Σπουδαία νέα: Έχεις πάρει δάνειο; Στο πληρώνει το κράτος – Δες τον τρόπο

Δάνειο: Ανάρπαστο το πρόγραμμα επιδότησης δανείων Γέφυρα ΙΙ. Πώς θα πάρεις επιδότηση μέχρι και 90%. Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Όσα πρέπει να γνωρίζεις στο xristika.gr.

Εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι προκύπτουν σε κάθε παρουσίαση του προγράμματος επιδότησης δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιεί η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 18 τηλεδιασκέψεις για την ενημέρωση του προγράμματος σε φορείς και επιμελητήρια ανά την Ελλάδα και απομένουν άλλες τέσσερις μέχρι του τέλους του μήνα.

Από το ενδιαφέρον προκύπτει η εκτίμηση ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος των 300 εκατ. ευρώ πρόκειται να υπερκαλυφθεί.

Ωστόσο, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν ύστερα από την εξέταση της αίτησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η επισύναψη στοιχείων και δικαιολογητικών που υπάρχουν σε τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων και σε δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα “Γέφυρα ΙΙ” καλύπτει πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών – επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Με το πρόγραμμα επιδοτείται η μηνιαία δόση επιχειρηματικών δανείων (τόκοι και κεφάλαιο) για 8 μήνες κατά 80%.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Το ποσοστό της επιδότησης για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μέχρι 80%, προκειμένου να βοηθηθούν και να ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους μέχρι τις 9 Μαΐου.

Δάνειο: Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

– Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

– Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Τα 5 βήματα

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

Βήμα 1: Αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

Βήμα 2: Έλεγχος επιλεξιμότητας. Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Βήμα 3: Έγκριση επιδότησης. Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

Βήμα 4: Ρύθμιση δανείων. Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

Βήμα 5: Καταβολή επιδότησης. Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής:

α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης,

β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της.

Και στις δύο περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Δάνειο: Απόφαση – «βόμβα» από τον Άρειο Πάγο

Με… ανακούφιση και χαμόγελα υποδέχτηκαν χιλιάδες οφειλέτες το άκουσμα της απόφασης του Άρειου Πάγου ότι για την υπαγωγή στον νόμο και την προστασία ενός δανειολήπτη, το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη δόλου φέρει η τράπεζα.

Ο Γεώργιος Λ. Καλτσάς, ο πληρεξούσιος δικηγόρος που χειρίστηκε την πολύκροτη υπόθεση με τα κόκκινα δάνεια στον Άρειο Πάγο, έγραψε στην «Ημερησία» ένα άρθρο στο οποίο εξηγεί αναλυτικά τι σημαίνει αυτή η απόφαση-σταθμός και αναλύει το σκεπτικό της που επηρεάζει πληθώρα δικών.

Αναλυτικά το κείμενο του κυρίου Καλτσά:

«H κοινωνικά σπουδαία αυτή απόφαση, δημοσιεύεται ως αντιστάθμισμα σε μία συγκυρία, που για πρώτη φορά ο Έλληνας νομοθέτης μέσω της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4745/2020, ο περίφημος νόμος για την επίσπευση των δικών του Ν. Κατσέλη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υιοθέτησε τη χρωματισμένη έννοια, περί στρατηγικών κακοπληρωτών, ώστε να διαχωρίσει τον καλόπιστο οφειλέτη από αυτούς που περιήλθαν υπαιτίως σε αδυναμία πληρωμών.

Έρχεται επίσης σε μία συγκυρία, που από την 1η Ιουνίου, ξεκινάει η εφαρμογή του Νέου Πτωχευτικού Νόμου, ο οποίος συνεπάγεται την απώλεια κάθε προστασίας πρώτης κατοικίας, αλλά και την πτώχευση, για πρώτη φορά και φυσικών προσώπων.

