Δάνεια: Οι πρώτες χορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ των δανείων νέου τύπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ποιοι και πώς μπορούν να τα λάβουν. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, οι τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και για δράσεις προβολής τους μέσω διαφήμισης, marketing κ.λπ.

Συγκεκριμένα, στα εν λόγω δάνεια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες (μέχρι και 30% του επενδυτικού σχεδίου) που αφορούν σε κεφάλαιο κίνησης ή και σε marketing.

Οι πρώτες χορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ των δανείων -νέου τύπου- αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου!

Λόγω των περιορισμών της δημοσιονομικής κρίσης το τραπεζικό σύστημα χορηγούσε με το… σταγονόμετρο τα επιχειρηματικά δάνεια. Ωστόσο με το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά αλλάζουν.

Η Ελλάδα έχει δεσμεύσει ένα ποσό της τάξης των 12,7 δισ. ευρώ που θα διοχετευτεί σε προνομιακά επιχειρηματικά δάνεια.

Το επιτόκιο, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα ανέρχεται στο 0,35% οι διαδικασίες χορήγησής τους θα είναι απλές χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία.

Το όλο project τρέχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των 12,7 δισ. ευρω (σε σύνολο 32 δισ. που διαθέτει το ταμείο).

Το σκέλος αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης (δηλαδή τα δάνεια) θα είναι μονίμως ανοικτό μέχρι να τελειώσουν τα χρήματα, ενώ οι χορηγήσεις θα γίνονται με τη λογική «first in, first out».

Τα τελευταία δάνεια θα πρέπει να έχουν εκταμιευτεί μέχρι το τέλος του 2026.

Σε αντίθεση με το παρελθόν αλλά και με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημαντική διαφορά είναι πως για το δάνειο δεν χρειάζεται να έχει υπογράψει κανένας υπάλληλος της γενικής κυβέρνησης, καθώς θα αρκεί η υπογραφή της τράπεζας και του πιστοποιημένου ελεγκτή.

Ο τελευταίος θα ελέγξει ότι πρόκειται για επένδυση και όχι για χρήματα προς κατανάλωση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά, ότι εντάσσεται στις επιλεξιμότητες κ.λπ.

Ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες, ενώ τα δάνεια αυτά θα μπορεί να τα πάρει οποιαδήποτε επιχείρηση έχει τραπεζικό προφίλ. Δηλαδή να είναι βιώσιμη και να υποβάλει ένα οργανωμένο σχέδιο επέκτασης.

Η διάρκεια των δανείων φτάνει τα 15 χρόνια με ελάχιστο τα 3 χρόνια.

Η μεγάλη καινοτομία των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ότι θεωρούνται επιλέξιμες οι δράσεις προβολής και προώθησης μια επιχείρησης.

Ενώ δηλαδή είναι επενδυτικά δάνεια οι τράπεζες θα δέχονται μέχρι και 30% του δανείου, τις δαπάνες μάρκετινγκ ή το κεφάλαιο κίνησης. Επίσης θα προβλέπεται ειδική μεταχείριση για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Συγκριμένα μια εξαγωγική επιχείρηση θα είναι επιλέξιμη για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ακόμη και όταν το 15% του τζίρου της αφορά εξαγωγές. Τότε θα μπορεί να λάβει δάνεια μέχρι το 30% της επένδυσης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οταν υπερβαίνει το 45% (σ.σ.: ο τζίρος της), θα μπορεί να λάβει για το 50% της επένδυσης, το μέγιστο δηλαδή ποσοστό δανειοδότησης που μπορεί να πάρει κάποιος από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δάνεια: Απορρόφηση με κανόνες

Σε πρώτη φάση έχουν μπει στο μικροσκόπιο περίπου 2.000-2.500 μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πάρουν τις πρώτες χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς απαιτείται η έγκαιρη απορρόφηση του 37% των κονδυλίων προκειμένου να εκταμιευτούν τα επόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, η απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα ολοκληρωθεί στις 31/8/2026 -όπως προβλέπει τυπικά ο κανονισμός- άλλα αρκετά νωρίτερα.

Ο σχεδιασμός της Ελλάδας προβλέπει την ολοκλήρωση των δαπανών στις 31.12.2025. Αντί δηλαδή να ισχύσει το Ν+3, ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης θα ισχύσει ο κανόνας του Ν μείον 1.

Ο κανόνας του Ν+3 που ισχύει στα διάφορα πλαίσια στήριξης της χώρας (ΕΣΠΑ), σημαίνει απορρόφηση των πόρων μέχρι και τρία χρόνια μετά τη λήξη της εφαρμογής της προγραμματικής περιόδου.

Για παράδειγμα, στο ΕΣΠΑ 2021-2027, οι δαπάνες μπορεί να γίνονται μέχρι και το τέλος του 2030, επιτρέπεται δηλαδή απορρόφηση πόρων για επιπλέον τρία χρόνια.

Στην περίπτωση όμως του Ταμείου Ανάκαμψης, που λήγει το 2026, θα ισχύσει το Ν μείον 1 (σ.σ.: απορρόφηση 8 μήνες νωρίτερα). Αυτό σημαίνει οι δαπάνες για τα έργα (και όχι μόνο τα δάνεια) που θα ενταχθούν στο Ταμείο θα πρέπει να γίνουν αυστηρά μέχρι τέλος 2025 για να έχουμε χρόνο καλυφτούν τυχόν καθυστερήσεις και να μη χαθούν πόροι.

