Επιχειρήσεις: Νέα επιδότηση από 1.500 έως 5.000 ευρώ – Κάντε τώρα αίτηση

Επιχειρήσεις: Επιπλέον 8 εκατ. ευρώ για δημιουργία e-shops. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν 5.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ποιες 1.500 για αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Το δεύτερο πακέτο της δράσης για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος για τις επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου -εξαιρούνται τα καταστήματα franchise και Shop in shop) ανοίγει για αιτήσεις στις 9 Ιουλίου.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν έως 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και έως 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 8 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και θα μοιραστεί σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και σε νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Όροι συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

– να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

– να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

– οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

– να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

– να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.

– να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

– να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση “e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος” που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 απόφαση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Επιχειρήσεις: Εργάζεσαι στην εστίαση; Δικαιούσαι αποζημίωση χιλιάδων ευρώ από το κράτος

Μετά τις επιχειρήσεις που ζητούν χιλιάδες ευρώ για την οικονομική ζημιά που υπέστησαν και οι εργαζόμενοι σε καφέ, μπαρ και εστιατόρια μπαίνουν στον χορό των αγωγών κατά του Δημοσίου. Πόσα χρήματα διεκδικούν. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Νέο γύρο δικαστικών διεκδικήσεων από το Δημόσιο αναμένεται να προκαλέσει ενδεχόμενη προσφυγή εργαζομένων που είχαν τεθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και επιθυμούν να λάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό των 534 ευρώ και αυτό της κανονικής -προ αναστολής σύμβασης- αμοιβής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Money Review» το παραπάνω είναι ακόμη σε επίπεδο προθέσεων με τη σχετική βολιδοσκόπηση να έχει γίνει από περίπου 50 εργαζόμενους που απασχολούνται σε κλάδο συναφή με την εστίαση.

Βασικό επιχείρημα, σε περίπτωση τελικώς που προχωρήσουν σε αγωγή αποζημίωσης από το δημόσιο, είναι ότι δεν υπήρξε ισότητα στην κατανομή των δημοσίων βαρών που ανέλαβαν οι διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, επιχειρήσεων και εν γένει πολιτών στην πανδημία.

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη περίοδο του αυστηρού lockdown τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2020 σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας είχαν τεθεί 992.443 άτομα, με τον αριθμό στη συνέχεια να βαίνει μειούμενος για να αυξηθεί ξανά από τον Αύγουστο του 2020 και να φτάσει τον Νοέμβριο του 2020 σε 743.143 άτομα.

Τον Φεβρουάριο του 2021 σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας βρίσκονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΑΔ) 532.208 μισθωτοί.

Επιχειρήσεις: Μπαίνουν τα πρώτα 18.000 ευρώ

Πώς κατανέμεται το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων. Πάνω από 400 οι πρώτοι επιχειρηματίες που θα λάβουν τα χρήματα. Στις 30 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Ξεπερνά τις 18.000 ευρώ, κατά μέσο όρο ανά ΑΦΜ, η χρηματοδότηση που θα λάβουν οι πρώτες 404 επιχειρήσεις εστίασης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα ependyseis.gr για συμμετοχή στην Δράση “Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – Επανεκκίνηση εστίασης”, εκπνέει στις 30 Ιουλίου.

Ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου ένα μήνα που “τρέχει” η διαδικασία, έχουν υποβληθεί σχεδόν 16.000 αιτήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του ειδικού γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργου Ζερβού, οι πρώτες 404 επιχειρήσεις εστίασης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και θα λάβουν περίπου 7,35 εκατ. ευρώ (σχεδόν 18.000 ευρώ ανά επιχείρηση), επιμερίζονται ως εξής με βάση την Περιφέρεια:

  • Λιγότερες Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα): 167 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με περίπου 2 εκατ. ευρώ
  • Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη): 117 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με περίπου 2 εκατ. ευρώ
  • Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ): 82 επιχειρήσεις θα λάβουν 2,5 εκατ. ευρώ
  • Μετάβαση (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ): 12 επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση ύψους 375 χιλιάδων ευρώ
  • Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ): 26 επιχειρήσεις θα λάβουν 558 χιλιάδες ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται έως το 7% του ετήσιου τζίρου του 2019 και η μέγιστη επιδότηση, ανά επιχείρηση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
  • να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους πληττόμενους ΚΑΔ
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
  • να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019

Οι επιδοτούμενες δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως και 31.12.2021.

Επιχειρήσεις: Τι γίνεται με τις αγωγές των επιχειρηματιών

Την ίδια ώρα ετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος αγωγών αποζημίωσης από επιχειρηματίες της εστίασης, αγωγές οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Όπως και στον πρώτο κύκλο αγωγών που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, έτσι κι εδώ πρόκειται για αγωγές από 8 ακόμη επιχειρηματίες, που στην πλειονότητά τους διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «MR» με τις αγωγές ζητούνται τα έξοδα διαβίωσης των εναγόντων για 13,5 μήνες με βάση για τον υπολογισμό τους να είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης (όπως αυτές καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ και έχουν αξιοποιηθεί στην περίπτωση των ρυθμίσεων ιδιωτικού χρέους).

Αν και δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο στην Ελλάδα, -δηλαδή να έχουν ξαναγίνει ανάλογες αγωγές αποζημίωσης από το Δημόσιο- υπάρχει μία απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ η οποία δικαίωσε επιχειρηματία, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα με είδη από κλωστική κάνναβη, που κάποια χρόνια πριν, λόγω της νομοθεσίας, είχε επιβληθεί «λουκέτο» από τις αστυνομικές αρχές.

Αν και οι κρατικές αρχές έπραξαν νομίμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο επιχειρηματίας υπέστη ζημιά και για αυτό θα έπρεπε να αποζημιωθεί.

Όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ευθύνης αποκατάστασης από το Δημόσιο, ακόμη και αν αυτό έχει προβεί σε νόμιμες πράξεις, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγεται το συνταγματικό δικαίωμα της εργασίας, η επιχειρηματική ελευθερία, και δεν προστατεύεται η περιουσία.

Στις αγωγές πάντως των επιχειρηματιών της εστίασης έχει τονισθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και επέβαλαν την αναστολή δραστηριότητας στην εστίαση δεν περιλαμβάνουν αιτιολογία και δη τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Εστίαση: Πρόσληψη ανέργων με επιδότηση μισθού έως 550 ευρώ

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ, που αφορά στην πρόσληψη 2.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ «τρέχει» αυτό το διάστημα.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 12 μηνών, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και η επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους θα ανέρχεται στα 450 ευρώ μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων και στα 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της ΕΥΘΥ προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933 ευρώ μηνιαίως.

Στο ποσό των 933 ευρώ έχουν συνυπολογιστεί τόσο οι μικτές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές επί του κατώτατου βασικού μισθού όσο και η αναλογία των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο εργοδότης υποβάλει εντός 30 ημερών, ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ και η επιδότηση μετράει από την ημέρα της πρόσληψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης.