» πίσω στο χρόνο έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς αναφορικά με την ηλικία συνταξιοδότησης.
 2. Είτε, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ο απασχολούμενος να ζητήσει να εξεταστεί η αίτησή τους με τις παλαιές διατάξεις των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καίτοι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ κ.α. Πρώην ταμεία που δεν προέβλεπαν ευνοϊκές διατάξεις για μειωμένη σύνταξη, σύνταξη με ανήλικο, με 35ετία ή προ του 60ού έτους της ηλικίας.

Οι «τυχερές» κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες έχουν το δικαίωμα για σύνταξη πριν τα 62 για εφέτος είναι οι παρακάτω:

 1. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2012 με συμπληρωμένες, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και επεδίωκαν να αποχωρήσουν με 35ετία στο αντίστοιχο όριο ηλικίας, η δυνατότητα εξόδου δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι εδώ το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 6 μήνες.
 2. Γονείς σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Ταμεία τραπεζών και ΙΚΑ:
  Ειδικά όρια ηλικίας ισχύουν και το 2023 για γονείς, άνδρες και γυναίκες, με δικαίωμα «εξόδου» ακόμη και στα 50 και έως τα 58, εφόσον βέβαια είχαν στο παρελθόν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.
  Κομβικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση βέβαια παίζει το πότε ενηλικιώθηκε το παιδί.

Α) Συνταξιοδότηση με 25ετία και ανήλικο τέκνο. Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1η/1/2023.

Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν:

Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

 • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

Β) Γονείς με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο. Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2023 ανάλογα με το όριο ηλικίας, όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον ν. 4336/2015.

Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν:

-Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.
-Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.
-Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.

 1. Βαρέα και ανθυγιεινά: Νωρίτερα μπορεί να βγουν στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.
 2. Δημόσιο με 35ετία: Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, όσο και τα 58 έτη.
  Έτσι θα μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 6 μήνες.
 3. Δημόσιο με 37ετία: Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, εφόσον είχαν συμπληρώσει 25ετία έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010, είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας, πλην όμως θα πρέπει η 37ετία να έχει συμπληρωθεί ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Ετσι ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί το 2023 να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 2 μηνών.
 4. Δημόσιο με 25ετία: Υπάλληλος, γεννηθείς τον Μάρτιο του 1966, έχει 25 έτη ασφάλισης έως την 31η Δεκεμβρίου του 2011. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη από τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας του (Μάρτιος του 2022) κι οποτεδήποτε το επιθυμεί.
 5. ΕΤΑΑ: Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και στο ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ) που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2012 με συμπληρωμένα ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τα 35 έτη ασφάλισης, το ισχύον όριο που πρέπει να έχει συμπληρωθεί φθάνει μέχρι τα 61 και 9 μήνες.
 6. ΟΑΕΕ: Για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα ως το 2012 με συμπληρωμένα ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τα 35 έτη ασφάλισης και που επεδίωκαν να αποχωρήσουν στο αντίστοιχο όριο ηλικίας η δυνατότητα εξόδου δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι εδώ το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 και 9 μήνες.

Συντάξεις: Έσκασε η «βόμβα» – Ποιες επιστρέφουν σε επίπεδα προ μνημονίων

Απόφαση που αλλάζει τα πάντα από το Ελεγκτικό Συνέριο αναφορικά με τις συντάξεις.

Νέα απόφαση «βόμβα» που διαμορφώνει διαφορετικά δεδομένα για τις συντάξεις-τουλάχιστον του Δημοσίου- έλαβε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Λίγες εβδομάδες αφότου δικαίωσε τους δικαστικούς, το ανώτατο δικαστήριο έπραξε το ίδιο και για 17 πανεπιστημιακούς καθηγητές ΑΕΙ, οι οποίοι ζήτησαν να επανέλθουν οι αποδοχές τους στα επίπεδα που ήταν πριν από τα Μνημόνια, δηλαδή σ’ αυτά του 2012.

Η απόφαση, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Κυριακάτικη Δημοκρατία», βαδίζει στα χνάρια εκείνης που αφορούσε τους δικαστικούς, καθώς κρίνει ότι οι συντάξεις τους οφείλουν να επανέλθουν στα επίπεδα προ μνημονίων, καθώς οι μεταγενέστερες περικοπές τους δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Επιβεβαιώνεται εν τοις πράγμασι, αυτό που είχε επισημανθεί από την πρώτη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους δικαστικούς, ότι ανοίγει η «βεντάλια» για ανάλογες διεκδικήσεις και από άλλους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα.

Σ’ ό,τι αφορά τους δικαστικούς-και αυτό ενδεχομένως να ισχύσει με τους πανεπιστημιακούς- το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις στις συντάξεις όλων των δικαστικών συνταξιούχων που προσφεύγουν στον ΕΦΚΑ για «επανακανονισμό» των αποδοχών τους.

Τι ισχύει για τους συνταξιούχους του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ

Η υπόθεση των αναδρομικών έχει επί της ουσίας λήξει για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2019 και τη σχετική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ωστόσο, με αφορμή τις αποφάσεις για τους δικαστικούς, προέκυψαν σφοδρές αντιδράσεις από το συνταξιουχικό κίνημα και τις συνταξιουχικές οργανώσεις, που ζητούν ίση μεταχείριση.

Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε αναπροσαρμογές και σε αύξηση όλων των συντάξεων, διότι σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δοθούν αυξήσεις με βάση τις αποδοχές του 2012 σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, θα προκύψει μια τεράστια αδικία σε βάρος της πλειοψηφίας των απόμαχων της εργασίας.

Η εξίσωση που καλείται να επιλύσει η κυβέρνηση είναι δύσκολη.

Από τη μία πλευρά πρέπει να εξασφαλίσει τη δημοσιονομική ισορροπία που θα διαταραχθεί εφόσον αποδοθούν αναδρομικά και αυξήσεις εκατομμυρίων ευρώ, και από την άλλη πρέπει να προασπίσει την ισονομία απέναντι στους υπόλοιπους συνταξιούχους (ιδιωτικού τομέα και ΔΕΚΟ), που έλαβαν-η πλειοψηφία από αυτούς- αναδρομικά που αφορούσαν μόνο το 11μηνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016.

Σ’ ό,τι αφορά στους δικαστικούς, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας προωθούν μια νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει μεσοσοσταθμική αύξηση 10% στις συντάξεις τους και στοχεύει στον περιορισμό των αθρόες προσφυγές συνταξιούχων δικαστικών για αναδρομικά που θα κοστίσουν πολύ περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την «Κυριακάτικη Δημοκρατία», η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους 17 πανεπιστημιακούς, αφορά την προσφυγή τους, που υπεβλήθη το 2016, ενώ θα επιφέρει αυξήσεις στις συντάξεις τους, της τάξεως των 700 με 800 ευρώ.