ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: Κάντε ΕΔΩ αίτηση για τις 259 θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα εννέα (259) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» με σήμανση έκδοσης 05.02.2020

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση

Περιεχόμενα
 1. ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Υποβολή δικαιολογητικών για 317 μόνιμες προσλήψεις
 2. ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
 3. ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Τα σημεία - κλειδιά της προκήρυξης
 4. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Τα δικαιολογητικά
 5. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Πώς θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας
 6. Asep.gr - ΑΣΕΠ 2Κ/2019 αποτελέσματα: Διοριστέοι και Απορριφθέντες - Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της προκήρυξης
 7. ΑΣΕΠ - Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020
 8. ΑΣΕΠ - Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: 14 μόνιμοι νομικοί και γιατροί σε 3 υπουργεία και στην ΑΔΑΕ
 9. ΑΣΕΠ - Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: 20 εργατοτεχνίτες στον Δήμο Βόλου
 10. ΑΣΕΠ - Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: 4 οδηγοί στην Κέρκυρα
 11. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 3 εργάτες στον Δήμο Βοΐου
 12. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Ενοπλες Δυνάμεις - Αιτήσεις έως τις 15 Ιουνίου για 2.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης
 13. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Νέα προκήρυξη για 187 μόνιμες θέσεις σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ
 14. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 1.100 εποχικές θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
 15. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 30 προσλήψεις στην Αττική
 16. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 6 άτομα στον Δήμο Ελασσόνας
 17. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 4 εργάτες στον Δήμο Σφακίων
 18. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 27 στη ΔΕΗ Λινοπεραμάτων
 19. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 2 στον ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας
 20. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 6 στον Δήμο Σουλίου
 21. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 670 φύλακες και καθαριστές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 22. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 22 αρχαιολόγοι και συντηρητές σε πέντε εφορείες αρχαιοτήτων
 23. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 942 μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία
 24. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Ειδικότητες για τις 1.209 θέσεις
 25. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 11 εργάτες στον Δήμο Βόλβης
 26. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 10 εργάτες και οδηγοί στον Δήμο Ιωαννιτών
 27. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 10 συνοδοί απορριμματοφόρων στον Δήμο Ωραιοκάστρου
 28. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 24 υδρονομείς στον Δήμο Πέλλας
 29. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 152 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 30. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Οι θέσεις του ν. 2542/1998
 31. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 52 εποχικοί στην Περιφέρεια Εβρου
 32. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 62 υδρονομείς στον Δήμο Αλμωπίας
 33. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 2 διοικητικοί στον Δήμο Θεσσαλονίκης
 34. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 4 εργάτες στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας
 35. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 3 στο Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής
 36. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 3 γιατροί στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
 37. ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Κοινωνικός λειτουργός στον Δήμο Ηγουμενίτσας

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Υποβολή δικαιολογητικών για 317 μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Με ανακοίνωση του, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους για 317 θέσεις εργασίας με την 7Κ/2019 προκήρυξη να υποβάλλουν φακέλους με τα δικαιολογητικά τους.

Η 7Κ/2019 προκήρυξη αφορά 317 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας:

 • Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
 • Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας,
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
 • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και
 • στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/11.12.2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), αλφαβητικό πίνακα, οι οποίοι προηγούνται με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη 7Κ/201

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ, της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
 • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους αλφαβητικούς πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Τα σημεία – κλειδιά της προκήρυξης

 • Για ΤΕ Νοσηλευτικής απαιτούνται πτυχίο ΤΕΙ, άδεια, ταυτότητα ΕΝΕ. Για ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών μόνο άδεια και δίπλωμα ΕΠΑΛ ΙΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι ένας πτυχιούχος ΤΕΙ νοσηλευτικής δεν μπορεί με απολυτήριο Γενικού Λυκείου να διεκδικήσει τις συγκεκριμένες θέσεις ΔΕ.
 • Για θέσεις Διοικητικών με απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου προβλέπονται διαφορετικά προσόντα ανά περιοχή. Στην Αθήνα αρκεί το απολυτήριο Λυκείου και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Για τη Θεσσαλονίκη απαιτείται επιπλέον η γνώση Braille. Όσοι διαθέτουν δίπλωμα Braille και θέλουν θέσεις Αθήνας θα πρέπει αναγκαστικά να διεκδικήσουν τη θέση (μόνο) μέσω της ειδικότητας ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας.
 • Το δίπλωμα που χρησιμοποιείται για ειδικότητα ΔΕ Βρεφοκόμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι, ακόμη, ειδικότητες: ΔΕ Επιμελητών, ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών, ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών.
 • Για ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνιτών Οδηγών απαιτείται ίδιο πτυχίο και ίδια προσόντα επικουρίας.
 • Για τις ειδικότητες ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών απαιτείται – πέραν του διπλώματος ΕΠΑΛ και της άδειας- 3ετής εμπειρία.
 • Για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτούνται κοινωνικά κριτήρια: πολυτεκνία, τριτεκνία, χρόνος ανεργίας, αναπηρία.
 • Για όλες τις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται αποκλειστικά με τυπικά προσόντα: πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Τα δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ καλεί για υποβολή δικαιολογητικών τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό πίνακα της προκήρυξης 2Κ/2020 προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 46 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Πώς θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας

Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό πίνακα, οι οποίοι προηγούνται με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 2Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
 • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους αλφαβητικούς πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Asep.gr – ΑΣΕΠ 2Κ/2019 αποτελέσματα: Διοριστέοι και Απορριφθέντες – Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της προκήρυξης

Asep.gr – ΑΣΕΠ 2Κ/2019 αποτελέσματα: Εκδόθηκαν στο asep.gr τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ (458) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ορίζεται από 15 Μαΐου 2020 έως και την πάροδο της 25ης Μαΐου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε τα αποτελέσματα:

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020

Σε 3.177 ανέρχονται οι προσλήψεις αυτής της εβδομάδας για μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

Από αυτές, οι 201 θέσεις αφορούν προσωπικό που θα προσληφθεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς επίσης στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Για τις υπόλοιπες εποχικές θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν άμεσα ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προκειμένου να λάβουν συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Θα προσληφθούν άτομα από ειδικότητες όπως φύλακες, οδηγοί, υδρονομείς, αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, διοικητικοί, γιατροί, εργάτες κ.ά.

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: 14 μόνιμοι νομικοί και γιατροί σε 3 υπουργεία και στην ΑΔΑΕ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Απαιτούμενα προσόντα

Για τις θέσεις των νομικών ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τις θέσεις των γιατρών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2020: 20 εργατοτεχνίτες στον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, τριών (3) Κηπουρών ΔΕ, δεκαπέντε (15) Εργατών Πρασίνου ΥΕ, ενός (1) οδηγού ΔΕ με δίπλωμα C΄ κατηγορίας, με ΠΕΙ, ενός (1) Μηχανοτεχνίτη – Τεχνίτη οχημάτων ΔΕ για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση dioikit@volos-city.gr (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, η οποία ωστόσο κατά την υποβολή της θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 (Α ́75), στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και η οποία θα εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.gov.gr στη διαδρομή https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53122, 24213 53130). Στην εν λόγω περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων λήγει σήμερα 5/5/2020.

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στη ΔΕΗ 20204 οδηγοί στην Κέρκυρα

Η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 14/9/2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού Covid-19. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: humanres@corfu.gov.gr ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, 49132 Κέρκυρα, έως και σήμερα Τρίτη 05/05/2020.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 3 εργάτες στον Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μέχρι 07-05-2020 ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βοΐου στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας (Δ/νση: Πλ. Τσιστοπούλου 5, Τ.Κ. 50300 – Σιάτιστα Κοζάνης, τηλ. 2465350123, και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζήκου Φρειδερίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Ενοπλες Δυνάμεις – Αιτήσεις έως τις 15 Ιουνίου για 2.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Εως τις 15 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την ανακατάταξη-επανακατάταξη δύο χιλιάδων (2.000) ΟΒΑ στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (1.200 στο Στρατό Ξηράς, 400 στο Πολεμικό Ναυτικό και 400 στην Πολεμική Αεροπορία). Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους) και από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν. Για τους εφέδρους πρέπει να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ενώ για τους οπλίτες θα πρέπει μέχρι την 30ή Απριλίου 2020 να έχει διανυθεί το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης Covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ενοπλες Δυνάμεις, οι ενδιαφερόμενοι έφεδροι που επιθυμούν να συμμετέχουν στους εν εξελίξει διαγωνισμούς για την πρόσληψη 2.000 ΟΒΑ μπορούν να εκτυπώσουν τη σχετική αίτηση και αφού τη συμπληρώσουν και την υπογράψουν, να την αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας σε μορφή pdf. Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1
 • Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ 1
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τομέας Πολιτισμού ΙΑΤΡΟΙ (με θητεία) 1
 • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – (ΑΔΑΕ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6
 • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – (ΑΔΑΕ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2
 • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – (ΑΔΑΕ) ΝΟΜΙΚΩΝ 2

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Νέα προκήρυξη για 187 μόνιμες θέσεις σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο νέος διαγωνισμός για 187 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΑΣΕΠ απέστειλε πριν από λίγες μέρες το κείμενο της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Η 3Κ/2020 προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ.

Μόρια και εντοπιότητα

Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από άτομα ειδικοτήτων γεωπόνων, κτηνιάτρων και διοικητικού προσωπικού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι κτηνίατροι και γεωπόνοι θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Για ορισμένες θέσεις της προκήρυξης θα ισχύσει η εντοπιότητα. Για να λάβει ο υποψήφιος τα μόρια της εντοπιότητας θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό ότι είναι μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθόριων περιοχών ή δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων εφόσον επιθυμεί το διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 1.100 εποχικές θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 1.100 θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Οσοι προσληφθούν θα συνάψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο τη στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 1.000 οδηγοί και νοσηλευτές στις 500 ΚΟΜΥ και 100 διοικητικά στελέχη στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες. Η πρόσκληση διενεργείται εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης. Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, και υποβαλλόμενων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου υπόψη ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων και επικαλούμενων υπ’ αυτόν στοιχείων. Επισημαίνεται πως υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα https://eody-komy.services.gov.gr.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 30 προσλήψεις στην Αττική

Το ΝΠΔΔ «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (ΕΔΣΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού Covid-19, στο ΝΠΔΔ «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΠΕ Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 4 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 5 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, ώρες 08:00 – 14:00, στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΣΝΑ, υπόψη κ. Θεοφάνη Ξουρή (διεύθυνση: Αντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525, τηλέφωνο: 2132148445).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 6 άτομα στον Δήμο Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Πληροφορικής, 3 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, 1 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως αύριο 6/5 ώρα 14:00 στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας (Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dimoselassonas@gmail.com, ή αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την Υπηρεσία (τηλέφωνο για ραντεβού 2493350221).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 4 εργάτες στον Δήμο Σφακίων

Ο Δήμος Σφακίων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την Υπηρεσία).
 3. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σφακίων στη Χώρα Σφακίων, μέχρι αύριο 6 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την Υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2825340013, 6973694178).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 27 στη ΔΕΗ Λινοπεραμάτων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον Κλάδο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά, οι θέσεις είναι: 11 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, 1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Υδατος (Βάρδια), 1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Υδραυλικός), 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Οικοδόμος), 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Ελαιοχρωματιστής), 1 ΥΕ Τραπεζοκόμος και 9 ΥΕ Εργάτες/τριες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων: ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: I.Makrypodi@dei.com.gr ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ: M.Bakalakou@dei.com.gr. Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. επικοινωνίας 2810376378 & 2810376372.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 2 στον ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. για την περιοχή της Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο (στο e-mail G.Gorotsidou@deddie.gr), ή κατ’ εξαίρεση, εφόσον αποδεικνύεται αιτιολογημένα η αδυναμία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 59100, υπόψη κ. Γοροτσίδου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 23310 74805). Ο τρόπος αυτός κατ’ αρχήν αντενδείκνυται, αποτελεί την ύστατη και μόνο επιλογή, για λόγους που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 6 στον Δήμο Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών ως εξής: 5 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και 11 Μαΐου ημέρα Δευτέρα: α) στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179 (πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος Αθ.) ή β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση smarazopoulos@paramythia.gr.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 670 φύλακες και καθαριστές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων θα προσληφθούν 670 εποχικοί υπάλληλοι για επτά μήνες. Οι εν λόγω προκηρύξεις έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και θα ξεκινήσουν να δημοσιεύονται σταδιακά μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 70 2810279000
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 4 2810279000
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 2810279000
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 40 2132139510
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 2132139510
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 2132139510
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10 2104590761
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 2104590751
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 63 2624022529
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 8 2624022529
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 2624022529
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 65 2810 279241
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 5 2810 279241
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24 2810 279241
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10 2381024356
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 2381024356
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 14 2351047883
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 2351047883
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 2351047883
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 190 2109225114
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22 2109225114
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 2109225114
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ HΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 24 2313310422
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 2313310422
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 2313310422
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 4 2109210473
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 2109210473
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 55 2313306400
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 2313306400

