Διακοπή ρεύματος: Δικαιούστε αποζημίωση μέχρι 1.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις

Διακοπή ρεύματος: Αλλάζουν τα δεδομένα για την αποζημίωση που δικαιούνται νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περίπτωση που έχει μεγάλη διάρκεια. Τα ποσά και οι προϋποθέσεις.

Είτε υπό κανονικές, είτε υπό έκτακτες συνθήκες, εάν έχετε διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας, τότε δικαιούστε αποζημίωση που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.000 ευρώ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γνωστοποίησε τις αλλαγές που ισχύουν και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να μπορέσετε να πάρετε τα χρήματα που δικαιούστε.

Για τα νοικοκυριά, το ποσό ανέρχεται μέχρι και 500 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ.

Ο καθορισμούς του ακριβούς ποσού, διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια διακοπής της ηλεκτροδότησης και τον χρόνο αποκατάστασής της ως εξής:

  • 12 ώρες για κανονικές συνθήκες
  • 48 ώρες για έκτακτες συνθήκες (για παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές)

Εάν η αποκατάσταση δεν γίνει μέσα στους προαναφερθέντες χρόνους, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει οικονομικό αντάλλαγμα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Αποζημίωση για διακοπή ρεύματος: Πόσα δικαιούστε – Παραδείγματα

Η ΡΑΕ παραθέτει και σχετικά παραδείγματα για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι καταναλωτές. Ειδικότερα:

  • Διακοπή ηλεκτροδότησης σε οικιακό καταναλωτή υπό κανονικές συνθήκες:

Ας υποθέσουμε ότι επέρχεται μία βλάβη (υπό κανονικές συνθήκες) τη Δευτέρα στις 10:00 π.μ.. Εάν η βλάβη αποκατασταθεί εντός 12 ωρών, δηλαδή έως τη Δευτέρα στις 22:00 τότε ΔΕΝ προβλέπεται αποζημίωση.

Εάν η αποκατάσταση επέλθει μετά τις 22:00 έως την Τρίτη στις 10:00 π.μ. τότε προβλέπεται αποζημίωση 10€ έως τον Δεκέμβριο του 2024 (μετά το 2024, το τίμημα αυξάνεται κλιμακωτά και φτάνει το 2028 το ποσό των 50 €).

Εάν η αποκατάσταση επέλθει μετά τις 10:00 έως τις 22:00 της Τρίτης η αποζημίωση θα ανέλθει στα 20 € (μετά το 2024, το τίμημα αυξάνεται κλιμακωτά και φτάνει το 2028 το ποσό των 100 €).

  • Διακοπή ηλεκτροδότησης σε οικιακό καταναλωτή υπό έκτακτες συνθήκες:

Ας υποθέσουμε ότι επέρχεται μία βλάβη (υπό έκτακτες συνθήκες) τη Δευτέρα στις 10:00 π.μ.. Εάν η βλάβη αποκατασταθεί εντός 48 ωρών, δηλαδή έως την Τετάρτη στις 10:00 πμ τότε ΔΕΝ προβλέπεται αποζημίωση.

Εάν η αποκατάσταση επέλθει μετά τις 10:00πμ έως την Τετάρτη στις 22:00 τότε προβλέπεται αποζημίωση 10€ έως τον Δεκέμβριο του 2024 (μετά το 2024, το τίμημα αυξάνεται κλιμακωτά και φτάνει το 2028 το ποσό των 50 €).

Εάν η αποκατάσταση επέλθει την Τετάρτη μετά τις 22:00 έως τις 10:00 πμ της Πέμπτης η αποζημίωση θα ανέλθει στα 20 € (μετά το 2024, το τίμημα αυξάνεται κλιμακωτά και φτάνει το 2028 το ποσό των 100 €).

Αποζημίωση για διακοπή ρεύματος: Τι ισχύει στις άλλες χώρες

Βουλγαρία: Το βασικό οικονομικό αντάλλαγμα καθορίζεται στα 30 BGN (περίπου 15 ευρώ) για κάθε καταναλωτή μετά από 24 ώρες διακοπής και 20 BGN (10,23 ευρώ) για κάθε επιπλέον 12ωρο.

Ιταλία: Η αποζημίωση καθορίζεται στα 30 ευρώ για καταναλωτές ΧΤ μετά τις 8 ώρες διακοπή. Για κάθε επιπλέον 4ωρη διακοπή πέραν των 8 ωρών καθορίζεται αποζημίωση 15 ευρώ. Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης οι Ιταλοί καταναλωτές λαμβάνουν 300 ευρώ.

Ολλανδία: Για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης η αποζημίωση ορίζεται στα 35 ευρώ (3x25A) για διάρκεια διακοπής 4-8 ωρών.

Νορβηγία: Για διακοπές ρεύματος από 12 έως 24 ώρες η αποζημίωση ορίζεται στις 600 κορώνες (57 ευρώ), διακοπές 24- 48 ώρες η αποζημίωση ανεβαίνει στις 2700 κορώνες (256 ευρώ) και για διακοπές 48- 72 ώρες στις 1300 κορώνες ανά 24ωρο (123 ευρώ).

Σουηδία: Η αποζημίωση ανέρχεται σε 12,5% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ για χρονική διάρκεια διακοπής 12-24 ωρών. Επιπρόσθετα 25% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ για κάθε 24 ώρες πέραν των αρχικών 24 ωρών. Μέγιστη αποζημίωση είναι το 300% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ.

Ουγγαρία: Για οικιακούς καταναλωτές 14 ευρώ ανά 12ωρο μετά τις πρώτες 24 ώρες εφόσον η διακοπή οφείλεται σε μεσαία συμβάντα. Στην περίπτωση συμβάντων που ανήκουν στην Κατηγορία ΙΙ (μεγάλα συμβάντα) ισχύουν τα ίδια αλλά μετά τις πρώτες 48 ώρες.

Ρουμανία: Η αποζημίωση καθορίζεται στα 30 Lei περίπου έξι ευρώ για καταναλωτές στην Χαμηλή Τάση. Η χρονική διάρκεια της διακοπής πέρα από την οποία καταβάλλεται το ανωτέρω ποσόν ποικίλει από 4- 72 ώρες ανάλογα με το είδος της περιοχής (αστική, αγροτική) και τις καιρικές συνθήκες (συνηθισμένες ή ειδικές).

Φινλανδία: Το 10% της ετήσιας χρέωσης για το δίκτυο διανομής για χρονική διάρκεια διακοπής, το 25% της ετήσιας χρέωσης για διάρκεια 24-72ώρες , το 50% της ετήσιας χρέωσης για διάρκεια 72-120ώρες , το 100% της ετήσιας χρέωσης για διάρκεια 120-192ώρες, το 150% της ετήσιας χρέωσης για διάρκεια 192-288ώρες και το 200% της ετήσιας χρέωσης για διάρκεια >288ώρες. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης καθορίζεται στις 2.000 ευρώ.

Γαλλία: Το 20% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ για χρονική διάρκεια διακοπής 6- 12 ώρες για καταναλωτές ΧΤ με ισχύ μικρότερη από 36 kVA, η αποζημίωση είναι 2€/ kVA ισχύος ανά περίοδο 5 ωρών -για καταναλωτές ΧΤ με ισχύ άνω των 36 kVA, η αποζημίωση είναι 3,5€/kVA συμφωνημένης ισχύος ανά περίοδο 5 ωρών -για καταναλωτές MV, η αποζημίωση είναι 3,5 € ανά kW συμφωνημένης ισχύος ανά 5ωρο. Το ποσό αυξάνεται στο +20% ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ για κάθε 6 ώρες πέραν των 12ώρες. Ως μέγιστη αποζημίωση καθορίζονται οι 40 ώρες χωρισμένες σε διάρκειες των 5 ωρών.

Νέα επιδότηση για κλιματιστικό σε χιλιάδες δικαιούχους

Μία νέα εξέλιξη ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη 6/4 σχετικά με το πρόγραμμα για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την ένταξη επιπλέον 105.000 νοικοκυριών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των επιλαχόντων για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».

Με την εξέλιξη αυτή, συνολικά 541.000 είναι συνολικά οι δικαιούχοι που έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους, με νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες. Με λίγα λόγια, οι δικαιούχοι αντιπροσωπεύουν το 61,5% όσων έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατ. ευρώ.