Σάλος με την αποκάλυψη: Δείτε τι κάνουν οι δήμοι

Προσωπικά δεδομένα: Σάλος έχει προκληθεί μετά από τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Δήμο Ταύρου, με το φόβο να έχει συμβεί αυτό από άλλους Δήμους να είναι μεγάλος!

Όλα ξεκίνησαν όταν εργαζόμενος στον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατήγγειλε παράνομη επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων.

Στην «Διαύγεια» είχε αναρτηθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού με τίτλο «Ενημέρωση για συμπεριφορά εργαζομένου σε παιδικό σταθμό Δ. Κ. Ταύρου» και αφορούσε στο πρόσωπό του.

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εργασία του.

Ο εργαζόμενος ζήτησε με αίτημα του στον οργανισμό να ανακαλέσει την ανάρτηση αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση για την τύχη του αιτήματος του.

Έτσι, προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή, ζήτησε από τον οργανισμό (ΔΟΠΑΚΑ) διευκρινίσεις για τα καταγγελλόμενα. Ο ΔΟΠΑΚΑ ισχυρίστηκε ότι η υπό εξέταση καταγγελία είναι αβάσιμη, ωστόσο, δεν απάντησε, ωστόσο, αναφορικά με την μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής. Στη συνέχεια κάλεσε για εξέταση τους εμπλεκόμενους.

Ο καταγγέλλων ενημέρωσε ότι ο ΔΟΠΑΚΑ δεν έχει προβεί ακόμη σε ανάκληση της επίμαχης ανάρτησης, τονίζοντας ότι εξαιτίας αυτής έχει θιγεί σοβαρά, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αναφορικά ειδικότερα με τον ισχυρισμό του ΔΟΠΑΚΑ ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή του μέσα από την επίμαχη ανάρτηση, υποστήριξε ότι η ταυτοποίηση του είναι απόλυτα εφικτή.

Στη δημοτική κοινότητα Ταύρου, όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός που εργάζεται, βρίσκονται συνολικά μόνο δύο παιδικοί σταθμοί, εκ των οποίων μόνον στον ένα ο μάγειρας εργάζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (στον άλλο παιδικό σταθμό ο μάγειρας είναι μόνιμος υπάλληλος).

Ο ΔΟΠΑΚΑ κατά την ακρόαση, αλλά και με το υπόμνημά του προς την Αρχή, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η επίμαχη ανάρτηση είναι νόμιμη.

Με βάση όλα αυτά η Αρχή επέβαλε στο δήμο

-Για την παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ ́ ΓΚΠΔ, το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ

-Για την παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 και 17 παρ.1 στοιχ. δ ́ ΓΚΠΔ, το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ

Τέλος δίδεται εντολή Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ταύρου Μοσχάτου να προχωρήσει στη διαγραφή (ανάκληση) από το «Πρόγραμμα Διαύγεια» της επίμαχης ανάρτησης.

Προσωπικά δεδομένα: Σε ανοιχτή γραμμή Τράπεζες, Αστυνομία και Εφορία!

Ένα τρίγωνο που δεν αφήνει το παραμικρό ίχνος σκέψης για φοροδιαφυγή έχουν σχηματίσει Εφορία, Τράπεζες και Αστυνομία, σε μια προσπάθεια πάταξης της διακίνησης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τα στοιχεία αφορούν στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, τα προσωπικά τους στοιχεία, την εργασία τους, και ότι άλλο στοιχείο ταυτοποιεί το υπό «έλεγχο» φυσικό πρόσωπο.

Με απόφαση του υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθορίζεται η διαδικασία άντλησης στοιχείων των φυσικών προσώπων, από τις τράπεζες, στην οποία ορίζεται ότι η πρόσβαση των τραπεζών στα αρχεία του Taxisnet και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ επιτρέπεται με την ειδική συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου.

Ειδικότερα με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και διαβίβασης των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και των ετήσιων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018, για την «Πρόληψη-καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Η αναζήτηση στοιχείων των φυσικών προσώπων, από τις τράπεζες θα διεκπεραιώνεται μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov -KYC)», προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας.

Στην εφαρμογή θα εισέρχεται ο «ελεγχόμενος», θα αναζητεί τα στοιχεία του, τα οποία θα κοινοποιεί στη συνέχεια στην τράπεζα ή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η νέα εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από τις 12 Απριλίου 2021.

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται, είναι οι εξής:

Στοιχεία ταυτότητας

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία εισοδήματος

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του. Αφού ενημερωθεί για τις κατηγορίες δεδομένων που δύναται να επικαιροποιήσει / επαληθεύσει, του δίδεται η δυνατότητα να επιλέξει την υπηρεσία eGov-KYC ως τρόπο επικαιροποίησης/ επαλήθευσης.

Για την είσοδο στην υπηρεσία eGov-KYC, το φυσικό πρόσωπο κάνει χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στον ν. 4727/2020 (Α΄184).

Η υπηρεσία eGov-KYC προβάλλει στο φυσικό πρόσωπο τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων που θα διαβιβαστούν στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ, ύστερα από ρητή και ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου.

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ.

Η συγκατάθεση ισχύει μόνον για τη διενεργούμενη κάθε φορά άντληση και διαβίβαση δεδομένων και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κατά την οποία χορηγήθηκε συγκατάθεση.

Εάν το φυσικό πρόσωπο αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων του, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ χωρίς να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων.

Στοιχεία ταυτότητας

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας αναζητούνται βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του αιτούντος από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ονοματεπώνυμο,

Πατρώνυμο,

Μητρώνυμο,

Ημερομηνία γέννησης,

Τόπος γέννησης,

Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας,

Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ,

Αρχή έκδοσης και ix) Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ..

Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ..

Στοιχεία επικοινωνίας

Για τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

διεύθυνση διαμονής,

διεύθυνση επικοινωνίας,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

αριθμός κινητού τηλεφώνου και

αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος.

Στοιχεία εισοδήματος

Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..

Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο).

Το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/ διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από τον αιτούντα για πρόσβαση στα εισοδήματά του.

Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως δύο (2) προηγούμενων φορολογικών ετών.

Στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ

Μέσω του ΑΦΜ του αιτούντος, αντλούνται στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς εργοδότες του και λαμβάνονται στοιχεία όωπς είναι i) ο ΑΦΜ του εργοδότη, ii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) εργοδότη, iii) η επωνυμία εργοδότη, iv) η έδρα (διεύθυνση).

Ως προς τα στοιχεία μισθωτού, αντλείται ανά εργοδότη το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: i) ο αριθμός του παραρτήματος, ii) η έδρα του παραρτήματος, iii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή).

Όταν ο αιτών είναι επιτηδευματίας αναζητούνται τα στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε, τα οποία είναι i) επωνυμία, ii) Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή) iii) έδρα και iv) ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.