Αυτό είναι το «κόλπο» για να πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη: Αναλυτικοί πίνακες

Συντάξεις 2022: Τα μυστικά για να πάρετε περισσότερα χρήματα. Οι πίνακες με τις νέες συντάξεις από 15 έως 45 έτη ασφάλισης για τις συντάξεις 2022. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Συντάξεις πολλών ταχυτήτων παίρνουν οι ασφαλισμένοι, που διαμορφώνονται ανάλογα με τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης.

Κερδισμένοι με αυξήσεις σε σύγκριση με τα ποσά που θα είχαν με τoυς παλιούς συντελεστές υπολογισμού συντάξεων είναι όσοι αποχωρούν μετά την 30ετία και κυρίως όσοι βγαίνουν με 40ετία, καθώς το κέρδος στη σύνταξη φτάνει ως 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή ως 2.400 ευρώ επιπλέον το χρόνο! Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με τα Δώρα που κόπηκαν από τις κύριες συντάξεις.

Τα κέρδη είναι μικρότερα για όσους βγαίνουν με λιγότερα έτη και χαμηλούς μισθούς, πλην όμως σε όλες τις περιπτώσεις οι συνταξιούχοι παίρνουν καλύτερη σύνταξη μετά τα 30 έτη, καθώς εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση), που αντικατέστησαν τους συντελεστές του νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).

Αντίθετα, ως τα 30 έτη οι συντελεστές είναι αμετάβλητοι (όπως είχαν διαμορφωθεί από το νόμο 4387) και ευνοούν τους χαμηλόμισθους.

Για παράδειγμα, με 20 έτη ασφάλισης και μισθό 713 ευρώ η πλήρης σύνταξη είναι 497,15 ευρώ, δηλαδή αντιπροσωπεύει το 69,7% του μισθού.

Με τον ίδιο μισθό και 29 έτη, η σύνταξη βγαίνει στα 563,40 ευρώ και αντιπροσωπεύει το 79% του μισθού.

Αν, όμως, ο ασφαλισμένος έχει μισθό 1.000 ευρώ και 29 έτη, τότε η σύναξη βγαίνει στα 637 ευρώ και η αναπλήρωση του μισθού πέφτει στο 63,7%.

Το κέρδος στα λίγα έτη είναι συνάρτηση των αποδοχών, καθώς οι χαμηλοί μισθοί παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη, που πριμοδοτείται από το ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο ξεκινά από τα 364 ευρώ στα 15 έτη και φτάνει στα 384 ευρώ από τα 20 έτη και άνω.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα, με πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα, τα μυστικά που καθορίζουν το ύψος των συντάξεων, ώστε να ξέρουν οι ασφαλισμένοι τι πρέπει να κάνουν για να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη.

Σύνταξεις 2022: Πώς καθορίζεται το ύψος

Από τα ποσοστά αναπλήρωσης και κυρίως την προσαύξηση των συντελεστών για κάθε έτος παραμονής στην εργασία.

Με το σύνολο των ετών βγαίνει ένα συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης. Οι νέοι συντελεστές από τα 30 έτη και άνω υπερτερούν έναντι των παλαιών και δίνουν αυξήσεις στις συντάξεις.

Για παράδειγμα, στα 35 έτη ο συντελεστής είναι 37,31%. Από τα 35 ως τα 36 έτη δίδεται ετήσια προσαύξηση 2,5% και ο συντελεστής από 37,31% ανεβαίνει στο 39,81%.

Αυτές οι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες ισοδυναμούν με αύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης κατά 6,7%! Με ένα έτος παραμονής δηλαδή (από τα 35 στα 36) ο ασφαλισμένος κερδίζει 6,7% αύξηση σύνταξης.

Με μισθό 1.000 ευρώ, τα 35 έτη δίνουν ανταποδοτική σύνταξη 373 ευρώ και με 36 έτη, η σύνταξη ανεβαίνει στα 398 ευρώ, με μόνιμη αύξηση κατά 25 ευρώ το μήνα ή 300 ευρώ ετησίως.

Οσο ανεβαίνουν τα έτη, ανεβαίνουν και τα ποσοστά αναπλήρωσης, οπότε αυξάνονται και οι συντάξεις.

Από το μισθό που είχαν οι ασφαλισμένοι και τις εισφορές που κατέβαλαν μετά το 2002, καθώς αυτές οι αποδοχές βγάζουν τον μέσο όρο του μισθού βάσει του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει το πριμ των 14 μισθών ετησίως λόγω των Δώρων, που σημαίνει ότι ο μέσος όρος βγαίνει ενισχυμένος, απ’ ό,τι στο Δημόσιο, που μετά το 2012 έχει 12 μισθούς.

Για παράδειγμα, μισθωτός ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες αποδοχές 1.200 ευρώ από το 2002 ως το 2022 βγάζει μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.400 ευρώ λόγω των δύο επιπλέον καταβολών από τα Δώρα. Ενώ ο αντίστοιχος (με 1.200 ευρώ) μισθωτός του Δημοσίου, που είχε δύο μισθούς από τα Δώρα μέχρι το 2010, που έγιναν στη συνέχεια 1.000 ευρώ ετησίως ως το 2012 και έκτοτε καταργήθηκαν, βγάζει μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.288 ευρώ.

Ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα θα πάρει επομένως μεγαλύτερη σύνταξη, αν έχει τα ίδια έτη ασφάλισης με τον υπάλληλο του Δημοσίου.

Από τις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών και κυρίως το αν οι αιτήσεις για την εξαγορά χρόνου που χρησιμοποιείται για να θεμελιωθεί δικαίωμα σύνταξης υποβλήθηκαν πριν ή μετά τις 13 Μαΐου 2016. Με το νόμο 4387/2016 οι εξαγορές πλασματικού χρόνου από 13/5/2016 και μετά υπολογίζονται με εισφορά σύνταξης 20% επί του ονομαστικού μισθού, δηλαδή του πραγματικού μισθού των ασφαλισμένων.

Ενώ για τις ήδη υποβληθείσες ως το 2016 αιτήσεις τα πλασματικά έτη υπολογίστηκαν όχι με βάση τους ονομαστικούς μισθούς αλλά με βάση το μισθό που αντιστοιχεί στο ποσό της εξαγοράς.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι αναγνωρίσεις έγιναν με 167 ευρώ το μήνα, που αντιστοιχεί σε μισθό 835 ευρώ. Στο Δημόσιο, για τις αναγνωρίσεις με αιτήσεις πριν το νόμο Κατρούγκαλου, οι υπάλληλοι πληρώνουν μόνον τη δική τους εισφορά σύνταξης, που είναι 6,67% του μισθού.

Στα 1.000 ευρώ μισθού δηλαδή η εξαγορά κόστιζε 67 ευρώ το μήνα. Το ποσό αυτό αναγόμενο σε εισφορά 20% αντιστοιχεί σε μισθό 335 ευρώ, που θα προστεθεί στις αποδοχές και θα χαμηλώσει τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, με συνέπεια να βγει και μικρότερη σύνταξη κατά 10 ως 50 ευρώ, ή και πιο πάνω, αν είναι πολλά τα έτη που αναγνωρίστηκαν με εισφορά 6,67%.

Ο τρόπος για να αποφύγουν την παγίδα οι υπάλληλοι είναι, αν δεν έχουν πληρώσει, να ακυρώσουν την παλιά αίτηση και να υποβάλουν νέα με εισφορά 20% για τις εξαγορές πλασματικών ετών.

Από τις πρόσθετες αποδοχές, ή τις επιπλέον εισφορές που είχαν οι ασφαλισμένοι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου από παράλληλη ασφάλιση, ή από δύο μισθούς για την ίδια ή άλλη απασχόληση (π.χ. μισθωτοί με δύο δουλειές στον ιδιωτικό τομέα), ή αν λόγω ειδικού καθεστώτος καταβλήθηκαν εισφορές σύνταξης (εργαζομένου και εργοδότη) υψηλότερες από το 20% που ήταν για το ΙΚΑ.

