Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) – gov.gr: Κατεβάστε ΕΔΩ σε word ή pdf

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Ψάχνεις αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 (ν. 1599/86); Θέλεις να κάνεις σε κάποιον εξουσιοδότηση, να την καταθέσεις για το γάμο σου, για την πώληση αυτοκινήτου ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία; Κατέβασέ τη από το xristika.gr είτε σε μορφή word είτε σε μορφή pdf, ακόμη και στα αγγλικά!

Η υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86) είναι δήλωση προς δημόσια Αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Με τη δήλωση αυτή το γεγονός ή το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.

Συνήθως χρησιμοποιείται για γεγονότα, των οποίων η απόδειξη είναι δύσκολη έως αδύνατη με άλλον τρόπο (π.χ. κλοπή ή απώλεια αντικειμένου), μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί για διευκόλυνση του πολίτη (σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης αντί για την υποβολή σειράς δικαιολογητικών).

Μπορεί να είναι αυτοτελής ή ενσωματωμένη σε άλλο έντυπο που απευθύνεται στην αρχή αυτήν.

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Γιατί είναι σημαντική η ακρίβεια των δηλωμένων

Την ευθύνη για την αλήθεια των γεγονότων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση φέρει αυτός που την υπογράφει και η δημόσια αρχή επιτρέπεται να διασταυρώσει το περιεχόμενό της.

Η ψευδής δήλωση ή η απόκρυψη αληθινών γεγονότων με υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αν η ψευδής δήλωση έγινε με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους πάνω από ένα ποσό, η πράξη θεωρείται κακούργημα. Ποινικό αδίκημα διαπράττει και ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εν γνώσει του παραλείπει την άμεση καταμήνυση ψευδούς ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης.

Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599/86): Η ιστορία της

Στο παρελθόν η υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής ρυθμιζόταν από το νομοθετικό διάταγμα 105/1969, γι’ αυτό και έχει καθιερωθεί η έκφραση «υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105». Σήμερα ρυθμίζεται από το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όπως έχει στο μεσοδιάστημα τροποποιηθεί.

Ως το 2001 η υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να συνταχθεί σε ειδικό έγγραφο και να καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου. Το 2001 καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου στην υπεύθυνη δήλωση. Υπουργική απόφαση ορίζει ποια στοιχεία οφείλει να περιέχει κάθε υπεύθυνη δήλωση. Η κάθε δημόσια αρχή οφείλει να διαθέτει δωρεάν τα σχετικά έντυπα στους πολίτες για υπεύθυνες δηλώσεις που απευθύνονται σε αυτήν.

Σχετική νομοθεσία:

  • Νόμος 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75/1986): Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (Ν 1599/1986, Άρθρο 8). 
  • Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1276/2002): Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Διαβάστε επίσης:

Δικαιολογητικά για κάρτα ανεργίας – Αυτά ζητά ο ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά για ταμείο ανεργίας – Δικαιούχοι για το επίδομα του ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά για δημοτικό – Έτσι γίνεται η εγγραφή