Δάνεια: Η διαδικασία

Ουσιαστικός αντισυμβαλλόμενος του επενδυτή θα είναι η τράπεζα. Το κράτος δεν θα συμμετάσχει στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα δανειοδοτηθούν, καθώς τον ρόλο θα τον αναλάβει η τράπεζα.

Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα του προνομιακού δανεισμού θα πρέπει να ετοιμάσει από μόνη της ή με τον σύμβουλό της το επενδυτικό πλάνο.

Εν συνεχεία θα απευθύνεται στην τράπεζα που θα αξιολογεί το σχέδιο και θα λαμβάνει χρηματοδοτική προέγκριση.

Από τη στιγμή που θα έρθει το αίτημα στην τράπεζα για το επενδυτικό πλάνο ως την εκταμίευση, ο χρόνος κυμαίνεται από 6 εβδομάδες έως 3 μήνες.

Ωστόσο, στις τράπεζες εκτιμούν ότι από τη στιγμή της αίτησης μέχρι την οριστική έγκριση δεν θα χρειάζονται περισσότεροι από δύο μήνες. Εκτός και αν πρόκειται για μεγάλα και σύνθετα έργα, που απαιτούν μεγαλύτερη ανάλυση των δεδομένων.

Η τράπεζα, από την πλευρά της, θα απευθύνεται σε έναν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές που θα αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα υπολογίσουν το σωρευτικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για την εν λόγω επένδυση.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του ελεγκτή η τράπεζα θα λαμβάνει την τελική χρηματοδοτική έγκριση και θα ξεκινάει η υλοποίηση της επένδυσης.

Δάνεια: Η μεγάλη απόφαση των τραπεζών

Στροφή σε σταθερά επιτόκια αποφάσισαν οι τράπεζες. Κλειδώνουν χαμηλή δόση για 20 χρόνια οι νέοι δανειολήπτες. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Στα σταθερά επιτόκια στρέφονται ολοένα και περισσότεροι δανειολήπτες, οι οποίοι έρχονται να ανατρέψουν την επί περίπου δύο δεκαετίες κυριαρχία των κυμαινόμενων επιτοκίων στην αγορά των στεγαστικών δανείων.

Αυτό τουλάχιστον, προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία των ελληνικών τραπεζών, τα οποία αφορούν τα αιτήματα που δέχονται για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων επιλέγουν σταθερό επιτόκιο για μακρά διάρκειας αποπληρωμή καθορίζεται σε άνω του 40%, ενώ φθάνει έως και το 90%, ανάλογα με την τράπεζα.

Δάνεια: Άφθονη ρευστότητα

Η στροφή στα σταθερά επιτόκια είναι αποτέλεσμα της γενικευμένης πτώσης των επιτοκίων που διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια, λόγω και της αυξημένης ρευστότητας που προκαλεί η επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και η οποία έχει οδηγήσει σχεδόν στην εξίσωση των σταθερών με τα κυμαινόμενα επιτόκια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται σήμερα στο 2,30%-3%, ανάλογα και με τη σχέση που έχει ο πελάτης με την τράπεζα, ενώ το αντίστοιχο σταθερό επιτόκιο διάρκειας έως και 20 ετών διαμορφώνεται κοντά στο 2,80%, κάνοντας ελκυστική και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και πιο συμφέρουσα την επιλογή του σταθερού επιτοκίου.

Oπως εξηγούν στην «Καθημερινή της Κυριακής» τραπεζικά στελέχη, τα σταθερά επιτόκια που προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες αφορούν μακρές περιόδους 10, 20 έως και 30 ετών και επιτρέπουν το κλείδωμα της δόσης για στεγαστικά δάνεια με φθηνό επιτόκιο, σε επίπεδο μάλιστα που θεωρείται ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών για τη χώρα μας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σταθερά επιτόκια στη στεγαστική πίστη είχαν επικρατήσει πολλές δεκαετίες πριν, όταν τα επιτόκια των ελληνικών τραπεζών ήταν σε διψήφιο ποσοστό.

Αν και ποτέ δεν καταργήθηκαν, εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά ως πρώτη επιλογή με την είσοδο της χώρας μας στο ευρώ, που σηματοδότησε τη ραγδαία αποκλιμάκωση των ελληνικών επιτοκίων.

Εκτοτε στην αγορά επικράτησαν τα κυμαινόμενα επιτόκια, τα οποία ήταν φθηνότερα, αποθαρρύνοντας την επιλογή σταθερού επιτοκίου για την αγορά ή την επισκευή κατοικίας.

Σήμερα η τάση αυτή έχει αναστραφεί πλήρως, καθώς εκτός από την πτώση του euribor σε αρνητικό έδαφος –που δεν είναι νέο φαινόμενο– η πλεονάζουσα ρευστότητα που διοχετεύεται στο σύστημα έχει συμπαρασύρει σε πτώση και τα σταθερά επιτόκια, τα οποία φλερτάρουν ευθέως με τα φθηνά κυμαινόμενα.