Έρχονται δύσκολες μέρες: Δεν το φανταζόμαστε αυτό που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες

Ακρίβεια: Απελπιστική κατάσταση με την ακρίβεια. Δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες 1 στα 3 νοικοκυριά. Γιατί θα είναι ακόμα πιο δύσκολοι οι επόμενοι μήνες. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Επείγουσα ανάγκη για ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας, του εισοδήματος των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων διαπιστώνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στην ετήσια εκθεση για την ελληνική οικονομία, που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, υπό τη βαριά σκιά βέβαια των καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων και των αδιανόητων συνεπειών τους στην κοινωνία και στην οικονομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, αν και η έκθεση καταρτίστηκε πολύ πριν από τις δραματικές εξελίξεις του καλοκαιριού, αναφορικά με τις πυρκαγιές αλλά και τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, οι μελετητές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατέγραψαν την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσω της προστασίας θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία, με αξιοπρεπείς μισθούς, εξασφάλιση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και με την προώθηση πολιτικών διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

Και αυτό γιατί τα στοιχεία «φωτογραφίζουν» ένα ζοφερό τοπίο στην αγορά εργασίας, παρά την ανθεκτικότητα που παρουσίασε η ελληνική οικονομία στην κρίση πληθωρισμού, σημειώνοντας ρυθμούς μεγέθυνσης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ετσι, ενώ η χώρα μας επέστρεψε στην τάση μεγέθυνσης της περιόδου 2016-2019, καλύπτοντας το κενό που προκλήθηκε από την πανδημία, ένα στα τρία νοικοκυριά δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις δαπάνες για την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ σχεδόν ένα στα δύο αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε μια έκτακτη δαπάνη.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2021 βρέθηκε σε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση το 13,2% των ανδρών και το 14,5% των γυναικών, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε.-27 ήταν 6% και 6,6%, αντιστοίχως.

Το 2022, στη χώρα μας, σε αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών για μια αξιοπρεπή διαβίωση βρέθηκε το 13,2% των ανδρών και το 14,6% των γυναικών.

Το 2021-2022, πολύ μεγάλη δυσκολία να αντεπεξέλθει στις δαπάνες για την κάλυψη βασικών αναγκών αντιμετώπισε το 36% των νοικοκυριών χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, ενώ την ίδια περίοδο στην Ε.Ε.-27 το αντίστοιχο ποσοστό νοικοκυριών ήταν μόλις 6,1%.

Το 2021 το 46,3% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δήλωσε αδυναμία να αντεπεξέλθει σε μια έκτακτη δαπάνη, ενώ λίγο πιο χαμηλό (43,6%) ήταν το ποσοστό το 2022.

Επίσης, και παρά την ταχεία ανάκαμψη, η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη. Αντιστοίχως, καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στους νέους κάτω των 25 ετών και το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης τόσο στις ηλικίες 20-64 ετών όσο και στις γυναίκες ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-27.

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τα τελευταία δύο χρόνια οι ονομαστικοί μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, 6,9% και 10,1% αντιστοίχως ανά έτος, χωρίς όμως αυτό να αλλάξει τη διανομή εισοδήματος. Βέβαια, ο πραγματικός μέσος μισθός παρουσίασε σημαντική μείωση, η οποία το 2022 έφτασε το 8,7% σε σχέση με το 2021.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε διανεμητικό κενό εις βάρος του κόσμου της εργασίας, της τάξεως του 8,4% το 2021 και 9,5% το 2022, και σε μείωση του εισοδηματικού μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ στο 47,5% το 2022.

Η ποιότητα της εργασίας στη χώρα μας είναι η χαμηλότερη μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., αφού η Ελλάδα σημειώνει τη χειρότερη επίδοση σε χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος εργασίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κι από τις χαμηλότερες επιδόσεις στη συλλογική εκπροσώπηση, στην επαγγελματική εξέλιξη και στην ποιότητα του εισοδήματος.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2022 δεν σημειώθηκε κάποια ουσιαστική πρόοδος σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι υπεγράφησαν 25 συμβάσεις κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα.

Κατά το ίδιο έτος υπεγράφησαν 217 επιχειρησιακές συμβάσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2010 η κάλυψη των εργαζομένων από 79 κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις προσέγγιζε το 100%, σήμερα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι 38 κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ που βρίσκονται σε ισχύ καλύπτουν δυνητικά περίπου 735.000 εργαζομένους, δηλαδή μόλις το 29% του συνόλου των μισθωτών.

Ωστόσο, το πραγματικό ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ μειώνεται ακόμη περισσότερο καθώς μόνο 5 έχουν κηρυχθεί ως γενικά υποχρεωτικές, δηλαδή ως υποχρεωτικά εφαρμοστέες σε όλους τους εργαζομένους από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Επίσης, μόλις 9 από τις 24 κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2022 προβλέπουν αύξηση αποδοχών.

