H εκδίκηση των πολιτών – Πώς προσφεύγουν και κερδίζουν την Εφορία

Εφορία: Τον μάστορά της βρίσκει η Εφορία καθώς βλέπει τους πολίτες να προσφεύγουν εναντίον της και μάλιστα να κερδίζουν κιόλας! Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr

Στο 40% έφτασε το ποσοστό των φορολογουμένων που δικαιώθηκαν στη διαμάχη τους με την εφορία μετά από προσφυγή τους στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση τους.

Τα στοιχεια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δείχνουν ότι το 2021 οι φορολογούμενοι οι οποίοι προσέφυγαν στην ΔΕΔ για την επίλυση των διαφορών τους με την ΑΑΔΕ ήταν υπερδιπλάσιοι, καθώς οι προσφυγές έφτασαν το 2021 τις 10.268 από 4.951 που ήταν το 2020.

Οι πολίτες οι οποίοι διεκδίκησαν την ακύρωση των φόρων και προστίμων που τους είχαν επιβληθεί, καθως θεωρούσαν λάθος τις πραξεις καταλογισμού, είδαν μάλιστα στην συντριπτική τους πλειονότητα να ολοκληρώνεται ο έλεγχος της υπόθεσης τους πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει ο νόμος. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των προσφύγων οφείλεται και στο γεγονός ότι υπήρξαν πολλές υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν αναδρομικά συνταξιούχων. Αυτές έφτασαν τις 3.500 και σχεδόν οι μισές από αυτές δικαιώθηκαν από την ΔΕΔ.

Βεβαια μια αρνητική απόφαση από τη ΔΕΔ δεν σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να διεκδικούν το δίκιο τους, εφόσον θεωρούν οτι οι αποφάσεις σε βάρος τους δεν ευσταθούν. Το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, διαδικασία η οποία ωστόσο είναι αρκετά χρονοβόρα. Υπενθυμίζεται ότι Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός 30 ημερών από την κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Εφορία: Διέγραψε 24 δισ. χρέη μεγαλοφειλετών

Την ελληνική πραγματικότητα δεκαετιών αποτύπωσε η κίνηση της ΑΑΔΕ, η οποία διέγραψε 24 δισ. ευρώ από μεγαλοφειλέτες, την ώρα που κυνηγάει εμάς για τα… ψιλά!

Στη διαγραφή χρεών ύψους 23,89 δισ. ευρώ προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδεχόμενη ότι δεν πρόκειται να τα εισπράξει ποτέ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, από τα οποία προκύπτει επίσης ότι την ίδια ώρα λαμβάνει μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, για περισσότερους από 4 εκατ. μικροοφειλέτες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τα χρέη που διαχειρίζεται η Ειδική Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ) η οποία ασχολείται με τα χρέη ύψους άνω των 150.000 ευρώ, μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο είχε υπό την εποπτεία της, ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 75,4 δισ. ευρώ. Από την ανάλυση που κάνει στον σχετικό πίνακα η ΑΑΔΕ προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων ανέρχονταν σε 5,77 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων ανέρχονταν σε 16,43 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α ανέρχονταν σε 11,25 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων ανέρχονταν σε 7,45 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Ειδικής Εκκαθάρισης ανέρχονταν σε 9,01 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Λοιπών Οφειλετών ανέρχονταν σε 1,62 δισ. ευρώ.
 • Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Οριστικά Ανεπίδεκτων Οφειλών ανέρχεται σε 23,89 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, τα 24 δισ. ευρώ, έχουν χαρακτηριστεί οριστικά ανεπίδεκτα είσπραξης και μπήκαν στην άκρη. Δεδομένου ότι η υπηρεσία είσπραξης ΕΜΕΙΣ, ασχολείται με τα μεγάλα χρέη, οι οφειλές που μπήκαν στην άκρη είναι μεγάλων οφειλετών, είτε φυσικών προσώπων, είτε επιχειρήσεων.

Εφορία: Πενιχρές οι εισπράξεις

Πενιχρές οι εισπράξεις, από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι οι εισπράξεις από την ΕΜΕΙΣ, έναντι των παλαιών χρεών, ήταν πενιχρές.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν τον Νοέμβριο σε μόλις 247 εκατ. ευρώ.

Επίσης:

 • Οι διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 382 εκατ. ευρώ.
 • Το «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (Οκτώβριο 2021) ανήλθε σε 1,41 δισ. ευρώ
 • Οι εισπράξεις έναντι του «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ήταν 210 εκατ. ευρώ.
 • Οι διαγραφές έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ήταν 36 εκατ. ευρώ.
 • Οι συνολικές εισπράξεις ήταν μέχρι τον Νοέμβριο 458 εκατ. ευρώ
 • Οι συνολικές διαγραφές έναντι «παλιού» και «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 418 εκατ. ευρώ.

