Στεγαστικό δάνειο

Στεγαστικό δάνειο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν προχωρήσετε σε αγορά κατοικίας. Ποιες χρηματοδοτικές λύσεις προσφέρει η κάθε ελληνική τράπεζα. Σύγκριση επιτοκίων και δυνατοτήτων. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Πλήθος δανειακών προγραμμάτων με επιτόκια που κινούνται σε σχετικώς ανταγωνιστικά επίπεδα λανσάρουν οι τράπεζες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Τα δάνεια αφορούν κυρίως τη στέγη, την κατανάλωση και το επιχειρείν, ενώ ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη παρέχονται πρόσθετες καλύψεις και ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Η πλειοψηφία των πολιτών ενδιαφέρεται για τα στεγαστικά δάνεια, επομένως, ας δούμε τι προϊόντα προσφέρει η κάθε τράπεζα:

Στεγαστικό δάνειο: Εθνική τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μια ευρεία γκάμα δανείων για στέγη, επισκευή, ανακαίνιση, κατανάλωση και έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα στεγαστικά δάνεια που προσφέρει η τράπεζα είναι τα εξής:

· ESTIA ΜΕΙΚΤΟ: Αφορά αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Το επιτόκιο είναι το Euribor 3 μηνών, έχει διάρκεια 10-40 έτη και ελάχιστο ποσό €10.000, που μπορεί να ανέλθει μέχρι το 100% του οφειλόμενου τιμήματος σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή του κόστους για την εκτέλεση εργασιών. Παρέχονται επιμέρους προνόμια αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας καθώς και πόντοι με βάση το πρόγραμμα go4more. Επίσης, παρέχεται μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής ασφάλιση στο ακίνητο, καθώς και στον δανειολήπτη/εγγυητή.

· ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ: Έχει κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 μηνών, με ελάχιστο το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ, πλέον ενός περιθωρίου σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου. Παρέχει τις ίδιες καλύψεις με το δάνειο της προηγούμενης περίπτωσης.

· ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ: Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, έχει επιτόκιο Euribor, αφορά ποσά από €10.000 και έως 100% του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς ή του κόστους για την εκτέλεση εργασιών. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5 έως 30 έτη, ενώ για επισκευές είναι έως 15 έτη. Παρέχονται τα ίδια προνόμια και καλύψεις με τα κλαστικά στεγαστικά δάνεια.

· ESTIA 3, 5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ: Είναι δάνεια κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου 3 και 5 ετών (μετά γίνεται κυμαινόμενο) και αφορούν ποσά άνω των €10.000 και έως το 100% του οφειλόμενου τιμήματος ή του κόστους εργασιών. Ισχύουν τα ίδια προνόμια και καλύψεις με τα άλλα δάνεια της τράπεζας.

Στεγαστικό δάνειο: Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ευρεία γκάμα στεγαστικών δανείων, τα οποία έχουν ανταγωνιστικά επιτόκια, τηρουμένων των αναλογιών και της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει τα εξής τραπεζικά προϊόντα:

 • Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός. Έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, διάρκεια έως 30 έτη και νέα περίοδο χάριτος 12 μηνών, ενώ αφορά ποσά δανείων άνω των €20.000 και καλύπτει το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειoύμενου ακινήτου.
 • Στεγαστικό Δάνειο Σταθερού Επιτοκίου. Είναι σταθερό για τα πρώτα 2, 3 ή 5 έτη και μετά γίνεται κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός, πλέον ενός περιθωρίου 4%, και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αντίστοιχο προηγούμενο. Το επιτόκιο κινείται μεταξύ 5,30%-6,00% και η διάρκεια είναι 6-30 έτη.

Στεγαστικό δάνειο: Alpha Bank

Σημαντικά πακέτα χρηματοδότησης για στέγη προσφέρει και η Alpha Bank.

Ειδικότερα, λανσάρει τα εξής προϊόντα:

 • Alpha Euro Rate: Το επιτόκιο συνδέεται με το Εuribor τριών μηνών πλέον σταθερού επιτοκίου 3,70%. Χρηματοδοτεί έως και το 75% της αξίας του ακινήτου.
 • Alpha Δάνειο Κατοικίας Χαμηλής Εκκινήσεως: Επιλογή της δόσης από τον δανειολήπτη με ελάχιστο ποσό €15.000, ενώ η διάρκεια είναι 5-35 έτη.
 • Alpha Δανείου Κατοικίας Χαμηλής Εκκινήσεως με σταθερό επιτόκιο 3, 5, 10 ή 15 έτη: Για δάνειο €100.000 με χρηματοδότηση του 60%-75% της αξίας του ακινήτου.
 • Alpha Πράσινες Λύσεις – Ενεργειακό Σπίτι: Καλύπτει την ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιού αλλά και την αγορά με αναβάθμιση με το 75% της αξίας του ακινήτου.
 • Alpha Ανακαίνιση Κατοικίας: Αφορά εργασίες μικρής εκτάσεως με ποσά από €5.000-€15.000 χωρίς προσημείωση ακινήτου.

