Επίδομα θέρμανσης 2022: Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή

Επίδομα θέρμανσης: Το επίδομα καταβάλλεται σε αυτούς που έχουν κάνει αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης και για αγορές καυσόξυλων ή πέλετ για όσους διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Στις 29 Απριλίου 2022 αναμένεται να γίνει η επόμενη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

H βάση υπολογισμού του επιδόματος ανέρχεται στα 300 ευρώ (αυτό το ποσό πολλαπλασιάζεται με τις βαθμοημέρες, που αποτελούν έναν συντελεστή που κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος της περιοχής), ενώ το ελάχιστο επίδομα είναι 100 ευρώ και το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ).

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Παράλληλα αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια:

Κριτήριο εισοδήματος

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Κριτήριο ακίνητης περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022.

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται:

  • Από 24.000 για την οικογένεια με δύο παιδιά, στα 26.000 ευρώ,
  • Από 26.000 για την οικογένεια με τρία παιδιά, στα 29.000 ευρώ.

Επίσης αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια:

  • Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο, στα 180.000 ευρώ.
  • Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους, στα 300.000 ευρώ.

Δεν δικαιούται επίδομα θέρμανσης όσοι:

  • κατείχαν το 2020 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη,
  • κατά τη διάρκεια του 2021 δήλωσαν «φιλοξενούμενοι»,
  • διέθεταν το 2020 πάνω από δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Επίδομα θέρμανσης: Τέλος το φυσικό αέριο στην Ελλάδα λόγω του πολέμου

Την ώρα που το φυσικό αέριο έχει φτάσει να κοστίζει… χρυσάφι, φαίνεται πως η διάθεσή του στη χώρα μας θα τελειώσει άμεσα!

Τις τρομακτικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία επεσήμανε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών βρέθηκε στον ΣΚΑΙ και σε κάποια φάση, η κουβέντα πήγε στις μεγάλες ανατιμήσεις που υπάρχουν σε προϊόντα που είναι αναγκαία για τις οικογένειες τις χώρες.

Εκεί λοιπόν έριξε την ευθύνη στην ρωσική εισβολή, όμως όταν του επισημάνθηκε πως οι αυξήσεις στις τιμές έχουν ξεκινήσει πριν την απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στο ρεύμα και στην θέρμανση.

«Αυτή τη στιγμή οι αγορές προεξοφλούν, αν δει κανείς τις τιμές του μέλλοντος, ακόμα και διαταραχές τροφοδοσίας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Με σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Να έχουμε υπομονή για το ζήτημα αυτό. Οι τιμές προεξοφλούν διακοπή τροφοδοσίας στο φυσικό αέριο και σε άλλα. Εμείς σαν κυβέρνηση θα στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλοι να γνωρίζουμε πως αν έχουμε έναν πόλεμο τέτοιας κλίμακας πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο».

Στην ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε θέμα επάρκειας, απάντησε: «Εμείς έχουμε κάνει τα πάντα τα τελευταία χρόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ώστε το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας να έχει επαρκής διαφοροποίηση», ενώ λίγο αργότερα τόνισε: «Κανείς δεν πρέπει να έχει την ψευδέαισθηση πως αν υπάρξει διακοπή του φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την Ευρώπη, πως δεν θα υπάρξουν αναταραχές. Για τους επόμενους μήνες δεν φαίνεται να έχουμε τέτοιο πρόβλημα λόγω της διαφοροποίησης του ισοζυγίου, αλλά όταν έχουμε έναν πόλεμο με ανεξέλεγκτες καταστάσεις δεν πρέπει να λέμε μόνο πόσο είναι η τιμή στην αντλία της βενζίνης. Υπάρχει γεωπολιτικό πρόβλημα με αναταράξεις φοβερές».

Επίδομα θέρμανσης: Ξεφεύγει και η τιμή της βενζίνης!

Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία εκτιμάται ότι θα εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων σε τέτοιο επίπεδο ώστε να φτάσουν τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα 2,30 με 2,40 το λίτρο σε νησιά και επαρχία. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Νέο κύκλο ενεργειακής κρίσης με ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που μπορεί να διαρκέσει και μήνες θα πυροδοτήσει μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Εάν έχουμε άσχημη εξέλιξη με εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε μια εκτόξευση των τιμών. Ενεργειακά αυτό θα μας επηρεάσει κάποιους μήνες», δηλώνει στην «Η» ο Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Audencia Business school.

Την ίδια εκτίμηση εκφράζει και ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων υγρών καυσίμων Αττικής ο οποίος υποστηρίζει ότι «η τιμή των καυσίμων στα μεγάλα αστικά κέντρα θα αγγίξει τα 2 ευρώ άμεσα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πράγμα που σημαίνει πως η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει τα 2,30 με 2,40 ευρώ το λίτρο στα νησιά και την επαρχία».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος επικαλείται διεθνείς αναλυτές, το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει σε αυτή την περίπτωση ακόμη και τα 150 – 170 δολάρια το βαρέλι, που σημαίνει ότι η αύξηση στην τσέπη του καταναλωτή στην Ελλάδα θα είναι 20-30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνη.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της Ουκρανικής κρίσης, ο καθηγητής και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης εκτιμά, μιλώντας στην «Η», ότι «η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία θα προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Για την Ελλάδα, ωστόσο, το πρόβλημα ίσως να μην είναι τόσο οδυνηρό όσο σε άλλες χώρες, καθώς η χώρα μας εξαρτάται σε ποσοστό 40%-45% από τη Ρωσία για τροφοδοσία φυσικού αερίου και το αέριο που παίρνουμε δεν περνά από την Ουκρανία αλλά έρχεται μέσω του αγωγού Turk Stream.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών οφείλεται στο ότι η Ευρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία για το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και για το 50% σε πετρέλαιο.

Τα τελευταία 20 χρόνια, πάντως, η Ρωσία μειώνει τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, αξιοποιώντας άλλους αγωγούς που παρακάμπτουν την Ουκρανία, όπως ο Blue Stream προς Τουρκία (2003), ο Yamal προς Πολωνία (2006), ο Nord Stream I προς Γερμανία (2011) και ο Turk Stream προς Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία, Αυστρία (2020).

Το 1998 η Ρωσία έστελνε στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας 140 δις. κυβ. μέτρα (bcm) φυσικού αερίου. Σήμερα οι αγωγοί της Ουκρανίας μεταφέρουν στην Ευρώπη 40 bcm ρώσικο φυσικό αέριο.