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 22 αρχαιολόγοι και συντηρητές σε πέντε εφορείες αρχαιοτήτων

Στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρούν εφορείες αρχαιοτήτων σε όλη τη χώρα. Αυτή την περίοδο γίνονται αιτήσεις για 22 θέσεις σε πέντε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για χρονικό διάστημα (8) οκτώ μηνών, και συγκεκριμένα 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης (Ομάδας Β’) με εξειδίκευση & εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής με εξειδίκευση & εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας, και 3 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής, με εξειδίκευση & εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 7 Μαΐου, πληροφορίες στο 22510 22087.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για χρονικό διάστημα έως 30-9-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Θα προσληφθούν 1 ΠΕ Αρχαιολόγος και 1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α’] – Συντήρηση Αρχαιολογικών Αντικειμένων). Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 8 Μαΐου. Πληροφορίες τηλ.: 210 3213571.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου θα προσλάβει 4 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης – Συντήρησης Ζωγραφικών Εργων και Αρχειακού Υλικού (πρώην Ομάδας Β’), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 8 Μαΐου. Πληροφορίες τηλ.: 22410 43792.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα ενισχυθεί με τρεις (3) ΠΕ Αρχαιολόγους για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 14 Μαΐου. Πληροφορίες τηλ.: 2310 801402.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προχωράει στην πρόσληψη για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, του εξής προσωπικού: 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, 1 ΔΕ Εργοδηγών (Τεχνικών Ειδικότητας Δομικών Εργων/Τεχνικών Κατασκευών), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (Χωματουργικών και Ανυψωτικών), 3 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων και 3 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών, και ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 20 Μαΐου. Πληροφορίες τηλ.: 210 3250148.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 942 μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία

Στην πρόσληψη 942 μόνιμων γιατρών για τις αυξημένες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας προχωράει το υπουργείο Υγείας. Πληροφορίες για τις προσλήψεις που έγιναν έως τώρα, αλλά και για αυτές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στα νοσοκομεία, έδωσε για μια ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Αναφερόμενος στις προσλήψεις στο ΕΣΥ, είπε ότι «μέσα σε λίγους μήνες προσλάβαμε πάνω από 4.000 υγειονομικούς, νοσηλευτές, γιατρούς και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό. Είναι μια άνευ προηγουμένου αλλαγή και διαρθρωτική μεταρρύθμιση στον χώρο της Υγείας και εκ της ανάγκης, αλλά με έναν προγραμματισμό μηνών, όπως επίσης για το πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα προσληφθούν 942 μόνιμοι ιατροί. Και μονίμως δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να βρούμε τρόπο ώστε να προσφέρουμε κι άλλο σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες για τη χώρα μας που με πατριωτισμό και αυτοθυσία στήριξαν τους συμπολίτες μας, τους φρόντισαν μέσα στις ΜΕΘ, τις ειδικές Covid κλινικές. Είναι γιατροί, νοσηλευτές, είναι οι καθαρίστριες, είναι οι τραπεζοκόμοι, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη μάχη αυτόν τον καιρό».

Ως προς τους επικουρικούς νοσηλευτές και παραϊατρικούς οι οποίοι προσελήφθησαν το τελευταίο δίμηνο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ο υπουργός ανέφερε τα λόγια του πρωθυπουργού, που είπε ότι θα προχωρήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα σε αυτές τις ενέργειες έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μονιμοποιήσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά: αρχικά με την 2Κ/2019, όπου αναμένονται τα αποτελέσματα για 1.116 θέσεις στην Υγεία, και εν συνεχεία με τη νέα προκήρυξη των 1.209 θέσεων η οποία βρίσκεται στο ΑΣΕΠ και αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Ειδικότητες για τις 1.209 θέσεις