Συντάξεις 2022: Μισθοί και ποσά με 15 ως 30 έτη ασφάλισης

Μισθός (*) Σύνταξη στα 15 έτη

Σύνταξη στα 17 έτη

Σύνταξη στα 19 έτη Σύνταξη στα 20 έτη Σύνταξη στα 21 έτη Σύνταξη στα 23 έτη Σύνταξη στα 25 έτη Σύνταξη στα 27 έτη Σύνταξη στα 29 έτη Σύνταξη στα 30 έτη
750 432 460 489 503 510 524 539 555 573 582
787 436 465 494 509 516 531 547 563 582 592
824 441 470 500 515 522 538 554 571 591 601
861 445 475 505 521 528 545 562 580 601 611
898 449 480 511 527 535 552 570 588 610 621
935 454 485 516 532 541 559 577 597 619 631
972 458 490 522 538 547 566 585 605 629 640
1.009 462 494 527 544 553 573 593 613 638 650
1.046 466 499 533 550 559 579 600 622 647 660
1.083 471 504 538 556 566 586 608 630 656 670
1.120 475 509 544 562 572 593 616 639 666 679
1.157 479 514 550 568 578 600 623 647 675 689
1.194 484 519 555 573 584 607 631 656 684 699
1.259 491 528 565 584 595 619 644 670 701 716
1.324 499 536 575 594 606 631 658 685 717 733

(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.

Ποσά συντάξεων μικτά.

Συντάξεις 2022: Ποσά σύνταξης και αυξήσεις μετά τα 30 έτη ασφάλισης

Μισθός (1) Σύνταξη με 31 έτη και 6 μήνες Σύνταξη με 33 έτη
Νέο ποσό (2) Παλιό ποσό (3) Αύξηση Νέο ποσό Παλιό ποσό Αύξηση
950 663 655 8 691 675 16
995 676 668 8 705 689 17
1.040 689 680 9 720 703 17
1.085 702 693 9 735 716 18
1.130 716 706 9 749 730 19
1.175 729 719 10 764 744 20
1.220 742 732 10 778 758 20
1.265 755 745 11 793 771 21
1.310 768 757 11 807 785 22
1.355 782 770 11 822 799 23
1.400 795 783 12 836 813 24
1.445 808 796 12 851 827 24
1.490 821 809 13 865 840 25
1.535 834 821 13 880 854 26
  1. Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
  2. Νέο ποσό με συντελεστές νόμου 4670 (νόμος Βρούτση).
  3. Παλιό ποσό με συντελεστές νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).

Ποσά συντάξεων μικτά.

Συντάξεις 2022: Τι είναι η προσωπική διαφορά – Πώς σας κόβει επιπλέον χρήματα

Σε κάθε σύνταξη, ακούμε τη φράση «προσωπική διαφορά», ένας παράγοντας που κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Τι είναι όμως;

Προσωπική διαφορά είναι ένας παράγοντας που απαλύνει την μεγάλη πτώση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ή των συνταξιούχων (λόγω της οικονομικής κρίσης) και αφορά μόνο τους παλαιότερους.

Με απλά λόγια ισχύει το εξής:

επειδή λόγω της κρίσης οι μισθοί του δημοσίου και οι συντάξεις μειώθηκαν, για να μην υπάρχει τεράστια πτώση στους παλιούς συνταξιούχους ή στους παλιούς δημοσίους υπαλλήλους που είχαν υψηλούς μισθούς, η προσωπική διαφορά εφαρμόστηκε για να μετριάσει την απότομη πτώση.

Έτσι παρόλο που οι νέες συντάξεις και οι μισθοί των νέων υπαλλήλων του δημοσίου πέσαν αρκετά, οι συντάξεις των παλαιότερων συνταξιούχων καθώς και οι μισθοί των παλαιότερων υπαλλήλων συγκρατήθηκαν έως ένα βαθμό λόγω της προσωπικής διαφοράς (δηλαδή δεν πέσαν τόσο πολύ όσο των νέων υπαλλήλων και συνταξιούχων).

Προσωπική διαφορά είναι ένας παράγοντας που απαλύνει την μεγάλη πτώση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ή των συνταξιούχων (λόγω της οικονομικής κρίσης) και αφορά μόνο τους παλαιότερους.

Με απλά λόγια ισχύει το εξής:

επειδή λόγω της κρίσης οι μισθοί του δημοσίου και οι συντάξεις μειώθηκαν, για να μην υπάρχει τεράστια πτώση στους παλιούς συνταξιούχους ή στους παλιούς δημοσίους υπαλλήλους που είχαν υψηλούς μισθούς, η προσωπική διαφορά εφαρμόστηκε για να μετριάσει την απότομη πτώση.

Έτσι παρόλο που οι νέες συντάξεις και οι μισθοί των νέων υπαλλήλων του δημοσίου πέσαν αρκετά, οι συντάξεις των παλαιότερων συνταξιούχων καθώς και οι μισθοί των παλαιότερων υπαλλήλων συγκρατήθηκαν έως ένα βαθμό λόγω της προσωπικής διαφοράς (δηλαδή δεν πέσαν τόσο πολύ όσο των νέων υπαλλήλων και συνταξιούχων).

Βέβαια οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση γίνει στους μισθούς και στις συντάξεις, η αύξηση αυτή θα απορροφάται από την προσωπική διαφορά.

Δηλαδή οι παλιοί συνταξιούχοι και οι παλιοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα λάβουν αύξηση καθώς ήδη λαμβάνουν περισσότερα χρήματα λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Η αύξηση στους παλιούς ασφαλισμένους και δημοσίους υπαλλήλους θα φανεί μόνο όταν αυτή ξεπεράσει το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Συντάξεις 2022: Τι αναδρομικά και τι αυξήσεις θα λάβουν οι συνταξιούχοι

Πάγωσαν» τα χαμόγελα και η αισιοδοξία χιλιάδων συνταξιούχων καθώς τα αναδρομικά του 2012 δεν θα δοθούν…

Αυξήσεις, αναδρομικά και μείωση φόρων υπόσχεται η κυβέρνηση στους συνταξιούχους για το 2023, ενώ απορρίπτει τη χορήγηση των αναδρομικών από τις περικοπές του 2012, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση κρίθηκε από τις δικαστικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, από την 1-1-2023 θα υπάρξουν δύο μέτρα που θα ευνοήσουν ένα σημαντικό μέρος των συνταξιούχων, αλλά σίγουρα όχι όλους.

Το πρώτο αφορά στη χορήγηση αυξήσεων στις συντάξιμες αποδοχές, η οποία, όμως δεν θα αφορά όλους τους συνταξιούχους, αλλά μόνο όσους δεν έχουν την αποκαλούμενη «προσωπική διαφορά».

Υπολογίζεται ότι οι συνταξιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν αύξηση τον Ιανουάριο ανέρχονται σε 600.000 επί συνόλου 2.500.000 συνταξιούχων.

Το ποσοστό της αύξησης θα είναι το 50% του αθροίσματος του πληθωρισμού και της μεταβολής του ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται ότι σε μέσα επίπεδα θα κινηθεί φέτος στο 8%, ενώ το ΑΕΠ εκτιμάται στο 3,5%, που σημαίνει ότι θα προκύψει μια αύξηση των συντάξεων λίγο πάνω από το 5%.

Ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN είπε, ότι ναι μεν η αύξηση αυτή αφορά όλους τους συνταξιούχους, αλλά «βεβαίως, κάποιοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά δεν θα δουν τελικά αύξηση στις τσέπες τους, αλλά θα δουν ένα ροκάνισμα της προσωπικής τους διαφοράς, πράγμα το οποίο θα τους φέρει σε ευμενή θέση για την επόμενη αύξηση», ανέφερε ο υπουργός.

Σημειώνεται πως η αύξηση θα αφορά και τους νέους συνταξιούχους, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε χρόνο οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται με βάση των πληθωρισμό και το ΑΕΠ.

Το δεύτερο μέτρο είναι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Όμως θα αφορά μόνο ένα μέρος των συνταξιούχων και συγκεκριμένα όσους δηλώσουν ετησίως, εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, ποσό πάνω από το οποίο επιβάλλεται. Η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων είναι κάτω 12.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα γίνει και ο τέταρτος επανυπολογισμός των συντάξεων, με την εφαρμογή των νέων συντελεστών αναπλήρωσης, μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε πρόσθετες αυξήσεις για κάποιους συνταξιούχους.

Δηλαδή, θα υπάρξουν κάποιοι, οι οποίοι θα έχουν τριπλό κέρδος και από την αύξηση των συντάξεων και από τον επαναυπολογισμό και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ωστόσο σε ότι αφορά στα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών συντάξεων, που κόπηκαν το 2012 και στη συνέχεια υπήρξαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, ο υπουργός Εργασίας φάνηκε διστακτικός.

Όπως είπε, το ζήτημα «έχει κριθεί στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ το καλοκαίρι του 2020, σε σχέση με περικοπές που είχαν γίνει την περίοδο 2015-2016, σε κύριες/επικουρικές συντάξεις και Δώρα.

