Ξεχάστε όσα ξέρατε! Έτσι θα είναι πλέον τα διόδια

Διόδια: Η Ελλάδα διαθέτει μακράν το πιο άδικο σύστημα διοδίων στην Ευρώπη ωστόσο μέσα στους επόμενους μήνες η αδικία αυτή θα αποκατασταθεί υπέρ των οδηγών! Δείτε στο xristika.gr τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται…

Πρόσω ολοταχώς για ηλεκτρονικά διόδια με χιλιομετρική χρέωση σε όλη την Επικράτεια κινείται το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης χρηματοοικονομικού συμβούλου για το έργο εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων.

Να υπενθυμίσουμε πως αυτή την στιγμή μόνο η Ολυμπία Οδός λειτουργεί με αναλογική χρέωση διοδίων και αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής τρεις είναι οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του έργου προϋπολογισμού 172.360 ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην Απόφαση με τίτλο: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.»:

«Ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ,) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.», σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/21.

1.Έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ύψους 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ 07100027 ΣΑΕ 071.

2.Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

3.Έγκριση κριτηρίου ανάθεσης.

4.Έγκριση των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

5.Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

6.Εξουσιοδότηση του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, (ΕΥΔΕΚΣΕΣΠ) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.» και:

1.Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού ύψους 172.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2021ΣΕ 07100002. Η πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή, περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα προκύψει με αντίστοιχη προσαρμογή του Φ.Π.Α. στο ποσό της σύμβασης.

2.Εγκρίνουμε την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

3.Εγκρίνουμε ως κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

4.Εγκρίνουμε τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, των κάτωθι οικονομικών φορέων:

α) BPM, Λουίζης Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων 115 23, Αθήνα,

β) BUSINESS PARTNER – Οικονομικοί και Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι, Δεξαμενής 48 και Ιπποκράτους,14452, Μεταμόρφωση,

γ) ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, 57001 Θεσσαλονίκη.

5.Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, το τμήμα Γ΄ αυτής.

6.Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να προβεί στο σύνολο των απαραίτητων διαδικασιών, και την υπογραφή της Σύμβασης.»

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα βοηθήσουν την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, στην κατάρτιση του χρηματοοικονομικού μοντέλου του έργου και στην του ύψους και των χρονικών διαστημάτων καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας στον ανάδοχο. Επίσης, θα συμβάλλει στον εντοπισμό εναλλακτικών δομών χρηματοδότησης του έργου και θα παρέχει συμβουλές μέχρι την οριστικοποίηση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής.

Το έργο των ηλεκτρονικών διοδίων έχει ενταχθεί και στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης. Για τα ηλεκτρονικά διόδια, έχουν δεσμευτεί πόροι 65 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ορόσημο για την ανάθεση της σύμβασης του έργου είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2023.»

Διόδια: Τα ακριβότερα της Ελλάδας

Τα διόδια είναι ένα έξοδο που δεν μπορείς να αποφύγεις όταν κάνεις ένα ταξίδι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ποια είναι τα ακριβότερα που θα συναντήσεις στο δρόμο σου;

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αποκτά συνεχώς ένα ολοένα και πιο σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους οδηγούς να μεταφερθούν με περισσότερη άνεση, αλλά και κυρίως, ασφάλεια στον προορισμό τους.

Τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί όπως π.χ. το πολύπαθο τμήμα της Κορίνθου-Πατρών ή το ολοκληρωμένο τμήμα από το Ρίο μέχρι τα Ιωάννινα, έδωσαν τέλος στις παλιές εθνικές οδούς με τα πολλά ατυχήματα και τις προδιαγραφές ελλιπούς ασφάλειας.

Η εκκίνηση της λειτουργίας των νέων αυτοκινητοδρόμων ωστόσο, συνοδεύτηκε και από τη λειτουργία των αντίστοιχων σταθμών διοδίων κατά την επικράτειά τους, που απαιτούν από τον οδηγό να συμπεριλάβει το έξοδό τους κατά το πλανάρισμα του budget ταξιδιού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους 10 πιο ακριβούς σταθμούς διοδίων στην Ελλάδα και σε ποιους αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν, σε ό,τι αφορά πάντα στο κόστος διέλευσης των επιβατικών Ι.Χ.