Πρέπει δε να επισημάνω ότι το Φεβρουάριο του 2020, σε εισήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, από αρχαιότερο Ειρηνοδίκη σε νεοεισαγόμενους ειρηνοδίκες, τονίσθηκε πως το Δικαστήριο πρέπει να απέχει από τη λογική της εύνοιας προς τον «αδύναμο» οφειλέτη και της «τιμώρησης» των πιστωτικών ιδρυμάτων, για την επιθετική πολιτική τους και την αλόγιστη χορήγηση δανείων και πιστώσεων ο επιχειρηματικός κίνδυνος που φαίνεται να ανέλαβαν τα πιστωτικά ιδρύματα έχει ήδη μετακυλισθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι στο σύνολο των φορολογουμένων πολιτών.

H απόφαση λοιπόν αυτή του Δ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, αλλάζει το αφήγημα, πάνω στο όποιο δομήθηκε μια σειρά απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων για αιτήματα υπερχρεωμένων νοικοκυριών για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, οι οποίες αποδέχτηκαν την τυποποιημένη άποψη των τραπεζών ότι ο δανειολήπτης δημιούργησε υπερβολικά χρέη με δική του υπαιτιότητα και γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να τα αποπληρώσει.

Με τη συγκεκριμένη πολύ σημαντική απόφαση (πρώτη επί αιτήσεως αναιρέσεως από πλευράς δανειολήπτη, είχαν προηγηθεί όμοιες παραδοχές στην υπ’ αριθμ. 515/2018, επί αιτήσεως αναιρέσεως από πλευράς πιστωτικού ιδρύματος) σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, από το Δ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου (αριθμός 59/2021), γίνεται δεκτό ότι για να χαρακτηριστεί «δόλιος» ένας δανειολήπτης, ότι δηλαδή περιήλθε από υπαιτιότητα και δόλο σε αδυναμία πληρωμών, θα πρέπει αφενός τούτο να προτείνεται, αφετέρου να αποδεικνύεται από τον πιστωτή.

Πιο συγκεκριμένα η ενιστάμενη Τράπεζα, για να εξεταστεί στη βασιμότητά της η ένσταση του δόλου, θα πρέπει να αναφέρει:

  • το αρχικό και τελικό ύψος των τραπεζικών προϊόντων που ο οφειλέτης συμφώνησε να λάβει,
  • το χρόνο που τα συμφώνησε και τα έλαβε,
  • τα εισοδήματά του κατά το χρόνο λήψεως των δανείων,
  • τη μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει,
  • τα έξοδα διαβιώσεώς του και κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών (ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες), ώστε με βάση τα δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν να κριθεί αν προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Εφετείο εξέτασε την ένσταση του δόλου ουσιαστικά αυτεπαγγέλτως, δίχως να έχει προταθεί κατά τρόπο ορισμένο, ήτοι με παράθεση των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων, με αποτέλεσμα ο Άρειος Πάγος να κρίνει ότι η εφετειακή απόφαση τυγχάνει αναιρετέα «διότι αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010. Συνεπώς, ο συναφής πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, κατά το πρώτο μέρος του, με τον οποίο ο αναιρεσείων προσάπτει στην προσβαλλομένη απόφαση την αναιρετική πλημμέλεια από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δικ., είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός.»

Εξάλλου με την ίδια απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, απεφάνθη ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, δεν συνιστά από μόνη της, αποχρώσα ένδειξη δολίας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών διαλαμβάνοντας τα ακόλουθα «με βάση το ότι κάθε μεταβίβαση-αποξένωση περιουσιακού στοιχείου από την περιουσία του οφειλέτη δεν αποτελεί και απόδειξη και μάλιστα κατά αμάχητο τεκμήριο, δολιότητας αυτού, όπως έχει αναπτυχθεί και στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ειδικά αν έχει δηλωθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη και αφορά σε περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως δεν θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις εκποιήσεως και δεν θα εκποιούνταν, εξαιτίας ελλείψεως αγοραστικού ενδιαφέροντος ή εξαιτίας της μικρής τους αξίας, δεν διασαφηνίζεται ο τρόπος συνδέσεως της προθέσεως (δόλου) του αναιρεσείοντος, ο οποίος, κατά τις προεκτεθείσες παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως προέβη στη μεταβίβαση ενός οικοπέδου αντί τιμήματος 16.000,00 ευρώ, με την πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας του να εξυπηρετεί-εξοφλεί τα χρέη του.