Ακρίβεια: Μακροοικονομικές εξελίξεις

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κύριος μοχλός της οικονομικής μεγέθυνσης στη χώρα μας, παρά την κρίση πληθωρισμού, ήταν η ιδιωτική κατανάλωση, ενώ η αύξηση των εισαγωγών υπερκάλυψε τα όποια οφέλη από την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Ωστόσο, η δυναμική της κατανάλωσης είναι φθίνουσα και οι επενδύσεις, μολονότι αυξήθηκαν, παραμένουν σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης σε όρους ΑΕΠ.

Παράλληλα, η αδύναμη παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας δημιουργεί μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές, με αποτέλεσμα η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας να συνοδεύεται από αυξητικές πιέσεις στο εμπορικό έλλειμμα.

Ακρίβεια: Θα πούμε το ψωμί… ψωμάκι

Μεγάλη άνοδο στην τιμή του ψωμιού πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές από το φθινόπωρο μετά την αύξηση κατά 10% στην τιμή χονδρικής στα άλευρα.

Όπως ανέφερε αρτοποιός ο οποίος μίλησε στο ΟΡΕΝ, τα αρτοποιία αδυνατούν να απορροφήσουν την αύξηση του κόστους παραγωγής των αρτοσκευασμάτων και επομένως είναι αναπόφευκτο να ανεβάσουν την τιμή αλλιώς κινδυνεύουν με «λουκέτο».

Σημαντική είναι ταυτόχρονα και η μείωση της κατανάλωσης. Πρόσφατα η Ομοσπονδία Αρτοποιών ενημερώθηκε από τους προμηθευτές αλεύρων για επικείμενη αύξηση 7%-10% στις τιμές των αλεύρων.

Επίσης, καταγγέλλουν μεγαλύτερη αύξηση των μεγάλων αλευροβιομηχανιών από τους οικογενειακούς μύλους.

Ο κλάδος των αρτοποιών θεωρεί αδικαιολόγητη και βιαστική την απόφαση της αλευροβιομηχανίας γι’ αυτές τις αυξήσεις την παρούσα χρονική στιγμή, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αποθέματα.

Ως εκ τούτου, διατηρεί στάση αναμονής περιμένοντας τις εξελίξεις στην αγορά των αλεύρων.

Ακρίβεια: Φωτιά στα ράφια – Αυτά τα προϊόντα ακριβαίνουν τις επόμενες μέρες

Ολοένα και αυξάνονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και μαζί η απόγνωση των καταναλωτών.

Το «κύμα» ακρίβειας «χτύπησε» ξανά, με τον λογαριασμό να έχει «ανέβει» για τουλάχιστον εξήντα είδη διατροφής και βασικών προϊόντων νοικοκυριού, τα οποία «εκτοξεύτηκαν» από τα 250€ του περασμένου Νοεμβρίου, στα 450€ σήμερα, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών.

«Διαπιστώνουμε, λοιπόν, κάθε μέρα ότι οι αυξήσεις είτε στο “Καλάθι του Νοικοκυριού”, είτε εκτός αυτού δεν έχουν συγκρατηθεί. Αντιθέτως, έχουν πάρει την ανιούσα σε ποσοστό που –πολλές φορές– έχουν ξεπεράσει και το 100%. Μιλάμε για τα τρόφιμα και τα είδη πρώτη ανάγκης, όπως τα σαμπουάν, τρόφιμα και το χοιρινό κρέας», τόνισε ο Πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος.

Ο χοιρινός λαιμός από 4,65€ το κιλό τον Φεβρουάριο, πωλείται πλέον στην ίδια αλυσίδα στα 6,77€ το κιλό. Αντίστοιχα, πάριζα ιδιωτικής ετικέτας από το 1,12€ είναι πλέον στο 1,52€, ενώ, φρυγανιές επώνυμης ετικέτας από 0,89€ ανά συσκευασία στις αρχές του χρόνου, έχει φθάσει τα 1,12€, σύμφωνα με την Ένωση.

Ακόμη, υπάρχει φόβος για τις τιμές των τροφίμων, καθώς το κόστος των σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα αυξάνεται, μετά την αδυναμία ανανέωσης της τετραμερούς συμφωνίας (μεταξύ Ηνωμένων Εθνών, Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας). Ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού αναμένεται να οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση τιμών παραγωγού, έως και διπλασιασμό, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Ωστόσο, πολλαπλάσιες ανατιμήσεις στις τιμές των σιτηρών αναμένονται κυρίως λόγω κερδοσκοπικών πιέσεων και όχι πραγματικών ελλείψεων στην πρώτη ύλη, όπως επεσήμανε ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Σπύρος Κίντζιος.

«Αναμένουμε ότι θα δούμε αυτό, με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Όμως, δεν είναι κάτι λογικό. Άρα, αναμένουμε να δούμε πολλαπλάσια αύξηση των τιμών, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αυτή είναι επιστημονικά ερμηνεύσιμη πέραν των κερδοσκοπικών πιέσεων», τόνισε. Πάντως, οι αρτοποιοί υποστήριξαν ότι οι ελληνικές αποθήκες είναι γεμάτες αυτή την περίοδο, ζητώντας επίσημη απογραφή των αποθεμάτων, ενώ, τόνισαν πως όταν είχαν υποχωρήσει τα κόστη των σιτηρών, συνέχισαν να ψωνίζουν αλεύρι σε υψηλές τιμές.

Η λίστα με τις ανατιμήσεις, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής προϊόντα:

– Παρθένο και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έως 45%.

– Κονσέρβα ντολμαδάκια έως 19%.

– Αποσμητικά έως 15%.

– Τυροσαλάτα 12%

– Συσκευασμένο κρέας 11%

– Γαλακτοκομικά 10,5%.

– Ξυραφάκια ξυρίσματος έως 10%.

– Σοκολάτες έως 10%.

– Πατατάκια 10%.

– Τυριά έως 8%

– Σαλάμια και συσκευασμένα λουκάνικα έως 5,5%.

– Κάψουλες για καφέ 5%.

– Κατεψυγμένα λαχανικά 4%.

– Αλλαντικά 4%.

– Ηλιέλαιο 4%.

– Ελληνικός καφές 3%

– Γάλα 2%.

Ακρίβεια: Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με το ελαιόλαδο – Η τιμή του δεν θα πλησιάζεται

Καλπάζει η ακρίβεια και μαζί της συμπαρασύρει και βασικά αγαθά όπως είναι το ελαιόλαδο.

Τα 10 ευρώ, αναμένεται να ξεπεράσει το προσεχές διάστημα η τιμή του ελαιόλαδου στο ράφι του σουπερμάρκετ με τους καταναλωτές να βρίσκονται στα «κάγκελα», καθώς το πολυτιμότερο ελληνικό διατροφικό αγαθό τείνει να γίνει είδος πολυτελείας και «άπιαστο όνειρο» για τους Έλληνες.

Ορισμένοι προτείνουν στους καταναλωτές να φυλάξουν λάδι και για την επόμενη χρονιά επειδή τα πράγματα θα χειροτερέψουν.

Το ελληνικό ελαιόλαδο θεωρείται ότι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν από βρώση, μέχρι συντήρηση τροφίμων και καθαρισμό πληγών από πολεμικά τραύματα.

Παράλληλα, αναμένεται να επηρεαστούν και άλλα προϊόντα, που χρησιμοποιούν ως παράγωγο το ελαιόλαδο.

«Στη ζώνη της Μεσογείου τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται μια πτώση της παραγωγής. Πέρυσι βρεθήκαμε σε μια φάση που από την παγκόσμια αγορά έλειπαν 1.500.000 τόνοι.

Η Ισπανία και Ιταλία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους εισήγαγαν σχεδόν όλες τις ποσότητες ελαιόλαδου από την ελληνική αγορά.

Όμως ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που στις αγορές τους εκτόξευσαν την τιμή χονδρικής πάνω από τα 7 ευρώ», σημείωσε, αρχικά, ελαιοπαραγωγός, μιλώντας στο OPEN.

Ενώ η επόμενη συγκομιδή ελιάς αναμένεται να ξεκινήσει στην Ελλάδα σε δύο μήνες, οι παραγωγοί ελαιόλαδου σε όλη τη χώρα είναι απογοητευμένοι από τα προβλήματα που πλήττουν τους ελαιώνες τους.

«Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα της επερχόμενης σοδειάς», δήλωσε ο Ιωάννης Καμπούρης, παραγωγός με έδρα την περιοχή της Κορινθίας στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Olive Oil Times.

«Η χαμηλή καρποφορία και η μύγα των καρπών θα είναι στην πρώτη γραμμή της συγκομιδής της ελιάς».

Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση, η καρπόδεση των ελαιόδεντρων είναι σημαντικά μειωμένη σε όλη τη χερσόνησο ενόψει της καλλιεργητικής περιόδου 2023/24.

Όπως δήλωσε, από την πλευρά του, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Στάθης Αναστασόπουλος σε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις αρχές του μήνα.

«Η περίπτωση της μειωμένης καρποφορίας αφορά τόσο τις επιτραπέζιες ελιές, όπου η κατάσταση είναι πιο σοβαρή, όσο και τις ελιές που προορίζονται για την παραγωγή ελαιολάδου.Όλα αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, των αλλαγών που όλοι βλέπουμε καθημερινά».

Ακρίβεια: Ό,τι σοκολάτα φάγατε… φάγατε – Δείτε ποια ακριβαίνει και πόσο

Σε είδος υπερπολυτελείας εξελίσσεται η σοκολάτα με τις τιμές παγκοσμίως να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Οι λάτρεις της σοκολάτας έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δυσάρεστο γεγονός καθώς οι τιμές του αγαπημένου τους φαγητού πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω του αυξημένου κόστους κακάο και ζάχαρης.

Οι τιμές της σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 14% τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων καταναλωτικών πληροφοριών NielsenIQ.

Και σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές της αγοράς, πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω των μειωμένων αποθεμάτων κακάο, το οποίο αποτελεί σημαντικό συστατικό του πολυαγαπημένου φαγητού.

«Η αγορά του κακάο γνώρισε μια αξιοσημείωτη άνοδο των τιμών…

Αυτή η σεζόν σηματοδοτεί το δεύτερο συνεχόμενο έλλειμμα, με τα αποθέματα κακάο να αναμένεται να μειωθούν σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα», δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής αναλυτής έρευνας της S&P Global Commodity Insights Sergey Chetvertakov σε ένα email.

Ο Chetvertakov πρόσθεσε ότι η άφιξη του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο προβλέπεται να φέρει χαμηλότερες από το μέσο όρο βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους Harmattan στη Δυτική Αφρική, όπου καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό το κακάο.

Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα καιρικό φαινόμενο που συνήθως φέρνει θερμότερες και ξηρότερες από τις συνηθισμένες συνθήκες στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Τσετβερτάκοφ προβλέπει ότι η αγορά κακάο θα μπορούσε να υποβαθμιστεί από ένα άλλο έλλειμμα την επόμενη σεζόν, η οποία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο έως τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

Και αυτό σημαίνει ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο θα μπορούσαν να εκτιναχθούν περαιτέρω στα 3.600 δολάρια ανά μετρικό τόνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του.

«Πιστεύω ότι οι καταναλωτές πρέπει να προετοιμαστούν για την πιθανότητα υψηλότερων τιμών της σοκολάτας», είπε, καθώς οι παραγωγοί σοκολάτας είναι υποχρεωμένοι να μετακυλίσουν υψηλότερο κόστος παραγωγής στους καταναλωτές καθώς συνεχίζουν να συμπιέζονται από το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών, την αύξηση των δαπανών ενέργειας και την αυξημένη επιτόκια.

Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής μιας πλάκας σοκολάτας είναι το βούτυρο κακάο, το οποίο έχει επίσης αύξηση 20,5% στις τιμές από έτος μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων τιμών των βασικών προϊόντων διατροφής Mintec.

«Καθώς η σοκολάτα αποτελείται κυρίως από βούτυρο κακάο, με λίγο ποτό κακάο να περιλαμβάνεται στο σκούρο ή στο γάλα, η τιμή του βουτύρου είναι η πιο άμεση αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο θα κινούνταν οι τιμές της σοκολάτας», δήλωσε ο Andrew Moriarty, Διευθυντής Commodity Insights της Mintec.

Πρόσθεσε ότι η κατανάλωση κακάο είναι «σχεδόν υψηλά ρεκόρ στην Ευρώπη».

Η περιοχή είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του εμπορεύματος στον κόσμο.

Η ζάχαρη, ένα άλλο βασικό συστατικό της σοκολάτας, σημειώνει επίσης άνοδο των τιμών – ξεπερνώντας το υψηλό 11 ετών τον Απρίλιο.

«Η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση που συνδέεται με οποιουσδήποτε οικονομικούς δείκτες επιλέγει κανείς να εξετάσει θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές υψηλές για το άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Senior Market Analyst της Barchart, Darin Newsom.

«Μόνο εάν η ζήτηση αρχίσει να υποχωρεί, κάτι που δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ακόμη, οι τιμές της σοκολάτας θα αρχίσουν να υποχωρούν», είπε.

Μεταξύ των διαφορετικών ποικιλιών σοκολάτας, οι τιμές της μαύρης σοκολάτας φέρεται να είναι το μεγαλύτερο πλήγμα. Η μαύρη σοκολάτα αποτελείται από περισσότερα στερεά κακάο σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της λευκής και σοκολάτας γάλακτος, που περιέχει περίπου 50% έως 90% στερεά κακάο, βούτυρο κακάο και ζάχαρη.

“Ως αποτέλεσμα, η τιμή της σοκολάτας που επηρεάζεται περισσότερο θα είναι η μαύρη σοκολάτα, η οποία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τιμές των συστατικών του κακάο”, δήλωσε ο Moriarty της Mintec.