Είχε ξεκαθαρίσει τότε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο πρωθυπουργός αργότερα στη Βουλή ότι θα υπήρχε επέκταση του μέτρου και υπήρξε. Όχι μόνο σε αυτούς που προσέφυγαν, αλλά και σε όσους δεν είχαν προσφύγει, για τις κύριες συντάξεις.

Είχε ξεκαθαριστεί όμως από τότε ότι δεν μπορούσαμε να καλυφθούν όσοι δεν προσέφυγαν για τις επικουρικές και τα Δώρα, διότι δεν άντεχε ο προϋπολογισμός και η οικονομία», ενώ υποστήριξε ότι το ΣτΕ δικαίωσε την κυβέρνηση.

Στο ερώτημα εάν οι συνταξιούχοι που δεν προσέφυγαν, πρόκειται να λάβουν αναδρομικά, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν λάβει κάποια έκτακτα βοηθήματα Χριστούγεννα και Πάσχα, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ο προϋπολογισμός έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, τα χρήματα τα βρίσκουμε από τους φορολογούμενους, δεν τα φέρνει ο κ. Σταϊκούρας από το σπίτι. Πρέπει να γίνει μία δίκαιη κατανομή».

Συντάξεις 2022: Αυτή είναι η νέα εθνική σύνταξη

Οι αυξήσεις που έρχονται στις συντάξεις αλλάζουν και τα όρια στις κατώτατες βαθμίδες της εθνικής σύνταξης. Δείτε αναλυτικά στο xristika.gr τα νέα ποσά…

Με την αύξηση που έχει δρομολογηθεί από 1ης/1/2023 η εθνική σύνταξη λόγω γήρατος (πλήρες ποσό) με 20ετία αναμένεται να περάσει πάνω από τα 400 ευρώ και να διαμορφωθεί στα 411 ευρώ, ενώ για τα 15 έτη θα αυξηθεί στα 370 ευρώ.

Ανάλογη αύξηση θα πάρει και η εθνική σύνταξη για τις άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή λόγω θανάτου ή αναπηρίας.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους η εθνική αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι στο σύνολο της σύνταξης, ενώ το δεύτερο σκέλος αυτό της ανταποδοτικής σύνταξης είναι μικρότερο, καθώς υπολογίζεται με χαμηλούς συντελεστές αναπλήρωσης όσο λιγότερα είναι τα χρόνια ασφάλισης.

Στις συντάξεις των 700 ευρώ για παράδειγμα όπου εντάσσεται ένα μεγάλο τμήμα των χαμηλοσυνταξιούχων, η εθνική σύνταξη αποτελεί το κύριο ποσό σε σύγκριση με την ανταποδοτική που είναι μικρότερη.

Η διαφορά αυτή είναι πιο εμφανής στις πολύ χαμηλές συντάξεις των 450-550 ευρώ, όπου τα 384 ευρώ είναι από την εθνική σύνταξη.

Τα δεδομένα αλλάζουν λοιπόν από το 2023…

Μάλιστα, οι αλλαγές θα είναι ευνοϊκές και για τους νέους συνταξιούχους που βγαίνουν με χαμηλές αποδοχές και με λίγα χρόνια ασφάλισης, καθώς η σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική) για όσους έχουν πάνω από 20 έτη θα σπάσει το όριο των 500 ευρώ, ενώ το κατώτατο ποσό για τη 15ετία θα διαμορφωθεί στα 452 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», με την επερχόμενη αύξηση της εθνικής σύνταξης και με βάση το μισθό των 713 ευρώ τα νέα κατώτατα ποσά σύνταξης (εθνικής και ανταποδοτικής) για το 2023 θα διαμορφωθούν ως εξής:

*Στα 524 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης (από 497 ευρώ).

*Στα 509 ευρώ με 19 έτη ασφάλισης (από 483 ευρώ).

*Στα 495 ευρώ με 18 έτη ασφάλισης (από 469 ευρώ).

*Στα 481 ευρώ με 17 έτη ασφάλισης (από 455 ευρώ).

*Στα 466 ευρώ με 16 έτη ασφάλισης (από 442 ευρώ).

*Στα 452 ευρώ με 15 έτη ασφάλισης (από 428 ευρώ).

Στα παραπάνω ποσά συντάξεων επιβάλλεται μόνον κράτηση 6% για ασθένεια, ενώ ο φόρος είναι μηδενικός.