Μεγάλη έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος: Δείτε αν τη δικαιούστε

ΔΕΗ: Χαράς… ευαγγέλια για χιλιάδες καταναλωτές της ΔΕΗ καθώς θα δουν τους λογαριασμούς του ρεύματος να μειώνονται έως και 30%. Διαβάστε στο xristika.gr τι έχει συμβεί…

Eκπτωση της τάξεως του 30% θα έχουν τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ, προκειμένου να αντισταθμιστεί η αναμενόμενη επιβάρυνση από τη ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο οι οικιακοί καταναλωτές είδαν κατά 2-3 ευρώ πιο… τσιμπημένους τους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ενεργοποιήθηκε η σχετική ρήτρα CO2. Ωστόσο, η ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής, σε συνδυασμό με την έκπτωση 30%, οδηγεί σε όφελος ή μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές από εκείνη που θα είχαν αν παρέμενε η υφιστάμενη ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα στα τιμολόγια.

Η έκπτωση 30%, δηλαδή η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας που αποφασίστηκε, αφορά τα ανταγωνιστικά τιμολόγια (όχι τις χρεώσεις δικτύων, ΥΚΩ κ.λπ.), τα οποία σήμερα είναι 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και 0,11936 ευρώ για υψηλότερες καταναλώσεις.

Συγκεκριμένα, επηρεάζει μόνο τα παλιά οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης (Γ1, Γ1Ν, Γ21, Γ22, Γ23) της επιχείρησης, δηλαδή όχι τα νέα της προγράμματα (ΔΕΗ myHome Enter) που ούτως ή άλλως αυτά δεν επιβαρύνονταν από ρήτρες CO2.

Σημειώνεται ότι οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στα βασικά τους οικιακά προγράμματα ρήτρες που συναρτώνται με το χονδρεμπορικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ενεργοποιημένες λόγω των τιμών που έχουν διαμορφωθεί στις εγχώριες αγορές περίπου από τα τέλη του προηγούμενου έτους.

ΔΕΗ: Αναλυτικά παραδείγματα

-Για οικιακό πελάτη: Aν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν φέτος γύρω στα 65 Euro/MWh (σημειώνεται ότι η μέση τιμή χονδρεμπορικής του 2021 ως τον Ιούνιο είναι 57,8 Euro/MWh), η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από τη μέση επίδραση της ρήτρας CO2 ως τώρα το 2021 (συγκεκριμένα περίπου 3 Euro/MWh σε σχέση με 3,5 Euro μεσοσταθμική επίδραση της ρήτρας CO2 από Ιανουάριο 2021 ως Ιούνιο 2021).

-Αντίστοιχα για επαγγελματικό πελάτη: Aν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν ακόμα και γύρω στα 70 Euro/MWh, η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ρήτρα και την ανακοινωμένη έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την επίδραση της ρήτρας CO2 του Ιουνίου 2021 (συγκεκριμένα περίπου 5,2 Euro/MWh σε σχέση με 5,5 Euro επίδραση της ρήτρας CO2 τον Ιούνιο 2021).

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο τρόπος εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας αποτυπώνεται στο εκάστοτε τιμολόγιο προμήθειας.

ΔΕΗ: Από πότε ισχύει

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 05.08.2021.

Η όποια πίστωση ή χρέωση εμφανίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς διακριτά. Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπολογίζεται η αντίστοιχη Πίστωση/Χρέωση Αναπροσαρμογής που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τις kWh κατανάλωσης του ημερολογιακού μήνα.

Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιλαμβάνει καταναλώσεις περισσοτέρων μηνών, η κατανομή ανά μήνα θα γίνεται αναλογικά προς τις ημέρες.

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας εφαρμόζεται στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν (και δικαιούχοι ΚΟΤ), στα επαγγελματικά τιμολόγια Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, Ε22, Ε23, στο τιμολόγιο Φωτισμού Οδών & Πλατειών (ΦΟΠ), καθώς και στο Αγροτικό Τιμολόγιο Χαμηλής Τάσης.

ΔΕΗ: Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές από τα έργα της ΑΔΜΗΕ

Σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την επιβάρυνση των καταναλωτών ενέργειας από τις νέες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) που ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 28 Ιουνίου 2021, από πηγές του ΑΔΜΗΕ διευκρινίζονται τα εξής:

Η επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή (χαμηλής/μέσης τάσης) από τα τέλη υπέρ του Διαχειριστή αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού λογαριασμού. Ενδεικτικά (όπως αναφέρεται σε αναλυτικό παράδειγμα στη συνέχεια), σε οικιακό λογαριασμό 4μηνης κατανάλωσης, συνολικού ύψους 448 ευρώ, η αύξηση του τέλους ΑΔΜΗΕ θα ανέρχεται σε μόλις 36 λεπτά του ευρώ.

