Σας αφορά: Αυξήσεις στους μισθούς – Ποιοι και πόσα θα πάρουν

Μισθοί 2022: Αυξήσεις μισθών 43 έως 60 ευρώ θα δουν 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Τι είπε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης. Πότε θα μπουν τα λεφτά. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Υπό αναστολή τίθεται από την 1η Ιουνίου, το «πάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε προκαλέσει μία επαχθής νομοθετική διάταξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ψηφισθείσα από το 2015.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που συμπεριέλαβε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, στο άρθρο 28 του πρόσφατα δημοσιοποιηθέντος νομοσχεδίου για το «σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής» των δημοσίων υπαλλήλων, αναστέλλεται για δύο έτη (από 1-6-2022 έως 31-5-2024) η διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 που όριζε ότι όποια αύξηση αποδοχών προκύπτει λόγω ανόδου δημοσίου υπαλλήλου σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο (δηλαδή λόγω μισθολογικής ωρίμανσης) δεν θα καταβάλλεται στον δικαιούχο υπάλληλο, αλλά θα συμψηφίζεται με τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» που αποτελεί ξεχωριστό τμήμα των συνολικών αποδοχών του.

Ωφελημένοι από τη νέα αυτή διάταξη εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 50.000 υπάλληλοι του Δημοσίου, στις αποδοχές των οποίων εξακολουθούν ακόμη να περιλαμβάνονται ποσά «προσωπικής διαφοράς».

Μισθοί 2022: Τα… ποσά

Ουσιαστικά, με τη νέα αυτή διάταξη ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις από 43 έως και 60 ευρώ το μήνα στους βασικούς μισθούς των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων. Το ετήσιο όφελος θα κυμανθεί από 516 ευρώ έως και 720 ευρώ.

Τα ποσά των αυξήσεων στους βασικούς μισθούς όλων των δικαιούχων υπαλλήλων προκύπτουν με βάση τις κλίμακες των μισθών που ισχύουν από την 1η-1-2016 βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015.

Η αναστολή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου 2022 έως και την 31η Μαΐου 2024, δηλαδή για 2 χρόνια.

Δηλαδή, οι μισθολογικές ωριμάνσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου «ξεπαγώνουν» προσωρινά για 2 έτη.

Ωστόσο, δίνεται περιθώριο για παράταση της περιόδου αναστολής, καθώς με τη νέα διάταξη του Μάκη Βορίδη, προβλέπεται επιπλέον ότι «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται η καταληκτική ημερομηνία αναστολής».

Ετσι, για κάθε υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), προβλέπεται αύξηση βασικού μισθού ανά 2 έτη λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, ενώ για κάθε υπάλληλο του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) η αύξηση του βασικού μισθού λόγω ανόδου σε υψηλότερο κλιμάκιο θα γίνεται ανά 3 έτη.

Η αύξηση του βασικού μισθού λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου θα συμβαίνει από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους μόνο σε κάθε υπάλληλο, ο οποίος έχει ενσωματωμένη στις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά».

Για κάθε δημόσιο υπάλληλο, το ποσό της «προσωπικής διαφοράς» αποτελεί την αρνητική διαφορά μεταξύ των αποδοχών του, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την 1η-1-2016 με το ν. 4354/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, και των αποδοχών που ελάμβανε μέχρι 31-12-2015 με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο.

Η αρνητική αυτή διαφορά έχει προκύψει μόνο στις περιπτώσεις υπαλλήλων των οποίων οι συνολικές αποδοχές λόγω της εφαρμογής του μισθολογίου του ν. 4354/2015 από την 1η-1-2016, μειώνονταν σε σύγκριση με τις αποδοχές τις οποίες ελάμβαναν μέχρι 31-12-2015.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ν. 4354/2015 προέβλεπε ότι η αρνητική αυτή διαφορά που ήταν ουσιαστικά μία μείωση των συνολικών αποδοχών καταβάλλεται κανονικά στον υπάλληλο ως «συμπλήρωμα» των αποδοχών του, προκειμένου αυτές να μην υποστούν καμία μείωση σε σύγκριση με το ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί μέχρι τις 31-12-2015.

Στο άρθρο 27 του ν. 4354/2015 προστέθηκε ωστόσο και η επίμαχη διάταξη με την οποία προβλέφθηκε ότι οποιαδήποτε αύξηση του βασικού μισθού προέκυπτε από την 1η-1-2016 εξαιτίας μισθολογικής ωρίμανσης (δηλαδή εξαιτίας αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου) συμψηφίζεται με το ποσό της «προσωπικής διαφοράς» και το μειώνει ισόποσα μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς του.

Έπρεπε δηλαδή ο υπάλληλος να περιμένει πάρα πολλά χρόνια για να δει -επιτέλους- μία αύξηση στις αποδοχές του, δεδομένου ότι κατά τα λοιπά η εφαρμοζόμενη από το 2010 «μνημονιακή» εισοδηματική πολιτική δεν επέτρεπε καμία αύξηση μισθών στο Δημόσιο.

Μισθοί 2022: Το bonus που όλοι περίμεναν

Μπόνους παραγωγικότητας και νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο. Η ανταμοιβή μπορεί να φτάσει έως και το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο και παροχή ανταμοιβής των δημόσιων υπαλλήλων που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους (μπόνους παραγωγικότητας) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» και θα είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr) για σχόλια και παρατηρήσεις έως και τις 24 Μαΐου.

Σε αυτό προβλέπονται επίσης η δημιουργία ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων για το σύνολο των διαδικασιών του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, εισάγεται ο θεσμός του συμβούλου ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και καθιερώνεται το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, με βάση το οποίο θα αυτοαξιολογούνται οι δημόσιες υπηρεσίες.

Προβλέπεται ειδικότερα η καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής της παραγωγικότητας, συνολικού ετήσιου ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Η ανταμοιβή μπορεί να φτάσει έως και το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Μισθοί 2022: Ποιους αφορά το μέτρο

Α. Τους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημοσίου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, που εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο (συνολική δαπάνη 20.000.000 ευρώ ανά έτος).

Β. Τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και της κεντρικής υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων ευθύνης και των φορέων χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων (συνολική δαπάνη 10 εκατ. ευρώ ανά έτος).

Γ. Το προσωπικό των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πώς διαμορφώνονται οι στόχοι

Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής (συνολική δαπάνη 5 εκατ. ευρώ ανά έτος).

Προβλέπεται, επιπλέον, προσωρινό σύστημα ανταμοιβής για τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης και μπορεί να καταβάλλεται από την 1η.1.2023 μέχρι την 31.12.2025. Η συνολική δαπάνη φτάνει τα 11 εκατ. Ευρώ.