Υπεύθυνη δήλωση – Gov.gr: Κάνε ΕΔΩ την αίτηση και λάβε την άμεσα με ένα κλικ!

Υπεύθυνη δήλωση – Gov.gr: Από σήμερα μπορούν οι πολίτες με τους κωδικούς του Taxisnet αλλά και με τους κωδικούς web banking των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha BankEurobank), να προχωρούν στην έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr.

Εισάγεται δηλαδή ένα δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην υπηρεσία και αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης σε ένα σύγχρονο και φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό περιβάλλον.

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, οι επιλογές των χρηστών για την είσοδο στην υπηρεσία έκδοσης εξουσιοδότησης και υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πλέον είναι οι εξής:

α. Μέσω των κωδικών του taxisnet, πρακτική που ισχύει από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του gov.gr.

β. Μέσω των κωδικών web banking των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha BankEurobank), πρακτική που εισάγεται από σήμερα και η οποία θα επεκταθεί περαιτέρω.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση εξουσιοδότησης και η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP) στο κινητό του χρήστη. Το δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης που εισάγεται είναι η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως στον χρήστη της υπηρεσίας. Η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται αυτομάτως για τους χρήστες που επιλέγουν την είσοδο στο gov.gr μέσω των κωδικών web banking, εφόσον πρόκειται για τον αριθμό που έχουν δηλώσει στην τράπεζά τους.

Οι χρήστες που επιλέγουν την είσοδο μέσω των κωδικών του taxisnet θα χρειαστεί μία και μόνο φορά να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους στο gov.gr. Η επιβεβαίωση θα γίνεται με τρεις τρόπους:

  1. Με την εισαγωγή των κωδικών web banking, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην τράπεζά τους, ή
  2. Μέσω των μητρώων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δυνατότητα που θα είναι διαθέσιμη στις αμέσως επόμενες ημέρες, ή
  3. Με δήλωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου στα ΚΕΠ με αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους, μόλις το επιτρέψουν τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Η επιβεβαίωση του αριθμού θα γίνεται άπαξ, ο αριθμός θα «αποθηκεύεται» στην πλατφόρμα και η διαδικασία δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε μελλοντική συναλλαγή. Αυτονοήτως, πέρα από την επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, το gov.gr δεν αποκτά καμία πρόσβαση στα στοιχεία των λογαριασμών που δηλώνουν οι χρήστες. Η συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω των κωδικών web banking και κωδικού μιας χρήσης (OTP) αποτελεί καλή ευρωπαϊκή πρακτική και εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως η Εσθονία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκδοση εξουσιοδότησης και η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr είναι μια πολύ απλή και φιλική προς τον χρήστη διαδικασία. Από τις 21 Μαρτίου εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Έως τώρα, έχουν εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 157.000 υπεύθυνες δηλώσεις και 68.000 εξουσιοδοτήσεις, ενώ καθημερινά προστίθενται νέοι χρήστες, οι οποίοι εκδίδουν το έγγραφο που επιθυμούν από το σπίτι ή από το κινητό τους.

Με τις νέες επιλογές ταυτοποίησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιδιώκει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αυθεντικοποίησης αυξάνοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και αξιοποιώντας όλες τις δυνατές συνέργειες, πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπεύθυνη δήλωση – Gov.gr: Διαδικασία Αυθεντικοποίησης Χρηστών

Η επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) κάθε χρήστη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, μπορεί μετά από επιλογή του χρήστη να βασίζεται στα διαπιστευτήρια των πιστωτικών ιδρυμάτων που του έχουν χορηγηθεί για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών που αυτός χρησιμοποιεί.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) του πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής του, με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.

Για την κάλυψη των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας της αυθεντικοποίησης του χρήστη χρησιμοποιούνται πολλαπλοί παράγοντες αυθεντικοποίησης (multi factor authentication), όπως η χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου του χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών και η παράλληλη εφαρμογή κωδικών μιας χρήσης (όπως ενδεικτικά One Time Password – ΟΤΡ που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, Push Notifications, Tokens).

Ο χρήστης θα εισέρχεται στο gov.gr, επιλέγει την υπηρεσία που επιθυμεί και την αυθεντικοποίηση μέσω πιστωτικού ιδρύματος και κατόπιν μεταφέρεται στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών του πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής του, όπου προβαίνει σε ισχυρή αυθεντικοποίηση με την καταχώριση α) των προσωπικών κωδικών εισόδου που του έχει χορηγήσει το πιστωτικό ίδρυμα και β) του κωδικού μιας χρήσης (ενδεικτικά ΟΤΡ, Push Notifications, Tokens) που του αποστέλλει το πληροφοριακό σύστημα του πιστωτικού ιδρύματος.

Κατόπιν, ο χρήστης ενημερώνεται για την διαβίβαση από το πιστωτικό ίδρυμα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

– Όνομα

– Επώνυμο

– Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

– Αριθμό κινητού τηλεφώνου (εφόσον υπάρχει και χρησιμοποιείται από τον χρήστη για την διαδικασία αυθεντικοποίησης του από το πιστωτικό ίδρυμα), όπως τα δεδομένα αυτά είναι καταχωρημένα στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τον χρόνο της διαβίβασης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου, ο χρήστης μεταφέρεται εκ νέου στο περιβάλλον της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα διαπιστευτήρια του χρήστη στα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν γίνονται γνωστά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στα πιστωτικά ιδρύματα δεν διαβιβάζεται μέσω της διαδικασίας αυθεντικοποίησης του χρήστη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση τα πιστωτικά ιδρύματα δεν λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης και εν γένει της υπηρεσίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, της οποίας ο χρήστης κάνει χρήση κατόπιν της αυθεντικοποίησής του.

Υπεύθυνη δήλωση – Gov.gr: Σχετικά με το Gov.gr

Το gov.gr είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους. Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείωνφορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει ή να την βρείτε μέσα από τις κατηγορίες. Ακόμη, μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ανά υπουργείοφορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Το gov.gr θα εξελίσσεται συνεχώς. Σύντομα, θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

Διαβάστε ακόμα:

Τιμή πετρελαίου θέρμανσης 2020 σήμερα – Έως και τις 15 Μαΐου η παράταση