Με τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας θα πρέπει να μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ΥΚΩ χρεώνονται στο σύνολο των καταναλωτών προκειμένου να επιμερίζεται το κόστος των ρυπογόνων τοπικών μονάδων παραγωγής, οι οποίες όμως παύουν να λειτουργούν μόλις τα νησιά διασυνδέονται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με τις διασυνδέσεις Σύρου, Πάρου και Μυκόνου (2018) και Νάξου (2020), οι ΥΚΩ πρέπει να μειωθούν κατά 60 εκατ. ευρώ ετησίως. Με τη διασύνδεση Κρήτης, αντίστοιχα, οι ΥΚΩ θα πρέπει να μειωθούν κατά 380 εκατ. ευρώ το 2022 (πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας Κρήτης-Πελοποννήσου). Μετά την ολοκλήρωση και της Κρήτης-Αττικής το 2023, η μείωση εκτιμάται σε 550 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ το 2030.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υφίσταται καμία επιβάρυνση για τους καταναλωτές ενέργειας από τα έργα του ΑΔΜΗΕ. Αντίθετα, οι λογαριασμοί ρεύματος θα μειώνονται όσο τα νησιά διασυνδέονται, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η ΡΑΕ θα εισηγηθεί με απόφασή της τη μείωση των ΥΚΩ.

Παραδείγματα υφιστάμενων λογαριασμών (σε ευρώ)

Παράδειγμα 1: Οικιακός λογαριασμός (χαμηλής τάσης)

Συνολικό ποσό λογαριασμού: 448

Χρεώσεις προμηθευτή: 257,23

Χρεώσεις ρυθμιζόμενων: 129,84

Χρέωση ΑΔΜΗΕ: 11,68

Νέα χρέωση ΑΔΜΗΕ: 12,07 (αύξηση 0,36 ευρώ ή 0,08% επί συνολικού λογαριασμού)

Παράδειγμα 2: Εταιρικός λογαριασμός (μέσης τάσης)

Συνολικό ποσό λογαριασμού: 11.488

Χρεώσεις προμηθευτή: 7.522,62

Χρεώσεις ρυθμιζόμενων: 2.855,25

Χρέωση ΑΔΜΗΕ: 241,91

Νέα χρέωση ΑΔΜΗΕ: 279,7 (αύξηση 37,79 ευρώ ή 0,33% επί συνολικού λογαριασμού)

ΔΕΗ: Κέρδη… μαμούθ!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ενεργειακός μετασχηματισμός της ΔΕΗ, με την Επιχείρηση να θέτει ολοένα και πιο υψηλούς στόχους. Μεταξύ αυτών, το 2023 να είναι τα λειτουργικά της κέρδη στο 1,1 δισ. ευρώ.

«Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ήδη πετύχει ένα σημαντικό μέρος των στόχων ώστε η εταιρία να καταστεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη και ψηφιακή», σημείωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης.

Οπως προκύπτει, έχει ήδη πετύχει το 80% του στόχου που έχει θέσει για τη λειτουργική της κερδοφορία σε επαναλαμβανόμενη βάση, σύμφωνα με τον οποίο το EBITDA θα διαμορφωθεί στο 1,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2023, από 900 εκατ. περίπου το 2020.

Παράλληλα, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι προχωρά κανονικά το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης, καθώς έχει ήδη αποσυρθεί καθαρή ισχύς 1,1 GW το 2020 και το 2021, ενώ έχει προγραμματιστεί η απόσυρση για ακόμη 0,24 GW εντός του έτους.

Για τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, ο πρόεδρος ανέφερε ότι ήδη υλοποιείται το μεγάλο φ/β 230 MW στην Πτολεμαΐδα, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση project finance ενώ προχωρά και το έργο των 50 MW στη Μεγαλόπολη με την επιλογή του αναδόχου. «Η ΔΕΗ διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και έχει εξασφαλιστεί η υλοποίηση σχεδόν του 1GW από το στόχο του 1,5 GW μέχρι το 2023. Παράλληλα, εντός του 2021 αναμένεται να ληφθούν άδειες για ακόμη 600 MW φωτοβολταϊκών και πλωτών φωτοβολταϊκών, ενώ αναπτύσσονται έργα αποθήκευσης για χωρητικότητα 1 GW με δυνατότητα αποθήκευσης έως 3 GW», τόνισε.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα, το 2020 έφτασε στα 376 εκατ. ευρώ λόγω μείωσης των επενδύσεων στην παραγωγή (το 2019 παρελήφθη ο βασικός εξοπλισμός για τη μονάδα της Πτολεμαΐδας) ενώ αυξήθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις στη διανομή.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα προχώρησε σε έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της εταιρικής χρήσης, ενέκρινε την έκθεση αποδοχών, καθώς και τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.