Ειδικότερα, αν και έγινε ανέλεγκτα δεκτό ότι ο αναιρεσείων είναι κύριος, εκτός των άλλων, τριών, σημαντικής αξίας ακινήτων, δεν διαλαμβάνεται κατά πόσο θα ήταν διαφορετική η κατάσταση των οφειλών του έναντι των πιστωτριών του-αναιρεσιβλήτων, αν δεν είχε προβεί στην ως άνω μεταβίβαση και πώς αυτή, ενόψει του, κατά τις παραδοχές της, ύψους του εισπραχθέντος τιμήματος (16.000,00 ευρώ), επηρέασε, σε σημαντικό βαθμό, τη δυνατότητα εξυπηρετήσεως των χρεών του, πράγμα που ο οφειλέτης αναιρεσείων επεδίωξε ή προέβλεψε ως δυνατό, καθώς μάλιστα δεν γίνεται μνεία αν το μεταβιβασθέν ήταν προσοδοφόρο ή όχι».

Αναμφίβολα πρόκειται για μία, τεράστιας κοινωνικής σημασίας, απόφαση, που θα επηρεάσει πληθώρα, εν εξελίξει, δικών, αλλά συνιστά και ισχυρότατο νομολογιακό προηγούμενο, από το Ανώτατο Δικαστικό επίπεδο, για χιλιάδες περιπτώσεις δανειοληπτών, που η αίτησή τους απορρίφθηκε σε 1ο ή 2ο βαθμό, επειδή τα δικαστήρια της ουσίας, έκαναν δεκτές τις ενστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, που προτάθηκαν όλως αορίστως. Και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ήτοι σε ποσοστό άνω του 90%, οι ενστάσεις από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν προταθεί, δίχως να παρατίθενται τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα στοιχεία από την πλευρά τους».

Δάνειο: Έτσι θα βάλεις εγγυητή το Δημόσιο αν έχεις πάρει δάνειο!

Ανάσα για χιλιάδες συμπολίτες μας καθώς πλέον έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των δανείων τους σε 120 δόσεις και μάλιστα με εγγυητή το ίδιο το Δημόσιο!

Πρόκειται για δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν έως και το 2012, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ), και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως τις 7.10.2019.

Σύμφωνα με την Ε.2073/2021, που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής:

Η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο), που είναι αρμόδια για την είσπραξη (πληροφορίες στον ειδικό πίνακα της Ε.2073/2021 και στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet).

Οι προθεσμίες είναι οι εξής:

  • Μέχρι την Τρίτη 4/5/2021*, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 29/4/2021*.

* Η προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι Μεγάλη Παρασκευή (αργία) και μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους, αποστέλλοντας mail στην αρμόδια Υπηρεσία, με θέμα, «Ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια με εγγύηση Δημοσίου». Στο mail αυτό, συμπληρώνουν και επισυνάπτουν την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, με το παρακάτω κείμενο:

«Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /εκκαθαριστής /κληρονόμος ……. παρακαλώ όπως ρυθμίσετε σύμφωνα με το άρθρο 293 του ν.4738/2020 τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή της εταιρείας με Α.Φ.Μ. ………… ή του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ. ……………… σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επιχειρηματικό δάνειο/δάνειο φυσικού προσώπου, με υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου/παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε ……… μηνιαίες δόσεις.»

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης ψηφιακά, την επόμενη ημέρα, η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ αποστέλλει στον οφειλέτη μήνυμα στη θυρίδα του στο myTAXISnet, με τις πληροφορίες για την οριστικοποίηση της ρύθμισης (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, ποσό και προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης).

Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων και στους οφειλέτες, που από τις 27/10/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4738/2020 που θέσπισε τη ρύθμιση των 120 δόσεων) έχουν εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013.

Οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να εντάξουν το υπόλοιπο των εν λόγω οφειλών στη ρύθμιση έως και 120 δόσεων.