Στη νέα προκήρυξη θα υπάρξει πριμοδότηση εμπειρίας ώστε να δοθεί προτεραιότητα διορισμού στους ήδη υπηρετούντες εργαζομένους στα νοσοκομεία. Οι ειδικότητες που έχουν ζητηθεί είναι ίδιες με αυτές της 2Κ/2019, με την πλειονότητα των θέσεων να αφορά σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε άλλες ειδικότητες, όπως Διοικητικοί, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Βιολόγοι, Μηχανικοί, Τεχνικοί, Λογιστές, Ιατρικών Εργαστηρίων, Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί, Βιοχημικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Εργοθεραπευτές, Ακτινολόγοι, Ραδιολόγοι, Χειριστές Μηχανημάτων, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού κ.ά.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 11 εργάτες στον Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΥΕ εργατών καθαριότητας 8, ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου 2 και ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργου 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την Υπηρεσία). 3. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών για τις θέσεις των οδηγών και χειριστών. 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Γ’ ή C κατηγορίας με ισχύον Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 6. Φωτοαντίγραφο άδειας μηχανημάτων έργου και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 6η Μαΐου και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την Υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2397065865-61661).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 10 εργάτες και οδηγοί στον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων και 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Αποκομιδή Απορριμμάτων). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). 3. Φωτοαντίγραφο τυπικών προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω). Σε περίπτωση ύπαρξης εμπειρίας, ο τρόπος απόδειξής της γίνεται: α) με βεβαίωση δημόσιου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του ν. 3584/2007. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) protocollo@ioannina.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44 Ιωάννινα.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 10 συνοδοί απορριμματοφόρων στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της Υπηρεσίας μετά και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής: α) Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής). β) Να υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: prokirikseis@oraiokastro.gr. γ) Να καταθέσουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Ξανθόπουλου Κυριάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2313304076, 87).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 24 υδρονομείς στον Δήμο Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους. 5. Δημοτική ενημερότητα. 6. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 8. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την επομένη της ανακοίνωσης μέχρι και 11/5 στον πρόεδρο των παραπάνω Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 152 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Νέα προκήρυξη 152 ατόμων αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα. Αναλυτικά, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Οι θέσεις του ν. 2542/1998

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Αναλυτικά, στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας θα προσληφθεί ένας από την κατηγορία ΑμεΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικές Επιστήμες), στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστήμων Δημόκριτος (ΝΠΔΔ) θα προσληφθεί ένας από την κατηγορία πολυτέκνων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομολόγος/Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων) και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ (ΝΠΔΔ) θα προσληφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων ένας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Λογιστική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων). Η νέα προκήρυξη αναμένεται να σταλεί για επεξεργασία στο ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 52 εποχικοί στην Περιφέρεια Εβρου

Η Περιφερειακή Ενότητα Εβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30/11, συνολικού αριθμού πενήντα δύο (52) ατόμων -πενήντα ενός μέχρι 34 ημερομίσθια και ενός μέχρι 60 ημερομίσθια- και ως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης στις ελαιοκομικές περιοχές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου (νήσο Σαμοθράκη και Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας Προσκυνητών) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στο πλαίσιο του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος, γρ. 7, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εβρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551357198-116).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 62 υδρονομείς στον Δήμο Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης [επτά (7) ημερών εργασίας την εβδομάδα και τα ένσημα που τους αναλογούν θα είναι 25 το μήνα], να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 8/5. Συνολικά θα προσληφθούν 62 άτομα. Στην αίτηση συμμετοχής-προτίμησης θα δηλώσουν υποχρεωτικά την Κοινότητα όπου επιθυμούν να απασχοληθούν, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosalmopias.gov.gr.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 2 διοικητικοί στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό», ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος και 1 ΤΕ Διατροφολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@thessaloniki.gr. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 4 εργάτες στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsotiriou@markopoulo.gr έως και Παρασκευή 8/5. Η Υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας) αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 3 στο Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής

Το Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΠΕ Δάσκαλος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kemeakomotinis@gmail.com είτε (κατ’ εξαίρεση) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, Γρ. Μαρασλή 1, Τ.Κ. 69 133, Κομοτηνή (τηλ. επικοινωνίας: 25310 23175).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: 3 γιατροί στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη 3 Ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Παθολόγος, 1 ΠΕ Γενικής Ιατρικής και 1 ΠΕ Παιδίατρος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου στη διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, Σπάτα Αττικής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 12η Μαΐου.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Κ/2020: Κοινωνικός λειτουργός στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26653 61162.

Διαβάστε επίσης: