Φοιτητικά δάνεια: Το πιο φτηνό σε Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha – Οι όροι και τα επιτόκια

Φοιτητικό δάνειο: Οι σπουδαστές που χρειάζονται χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους, ή να κάνουν ένα μεταπτυχιακό μπορούν να πάρουν δάνειο από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες. Δείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στο xristika.gr.

Δάνειο μεν, φθηνότερο δε. Η Εθνική, η Eurobank, η Πειραιώς και η Alpha προσφέρουν φοιτητικά δάνεια σε σπουδαστές και φοιτητές που είτε θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, είτε να τις προχωρήσουν, κάνοντας ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις πληροφορίες για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, τα επιτόκια, την αίτηση, τα ποσά και τον χρόνο αποπληρωμής, συγκεντρωμένες σε ένα άρθρο:

Φοιτητικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα

Συνοπτικά, η Εθνική προσφέρει:

 • Χρηματοδότηση σπουδών από 300€ έως 30.000€
 • Ευνοϊκή τιμολόγηση με περιθώριο επιτοκίου 2,8%*
 • Απλή και σύντομη διαδικασία απόκτησης
 • Αποπληρωμή σε έως 7 έτη
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες

*προσαυξάνεται με την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75

Με το νέο Δάνειο Σπουδών με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας για προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταλυκειακή εκπαίδευση, σεμινάρια για ψηφιακές/πράσινες δεξιότητες και επαγγελματικά σεμινάρια και να σχεδιάσετε την αποπληρωμή του όπως σας εξυπηρετεί, σε έως 7 χρόνια.

Δεν είναι δυνατή η παροχή γονικής ή άλλης προσωπικής ή εμπράγματης εξασφάλισης, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF), συνεπώς ο αιτούμενος θα πρέπει να δηλώνει εισοδήματα που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον αιτούμενο δανεισμό.

Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα, και η καταβολή εκκινεί ένα μήνα μετά την ημερομηνία χορήγησης του δανείου. Η δόση σας καταβάλλεται κάθε μήνα την ίδια ημερομηνία, με χρέωση του λογαριασμού που (θα) τηρείτε στην Εθνική Τράπεζα.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M στο οποίο προστίθεται επιπλέον περιθώριο 2,8%.

Παρέχεται σημαντική έκπτωση επί του αντίστοιχου μη εγγυημένου Δανείου Σπουδάζω που προσφέρει η Τράπεζα, λόγω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

Φοιτητικό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς

Με το «Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες» για να αποκτήσετε κάποιο πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο, να παρακολουθήσετε πρόγραμμα σε ΙΕΚ, σεμινάρια, μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή δεξιοτήτων, να μάθετε κάποιο χόμπι ή να καλύψετε έξοδα αγοράς εξοπλισμού πρώτης εγκατάστασης, ενοικίου κτλ.

Συνοπτικά, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει:

 • EΠITOKIO: Κυμαινόμενο 11,85%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: μέχρι 120 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: από €1.500 μέχρι €40.000
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
 • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης

Έχετε στο μυαλό σας ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με την αύξηση ή τη μείωση του επιτοκίου βάσης κι έτσι ενδέχεται να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά και τη δόση σας.

Φοιτητικό δάνειο από τη Eurobank

Με το φοιτητικό δάνειο της Eurobank καλύπτετε μέρος ή όλα τα δίδακτρά σας και τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης στον τόπο των σπουδών σας. Το επιτόκιό του είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό ενός καταναλωτικού δανείου για τις προσωπικές ανάγκες σας. Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρού γεγονότος η οικογένειά σας απαλλάσσεται από την αποπληρωμή του δανείου.

 • Αποκτάτε φοιτητικό δάνειο για να πληρώσετε μέρος ή όλα τα δίδακτρά σας και να εγκατασταθείτε στον τόπο που σπουδάζετε.
 • Με το φοιτητικό δάνειο χρηματοδοτείτε μέρος ή όλα τα δίδακτρα για τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Εφόσον καλύψετε τα δίδακτρά σας, με το υπόλοιπο ποσό του δανείου μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης (έως 3.000€) στον τόπο των σπουδών σας.
 • Εάν το ποσό δανείου είναι πάνω από 20.000€, μπορείτε εναλλακτικά να αποκτήσετε προσωπικό δάνειο με εξασφάλιση.

Η διάρκεια του φοιτητικού δανείου εξαρτάται από το ποσό που δανείζεστε:

 • Για ποσό από 1.000€ έως 3.000€, η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 6 μήνες έως 4 χρόνια (48 μήνες).
 • Για ποσό από 3.001€ έως 6.999€, η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 6 μήνες έως 5 χρόνια (60 μήνες).
 • Για ποσό από 7.000€ και πάνω, η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 6 μήνες έως 7 χρόνια (84 μήνες).

Εάν δεν έχετε δικό σας εισόδημα, μπορεί ένας από τους γονείς σας να μπει εγγυητής ή ακόμη και να κάνει την αίτηση για το φοιτητικό δάνειο.

Έτσι, μπορεί ο γονέας σας να πάρει το φοιτητικό δάνειο που θα καλύψει τα δίδακτρα και τα πρώτα έξοδα για την εγκατάστασή σας στον τόπο που σπουδάζετε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και σήμερα είναι στο 10,15%.

Φοιτητικό δάνειο από την Alpha Bank

Η Alpha Bank προσφέρει χρηματοδότηση  από 1.500 έως 30.000 ευρώ.

Αποκτήστε το καταναλωτικό δάνειο που σας εξασφαλίζει προνομιακό επιτόκιο, σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά του και σας απαλλάσσει από το άγχος δαπανών, όπως η πληρωμή διδάκτρων  (σχολικών, πτυχίου, μεταπτυχιακού ή μαθημάτων ξένων γλωσσών) και η αγορά εκπαιδευτικού υλικού.

Η διάρκεια αποπληρωμής του καταναλωτικού σας δανείου μπορεί να ανέλθει έως 96 μήνες.

Το προνομιακό επιτόκιο 10,50% παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφοράς Ν.128/75).

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ): 13,45% για δάνειο Ευρώ 5.000, με ονομαστικό σταθερό επιτόκιο 10,50% διάρκειας 60 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 180 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75).

Τα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος είναι 180 ευρώ.

Η εξυπηρέτηση του δανείου γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, τις οποίες εξοφλείτε:

 • μέσω πάγιας εντολής
 • μέσω ΑΤΜ (με χρήση καρτών Alpha Bank)
 • μέσω myAlpha Web και myAlpha phone
 • μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ)
 • στα Καταστήματα της Alpha Bank.