Attica Bank: Σε θρίλερ έχει μετατραπεί το μέλλον της Attica Bank καθώς έχει λίγες ημέρες για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών αλλιώς θα έρθουν τα… χειρότερα!

Η διοίκηση της τράπεζας και οι σύμβουλοι της Axia Ventures και Εuroxx, ευελπιστούν ότι θα έχουν βρει ένα αξιόπιστο που «ήρθε για να μείνει» επενδυτή ο οποίος θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίος τοποθετείται από 120-240 εκατ. ευρώ

Η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ και reverse split με αναλογία 60 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα. Ακολούθως, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 137 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ.

Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και παρακολουθούνται στενά τόσο από το ΤΧΣ, όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος που έχει πλήρη εικόνα για την Attica Bank και κεφαλαιακές της ανάγκες, η κάλυψη των οποίων θα επιτρέψει στην τράπεζα σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Το Virtual Data Room είναι ήδη ανοιχτό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν στην τραπεζική αγορά κατ’ αρχήν ενδιαφέρον υπάρχει από την Ellington η οποία κατέχει το πλειοψηφικό πακέτα της εταιρείας διαχείρισης «Θεά Αρτεμις» της Attica Bank, των Βain Capital, JC Flowers αλλά και άλλων επενδυτών.

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για τους υποψήφιους επενδυτές είναι αυτό των δανειακών χαρτοφυλακίων και ειδικότερα των τιτλοποιήσεων που είχε ανακοινώσει στο παρελθόν η Attica Bank αλλά δεν προχώρησαν και άρα δεν είναι υπάρχει σαφής εικόνα για την επίπτωση που μπορεί να έχουν στα κεφάλαια της τράπεζες αυτές οι τιτλοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο εξάμηνο 2021, η Attica Bank κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές της στα 19,5 από 29,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Βάσει του τριετούς πλάνου εξυγίανσης, η διοίκηση έχει ως στόχο να διπλασιάσει τον ισολογισμό της μέχρι το 2023. Επίσης, τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας είναι ποιοτικά βελτιωμένα μετά την ενεργοποίηση των διατάξεων για αναβαλλόμενο φόρο από το Υπουργείο Οικονομικών και την καταβολή στην Attica περίπου 152 εκατ. ευρώ

Αν τελικά και παρά τη πίεση του χρόνου βρεθεί «λευκός ιππότης», δηλαδή ξένος επενδυτής που θα συμφωνήσει να μπει στην Αttica ως στρατηγικός επενδυτής- που είναι και το ζητούμενου – θα ακολουθήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διενέργεια book building εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου.

Tέλος σε ότι αφορά τα warrants, απομένουν λίγες μέρες για ενάσκηση από τρίτους ενδιαφερόμενους αλλά μάλλον δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως συνέβη και με τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας για τους οποίους η προθεσμία έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου. Ετσι τα warrants, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πρέπει να αποκτηθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Attica Bank: Έκανε ρεκόρ… χασούρας!

Παράλληλα, το… φυσάει και δεν κρυώνει ελληνική τράπεζα, η οποία είδε μέσα στο 2020 ζημιές που έφτασαν τα 306 εκατομμύρια ευρώ! Διαβάστε στο xristika.gr τι συνέβη…

O λόγος για την Attica Bank, η οποία εμφάνισε ζημίες ύψους 306,4 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης 2020, έναντι 4,99 εκατ. ευρώ το 2019, με τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων να ανέρχονται σε 72.000 και τις προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνονται σε 286 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2020 κατά 15,7% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης.

Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2020.

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2020 ανήλθαν σε €12,6 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Interamerican.

Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται αυξημένα κατά 82% σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής χρήσης και ανήλθαν σε € 13,5 εκατ. περίπου, κυρίως λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα κατά το 2020 ανήλθαν σε €21,6 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση ύψους 6,4% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, η Attica Bank προχώρησε στη στελέχωση καίριων θέσεων, με αποτέλεσμα οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού να εμφανίζουν οριακή αύξηση κατά 1,6%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2020, η διοίκηση αναφέρει:

«Το 2021 αποτελεί το έτος σταδιακής λήξης της πανδημίας του κορονοϊού και αποκατάστασης της κανονικότητας. Η επιτάχυνση του μαζικού εμβολιασμού συνιστά το εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας που θα επιτρέψει την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και το πέρασμα σε μια νέα πραγματικότητα.

Οι πόροι από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης, Next Generation EU, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες για ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ελλάδα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 

Ταυτόχρονα, η πανδημία του κορονοϊού επισπεύδει τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου κυριαρχούν από τη μια η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη η επέκταση των ψηφιακών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εξυγίανση του Ισολογισμού της Attica Bank.

Η Τράπεζα, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος – υψηλό απόθεμα ΜΕΑ, έκθεση άνω του €1δισ. στον ELA – ολοκληρώνει θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016. Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων μέσω της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων.

Συγκεκριμένα, την 27.04.2021 αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis», καθώς και το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων ΜΕΔ της Τράπεζας κατά την 31.12.2020. Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, συνολικού ύψους περί τα €3δισ..

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2, η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΔ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο από 1% και κάτω του ευρωπαϊκού μ.ο.

Πρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη χρήση ανέρχονται περίπου σε 322 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 57%. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την χρήση του 2019 κατά 7,4%.

Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της, δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας»