Έκτακτο επίδομα

Alpha Bank: Με την τεχνογνωσία της Printec, η Alpha Bank, πρώτη στην ελληνική αγορά, εφαρμόζει σε όλα τα κανάλια τραπεζικής εξυπηρέτησης την καινοτόμο υπηρεσία των άμεσων πληρωμών για συναλλαγές εντός Ελλάδος, μηδενίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων και την εκκαθάριση των συναλλαγών των Πελατών της.

Η πρωτοποριακή υπηρεσία των instant payments εξασφαλίζει στους Πελάτες άμεση διαθεσιμότητα και μεταφορά χρημάτων, βελτιώνει την εμπειρία εξυπηρέτησής τους, ενώ παράλληλα διευκολύνει σημαντικά τις πληρωμές μέσω έξυπνων συσκευών, όπως τα wearables.

Ήδη, μάλιστα, η Alpha Bank έχει εκκαθαρίσει εκατοντάδες εντολές άμεσων πληρωμών για ποσά έως και 12.500 ευρώ, σε πραγματικό χρόνο μόλις 0,7 δευτερόλεπτα.

Βέβαια, τα πλεονεκτήματα των άμεσων πληρωμών δεν αφορούν μόνο τους τελικούς χρήστες. Eπιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τις άμεσες πληρωμές, καθώς μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα ληξιπρόθεσμες πληρωμές και κεφάλαιο κίνησης, να προωθήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και εξόφληση τιμολογίων και να ισχυροποιήσουν τις σχέσεις με καταναλωτές, εμπόρους και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η Αlpha Bank υλοποιώντας τη λύση Siron® Embargo της FICO, μπορεί να ελέγχει τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις εθνικές και διεθνείς oδηγίες, αποκλείοντας με ακρίβεια κάθε ύποπτη συναλλαγή και καταπολεμώντας τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Alpha Bank έχει ενταχθεί πλήρως στη νέα υποδομή 24/7/365 του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών SEPA, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες τεχνικές δοκιμές, σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών, ΔΙΑΣ ΑΕ.

«Με τη νέα υποδομή άμεσων πληρωμών που πρώτη η Alpha Bank διαθέτει μέσα από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησής της, ψηφιακά και φυσικά, παρέχεται η δυνατότητα για άμεση εκκαθάριση πληρωμών έως 12.500 ευρώ, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας μέσω ελέγχων σε πραγματικό χρόνο, για την καταπολέμηση νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες( AML/CFT).

Η εκκαθάριση των συναλλαγών πραγματοποιείται όχι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως συνέβαινε κατά κανόνα μέχρι σήμερα, αλλά μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζά μας συνεχίζει να πρωτοπορεί σε θέματα τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Πελατών μας και στον τομέα των Instant Payments», αναφέρει ο Σπύρος Τζαμτζής, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Alpha Bank.

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που συνεργαστήκαμε με την Alpha Bank για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου που διευκολύνει τις συναλλαγές, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Μάλιστα, μέσα σε μόλις 3 μήνες κατορθώσαμε να ενσωματώσουμε τη λύση στα τραπεζικά συστήματα και τις διαδικασίες, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους επεξεργασίας και εξαλείφοντας την ανάγκη για διακοπή της λειτουργίας.

Όλα αυτά οδήγησαν στην εναρμόνιση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου τύπου πληρωμών και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην Printec προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, συνδυάζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες με την πολυετή εμπειρία μας στον τραπεζικό κλάδο, συνεισφέροντας στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», σχολιάζει η Τέση Χρυσοστόμου, Senior Manager, Professional Services της Printec Ελλάδος.

Το πλαίσιο άμεσων πληρωμών αναμένεται να διαμορφώσει την τραπεζική στο άμεσο μέλλον και να αυξήσει θεαματικά την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται και λαμβάνονται οι πληρωμές σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Alpha Bank: Αυτή η τράπεζα μοιράζει… χρήμα

Το πολύτιμο εργαλείο χρηματοδότησης που παρέχει η Eurobank. Πώς το Bridge Financing Εξοικονομώ θα λύσει τα χέρια χιλιάδων πολιτών που μπήκαν στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021. Δείτε στο xristika.gr όλες τις λεπτομέρειες.

Η Eurobank ενεργοποιεί το πρόγραμμα “Bridge Financing Εξοικονομώ”, ένα νέο προϊόν μέσω του οποίου οι προμηθευτές/ανάδοχοι, που αναλαμβάνουν και υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να “προχρηματοδοτηθούν” έναντι των παραγγελιών / εργασιών που αναλαμβάνουν.

Ειδικότερα, μέσω της δυνατότητας χρηματοδότησης που παρέχεται για κεφάλαιο κίνησης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πολύτιμο εργαλείο χρηματοδότησης, το πρόγραμμα “Bridge Financing Εξοικονομώ”, που θα καλύπτει ανάγκες τους καθ΄όλη τη διάρκεια κατά την οποία το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” θα είναι ενεργό, εξασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, με βασικά πλεονεκτήματα:

  • Τη χρηματοδότηση με τη μορφή πιστωτικού ορίου για την κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών σε βάθος χρόνου και για όσο θα είναι ενεργό το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης χορήγησης πιστωτικού ορίου σε κάθε νέο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”. Σημειώνεται, ότι το μέγιστο ποσό εκάστοτε χορήγησης θα ανέρχεται στο 80% του ποσού της επιχορήγησης κάθε υποβληθέντος προς χρηματοδότηση έργου.
  • Την προνομιακή τιμολόγηση.
  • Τη χρηματοδότηση των υπαχθέντων έργων που θα αναλάβει ο προμηθευτής/ανάδοχος, ανεξάρτητα αν ο τελικός ωφελούμενος του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” θα κάνει χρήση δανείου ή όχι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος προμηθευτής/ανάδοχος στο ανωτέρω εργαλείο χρηματοδότησης της Eurobank είναι:

