Αισθητικές Επεμβάσεις: Μάθετε 6 Βασικούς Κανόνες Αποφυγής Επιπλοκών που Έχουν Θεσπιστεί σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Αισθητικές Επεμβάσεις: Σύγχρονος Τρόπος Ζωής

Οι  συνθήκες της σύγχρονης ζωής συχνά επιβάλλουν τη βελτίωση της εικόνας σας. Η επίδραση του διαδικτύου και των αισθητικών προτύπων που προβάλλονται στα  social media δημιουργούν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στους ανθρώπους όλων των φύλων και των ηλικιών να ασχολούνται όλο και περισσότερο με την εξωτερική τους εμφάνιση. Αποτέλεσμα αυτού είναι κάθε χρόνο να αυξάνεται παγκοσμίως τόσο ο αριθμός των αισθητικών θεραπειών όσο και των αισθητικών επεμβάσεων:

Αισθητικές Επεμβάσεις: Πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι θεραπείες ή οι επεμβάσεις;

Το παρακάτω ερώτημα προκύπτει εύλογα από μεγάλο αριθμό ασθενών. Δυστυχώς λανθασμένα, έχει επικρατήσει σε μια αρκετά μεγάλη μερίδα των ανθρώπων ότι αυτές οι θεραπείες είναι πολύ απλές και εύκολες. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει λόγω της μεγάλης τους διάδοσης. Έτσι, το μόνο που φαίνεται να απασχολεί αρκετούς είναι το κόστος. Παρόλο που είναι σημαντικό, αυτό που πρέπει πρωτίστως να τους  απασχολεί είναι η ασφάλειά τους, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη.

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να γίνει κατανοητό σε όλους ότι πρόκειται για ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς. Όσο απλή και αν φαίνεται μια θεραπεία απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και ανάλογη εμπειρία για να γίνει σωστά και να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι θεραπείες αυτές λοιπόν είναι εύκολες όταν ο πλαστικός χειρουργός ξέρει να τις κάνει.

Επιπλέον, υπάρχει και το θέμα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε μια θεραπεία. Υπάρχουν υλικά που είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα για χρήση και άλλα που δεν είναι (είναι αυτονόητο ότι τα πιστοποιημένα είναι και πιο ακριβά). Είναι δικαίωμα κάθε ασθενούς να ζητήσει από τον γιατρό του να του δείξει ποια υλικά χρησιμοποίησε στη θεραπεία του και υποχρέωση του πλαστικού χειρουργού να το κάνει. Μην διστάζετε, λοιπόν, να ρωτάτε τους γιατρούς για τα υλικά που χρησιμοποιούν και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία μπορείτε εύκολα να ανατρέξετε στο διαδίκτυο και να αναζητήσετε τα υλικά αυτά.

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να ενημερώνεστε για οτιδήποτε σχετίζεται με μια θεραπεία που σκέφτεστε να ακολουθήσετε (ενδείξεις, αντενδείξεις, αποτέλεσμα) ακόμη και για τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να έχει, όσο ήπιες και αν είναι αυτές. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται από τον γιατρό και όχι από τον περίγυρο ή το διαδίκτυο.

Όσον αφορά τις αισθητικές επεμβάσεις, ενώ θεωρητικά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα, στην πράξη δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Τα τελευταία χρόνια, έχει γεμίσει το διαδίκτυο με αναφορές σε «αναίμακτες επεμβάσεις», αναίμακτη βλεφαροπλαστική, αναίμακτη λιποαναρρόφηση, αναίμακτο λίφτινγκ και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαριστεί αυτό οριστικά. Δεν υπάρχουν, πουθενά στον κόσμο, αναίμακτες χειρουργικές επεμβάσεις! Υπάρχουν ελάχιστα ή περισσότερο αιματηρές ή επεμβατικές, αλλά όχι αναίμακτες. Όλες αυτές που κάποιοι ονομάζουν αναίμακτες επεμβάσεις στην ουσία είναι αισθητικές θεραπείες (επεμβατικές ή μη), οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν το αισθητικό αποτέλεσμα ή τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης.

