Επίδομα 600 ευρώ: Εδώ η αίτηση μέσω gov.gr μέχρι 30 Οκτωβρίου- Ποιοι το δικαιούνται

Επίδομα 600 ευρώ: Για δύο μήνες θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση. Ποιοι και πώς θα το πάρουν.

Από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου άρχισε η διαδικασία των αιτήσεων για ένα επίδομα ύψους 600 ευρώ που δίνει ο ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια. Σημειώνεται πως πρόκειται για μια τακτική ενίσχυση, που έχει αυστηρά κριτήρια και δεν αφορά όλους.

Για να λάβετε τα χρήματα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε την αίτησή σας μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Επίδομα 600 ευρώ: Οι δικαιούχοι αναλυτικά

Αρχικά, θα πρέπει να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

 • εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια.
 • το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Η ενίσχυση που θα λάβετε είναι:

 • 600 ευρώ τον χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ
 • 300 ευρώ τον χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700 ευρώ

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ, στο τέλος της διαδικασίας, θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση με e-mail ή με sms.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν, αντί αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εφαρμογής, οι πολίτες, των οποίων η αίτηση για το 2022 εγκρίθηκε, θα κληθούν, μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με e-mail και sms, να προβούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν -στην εκκρεμή αίτηση έτους 2023- τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις και, κατόπιν, να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν στην αίτηση επιπλέον στοιχεία.

Στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2023.

Ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος και μέσω του site του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) στο πεδίο «Οικογένειες».

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Πότε μπαίνουν έως 1.016 ευρώ στους δικαιούχους

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος καθώς εντάσσονται νέες κατηγορίες εργαζομένων όπως στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο.

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλεται

Το επίδομα αναμένεται να κυμαίνεται από από 508,20 ευρώ έως 1.016.40 ευρώ. Το ειδικό εποχικό επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου κάθε έτους και οι αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους: μέσω των e-services ΟΑΕΔ και μέσω ΚΕΠ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 29  του νομοσχεδίου που φέρει τον  ” Καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος στους εργαζόμενους που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 1836/1989″:  Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), περί του καθορισμού των επαγγελμάτων που δικαιούνται ειδικού εποχιακού βοηθήματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου» αντικαθίσταται από τη φράση «εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου», και

β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

 • Οικοδόμου,
 • λατόμου,
 • ασβεστοποιού,
 • κεραμοποιού,
 • πλινθοποιού,
 • αγγειοπλάστη,
 • δασεργάτη,
 • ρητινοσυλλέκτη,
 • καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού
 • σωματείου,
 • υποδηματεργάτη,
 • μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή
 • εκσκαπτικών,
 • ανυψωτικών,
 • οδοποιητικών,
 • γεωτρητικών μηχανημάτων,
 • ηθοποιού,
 • τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και
 • βοηθού χειριστή κινηματογράφου,
 • ελεγκτή
 • κινηματογράφου και θεάτρου,
 • ταμία κινηματογράφου και θεάτρου,
 • εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
 • σμυριδεργάτη,
 • το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών
 • ή ομοιοεπαγγελματικών
 • σωματείων,
 • καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές
 • εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.».

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για πληρωμές

Προς τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα του gov.gr για την υποβολή αιτήσεων του εποχικού επιδόματος 2023 από τη ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην παραπάνω εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet και μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν  τα παρακάτω βήματα για να υποβάλουν αίτηση

 • Να κλικάρουν στο «Εργασία και ασφάλιση»
 • Να επιλέξουν «Ανεργία»
 • Και να πατήσουν στο «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ»

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ: Δείτε τα ποσά

Το εποχικό επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στο έτος στα εξής ποσά:

Για τους οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους σμυριδεργάτες ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιούς, πλινθοποιούς και μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους μουσικούς – τραγουδιστές, ηθοποιούς, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθούς χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου – κινηματογράφου, ταμίες θεάτρου – κινηματογράφου, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτές – μέλη οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.