Τα 10 ακριβότερα διόδια στην Ελλάδα

  • Μετωπικά διόδια Μοσχοχωρίου: 3,90 ευρώ (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου)
  • Μετωπικά διόδια Θήβας: 3,80 ευρώ (Νέα Οδός)
  • Μετωπικά διόδια Τραγάνας: 3,80 ευρώ (Νέα Οδός)
  • Μετωπικά διόδια Αγγελοκάστρου: 3,50 ευρώ (Νέα Οδός)
  • Μετωπικά διόδια Πελασγίας: 3,40 ευρώ (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου)
  • Μετωπικά διόδια Αφιδνών: 3,25 ευρώ (Νέα Οδός)
  • Μετωπικά διόδια Ελαιώνα: 3,20 ευρώ (Ολυμπία Οδός)
  • Μετωπικά διόδια Λεπτοκαρυάς: 3,10 ευρώ (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου)
  • Μετωπικά διόδια Τερόβου: 3,05 ευρώ (Νέα Οδός)
  • Πλευρικά διόδια Τραγάνας: 3,05 ευρώ (Νέα Οδός)

Τα διόδια Μοσχοχωρίου, Θήβας, Τραγάνας, Πελασγίας, Αφιδνών και Λεπτοκαρυάς βρίσκονται στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι σταθμοί Αγγελοκάστρου και Τερόβου στο Αντίρριο-Ιωάννινα και ο σταθμός Ελαιώνα στο Αθήνα-Πάτρα.

Σημειώστε τέλος ότι τα ακριβότερα διόδια θα τα πληρώσετε βγαίνοντας ή μπαίνοντας στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με όλες τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις ενός έργου σαν και αυτό, αφού το κόστος για τα επιβατικά Ι.Χ. ανέρχεται στα 13,5 ευρώ και για τις μοτοσικλέτες στα 1,9 ευρώ.

Διόδια: Στα 33 εκατ. ευρώ η αποζημίωση στους αυτοκινητοδρόμους λόγω covid

Με την αποζημίωση συνολικού ύψους 7,2 εκατ ευρώ στην “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ” για τα απολεσθέντα έσοδα από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που ίσχυσαν κατά το β΄ εξάμηνο του 2020, ολοκληρώνεται για την περασμένη χρονιά η καταβολή των χρημάτων στους τέσσερις βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Ειδικότερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την καταβολή στον Παραχωρησιούχο “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.” αποζημίωσης για την απώλεια καθαρών εσόδων του λόγω συνδρομής παρέμβασης του δημοσίου και γεγονότων απαλλαγής, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2020 έως 31.12.2020 (2ο εξάμηνο 2020), που συνίστανται στους περιορισμούς και απαγορεύσεις που επέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο στις μετακινήσεις, προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά της πανδημίας (Covid-19).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση κατά το διάστημα των περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις μετακινήσεις η κυκλοφορία στο Έργο Παραχώρησης σημείωσε μεγάλη πτώση συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ήδη έχει εγκριθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα (β΄ εξάμηνο 2020) στον παραχωρησιούχο “Νέα Οδός” με ποσό 14.550.000 ευρώ για την απώλεια εσόδων

Στον παραχωρησιούχο “Ολυμπία Οδός” το ποσό 10.190.000 ευρώ και στον παραχωρησιούχο “Οδός Κεντρικής Ελλάδας” το ποσό 1.740.000 ευρώ.

Έτσι το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που κατέβαλλε στις εταιρείες παραχώρησης των 4 βασικών οδικών αξόνων ξεπέρασε τα 33 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ήταν ποσό 13.500.000 ευρώ στον Παραχωρησιούχο “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, 6.370.000 στον Παραχωρησιούχο “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.”, 13.360.000 στον Παραχωρησιούχο “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, 1.740.000 στον Παραχωρησιούχο “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ” και 5.300.000 στον Παραχωρησιούχο “ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.”, ήτοι συνολικά πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου τα χρήματα που έχει καταβάλλει μέχρι τώρα το ελληνικό δημόσιο στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας ξεπερνούν τα 73 εκατ ευρώ, ενώ θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρξουν και νέες απαιτήσεις από τους παραχωρησιούχους για το 2021, αφού τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία διήρκησαν μέχρι τις αρχές Μαϊου.