Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr:  Μέσω της εφαρμογής Δηλώσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια υπεύθυνη δήλωση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Η εφαρμογή Δηλώσεις περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

 • Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
  Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση επιλέγοντας και συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα. Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.
 • Έλεγχος εγκυρότητας
  Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.
 • Ηλεκτρονική θυρίδα
  Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα έγγραφα αυτά με την είσοδό σας στη θυρίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Εκδώστε την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

 1. με τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank
 2. με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Επιπλέον θα χρειαστείτε:

 • Τα στοιχεία του αποδέκτη της δήλωσης
 • Το κείμενο της δήλωσης που θα συμπληρώστε, εκτός αν υπάρχει έτοιμο διαθέσιμο πρότυπο στην υπηρεσία

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Εύρεση υπηρεσίας

Βρείτε την υπηρεσία Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Πλοήγηση
  Από την αρχική σελίδα του gov.gr, πλοηγηθείτε μέσω των κατηγοριών των υπηρεσιών: Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα > Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση > Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
 • Επιλέξτε την υπηρεσία Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
 • Αναζήτηση
  Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα πληκτρολογείστε με ελληνικά μέρος της φράσης έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
  Όταν εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας στο αναδυόμενο πλαίσιο κάντε κλικ πάνω του
 • Απευθείας
  Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Είσοδος στην υπηρεσία

Επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης.

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Επιλογή προτύπου

Στην σελίδα εμφανίζονται τα διαθέσιμα πρότυπα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε

 • Υπεύθυνη δήλωση με ελεύθερο κείμενο
 • Εξουσιοδότηση με ελεύθερο κείμενο
 • Προδιατυπωμένες φόρμες υπεύθυνων δηλώσεων, π.χ Άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων κ.τλ.

Παράδειγμα 1: Υπεύθυνη δήλωση με ελεύθερο κείμενο
Δημιουργήστε με αυτό το πρότυπο μια οποιαδήποτε είδους υπεύθυνη δήλωση. Θα χρειαστεί να συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης ώστε να ανταποκρίνεται στο είδος της δήλωσης.

Παράδειγμα 2: Άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων γονέων
Όταν επιλέξετε κάποιο από τα πρότυπα, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο κείμενο που θα αναγράφεται στην δήλωση. Οι λέξεις με έντονο χρώμα θα συμπληρωθούν από εσάς σε επόμενο βήμα.

Στη συνέχεια πατήστε στο αντίστοιχο κουμπί Επιλογή που εμφανίζεται.

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Επιλογή φορέα ταυτοποίησης

Μπορείτε να ταυτοποιηθείτε είτε μέσω της ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), είτε μέσω του λογαριασμού σας web banking σε κάποια απο τις ακόλουθες 4 συστημικές τράπεζες (ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση και η υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP) στο κινητό σας. Σκοπός της ταυτοποίησης είναι αφενός η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και αφετέρου η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως σε εσάς. Η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται αυτομάτως, αν επιλέξετε να ταυτοποιηθείτε μέσω των κωδικών web banking, εφόσον πρόκειται για τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην τράπεζά σας.
Αν επιλέξετε να ταυτοποιηθείτε μέσω του TaxisNet, θα χρειαστεί μία και μόνο φορά να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο gov.gr. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

 1. Με την εισαγωγή των κωδικών web banking, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην τράπεζά τους, ή
 2. Μέσω των μητρώων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δυνατότητα που θα είναι διαθέσιμη στις αμέσως επόμενες ημέρες, ή
 3. Με δήλωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου στα ΚΕΠ με αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, μόλις το επιτρέψουν τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Επιλέξτε τον φορέα μεσω του οποίου θέλετε να ταυτοποιηθείτε και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί κάτω απο το λογότυπό του.

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Ταυτοποίηση μέσω ΤaxisNet

 • Εισάγετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό σας και πατήστε το κουμπί Σύνδεση
 • Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η σελίδα επιβεβαίωσης όπου δίνετε έγκριση να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας από την εφαρμογή. Φροντίστε να είναι επιλεγμένη η επιλογή Έγκριση και πατήστε το κουμπί Αποστολή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που εισαγάγετε εσφαλμένα κάποιο από τα στοιχεία σας, θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα. Εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία σας και προσπαθήστε ξανά.

Στην περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet, τότε μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/registration/forgotPassword.htm

Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr: Πιστοποίηση τηλεφώνου

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση και η υπογραφή μιας υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP) στο κινητό σας. Σκοπός της πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, είναι να επιβεβαιωθει ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός, ανήκει όντως σε εσάς.

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί Συνέχεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Την πρώτη φορά που κάνετε την διαδικασία και επομένως δεν έχετε πιστοποιήσει τον αριθμό σας, το πεδίο θα είναι κενό. Τις επόμενες φορές θα εμφανίζονται τα 2 τελευταία ψηφία του κινητού σας τηλεφώνου που έχετε πιστοποιήσει.

Στην επόμενη σελίδα επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία και εφόσον είναι ακριβή, πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση.

Αν είναι η πρώτη φορά που κάνετε την διαδικασία και ο αριθμός σας δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί, θα σας εμφανιστεί ακριβώς απο κάτω ένα μήνυμα.

Πατήστε το κουμπί Συνεχίστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα επιλογής φορέα ταυτοποίησης ώστε να πιστοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε στο προηγούμενο βήμα. Η πιστοποίηση και επιβεβαιωση του αριθμού θα γίνει άπαξ, ο αριθμός θα «αποθηκευτεί» στην πλατφόρμα και η διαδικασία δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε μελλοντική συναλλαγή.

