Ψηφιακή Μέριμνα – Voucher 200 ευρώ για tablet και λάπτοπ: Νέος κύκλος – Ξεκινούν οι αιτήσεις

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπ: Συνεχίζεται η δράση «Ψηφιακή Μέριμνα» με voucher 200 ευρώ για μαθητές και σπουδαστές, ώστε να αγοράσουν tablet ή λάπτοπ, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι αιτήσεις για το δεύτερο κύκλο.

Η ημερομηνία έναρξης είναι προγραμματισμένη για τις 31 Μαΐου ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την ημερομηνία γενικής λήξης του προγράμματος στις 30 Ιουλίου.

Ο δεύτερος κύκλος αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, ακόμα και αν δεν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ.

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερες από 367.000 αιτήσεις για voucher.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται οτι έως και την Παρασκευή 14 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα για το voucher των 200 ευρώ.

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές δεν θα μπορούν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα.

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κάθε οικογένεια – δικαιούχος του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ονομαστικής αξίας 200€ ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει:

το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων vouchers, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

Εφόσον το επιθυμούν, οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μία επιταγές (vouchers) για την αγορά μίας υπολογιστικής συσκευής. Το ανώτατο όριο των επιταγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά μίας και μόνο υπολογιστικής συσκευής είναι τρεις. Με άλλα λόγια, το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης ανά προμηθευόμενη συσκευή στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (600€).

Επίσης, για κάθε επιταγή, οι Δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται μία και μόνο υπολογιστική συσκευή (για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία επιταγή για την αγορά δύο ταμπλετών.

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε μία από τις επιλέξιμες εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα.

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπ: Πώς θα κάνετε αίτηση

  • Μπείτε στο δικτυακό τόπο digital-access.gov.gr για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα, πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης και μάθετε εάν καλύπτετε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δικαιούστε να λάβετε επιταγή -την αναλυτική διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας -εάν ανήκετε σε κατηγορία που μπορεί να συμμετετάσχει στον Α ή στο Β κύκλο του Προγράμματος, καθώς και τις σχετικές προθεσμίες.
  • Εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο Taxisnet και ολοκληρώστε την καταχώρηση των στοιχείων σας δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό σας ΑΜΚΑ
  • Δηλώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου ώστε να λαμβάνετε έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS (όπως για παράδειγμα τους κωδικούς των επιταγών σας).
  • Συμπληρώστε βασικές πληροφορίες για την υπόλοιπη οικογένεια, εφόσον σας ζητηθούν (απαιτούνται μόνο για τους δικαιούχους του Β κύκλου).
  • Δηλώστε για πόσα/ποια από τα εξαρτώμενα τέκνα σας αιτείστε επιταγής και συμπληρώστε τα αναλυτικά στοιχεία φοίτησής τους.
  • Επιβεβαιώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου με κωδικό μίας χρήσης.
  • Δείτε αμέσως το αποτέλεσμα της αίτησής σας και τον αριθμό των επιταγών που δικαιούστε.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διασταύρωση δεν είναι εφικτή και θα απαιτηθεί έλεγχος δικαιολογητικών, θα ενημερωθείτε μέσω SMS για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκδώστε τις επιταγές και χρησιμοποιήστε τις για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού σε κάποιον από τους εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος.

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπ: Κατηγορίες εξοπλισμού

1. Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets)

2. Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές

Υποκατηγορία 2.1: notebooks,
Υποκατηγορία 2.2: chromebooks,
Υποκατηγορία 2.3: 2 in 1 (notebooks/tablets)

3. Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one)

και υπό προϋποθέσεις η

4. Κατηγορία 4: Περιφερειακά Σταθερών Υπολογιστών (περιφερειακά της κατηγορίας 3)

Υποκατηγορία 4.1: οθόνη υπολογιστή,
Υποκατηγορία 4.2: ποντίκι,
Υποκατηγορία 4.3: κάμερα για υπολογιστή,
Υποκατηγορία 4.4: ακουστικά για υπολογιστή (headset),
Υποκατηγορία 4.5: Ηχεία για υπολογιστή,
Υποκατηγορία 4.6: Πληκτρολόγιο για υπολογιστή

Η κατηγορία εξοπλισμού 4, μπορεί να συνδυαστεί μόνο ως πρόσθετος εξοπλισμός της κατηγορίας 3.

Η υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης πραγματοποιείται είτε από έναν (οποιονδήποτε) εκ των δύο γονέων (ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ της φορολογικής δήλωσης) είτε από το γονέα που έχει την επιμέλεια των τέκνων στις περιπτώσεις εκείνες που η αίτηση θα υποβληθεί από ένα και μόνο γονέα (δήλωση ως «μονογονεϊκή» για τους σκοπούς του Προγράμματος). Οι περιπτώσεις δήλωσης από ένα μόνο γονέα εξειδικεύονται στην ενότητα 2.3 «Κριτήριο Επιλεξιμότητας 1: οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα» της Προκήρυξης του Προγράμματος

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπΗλεκτρονικές διασταυρώσεις

Ο έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων θα γίνεται κατά βάση μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με τα ακόλουθα μητρώα τρίτων υπηρεσιών και φορέων της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα:

Ταυτοποίηση Αιτούντα μέσω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών (ΓΓΠΣ, Προσωπικοί Κωδικοί Taxisnet).

Ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Διασταύρωση Αιτούντα με εγκεκριμένους δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020.

Αφορά όλους τους δικαιούχους του Α κύκλου

Αναφορικά με τον Α κύκλο, ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μέλος (δικαιούχος ή σύζυγος) εγκεκριμένης αίτησης επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020.

Επιβεβαιώνεται η συνολική σύνθεση της οικογένειας (γονείς και εξαρτώμενα μέλη) καθώς και η εισοδηματική κατηγορία.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας 1 και 2 κρίνονται αποκλειστικά με βάση την εγκεκριμένη αίτηση (ηλεκτρονικά).

Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και βασικών στοιχείων Αιτούντα και μελών της Οικογένειας.

Όλα τα μέλη που θα δηλωθούν στην αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά ΑΜΚΑ.

Θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.) που τηρούνται στο μητρώο ΑΜΚΑ. Για την ακρίβεια των στοιχείων του μητρώου ΑΜΚΑ, υπεύθυνος είναι ο Αιτών/Αιτούσα που μπορεί να προβεί σε διορθώσεις/επικαιροποίηση μέσω ΚΕΠ, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης.

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπΕπιβεβαίωση σύνθεσης οικογένειας:

Για τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό δημοτολόγιο, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των οικογενειακών μερίδων του δημοτολογίου.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο έλεγχος δε θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διασταύρωση.

Επιβεβαίωση εισοδηματικής κατηγορίας:

Ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019/υποβολή 2020 (να είναι ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ της δήλωσης).

Η εισοδηματική κατηγορία της οικογένειας αξιολογείται και κρίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τα στοιχεία φορολογικών δηλώσεων που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν tablet και λάπτοπΕπιβεβαίωση της φοίτησης

Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Ο Αιτών/Αιτούσα είναι υπεύθυνος να ενημερώσει, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία των τέκνων του σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης.

Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Οι φοιτητές ΑΕΙ είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία τους σε συνεργασία με τη γραμματεία της σχολής στην οποία φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης από το Γονέα / Επίτροπο.

Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Οι σπουδαστές είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία τους σε συνεργασία με το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης από το Γονέα / Επίτροπο.

44.000€ εγγυημένες* στην 5η περίοδο της Novileague! Ξεκίνα από σήμερα (21+) – *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις