Επιδότηση για e-shop: Πάρε άμεσα 5.000 ευρώ – Κάνε αίτηση ΕΔΩ

Επιδότηση για e-shop: Η πανδημία άλλαξε μια για πάντα και το εμπόριο. Αλλαγή δεδομένων και στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρoνικό εμπόριο. Πώς θα πάρεις επιδότηση για e-shop έως 5.000 ευρώ. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Την ερχόμενη Παρασκευή 9 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό», που αφορά την επιχορήγηση ΜμΕ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop).

Σημειώνεται ότι κατά τον Α΄ κύκλο της δράσης κατατέθηκαν 11.500 αιτήσεις και έχουν ήδη εγκριθεί οι 7.162 με συνολική δημόσια δαπάνη 33,6 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 9η Ιουλίου 2021 έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021 και αφορούν επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στον Α’ κύκλο της δράσης.

Ο προϋπολογισμός του Β΄ κύκλου ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ και επιδοτούνται δαπάνες έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τη χρηματοδότηση από τη δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Σημειώνεται, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας OPENSHOPS.GR (www.openshops.gr), προσφέρει στους δικαιούχους της δράσης «e-λιανικό» δωρεάν:

 • γενική ενημέρωση σχετικά με τη δράση
 • υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση
 • συμβουλευτική και υποστήριξη για διοικητικά / τυπικά ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης e-λιανικό, καθώς και σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία του e-shop τους.

Μέσω ειδικού εργαλείου, το οποίο θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του www.openshops.gr, οι δικαιούχοι της δράσης, από την Παρασκευή 09/07/2021, θα μπορούν να διεξάγουν ενδεικτικό έλεγχο συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop) με τις προτεινόμενες προδιαγραφές και συστάσεις.

Επιδότηση για e-shop: Μπαίνουν τα πρώτα χρήματα από το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων

Πώς κατανέμεται το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων. Πάνω από 400 οι πρώτοι επιχειρηματίες που θα λάβουν τα χρήματα. Στις 30 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Ξεπερνά τις 18.000 ευρώ, κατά μέσο όρο ανά ΑΦΜ, η χρηματοδότηση που θα λάβουν οι πρώτες 404 επιχειρήσεις εστίασης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα ependyseis.gr για συμμετοχή στην Δράση “Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – Επανεκκίνηση εστίασης”, εκπνέει στις 30 Ιουλίου.

Ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου ένα μήνα που “τρέχει” η διαδικασία, έχουν υποβληθεί σχεδόν 16.000 αιτήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του ειδικού γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργου Ζερβού, οι πρώτες 404 επιχειρήσεις εστίασης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και θα λάβουν περίπου 7,35 εκατ. ευρώ (σχεδόν 18.000 ευρώ ανά επιχείρηση), επιμερίζονται ως εξής με βάση την Περιφέρεια:

 • Λιγότερες Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα): 167 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με περίπου 2 εκατ. ευρώ
 • Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη): 117 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με περίπου 2 εκατ. ευρώ
 • Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ): 82 επιχειρήσεις θα λάβουν 2,5 εκατ. ευρώ
 • Μετάβαση (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ): 12 επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση ύψους 375 χιλιάδων ευρώ
 • Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ): 26 επιχειρήσεις θα λάβουν 558 χιλιάδες ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται έως το 7% του ετήσιου τζίρου του 2019 και η μέγιστη επιδότηση, ανά επιχείρηση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
 • να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους πληττόμενους ΚΑΔ
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019

Οι επιδοτούμενες δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως και 31.12.2021.

Επιδότηση για e-shop: Τι γίνεται με τις αγωγές των επιχειρηματιών

Την ίδια ώρα ετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος αγωγών αποζημίωσης από επιχειρηματίες της εστίασης, αγωγές οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Όπως και στον πρώτο κύκλο αγωγών που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, έτσι κι εδώ πρόκειται για αγωγές από 8 ακόμη επιχειρηματίες, που στην πλειονότητά τους διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «MR» με τις αγωγές ζητούνται τα έξοδα διαβίωσης των εναγόντων για 13,5 μήνες με βάση για τον υπολογισμό τους να είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης (όπως αυτές καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ και έχουν αξιοποιηθεί στην περίπτωση των ρυθμίσεων ιδιωτικού χρέους).

Αν και δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο στην Ελλάδα, -δηλαδή να έχουν ξαναγίνει ανάλογες αγωγές αποζημίωσης από το Δημόσιο- υπάρχει μία απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ η οποία δικαίωσε επιχειρηματία, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα με είδη από κλωστική κάνναβη, που κάποια χρόνια πριν, λόγω της νομοθεσίας, είχε επιβληθεί «λουκέτο» από τις αστυνομικές αρχές.

Αν και οι κρατικές αρχές έπραξαν νομίμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο επιχειρηματίας υπέστη ζημιά και για αυτό θα έπρεπε να αποζημιωθεί.

Όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ευθύνης αποκατάστασης από το Δημόσιο, ακόμη και αν αυτό έχει προβεί σε νόμιμες πράξεις, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγεται το συνταγματικό δικαίωμα της εργασίας, η επιχειρηματική ελευθερία, και δεν προστατεύεται η περιουσία.

Στις αγωγές πάντως των επιχειρηματιών της εστίασης έχει τονισθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και επέβαλαν την αναστολή δραστηριότητας στην εστίαση δεν περιλαμβάνουν αιτιολογία και δη τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Εστίαση: Πρόσληψη ανέργων με επιδότηση μισθού έως 550 ευρώ

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ, που αφορά στην πρόσληψη 2.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ «τρέχει» αυτό το διάστημα.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 12 μηνών, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και η επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους θα ανέρχεται στα 450 ευρώ μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων και στα 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της ΕΥΘΥ προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933 ευρώ μηνιαίως.

Στο ποσό των 933 ευρώ έχουν συνυπολογιστεί τόσο οι μικτές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές επί του κατώτατου βασικού μισθού όσο και η αναλογία των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο εργοδότης υποβάλει εντός 30 ημερών, ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ και η επιδότηση μετράει από την ημέρα της πρόσληψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης.