«Εισβολή» της Εφορίας στους λογαριασμούς των τραπεζών! Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα

Εφορία: Τα…πλοκάμια της παντού έχει απλώσει η Εφορία σε μια προσπάθεια πάταξης της διαφυγής. Διαβάστε στο xristika.gr

Στην παγίδα του ελέγχου τραπεζικών καταθέσεων έπεσε φορολογούμενος, ο οποίος δήλωσε μηδέν (0) εισόδημα, αλλά η Εφορία του βρήκε καταθέσεις ύψους 220.000 ευρώ και του επέβαλε συνολικούς φόρους και πρόστιμα 107.000 ευρώ.

Η υπόθεση κρίθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στην οποία προσέφυγε ο φορολογούμενος, αλλά έχασε την υπόθεση, αφού η ΔΕΔ, επικύρωσε τα ευρήματα του ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ).

Μετά την κρίση της ΔΕΔ, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, προσδοκώντας σε ακύρωση των φόρων και των προστίμων.

Πρόκειται για μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται από τις φορολογικές αρχές, με τη χρήση των συστημάτων ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών, που αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικό για την ΑΑΔΕ, αλλά ιδιαίτερα επώδυνο για τους φορολογούμενους.

Στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων, οι ελεγκτές αξιοποιούν τα τραπεζικά δεδομένα κατόπιν επεξεργασίας του ηλεκτρονικού αρχείου από το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, οι ελεγκτές ζητούν και λαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία, από το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», που αφορούν στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, για μια πενταετία πίσω, που δεν έχουν παραγραφεί οι συγκεκριμένες κινήσεις.

Εφορία: Στόρι από ταινία!

Σύμφωνα με την υπ. αριθμόν1403/2021, απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, το 2020 κοινοποιήθηκε στον συγκεκριμένο φορολογούμενο από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/Πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2015.

Το «ραβασάκι» γνωστοποιούσε τον καταλογισμό κύριου φόρου σε βάρος του προσφεύγοντος, ποσού ύψους 64.029,73 ευρώ, πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας ποσού, 32.014,87 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ποσού ύψους 11.329,01 ευρώ. Ο συνολικός «λογαριασμός» έφτασε στο ποσό των 107.373,61 ευρώ.

Η αιτία των φόρων και των προστίμων ήταν ο μερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα για το φορολογικό έτος 2015 ως προς τις φορολογίες Εισοδήματος, ΦΠΑ, ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων, μετά από εντολή του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Επίσης διενεργήθηκε των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων που διατηρούσε ατομικά, ή ως συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα ο προσφεύγων για το υπό κρίση χρονικό διάστημα.

Από την επεξεργασία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων προέκυψαν καταθέσεις–πιστώσεις συνολικού ποσού 221.762,00 ευρώ, πραγματοποιούμενες από τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα καθώς και καταθέσεις–πιστώσεις προερχόμενες από μεταφορές χρηματικών ποσών από άλλους μη γνωστούς στον έλεγχο τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΟΜΕΠ, επειδή οι ανωτέρω καταθέσεις–πιστώσεις, δεν συσχετίζονται άμεσα με χρεώσεις τραπεζικών λογαριασμών του προσφεύγοντα και από την αιτιολογία των συναλλαγών δεν προκύπτει η πηγή και η αιτία τους, ο έλεγχος έκρινε ότι προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και συνεπώς φορολογείται ως εισόδημα.

Για τις καταθέσεις –πιστώσεις, συνολικού ποσού 221.762,00 ευρώ ζητήθηκαν από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις, σχετικά με τις υπό διερεύνηση τραπεζικές κινήσεις, αλλά δεν παρείχε, ενώ παράλληλα, όπως αναφέρει η έκθεση του ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν προσκόμισε ούτε το τηρούμενο βιβλίο εσόδων–εξόδων.

Δεδομένης της μη ανταπόκρισης του προσφεύγοντος στο αίτημα της φορολογικής διοίκησης, ο έλεγχος θεώρησε ότι το ποσό των τραπεζικών κινήσεων, ύψους 221.762,00 ευρώ, συνιστά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του φορολογούμενου ήτοι καθαρή αξία 170.756,74 ευρώ συν Φ.Π.Α. 51.005,26 ευρώ και φορολογήθηκε με βάση αυτό, χωρίς να αφαιρεθούν τυχόν δαπάνες, αφού δεν προσκομίστηκαν τα βιβλία.

Εφορία: Πότε οι καταθέσεις τραβάνε την προσοχή

Η ΔΕΔ επισημαίνει ότι «πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21του Ν.4172/2013 του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.

Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος οφείλει κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων.

Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς
δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου και του καταλόγισε:

  • Κύριο φόρο ύψους 64.024,29 ευρώ.
  • Πρόσθετο φόρο ανακρίβειας ύψους 32.012,15 ευρώ.
  • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 11.328,02 ευρώ.

Δηλαδή, για καταθέσεις ύψους 221.762,00 ευρώ, το σύνολο των επιβαρύνσεων έφτασε σε 107.364,46 ευρώ ή στο 48,4% των τραπεζικών κινήσεων που εντοπίστηκαν.

Εφορία: Τέλος τα μετρητά – Έτσι θα γίνονται οι συναλλαγές

Νέα εποχή για τις πληρωμές στις Εφορίες όλης της χώρας. Διαβάστε στο xristika.gr πώς θα πληρώνουμε πλέον τις υποχρεώσεις μας στις ΔΟΥ όλης της χώρας.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή μπαίνει οριστικό τέλος στις συναλλαγές με μετρητά στις Εφορίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται ότι οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Διευκρινίζεται ότι μόνο σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία είσπραξης με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών καθώς και στις περιπτώσεις ύπαρξης επείγουσας ανάγκης, επιτρέπεται η είσπραξη με μετρητά για ποσό καταβολής που δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, κατόπιν έγγραφης έγκρισης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου επί του σώματος του αποδεικτικού είσπραξης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα το ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές και πιστωτικές – χρεωστικές κάρτες έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας, τόσο κατά τη μεταφορά των χρημάτων στις εφορίες όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής, αλλά και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Εφορία: Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν παλαιά ρύθμιση οφειλών

Δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές μέσω της πάγιας ρύθμισης έχουν φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής την 1.11.2019 και στη συνέχεια την απώλεσαν.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, στους φορολογουμένους αυτούς δίδεται το δικαίωμα να εντάξουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των οφειλών τους από τις απολεσθείσες παλαιότερες ρυθμίσεις στη νέα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2020.

Βασική προϋπόθεση είναι ο αιτών να μην έχει απολέσει άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία δύο έτη, πριν από την 1.11.2019. Από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που τίθενται για την ένταξη στη ρύθμιση εξαιρούνται οι πληγέντες από την πανδημία, ήτοι όσων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» ή οι ιδιοκτήτες που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια:

  • Για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα), τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Ειδικά για υποκείμενους σε ΦΠΑ, υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των 2 τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ των 6 τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση, είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.