  • Tα έργα που υποβάλλει για χορήγηση να έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Οι ωφελούμενοι των έργων να έχουν δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος “Εξοικονομώ
  •  Αυτονομώ” (https://exoikonomo2020.gov.gr) ως τράπεζα συνεργασίας την Eurobank και ως λογαριασμό πίστωσης των καταβολών στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος συγκεκριμένο λογαριασμό του προμηθευτή/αναδόχου στην Eurobank.
  • Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος κάνει χρήση δανείου για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ιδιωτικής του συμμετοχής, το δάνειο να έχει ληφθεί από την Eurobank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη δημιουργία του νέου αυτού εργαλείου χρηματοδότησης, η Eurobank υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου, οι τελευταίες, να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, το οποίο διανύει ήδη το νέο του κύκλο με ισχυρή ζήτηση.

Alpha Bank: Πάνω από 20 δισ. «ζεστό» χρήμα στην οικονομία 

Η πανδημία του κορονοϊού έφερε τεράστια προβλήματα στην αγορά και οι τράπεζες ετοιμάζονται να ρίξουν 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια προσπάθεια διάσωσης!

Η μείωση των κόκκινων δανείων, τα έκτακτη υπερκέρδη από τα ομόλογα και η αύξηση των καταθέσεων εν μέσω πανδημίας σε συνδυασμό με τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης είναι συνθήκες για να ανοίξει για τα καλά η «τραπεζική κάνουλα» της ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία.

Στο σύνολό τους τόσο οι έλληνες τραπεζίτες όσο και οι διεθνείς αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία των ελληνικών τραπεζών το 2021 εκτιμώντας πως οι εισροές νέων κόκκινων δανείων λόγω της πανδημίας θα είναι διαχειρίσιμες και πως ο κλάδος έχει επιστρέψει στην οδό της ομαλοποίησης.

Την επόμενη διετία οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να έχουν «καθαρίσει» από την κληρονομιά των NPEs που άφησε η τελευταία δεκαετία της κρίσης, καθώς το απόθεμα των NPEs για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί στα 37 δισ. ευρώ το 2020, ενώ η έγκριση του «Ηρακλή 2» θα οδηγήσει σε έναν νέο γύρο τιτλοποιήσεων το 2021 και το 2022, που θα φέρει περαιτέρω σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη στιγμή που τα κεφαλαιακά αποθέματα του κλάδου είναι επαρκή.

Την ίδια στιγμή όπως εξηγεί κορυφαίος τραπεζίτης στο news247.gr «οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας επιτύχει σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων και βελτίωση της ρευστότητάς τους, είναι έτοιμες να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία της επόμενης μέρας για την ελληνική Οικονομία».

Ένας από τους βασικούς πυλώνες στρατηγικής για την φετινή χρονιά προβλέπει την συνεργασία Δημοσίου – Τραπεζών ώστε οι τελευταίες να αναλάβουν την ευθύνη για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι συνολικές χορηγήσεις δανείων θα ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ, όταν πέρσι η συνολική πιστωτική επέκταση ήταν οριακά αρνητική. Καταλύτης είναι η αναμενόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ύστερα από τη βαθιά ύφεση του 2020 λόγω της πανδημίας και η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην πραγματικότητα οι τράπεζες θα συγχρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα μοχλευτούν με συμμετοχή 20% του ιδιωτικού τομέα και 40% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η χρονιά ξεκινάει με το «δεξί» για το πιστωτικό σύστημα ύστερα από τον «μποναμά» που τους επεφύλαξε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ανταλλαγής ομολόγων (swap) ο οποίος ξεπερνάει το 1,2 δις. ευρώ. Πρόκειται για πολύτιμη κεφαλαιακή ανάσα που θα επιτρέψει στις τράπεζες να απορροφήσουν ευκολότερα τις εφάπαξ ζημιές από τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων, μέσω των οποίων επιταχύνουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους.

Η διαδικασία των swaps κρατικών ομολόγων ανάμεσα στις τράπεζες και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άρχισε τον περυσινό Ιανουάριο από την Εθνική Τράπεζα, ενώ ακολούθησαν μέσα στον Δεκέμβριο αντίστοιχα swaps ομολόγων της Alpha Bank και της Eurobank. Η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς δεν έχει προχωρήσει σε swap, ανακοίνωσε όμως, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου 2020, ότι θα εγγράψει το 2021 υπεραξίες της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ από κρατικά ομόλογα.

Αυτές οι ανταλλαγές ομολόγων στηρίζονται σε μια απλή ιδέα, που είναι αμοιβαία επωφελής για τις τράπεζες και το Δημόσιο: οι τράπεζες επιστρέφουν στο Δημόσιο τίτλους που θα έληγαν μέσα στην τρέχουσα δεκαετία και παίρνουν ομόλογα που θα λήξουν μετά από 30 χρόνια. Βραχυπρόθεσμα, οι τράπεζες εγγράφουν κεφαλαιακό κέρδος, γιατί η αξία στον παρόντα χρόνο των τίτλων που λαμβάνουν είναι μεγαλύτερη από την αξία των τίτλων που ανταλλάσσουν. Μακροπρόθεσμα, το Δημόσιο είναι κερδισμένο από την επιμήκυνση του χρέους. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Δημόσιο πληρώνει τις τράπεζες για να μεταθέσει πολύ αργότερα σημαντικές πληρωμές χρέους.