Εφορία: Κυνήγι των μικροοφειλετών

Τον περασμένο Νοέμβριο, τα συνολικά χρέη προς το δημόσιο ξεπέρασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» των 110 δισ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο, αυξήθηκαν επιπλέον κατά 776 εκ. ευρώ.

Οι οφειλέτες του δημοσίου, ιδιώτες και επιχειρήσεις, ανέρχονται συνολικά σε 4.138.953. Από αυτούς ήδη βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα οι 1.327.959.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, οι οφειλέτες κατά των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις καταθέσεων, ακινήτων κ.λπ. ανέρχονται σε 1.913.294 ΑΦΜ.

Εφορία: Έχεις καταθέσεις στην τράπεζα; Θα πληρώσεις πρόστιμο

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας είναι στο τραπέζι ένα σενάριο με θέσπιση αρνητικών επιτοκίων (επιβολή «πέναλτι») για τις τραπεζικές καταθέσεις, με στόχο να… κινηθεί το χρήμα που «λιμνάζει».

Υπό την πίεση της νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΚΤ και της ανάγκης για περαιτέρω βελτίωση της οργανικής κεδροφορίας των συστημικών ομίλων, εξετάζεται από τους μεγάλους του κλάδου το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ένα μοντέλο όπου οι καταθέτες θα πρέπει να καταβάλλον «τόκους» στα πιστωτικά ιδρύματα ώστε να διατηρούν τη ρευστότητα σε τραπεζικό προϊόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής φυλάκτρων στις καταθέσεις των επιχειρήσεων που υπερβαίνουν ένα ποσό, το οποίο λεγεται ότι μπορεί να διαμορφωθεί γύρω στις 100.000 ευρώ (κάτι που συμβαίνει ήδη στην Κύπρο).

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, δεν προβλέπεται τέτοιου είδους επιβάρυνση. Πάντως, δεν αποκλείεται να φτάσει ο… λογαριασμός και στους πολίτες που έχουν καταθέσεις, μέσω άλλων προμηθειών.

Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές δεν υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν τα προηγούμενα χρόνια με τη χρεοκοπία της χώρας και τα τρία μνημόνια που επιβλήθηκαν.

Σήμερα, οι λογαριασμοί καταθέσεων προσφέρουν ουσιαστικά μόνο ασφάλεια, αφού τα επιτόκια είναι μηδενικά. Για την υπερβάλλουσα αυτή ρευστότητα, οι τράπεζες καταθέτουν κεφάλαια στην ΕΚΤ για τα οποία πληρώνουν επιτόκιο 0,50% ετησίως (αν και μέχρι σήμερα, το κόστος αυτό «επιδοτείται» από δάνεια που τους παρέχει η ΕΚΤ- αλλά αυτό τείνει να καταργηθεί).

Εφορία: Γιατί ακυρώνονται φόροι και πρόστιμα

Από την αξιολόγηση των υποθέσεων που γίνονται αποδεκτές από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι αιτίες που έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά δικαίωσης των φορολογουμένων και ακύρωσης πράξεων της φορολογικής Αρχής, είναι οι ακόλουθες:

Υπάρχουν ασάφειες στη φορολογική νομοθεσία που επιλύονται με αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες όμως εκδίδονται μετά από χρόνια. Ανατρέπεται έτσι –εκ των υστέρων- η φορολογική νομοθεσία, με βάση την οποία επιβλήθηκαν στο παρελθόν τα πρόστιμα.
Βασική αιτία της εκ των υστέρων δικαίωσης των φορολογουμένων είναι οι χρόνοι παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, για τους οποίους επίσης αποφάνθηκαν τα δικαστήρια και περιόρισαν στην 5ετία τη βασική περίοδο της παραγραφής.
Υπάρχει πίεση στις ελεγκτικές υπηρεσίες να ολοκληρώσουν συγκεκριμένους αριθμούς φορολογικών ελέγχων εντός ορισμένων προθεσμιών. Αν όμως μπλέξουν σε δύσκολες υποθέσεις που απαιτούν χρόνο, για να πιαστούν οι στόχοι γίνονται λάθη.
Επιβάλλονται πρόστιμα (100, 250 και 500 ευρώ) για παραβάσεις τυπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν καταργηθεί.
Τα αυξημένα ποσοστά δικαίωσης των τελευταίων ετών οφείλονται και στις χιλιάδες υποθέσεις των συνταξιούχων για τα αναδρομικά που εισέπραξαν των 2014 και δεν τα δήλωσαν το 2015, αλλά παραγράφηκαν οι συγκεκριμένες υποθέσεις.

Εφορία: Τι είναι η ΔΕΔ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ΔΕΔ λειτουργεί ως «πρωτοβάθμιο φορολογικό δικαστήριο». Ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το σημείωμα του ελέγχου και την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της φορολογικής αρχής, έχει τη δυνατότητα, εντός 30 ημερών, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Επίσης, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν προηγουμένως δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.