Αισθητικές Επεμβάσεις: Μάθετε 6 Βασικούς Κανόνες Αποφυγής Επιπλοκών που Έχουν Θεσπιστεί σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Αισθητικές Επεμβάσεις: Ποιοι είναι οι 6 κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή επιπλοκών που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο;

Είναι γεγονός ότι οι αισθητικές επεμβάσεις είναι εξαιρετικά ασφαλείς πλέον, δεδομένου ότι τα ποσοστά επιπλοκών που έχουν είναι πολύ χαμηλά. Αυτό όμως συμβαίνει όταν ακολουθούνται κάποιοι κανόνες, που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Πρέπει να γίνεται ολοκληρωμένος προεγχειρητικός έλεγχος (κλινικά και εργαστηριακά) των ασθενών, ανάλογα με την επέμβαση στην οποία θα υποβληθούν, για να διαπιστωθούν τυχόν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.
  • Να λαμβάνουν χώρα σε χώρο οργανωμένου χειρουργείου σε νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, που αποτελούν και τις μοναδικές δομές με ανάλογη άδεια στην Ελλάδα.
  • Να χρησιμοποιείται κάθε φορά η κατάλληλη αναισθησία, που θα χορηγείται από καταρτισμένο αναισθησιολόγο με πλήρη έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  • Να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εξασφαλίσει την επιτυχία της επέμβασης.
  • Να αποφεύγεται να πραγματοποιούνται διαδοχικά (στο ίδιο χειρουργείο) πολλές επεμβάσεις, γιατί αυτό αυξάνει τη βαρύτητα, την πιθανότητα επιπλοκών και δυσκολεύει σημαντικά την μετεγχειρητική περίοδο των ασθενών.
  • Να υπάρχει επαρκής μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών από το γιατρό, για την έγκαιρη διαπίστωση (διάγνωση) και αντιμετώπιση τυχόν μικροπροβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν.

Αν ακολουθούνται αυτοί οι κανόνες, τότε σε μεγάλο ποσοστό όλη η διαδικασία μίας αισθητικής επέμβασης θα  αποτελεί για τον ασθενή μια απολύτως ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία με αίσιο τελικό αποτέλεσμα. Για να είναι κάποιος που υποβάλλεται σε μια αισθητική θεραπεία ή επέμβαση ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να είναι πλήρως ενημερωμένος από τον γιατρό του για το τι ακριβώς μπορεί να περιμένει σαν αποτέλεσμα, με βάση  την κατάστασή του πριν.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν στο μυαλό τους κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα ήθελαν από μια αισθητική παρέμβαση. Καλό είναι αυτό να το συζητούν από πριν με τον γιατρό τους και εκείνος να τους λέει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει για τη δική τους περίπτωση. Αυτή αποτελεί μια σχεδόν αλάνθαστη συνταγή επιτυχίας. Αντίθετα, οι υπερβολικές υποσχέσεις από τον γιατρό και οι εξωπραγματικές προσδοκίες από πλευράς ασθενών με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε δυσαρεστημένους ασθενείς και άρα σε αποτυχία της όλης διαδικασίας.

Αισθητικές Επεμβάσεις: Συνοψίζοντας

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, το ζητούμενο στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι η βελτίωση της ψυχολογίας και της διάθεσής τους. Για να επιτευχθεί αυτό, εξίσου σημαντικό με το τελικό επιτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα, είναι να βιώσει την όλη διαδικασία (από την αρχική συζήτηση και ενημέρωση με τον πλαστικό χειρουργό του μέχρι τη μετεγχειρητική παρακολούθηση και την επιστροφή στην καθημερινότητά του) σαν μία θετική και, γιατί όχι, ευχάριστη εμπειρία ζωής, που από εδώ και μπρός θα μπορεί να συνεισφέρει σε μια πιο αισιόδοξη διάθεση και σε μια γενικότερα καλύτερη ψυχολογία. Αυτό άλλωστε είναι και η επιτυχία σε μια επέμβαση (ή θεραπεία) στην πλαστική χειρουργική.

Dr. Δημήτρης Κεραστάρης

Πλαστικός Χειρουργός