Στην επόμενη σελίδα της επιλογής φορέα θα πρέπει να επιλέξετε να συνδεθείτε μέσω των κωδικών σας web banking σε μία απο τις 4 συστημικές τράπεζες. ΜΗΝ επιλέξετε το TaxisNet γιατί δεν παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης του τηλεφώνου σας.

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Ταυτοποίηση μέσω συστημικής τράπεζας

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη, το μυστικό κωδικό σας και πατήστε το κουμπί Σύνδεση

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο που έχετε δηλωμένο στο web banking, με τον κωδικό επιβεβαίωσης. Εισάγετε τον στο πεδίο που εμφανίζεται στη σελίδα και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στην επόμενη σελίδα αναφέρονται τα προσωπικά σας στοιχεία που θα διαβιβαστούν στο gov.gr από την τράπεζά σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε για τη διαβίβαση πατώντας το κουμπί ΝΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΩ.

Τέλος, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Τα 2 τελευταία ψηφία του, εμφανίζονται ήδη στη σελίδα. Συμπληρώστε ολόκληρο τον αριθμό στο πεδίο της σελίδας και πατήστε το κουμπί Συνέχεια

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Επιβεβαίωση στοιχείων

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως αυτά ανακτήθηκαν απο τον φορέα ταυτοποίησης. Αν τα στοιχεία σας εμφανίζονται σωστά πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Στοιχεία επικοινωνίας

Συμπληρώστε κατάλληλα τα στοιχεία της φόρμας.

Συμπληρώστε το πεδίο e-mail (1), για να έχετε τη δυνατότητα να σας αποσταλεί η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στο e-mail σας.

Τέλος, πατήστε το κουμπί Συνέχεια

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Κείμενο δήλωσης

Στη σελίδα αυτή, ανάλογα με το πρότυπο δήλωσης που έχετε επιλέξει, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο κείμενο και τα διαθέσιμα προς συμπλήρωση πεδία.

Για παράδειγμα στο πρότυπο δήλωσης: “Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων: Σύζυγος Ελεύθερος Επαγγελματίας” που αφορά δημοσίους υπαλλήλους, εμφανίζονται 3 πεδία προς συμπλήρωση.

Κάνοντας κλικ σε κάθε πεδίο επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα η θέση του στο κείμενο της δήλωσης.

Στο σύνδεσμο Υπόδειγμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα συμπλήρωσης του πεδίου

Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση πατήστε το κουμπί Συνέχεια

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Αποδέκτης δήλωσης

Εισάγετε τον αποδέκτη (Υπηρεσία ή Φορέα) προς τον οποίο θέλετε να γνωστοποιήσετε την δήλωση. Το όνομα αυτό θα εμφανίζεται στη δήλωσή σας.

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Προεπισκόπηση δήλωσης

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση της υπεύθυνης δήλωσης όπως αυτή πρόκειται να εκδοθεί. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται.

Αν τα στοιχεία είναι ορθά, πατήστε το κουμπί Έκδοση στο κάτω μέρος της σελίδας για να μεταφερθείτε στην σελίδα επιβεβαίωσης.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε κάποιο από τα στοιχεία, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Πίσω που βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα.

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης

Όταν φτάσετε σε αυτή τη σελίδα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβετε στο κινητό που καταχωρήσατε στα Στοιχεία Επικοινωνίας ένα γραπτό μήνυμα (SMS) απο τον παραλήπτη GOV.GR με τον εξαψήφιο κωδικό.

Εισάγετε τον εξαφήφιο κωδικό που βλέπετε στο κινητό σας, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» και πατήστε το κουμπί Συνέχεια για να εκδοθεί η υπεύθυνη δήλωση.

Δεν λάβατε τον κωδικό;
Σε περίπτωση που μετά από ένα λεπτό δεν έχετε λάβει ακόμη τον εξαψήφιο κωδικό μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Δεν έλαβα κωδικό για να επαναληφθεί η διαδικασία αποστολής του.

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής:  Αποθήκευση και αποστολή

Αν όλα έχουν πάει καλά, θα εμφανιστεί στο πράσινο πλαίσιο ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης σε αλφαριθμητική μορφή και δίπλα του σε μορφή QR code. Στη συνέχεια εμφανίζεται το πλήρες κείμενο μαζί με την/τον δηλούσα/ούντα.

Από τη δεξιά στήλη με τίτλο “Τα Επόμενα Βήματα” μπορείτε να:

 • Αποθηκεύστε την υπεύθυνη δήλωσή σας στον υπολογιστή σας
  Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση
 • Στείλτε την υπεύθυνη δήλωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
  Πατήστε το κουμπί Αποστολή email και θα λάβετε ένα email στο οποίο θα επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση σε μορφή pdf. Το email θα σταλεί στην διεύθυνση που δηλώσατε στα “Στοιχεία Επικοινωνίας”
 • Στείλτε την υπεύθυνη δήλωση μέσω SMS στο κινητό σας
  Πατήστε το κουμπί “Αποστολή SMS” για να λάβετε ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό σας με τον υπερύνδεσμο της υπεύθυνης δήλωσης σας.

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής: Αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στο φορέα

Για να στείλετε την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση στο φορέα που επιθυμείτε, θα πρέπει να αποστείλετε τον υπερσύνδεσμο μαζί με το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσής της.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους:

Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email)

Μέσω γραπτού μηνύματος (SMS)

Ενημερώστε τηλεφωνικά το φορέα-λήπτη για τον αναγνωριστικό αριθμό

Εκτυπώστε την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωσή με σκοπό να την προσκομίσετε στον φορέα-λήπτη.

Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας.

Διαβάστε επίσης: