Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Μέσω της εφαρμογής Δηλώσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια εξουσιοδότηση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Η εφαρμογή Δηλώσεις περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επιλέγοντας και συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα.

Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

 • Έλεγχος εγκυρότητας

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

 • Ηλεκτρονική θυρίδα

Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα έγγραφα αυτά με την είσοδό σας στη θυρίδα.

 • Νομική ισχύς

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 • Η υπηρεσία

Με την υπηρεσία Δηλώσεις έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια μια εξουσιοδότηση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος sms ή/και e-mail.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια εξουσιοδότηση που σας έχει αποσταλεί με βάση τον μοναδικό αριθμό του ή τον κώδικα QR.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα.

Περιεχόμενα
 1. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Πώς θα μπείτε στην υπηρεσία
 2. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Έκδοση εξουσιοδότησης
 3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Εύρεση υπηρεσίας
 4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Είσοδος στην υπηρεσία
 5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Επιλογή προτύπου
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Σύνδεση
 7. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Επιλογή φορέα ταυτοποίησης
 8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Ταυτοποίηση με ΤaxisNet
 9. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Πιστοποίηση τηλεφώνου
 10. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Ταυτοποίηση μέσω συστημικής τράπεζας (ΕΘΝΙΚΗ)
 11. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Επιβεβαίωση στοιχείων
 12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Στοιχεία επικοινωνίας
 13. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Συμπλήρωση πεδίων
 14. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Προεπισκόπηση δήλωσης
 15. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης
 16. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Αποθήκευση και αποστολή εγγράφου
 17. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Ανακαλέστε την εξουσιοδότησή σας
 18. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Αποστολή της εξουσιοδότησης

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Πώς θα μπείτε στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Έκδοση εξουσιοδότησης

Εκδώστε την εξουσιοδότηση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

 • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank
 • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να
 • επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Επιπλέον θα χρειαστείτε:

 • Τα στοιχεία του αποδέκτη της δήλωσης
 • Το κείμενο της δήλωσης που θα συμπληρώστε, εκτός αν υπάρχει έτοιμο διαθέσιμο πρότυπο στην υπηρεσία
 • Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Εύρεση υπηρεσίας

Βρείτε την υπηρεσία Έκδοση εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση
Από την αρχική σελίδα του gov.gr, πλοηγηθείτε μέσω των κατηγοριών των υπηρεσιών:

Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα > Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση > Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
Επιλέξτε την υπηρεσία Έκδοση εξουσιοδότησης

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Β) Αναζήτηση
Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα πληκτρολογείστε με ελληνικά μέρος της φράσης έκδοση εξουσιοδότησης
Όταν εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας στο αναδυόμενο πλαίσιο κάντε κλικ πάνω του

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Είσοδος στην υπηρεσία

Επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης εξουσιοδότησης.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Επιλογή προτύπου

Στη σελίδα αυτή επιλέξτε το πρότυπο Εξουσιοδότηση με ελεύθερο κείμενο και στη συνέχεια πατήστε στο αντίστοιχο κουμπί Επιλογή που εμφανίζεται.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Σύνδεση

Για να προχωρήσετε θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε είτε:
Μέσω των κωδικών του taxisnet, πρακτική που ισχύει από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του gov.gr.

 • Μέσω των κωδικών web banking των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), .
 • Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να μεταφερθείτε στη σελίδα επιλογής ταυτοποίησης χρήστη

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Επιλογή φορέα ταυτοποίησης

Μπορείτε να ταυτοποιηθείτε είτε μέσω της ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), είτε μέσω του λογαριασμού σας web banking σε κάποια απο τις ακόλουθες 4 συστημικές τράπεζες (ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση και η υπογραφή της εξουσιοδότησης, απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP) στο κινητό σας.

Σκοπός της ταυτοποίησης είναι αφενός η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και αφετέρου η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως σε εσάς.

Η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται αυτομάτως, αν επιλέξετε να ταυτοποιηθείτε μέσω των κωδικών web banking, εφόσον πρόκειται για τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην τράπεζά σας.

Αν επιλέξετε να ταυτοποιηθείτε μέσω του TaxisNet, θα χρειαστεί μία και μόνο φορά να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο gov.gr. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

 1. Με την εισαγωγή των κωδικών web banking, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην τράπεζά τους, ή
 2. Μέσω των μητρώων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δυνατότητα που θα είναι διαθέσιμη στις αμέσως επόμενες ημέρες, ή
 3. Με δήλωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου στα ΚΕΠ με αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, μόλις το επιτρέψουν τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Επιλέξτε τον φορέα μεσω του οποίου θέλετε να ταυτοποιηθείτε και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί κάτω απο το λογότυπό του.

 • Αν επιλέξατε ταυτοποίηση μέσω TaxisNet συνεχίστε εδω
 • Αν επιλέξατε ταυτοποίηση μέσω συστημικής τράπεζας (π.χ. ΕΘΝΙΚΗ) συνεχίστε εδω

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Ταυτοποίηση με ΤaxisNet

Εισάγετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό σας και πατήστε το κουμπί Σύνδεση

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η σελίδα επιβεβαίωσης όπου δίνετε έγκριση να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας από την εφαρμογή. Φροντίστε να είναι επιλεγμένη η επιλογή Έγκριση και πατήστε το κουμπί Αποστολή

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Σε περίπτωση που εισαγάγατε εσφαλμένα κάποιο από τα στοιχεία σας, θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα. Εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία σας και προσπαθήστε ξανά.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Πιστοποίηση τηλεφώνου

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση και η υπογραφή μιας εξουσιοδότησης, απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP) στο κινητό σας. Σκοπός της πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, είναι να επιβεβαιωθει ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός, ανήκει όντως σε εσάς.

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί Συνέχεια.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Στην επόμενη σελίδα επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία και εφόσον είναι ακριβή, πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Αν είναι η πρώτη φορά που κάνετε την διαδικασία και ο αριθμός σας δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί, θα σας εμφανιστεί ακριβώς απο κάτω ένα μήνυμα.
Πατήστε το κουμπί Συνεχίστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα επιλογής φορέα ταυτοποίησης ώστε να πιστοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε στο προηγούμενο βήμα. Η πιστοποίηση και επιβεβαιωση του αριθμού θα γίνει άπαξ, ο αριθμός θα «αποθηκευτεί» στην πλατφόρμα και η διαδικασία δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε μελλοντική συναλλαγή.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Ταυτοποίηση μέσω συστημικής τράπεζας (ΕΘΝΙΚΗ)

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη, τον μυστικό κωδικό σας και πατήστε το κουμπί Σύνδεση

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο που έχετε δηλωμένο στο ebanking, με τον κωδικό επιβεβαίωσης. Εισάγετε τον στο πεδίο πυ εμφανίζεται στη σελίδα και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Στην επόμενη σελίδα αναφέρονται τα προσωπικά σας στοιχεία που θα διαβιβαστούν στο gov.gr απο την τράπεζά σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε για την διαβίβαση πατώντας το κουμπί ΝΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΩ.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Τέλος, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Τα 2 τελευταία ψηφία του, εμφανίζονται ήδη στη σελίδα. Συμπληρώστε ολόκληρο τον αριθμό στο πεδίο της σελίδας και πατήστε το κουμπί Συνέχεια

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Επιβεβαίωση στοιχείων

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ανακτήθηκαν απο το σύστημα ΤaxisNet. Αν τα στοιχεία σας εμφανίζονται σωστά πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Στοιχεία επικοινωνίας

Συμπληρώστε κατάλληλα τα στοιχεία της φόρμας.

Συμπληρώστε το πεδίο e-mail (1), για να έχετε τη δυνατότητα να σας αποσταλεί η εξουσιοδότηση ηλεκτρονικά στο e-mail σας.

Όλα τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε, θα συμπεριληφθούν στο τελικό έγγραφο.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr
Τέλος, πατήστε το κουμπί Συνέχεια

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Συμπλήρωση πεδίων

Στη σελίδα αυτή πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία σε δύο ενότητες:

1. Στην ενότητα Πεδία Εγγράφου πρέπει να συμπληρώσετε το κείμενο της εξουσιοδότησης. Στο κείμενό σας μην συμπεριλάβετε:

 • Την παρακάτω επικεφαλίδα (γιατί θα εισαχθεί αυτόματα)
  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις,(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:»
 • Τα στοιχεία του προσώπου που εξουσιοδοτείτε (θα τα συμπληρώσετε στην επομενη ενότητα)

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

2. Στην ενότητα Στοιχεία Εξουσιοδοτούμενου συμπληρώνετε τα στοιχεία του προσώπου που θα σας εκπροσωπήσει. Όλα τα στοχεία που συμπληρώσετε θα εμφανιστούν στο τελικό έγγραφο.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Προεπισκόπηση δήλωσης

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση της εξουσιοδότησης όπως αυτή πρόκειται να εκδοθεί. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται.

Αν τα στοιχεία είναι ορθά, πατήστε το κουμπί Έκδοση στο κάτω μέρος της σελίδας για να μεταφερθείτε στη σελίδα επιβεβαίωσης.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε κάποια από τα στοιχεία πατήστε στο σύνδεσμο Πίσω που βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης

Όταν φτάσετε σε αυτή τη σελίδα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβετε στο κινητό που καταχωρήσατε στα Στοιχεία Επικοινωνίας ένα γραπτό μήνυμα SMS απο τον παραλήπτη GOV.GR με τον εξαψήφιο κωδικό.
Εισάγετε τον εξαφήφιο κωδικό που βλέπετε στο κινητό σας, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» και πατήστε το κουμπί Συνέχεια για να εκδοθεί η εξουσιοδότηση.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Σε περίπτωση που μετά από ένα λεπτό δεν έχετε λάβει ακόμη τον εξαψήφιο κωδικό μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Δεν έλαβα κωδικό για να επαναληφθεί η διαδικασία αποστολής του.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Αποθήκευση και αποστολή εγγράφου

Αν όλα έχουν πάει καλά θα εμφανιστεί στο πράσινο πλαίσιο ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης της εξουσιοδότησης σε αλφαριθμητική μορφή και δίπλα του σε μορφή QR code.

Στη συνέχεια εμφανίζεται το πλήρες κείμενο της εξουσιοδότησης μαζί με τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου. Η εξουσιοδότησή σας έχει ήδη αποθηκευτεί στη θυρίδα σας.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr
Απο τη δεξιά στήλη με τίτλο “Τα Επόμενα Βήματα” μπορείτε να:

 • Αποθηκεύστε την εξουσιοδότηση στον υπολογιστή σας.

Απλά πατήστε το κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί.

 • Στείλτε την εξουσιοδότηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Πατήστε το κουμπί Αποστολή email και θα λάβετε ένα email στο οποίο θα επισυνάπτεται η εξουσιοδότηση σε μορφή pdf. Το email θα σταλεί στη διεύθυνση που δηλώσατε στα “Στοιχεία Επικοινωνίας.

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να προωθήσετε το email στον εξουσιοδοτούμενο.
Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα:

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

 • Στείλτε την εξουσιοδότηση μέσω SMS στο κινητό σας.

Πατήστε το κουμπί Αποστολή SMS για να λάβετε ένα μήνυμα SMS στο κινητό σας με τον υπερσύνδεσμο προς την εξουσιοδότησή σας.

Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Ανακαλέστε την εξουσιοδότησή σας

Στο στάδιο αυτό έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση θα πάψει να έχει ισχύ και στην κατάσταση θα εμφανίζεται το κείμενο “Το έγγραφο έχει ανακληθεί”.

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr
Ο σύνδεσμος εξακολουθεί να δείχνει στην εξουσιοδότηση. Για να κρίνετε αν η εξουσιοδότηση είναι έγκυρη, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα την κατάσταση.
Σε περίπτωση που κάνετε ανάκληση και αλλάξετε γνώμη θα πρέπει να δημιουργήσετε την εξουσιοδότηση εξαρχής.

Για να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση πατήστε στο κουμπί Ανάκληση και στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας και πάλι Ανάκληση

Αν η ανάκληση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Κάντε ΕΔΩ αίτηση μέσω του gov.gr

Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής: Αποστολή της εξουσιοδότησης

Για να στείλετε την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση στο άτομο ή/και στο φορέα που επιθυμείτε, θα πρέπει να αποστείλετε τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσής της.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email)
 2. Μέσω γραπτού μηνύματος (sms)
 3. Ενημερώστε τηλεφωνικά τον φορέα-λήπτη για τον αναγνωριστικό αριθμό
 4. Εκτυπώστε την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση με σκοπό να την προσκομίσετε στο φορέα-λήπτη.

Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας.

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση επικύρωση της εκτυπωμένης εξουσιοδότησης, ούτε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του χρήστη.