Προσωπικός αριθμός: Τέλος το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ – Τι είναι και πότε ξεκινά

Προσωπικός αριθμός: Τέλος στις δεκάδες αριθμών για τις συναλλαγές με το δημόσιο!

Από έναν και μοναδικό αριθμό θα αντικατασταθούν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, και αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Πλέον οι πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο δεν θα χρειάζονται να θυμούνται ή να έχουν μαζί τους, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή του Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή αυτόν της Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς θα αρκεί να γνωρίζουν έναν και μόνον αριθμό.

Το ίδιο θα ισχύει και για τις όποιες συναλλαγές και στον ιδιωτικό τομέα.

Τόσο ο προσωπικός αριθμός όσο κι η αυτόματη άντληση δεδομένων μέσω του wallet έρχονται να απλοποιήσουν την καθημερινότητα των πολιτών το 2024.

Το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) πρόκειται να αντικαταστήσει το 2024 ο προσωπικός αριθμός, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σύμφωβα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου:n «Είμαστε απολύτως έτοιμοι μόλις τα διαδικαστικά ολοκληρωθούν, να βγούμε πλέον στον αέρα και να ζητήσουμε από τους Έλληνες να μπούνε και να επιλέξουν για το πρώτο τρίμηνο τον προσωπικό τους αριθμό.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «σε λίγα χρόνια, ο προσωπικός αριθμός θα έχει σαρώσει όλα τα υπόλοιπα νούμερα και θα είναι το μοναδικό νούμερο το οποίο πλέον θα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας».

Εξηγώντας την αναγκαιότητα του μέτρου ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως «ελλείψει ψηφιακής πολιτικής και κουλτούρας τα προηγούμενα πολλά χρόνια, κάθε ένας οργανισμός δημιουργούσε και ένα δικό του μητρώο. Πολλές φορές δε αυτά τα μητρώα ήταν και η αιτία ύπαρξης των οργανισμών των ίδιων.

Ταμπουρωνόντουσαν πάνω από το μητρώο και τη βάση δεδομένων οι οργανισμοί και έλεγαν τα στοιχεία είναι δικά μου, δεν τα δίνω σε κανέναν.

Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε 4 μητρώα, 4 βασικά μητρώα στο ελληνικό δημόσιο, το φορολογικό μητρώο, έχουμε το ασφαλιστικό μητρώο, έχουμε το μητρώο πολιτών και φυσικά έχουμε και το μητρώο που τηρεί η αστυνομία βάση της αστυνομικής ταυτότητας.

Αλίμονο σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα μητρώα δεν έχουν ενημερωθεί ή το επίθετό του γράφεται με διαφορετικό τρόπο, ένα λάμδα, δύο λάμδα, οτιδήποτε ή το μικρό του όνομα, κάτι πολύ συνηθισμένο στο φορολογικό μητρώο, δεν είναι Δημήτριος, αλλά Δημήτρης, κ.λπ.

Ερχόμαστε λοιπόν με τον προσωπικό αριθμό και κάνουμε κάτι το οποίο άλλα κράτη το έχουν κάνει πολλά χρόνια τώρα. Στην ουσία ενοποιούμε τα μητρώα με έναν και μόνο αριθμό. Ξέρουμε για ποιον πολίτη μιλάμε.

Γιατί δεν χρησιμοποιείται ένας από τους υφιστάμενους αριθμούς

Απαντώντας στο γιατί δεν χρησιμοποιείται ένας από τους υφιστάμενους αριθμούς ως προσωπικός ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε πως «δεν θα μπορούσε στην Ελλάδα να είναι το ΑΜΚΑ μας που είναι το social security number, γιατί θεωρήθηκε πως ακριβώς επειδή έχει μέσα την ημερομηνία γέννησης, αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

Είναι μια λογική απάντηση στη λογική ερώτηση γιατί δεν πήραμε έναν από τους υφιστάμενους αριθμούς. Επίσης, το ΑΦΜ δεν θα μπορούσε να είναι από μόνο του ο αριθμός, γιατί αν αγοράσετε το οτιδήποτε από τον μπακάλη της γειτονιάς, θα έχεις στην απόδειξη πάνω το ΑΦΜ του.

Ο προσωπικός αριθμός βασίζεται στο ΑΦΜ μας αλλά έχει και τρία επιπλέον ψηφία, καθόλου προφανή.

Τα επιλέγουμε εμείς τα στοιχεία, τα ψηφία αυτά, εκτός από το ψηφίο που είναι για επιβεβαίωση της ορθότητας του αριθμού, και πλέον δεν θα καταργήσουμε στις βάσεις των οργανισμών τα υπόλοιπα νούμερα, αλλά δεν θα χρειάζεται να τα θυμόμαστε.

Σε μια δημόσια υπηρεσία θα πάμε με τον προσωπικό μας αριθμό, θα λέμε ότι είμαι ο τάδε πολίτης με αυτό τον προσωπικό αριθμό και είναι υποχρέωση του κάθε οργανισμού, οπουδήποτε κι αν πάμε, να βρει τα υπόλοιπα στοιχεία και να τα έχει και επικαιροποιημένα.

Γιατί πλέον, ακόμα κι αν χάσουμε ταυτότητα η αλλάξουμε ταυτότητα, αυτή η αλλαγή θα γίνει το ίδιο βράδυ.

Προσωπικός αριθμός: Όλα τα δικαιολογητικά αναλυτικά για νέα ταυτότητα

Υπενθυμίζεται ότι, αρχικά, θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητες όσοι έχουν ταυτότητα 15ετίας και πάνω, ενώ από το 2026 καμία από τις παλιές ταυτότητες δεν θα ισχύει.

Έτσι, μέσα στις επόμενες μέρες θα μπορείτε να κλείνετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας του gov.gr και να πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα για να εκδώσετε τη νέα σας ταυτότητα.

Διαβάστε αναλυτικά τι χρειάζεστε:

Για να αλλάξετε ταυτότητα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο gov.gr και να καταθέσετε τα δικαιολογητικά στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Για την αντικατάσταση παλιάς ταυτότητας θα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στην αρμόδια αστυνομική αρχή:

  • Μία φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.

Η φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick) τηρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η εν λόγω φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

Πάντως, αναφορικά με τις αντιδράσεις των φωτογράφων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι πρόκειται για λογική διαμαρτυρία και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους επίλυσης.

Αν είναι η πρώτη φορά, για την έκδοση δελτίου ταυτότητας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε είναι τα εξής:

Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή. Η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων μέσω του (ΟΠΣΕΔ), δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο δήμος στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και

Δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στα δημοτολόγια, του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

3. Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό γέννησης. Η αίτηση εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή.

4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή τους στο δελτίο σας.)

5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

6. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.