Επίδομα από 600 έως 1.200 ευρώ: Άνοιξαν αιτήσεις στο gov.gr με αυστηρά κριτήρια

Επίδομα: Άνοιξε η πλατφόρμα του gov.gr που δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα να πάρουν οικονομική ενίσχυση που ξεκινά από τα 600 έως τα 1.200 ευρώ. Δεν είναι όμως για όλους. Οι προϋποθέσεις αναλυτικά.

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για όσους δικαιούνται το επίδομα από 600 έως 1.200 ευρώ που προβλέπεται και δίνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.

Η προθεσμία για αιτήσεις δεν είναι ασφυκτική, καθώς λήγει στις 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, όμως, δεν δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν αίτηση, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη λίστα.

Πρόκειται για το λεγόμενο «εποχικό επίδομα» που μοιράζεται στους παρακάτω επαγγελματικούς κλάδους:

 • Οικοδόμου,
 • λατόμου,
 • ασβεστοποιού,
 • κεραμοποιού,
 • πλινθοποιού,
 • αγγειοπλάστη,
 • δασεργάτη,
 • ρητινοσυλλέκτη,
 • καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου,
 • υποδηματεργάτη,
 • μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
 • χειριστή εκσκαπτικών,
 • ανυψωτικών,
 • οδοποιητικών,
 • γεωτρητικών μηχανημάτων,
 • ηθοποιού,
 • τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου,
 • ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου,
 • ταμία κινηματογράφου και θεάτρου,
 • εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
 • σμυριδεργάτη,
 • το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων,
 • καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης».

Η αίτηση στο gov.gr για επίδομα 600 έως 1.200 ευρώ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Αφού συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet στο σύστημα, πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδρομή:

 • Εργασία και ασφάλιση
 • Ανεργία
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ 2023: Τα ποσά αναλυτικά

Το ύψος του ειδικού εποχικού επιδόματος 2023 εξαρτάται από το ισχύον κατά την περίοδο καταβολής του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 • Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη, ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 • Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 • Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Πιο αναλυτικά, ανά επάγγελμα τα ποσά είναι:

 • Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 37Χ70% ΒΚΗ 902,43
 • Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
 • Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
 • Καπνεργάτες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
 • Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Υποδηματεργάτες 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
 • Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων ν25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Ηθοποιοί 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Σμυριδεργάτες 50Χ70% ΒΚΗ 1.219,50
 • Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
 • Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 25Χ70%ΒΚΗ 609,75

Επιδόματα: Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 15 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 60.548.616 ευρώ θα καταβληθούν σε 55.208 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από τις 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

 • Από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 22,8 εκατ. ευρώ σε 980 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
 • Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 248.616 ευρώ σε 228 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 • 15 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
 • 15 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
 • 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
 • 6 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.