ΕΝΦΙΑ 2021: Έρχονται «καμπάνες» – Δείτε πόσα θα πληρώσετε φέτος

ΕΝΦΙΑ 2021: Αυξήσεις που ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 19,5% αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών για τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων στο 55% του συνόλου της ελληνικής επικράτειας.

Πρόκειται για 7.634 περιοχές-ζώνες, εκ των οποίων οι 6.105 είναι ήδη ενταγμένες στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών και οι υπόλοιπες 1.529 εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα αυτό.

Από τις υπόλοιπες περιοχές-ζώνες, οι αντικειμενικές τιμές μειώνονται 14,7% κατά μέσο όρο σε 2.860 ζώνες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 21% της επικράτειας, και παραμένουν αμετάβλητες σε 3.314 ζώνες, οι οποίες καλύπτουν το 24% του συνόλου της χώρας.

Οι νέες αντικειμενικές τιμές, οι οποίες καλύπτουν πλέον 13.808 περιοχές-ζώνες ή το 98% της ελληνικής επικράτειας, ανακοινώθηκαν χθες, αλλά θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Με βάση τις νέες αυτές τιμές θα προσδιορίζονται από το νέο έτος οι φορολογητέες αξίες για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και άλλων 18 φόρων που επιβάλλονται στην απόκτηση και στη χρήση ακινήτων.

Αρμόδιος παράγων του υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας στο ερώτημα εάν η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα προκαλέσει αύξηση του ΕΝΦΙΑ από το 2022, επισήμανε: «Η άνοδος των αντικειμενικών τιμών δεν σημαίνει αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Το υπουργείο θα προχωρήσει μέσα στο 2021 στη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τον ΕΝΦΙΑ, με παρεμβάσεις στους συντελεστές υπολογισμού του φόρου, προκειμένου οι χρεώσεις της συντριπτικής πλειονότητας των 6,3 εκατομμυρίων ιδιοκτητών, οι οποίοι επιβαρύνονται κάθε χρόνο με το φόρο αυτό, να μην αυξηθούν το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Η μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ, που θα λάβει χώρα εντός του 2021 ώστε να εφαρμοστεί από το 2022, θα προβλέπει δηλαδή τον καθορισμό νέων συντελεστών μειωμένων ώστε να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας της χώρας. Συνολικά, το σύστημα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ θα έχει νέα δομή και διάρθρωση, με βασικό στόχο, παρά τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες, να μην αυξηθούν τα δημόσια έσοδα που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό από τον ΕΝΦΙΑ. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΕΝΦΙΑ, θα επαναξιολογηθεί και ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα με αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών εκτάσεις γης) συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ. Το πλέον πιθανό σενάριο είναι ο φόρος αυτός να συγχωνευτεί με τον κύριο φόρο. Μετά την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ΕΝΦΙΑ, εφόσον διαπιστωθεί ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του φόρου κατά 8% μεσοσταθμικά, σε συνέχεια της μείωσης κατά 22% που σημειώθηκε το 2019».

ΕΝΦΙΑ 2021: Ανατροπές σε 18 φόρους

Πέραν του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αναμένεται να αναμορφωθεί εκ βάθρων, υπάρχουν άλλοι 18 φόροι στην ακίνητη περιουσία οι οποίοι αναμένεται να επηρεαστούν από τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων από την 1η/1/2022.

Οι φόροι αυτοί είναι:

 1. Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.
 2. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.
 3. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.
 4. Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.
 5. Ο φόρος διανομής ακινήτων.
 6. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ έως 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 7. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).
 8. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
 9. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.
 10. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων (υπολογίζεται όπως ο φόρος δωρεάς).
 11. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων (υπολογίζεται όπως ο φόρος δωρεάς).
 12. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 13. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.
 14. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.
 15. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.
 16. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.
 17. Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.
 18. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

ΕΝΦΙΑ 2021: «Χαρτογράφηση» των τιμών

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών:

 • Στις 6.105 περιοχές-ζώνες, από τις 10.165 συνολικά, στις οποίες ήδη ισχύει αυτή τη στιγμή το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, αυξάνονται οι αντικειμενικές τιμές 18% κατά μέσο όρο.

Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται κυρίως σε ζώνες περιοχών, όπως ενδεικτικά η Σαντορίνη, όπου η τιμή ζώνης σε μια συνοικία αυξάνεται από 1.100 σε 2.250 ευρώ ανά τ.μ. (+105%), το κέντρο της Αθήνας, όπου σε μια συνοικία καταγράφεται αύξηση τιμής ζώνης από 1.850 σε 3.600 ευρώ ανά τ.μ. (+95%), το Ναύπλιο, με αύξηση τιμής ζώνης, σε μια συγκεκριμένη συνοικία, από 1.300 σε 2.200 ευρώ (+69%), το Παλαιό Φάληρο, όπου η τιμή ζώνης μιας συνοικίας αυξάνεται από 1.650 σε 2.750 ευρώ ανά τ.μ. (+67%), η Βουλιαγμένη, με αύξηση τιμής ζώνης μιας περιοχής από 2.400 σε 3.850 ευρώ ανά τ.μ. (+60%), η Γλυφάδα, όπου η τιμή σε μία από τις ζώνες του δήμου αυξάνεται από 1.650 σε 2.550 ευρώ (+55%), και το Ελληνικό, όπου σε μια ζώνη του δήμου σημειώνεται αύξηση από 1.700 σε 2.200 ευρώ (+29%).

