Νέα επιδότηση: Ποιοι μπορούν να πάρουν άμεσα 14.800

Νέα επιδότηση: Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα χρηματοδοτηθούν 423 επιχειρήσεις επιπλέον των 741 επιχειρήσεων που είχαν εγκριθεί στο τέλος Δεκεμβρίου – Πώς θα καταβληθεί η επιχορήγηση. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους, ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Συγκεκριμένα, μετά την εξέταση των ενστάσεων θα χρηματοδοτηθούν 423 επιχειρήσεις επιπλέον των 741 επιχειρήσεων που είχαν ήδη εγκριθεί στο τέλος Δεκεμβρίου.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) και του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-kleista

Νέα επιδότηση: Πάρτε άμεσα από 150 έως δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Επιδοτήσεις 1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέφτει «ζεστό χρήμα» στην αγορά με νέα προγράμματα που αφορούν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων – Τι θα «τρέξει» μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Ζεστό χρήμα 1,3 δισ. ευρώ ρίχνει στην αγορά το Ταμείο Ανάκαμψης, με προγράμματα που θα επιδοτούν την αγορά ταμειακών μηχανών και POS (και γενικότερα για ψηφιακή αναβάθμιση του εξοπλισμού), αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων με νέες και συνεχιζόμενες δράσεις του «Εξοικονομώ».

Οι επιδοτήσεις του Ταμείου δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, αλλά αφορούν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων που πιάνει… μέχρι οδηγούς ταξί, ερευνητές και ανέργους.

Ειδικότερα, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα θα τρέξουν τα εξής:

1. «Εξοικονοµώ» για επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, που αποτελείται από 3 προγράμματα:

■ «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα», που προβλέπει 100 εκατ. ευρώ στον κλάδο του Τουρισμού και 100 εκατ. ευρώ στον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Δικαίωμα επιδότησης θα έχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια, μικροβιοτέχνες αλλά και μεγαλύτεροι καταναλωτές, ενώ στόχος είναι η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

■ «Ανακυκλώνω αλλάζω συσκευή»: Το δεύτερο πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί είναι το «Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού» για επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ. Θα λειτουργήσει κατά το πρότυπο του αντίστοιχου προγράμματος που έτρεξε για τους ιδιώτες και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 30% έως 50%.

■ Το τρίτο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, «Αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες για βιομηχανίες» έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ και η δράση θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες και βιομηχανίες να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και να μειώσουν ορατά το ενεργειακό κόστος.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την επιδότηση να μειώσουν τουλάχιστον κατά 35% την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν από το δίκτυο και τουλάχιστον κατά 30% τις εκπομπές τους.

2. «Εξοικονοµώ» 2020-2023, β΄ κύκλος, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που πραγματοποιούν δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης.

3. Επιδοτήσεις για τη διασύνδεση των POS και ταμειακών μηχανών, στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Με τα vouchers οι δικαιούχοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάρουν τις επιταγές για τις ανωτέρω αλλαγές και να καλύψουν μία ή και περισσότερες ανάγκες. Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), ως εξής :

■ Για αναβάθμιση ταμειακής το 90% με επιταγή έως 112,50 ευρώ.

■ Για αντικατάσταση παλαιάς ταμειακής το 100% με επιταγή έως 150,00 ευρώ.

■ Για αντικατάσταση φορολογικού μηχανισμού το 100% με επιταγή έως 350,00 ευρώ.

■ Για αντικατάσταση POS το 100% με επιταγή έως 150,00 ευρώ.

4. Συµπράξεις ερευνητικής αριστείας, συνολικού προϋπολογισμού 94,6 εκατ. ευρώ, για τη διεξαγωγή συνεργατικών ερευνητικών έργων ΑΕΙ και επιχειρήσεων, με στόχο τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία.

5. Προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης της ΔΥΠΑ και ειδικότερα:

■ Κατάρτιση και απασχόληση για την κοινωνική επανένταξη ευάλωτων ομάδων, προϋπολογισμού 151,6 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται στους 10.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγους.
■ Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Νέος κύκλος για 31.236 ωφελούμενους, προϋπολογισμού 26,2 εκατ. ευρώ.
■ Κατάρτιση και απασχόληση 10.000 ανέργων, 25-45 ετών, περιλαμβανομένης 6μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης για έως 7.500 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 49,7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τρέχουν και άλλα προγράμματα ύψους 1 δισ. ευρώ, που αφορούν τα εξής:

■ Φωτοβολταϊκά στη στέγη, προϋπολογισμού 238 εκατ. ευρώ.

■ Φορτίζω παντού, προϋπολογισμού 79,7 εκατ. ευρώ.

■ Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας και R&D (Produce Green), προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.

■ Πράσινα ταξί: αντικατάσταση 1.500 ταξί με ηλεκτροκίνητα.

■ Smart readiness (vouchers για την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια), προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ.

Τέλος, προβλέπεται επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (3 ενεργά προγράμματα):

■ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, προϋπολογισμού 111,2 εκατ. ευρώ.

Αφορά ΑμεΑ, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένα άτομα, διεμφυλικά πρόσωπα, αλλά και μητέρες με τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία, ανέργους άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία, ανέργους με 24μηνη ανεργία, ανέργους Ρομά κ.ά.

■ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίως ανέργων, άνω των 45 ετών, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, προϋπολογισμού 119,7 εκατ. ευρώ.

■ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων 18-66 ετών, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες, προϋπολογισμού 49,9 εκατ. ευρώ.