Στεγαστικό δάνειο: Eurobank

Μια νέα γενιά στεγαστικών προγραμμάτων με δυνατότητα σταθερής δόσης, για όλη τη διάρκεια του δανείου και χωρίς κόστος σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής προτείνει η Eurobank σε όσους θέλουν να προχωρήσουν στην αγορά, κατασκευή ή επισκευή ακινήτου, εγκαινιάζοντας την επανεκκίνηση της αγοράς στεγαστικών δανείων, με όρους προσαρμοσμένους απολύτως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων σταθερών προγραμμάτων στεγαστικών δανείων είναι τα εξής:

 • Σταθερό επιτόκιο για τρία (3), πέντε (5), δέκα (10), δεκαπέντε (15), είκοσι (20), εικοσιπέντε (25) και τριάντα (30) έτη. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εξασφαλίζεται σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου.
 • Μηδενικό κόστος πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής.
 • Διάρκεια δανείου έως 30 έτη.
 • Χρηματοδότηση έως το 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Παράλληλα, ή και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η Τράπεζα διαθέτει και όλα τα προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί τη διακύμανση του επιτοκίου του με βάση τις συνθήκες της αγοράς ενώ μεταξύ άλλων προσφέρει για τα στεγαστικά δάνεια:

 • Προσωποποιημένη τιμολόγηση.
 • Άμεση εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα στεγαστικά δανειακά προϊόντα είτε μέσω της νέας αποκλειστικής γραμμής εξυπηρέτησης (210 95 55 888), είτε μέσω του eurobank.gr.

Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα δίνεται η οικονομική προέγκριση δανείου εντός 3 εργάσιμων ημερών, από τη στιγμή που προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στεγαστικό δάνειο: Για τα νέα ζευγάρια

Για τα νέα ζευγάρια (έως 40 ετών) η Τράπεζα προσφέρει όλα τα παραπάνω προγράμματα για απόκτηση ακινήτου (αγορά/κατασκευή), με σημαντικά μειωμένη δόση για τους πρώτους 6 μήνες μέσω καταβολής μόνο τόκων.

Στεγαστικό δάνειο: Για επισκευή ακινήτων

Τα παραπάνω προγράμματα ισχύουν και για δάνεια για επισκευή ακινήτου. Σημειώνεται ότι πέρα από τους ελκυστικούς όρους του δανείου, οι πελάτες δύνανται να επωφεληθούν από τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος τους κατά το 40% της δαπάνης επισκευής.

Στεγαστικό δάνειο: Επιβράβευση των συνεπών Δανειοληπτών

Παράλληλα, με βασική πρόνοια την ενίσχυση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεπείς πελάτες της, ενεργοποιεί από την 1η Οκτωβρίου 2019 πρόγραμμα επιβράβευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων είναι ενήμεροι, να επωφεληθούν από σειρά προνομίων, εκπτώσεων και διευκολύνσεων.

«Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας να ενισχύουμε τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας που έχουν ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο από την Eurobank και είναι ενήμεροι στην αποπληρωμή του, επιβραβεύουμε τη συνέπειά τους με ένα πακέτο προνομίων», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης, οι ενήμεροι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων θα μπορούν να επωφεληθούν:

 • Λαμβάνοντας νέο στεγαστικό δάνειο με έκπτωση στο επιτόκιο κατά -0,50% (50 μονάδες βάσης) σε σχέση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων (με πρόγραμμα σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου). Μάλιστα, η έκπτωση θα ισχύει όχι μόνο για τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και για τα παιδιά τους, ενώ θα δίνεται άμεση προτεραιότητα στην αξιολόγηση του αιτήματος.
 • Παραλείποντας τη δόση Δεκεμβρίου του στεγαστικού τους δανείου εφόσον είναι ενήμεροι τους πρώτους 11 μήνες κάθε έτους μεταθέτοντας τη συγκεκριμένη πληρωμή στην εναπομένουσα διάρκεια του δανείου.
 • Λαμβάνοντας έκπτωση έως 50% στο επιτόκιο αγορών της πιστωτικής τους κάρτας Eurobank. Η έκπτωση ισχύει τόσο για υφιστάμενους, όσο και νέους κατόχους πιστωτικής κάρτας.

Οι απόλυτα ενήμεροι πελάτες, θα έχουν κι ένα πρόσθετο δώρο: 4 αεροπορικά εισιτήρια (δηλαδή, 2 εισιτήρια μετ’ επιστροφής), για οποιονδήποτε προορισμό εσωτερικού από το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air – ανά κύριο δανειζόμενο – στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας με την AEGEAN μέσω του προγράμματος επιβράβευσης €πιστροφή.
Δικαιούχοι για το πρόγραμμα επιβράβευσης είναι ενήμεροι, συνεπείς, δανειολήπτες που έχουν στεγαστικό δάνειο για τουλάχιστον 5 έτη.

Στεγαστικό δάνειο: ΑΤTICA BANK

Η Attica Bank αποτελεί τη μοναδική τράπεζα με κύριο μέτοχο το Δημόσιο και τα προγράμματα που παρέχει είναι εφάμιλλα των συστημικών τραπεζών.

Ειδικότερα, ανά κατηγορία χορηγήσεων, λανσάρει τα εξής:

Αttica Στεγαστικό με Σταθερό Επιτόκιο: Αφορά τα πάντα για την κατοικία.
Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο Euribor: Έχει επιτόκιο 4%-6% και ίδια χαρακτηριστικά με το προηγούμενο.