Αμετάβλητες παραμένουν οι αντικειμενικές τιμές σε 2.729 ζώνες, που αντιστοιχούν στο 27% των υφιστάμενων ζωνών, ενώ μείωση 11% κατά μέσο όρο παρουσιάζουν οι αντικειμενικές τιμές στις υπόλοιπες 1.331 περιοχές-ζώνες, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 13% των υφιστάμενων.

Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες δήμων, όπως τα Φάρσαλα, όπου η ελάχιστη τιμή ζώνης πέφτει από τα 500 στα 250 ευρώ το τ.μ. (μείωση 50%), η Νάξος, όπου σε μια ζώνη η τιμή πέφτει από τα 800 στα 500 ευρώ το τ.μ. (μείωση 38%), τα Ανω Λιόσια, με πτώση της τιμής ζώνης στην πλέον «φθηνή» περιοχή από τα 650 στα 450 ευρώ το τ.μ. (μείωση 31%), η Δωδώνη Ιωαννίνων, όπου η τιμή ζώνης πέφτει από τα 550 στα 400 ευρώ το τ.μ. (μείωση 27%), η Κόνιτσα, όπου η τιμή ζώνης υποχωρεί από τα 600 στα 450 ευρώ το τ.μ. (μείωση 25%), και τα Δερβενοχώρια Βοιωτίας, όπου η τιμή ζώνης περιορίζεται από τα 500 στα 400 ευρώ το τ.μ. (μείωση 20%).

 • Στις νέες ζώνες που δημιουργούνται με τις νέες εντάξεις περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα και τις επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών και οι οποίες καλύπτουν συνολικά 3.643 περιοχές-ζώνες και αντιστοιχούν στο 26% των συνολικών ζωνών του συστήματος, εντοπίζονται σημαντικές μεταβολές. Οι περιοχές αυτές ήταν μέχρι πρότινος εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών και λάμβαναν τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας.

Από τις νέες ζώνες, στις επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών εντοπίζεται αύξηση στο 80% των 165 ζωνών. Η ένταξή τους στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών ζώνης 41% κατά μέσο όρο σε σχέση με τις υφιστάμενες. Μεγάλη αύξηση, κατά 229%, εντοπίζεται σε τρεις ζώνες της Μυκόνου, καθώς υπολογίζονταν μέχρι σήμερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800 και 3.950 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το Λαγονήσι, όπου η τιμή αυξάνεται από 750 σε 1.450 ευρώ (+93%), το Μαρούσι, με αύξηση τιμής από 1.300 σε 2.000 ευρώ (+54%), το Χαλάνδρι, με αύξηση τιμής από 1.250 σε 1.900 ευρώ (+52%), η Κέρκυρα, με αύξηση τιμής από 1.050 σε 1.600 ευρώ (+52%), και η Νέα Αλικαρνασσός, με αύξηση τιμής από 650 σε 900 ευρώ (+38%).

Παράλληλα, από τις νέες ζώνες, στις νέες εντάξεις εντοπίζεται αύξηση στο 40% των 3.478 ζωνών, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 26%. Αυξήσεις εντοπίζονται σε περιοχές των οποίων η τιμή ζώνης ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως η Ιθάκη, όπου η τιμή αυξάνεται από 600 σε 2.100 ευρώ (+250%), η Ρόδος, με αύξηση της τιμής από 700 σε 2.100 ευρώ (+200%), η Κως, όπου η τιμή αυξάνεται από 650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%), η Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με αύξηση της τιμής από 800 σε 1.550 ευρώ (+94%), η Κεφαλλονιά, με αύξηση από 700 σε 1.250 ευρώ (+79%), η Χερσόνησος Ηρακλείου, με αύξηση από 600 σε 1.050 ευρώ (+75%), η Ανάβυσσος, με αύξηση από 1.050 σε 1.700 (+62%), η Σκαφιδιά Ηλείας, με αύξηση από 650 σε 950 ευρώ (+46%), και η Πάτμος, με αύξηση από 650 σε 900 ευρώ (+38%).

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές περιοχές όπου μειώνονται οι τιμές ζώνης σε σχέση με την τιμή που οριζόταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, καθώς με τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ειδικότερα, από τις ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση της τιμής εμφανίζουν 1.509 ζώνες, δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 18%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως η Φλώρινα, από 600 σε 300 ευρώ (μείωση 50%), η Χίος, από 800 σε 450 ευρώ (μείωση 44%), οι Πρέσπες, από 600 σε 400 ευρώ (μείωση 33%), το Αμύνταιο, από 600 σε 450 ευρώ (μείωση 25%), και η Ορεστιάδα, από 500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»