Ξεχάστε όσα ξέρατε! Αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας με τις τράπεζες

Τράπεζες: Ξεχάστε όσα ξέρατε! Αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας με τις τράπεζες. Πώς θα παραδίδουμε έγγραφα και θα επικαιροποιούμε στοιχεία. Τι αναφέρει η σχετική απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλες οι λεπτομέρειες στο xristika.gr.

Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που έως τώρα έπρεπε να προσκομίσουν σειρά εγγράφων σε τράπεζες για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους –

Τέλος στην απίστευτη γραφειοκρατία, στην αναμονή για ραντεβού, αλλά και στον κίνδυνο να χάσουμε πάνω από μια εργάσιμες ημέρες προκειμένου να εξυπηρετηθούμε από τις τράπεζες, ήρθε να βάλει η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής eGov-KYC («Know Your Customer»).

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή υπόσχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που έως τώρα έπρεπε να προσκομίσουν σειρά εγγράφων σε Τράπεζες για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω του οποίου ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να αντλεί στοιχεία των πολιτών όταν χρειάζεται με τη συγκατάθεσή τους.

Ένα καλό παράδειγμα είναι η επικαιροποίηση στοιχείων που καλούνται συχνά να κάνουν οι πολίτες στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται, μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος από το TAXISnet.

Πλέον θα μπορούν τα στοιχεία να επικαιροποιηθούν απευθείας μεταξύ τράπεζας και TAXIS.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η ρητή και ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, ενώ σε κάθε φορέα θα παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνον τις κατηγορίες των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιπλέον η συγκατάθεση δε θα δίνεται άπαξ, αλλά θα ζητείται κάθε φορά που θα απαιτείται άντληση δεδομένων.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σκοπός της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ ορίζεται με λεπτομέρειες η διαδικασία άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και διαβίβασης των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και των ετήσιων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τράπεζες: Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το eGov-KYC και πώς λειτουργεί

Την ηλεκτρονική υπηρεσία eGov-KYC μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ και κωδικούς TAXISnet.

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται είναι οι εξής:

-Στοιχεία ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, Αρχή έκδοσης και Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ).

-Στοιχεία επικοινωνίας (Εφόσον τα έχει καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο επικοινωνίας, θα μπορούν να αντλούνται η διεύθυνση διαμονής, η διεύθυνση επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Μητρώο τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου).

-Στοιχεία εισοδήματος (Με τη διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο)

-Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο

-Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

-Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία

Πριν τη χορήγηση της συγκατάθεσης, η υπηρεσία eGov-KYC θα παρέχει στο φυσικό πρόσωπο τη δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων του, ως έχουν κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Εφόσον αυτός δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, θα ανακατευθύνεται στο περιβάλλον της τράπεζας. Η συγκατάθεση θα ισχύει μόνον για τη διενεργούμενη κάθε φορά άντληση και διαβίβαση δεδομένων και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κατά την οποία χορηγήθηκε.

Εάν το φυσικό πρόσωπο αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων του, θα ανακατευθύνεται στο περιβάλλον της τράπεζας χωρίς να πραγματοποιηθεί διαβίβαση δεδομένων.

Τράπεζες: Δραματικές εξελίξεις! Μαζικά «λουκέτα» και απολύσεις

Ο… ψηφιακός μετασχηματισμός «τρώει» τους υπαλλήλους. Δεν έχουν τέλος οι απολύσεις, ενώ τα καταστήματα τραπεζών κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Ξεχάστε το δόγμα «όπου γειτονιά και τραπεζικό κατάστημα» που γνωρίζαμε ως το 2010.

Eξαφανίζονται τα τραπεζικά καταστήματα από τις γειτονιές. Ο νέος στόχος των τραπεζών είναι να υπάρχει ένα κατάστημα ανά 20.000 πληθυσμού.

Tα προβλήματα είναι ήδη σοβαρά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου ηλικιωμένοι άνθρωποι θα πρέπει να μετακινούνται από χωριό σε χωριό όπου υπάρχει ΑΤΜ για να πάρουν τη σύνταξη.

Οι εθελούσιες έξοδοι στις τράπεζες μετασχηματίζουν αναγκαστικά τον τραπεζικό κλάδο προς μικρότερα σχήματα, που δεν θα βασίζονται στην εξυπηρέτηση στο κατάστημα.

Το νέο δόγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει γίνει αποδεκτό από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και εξαιτίας της κεφαλαιακής πίεσης και εποπτείας που ασκεί ο SSM σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι τράπεζες έκαναν τον μεγαλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό απ’ όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Επένδυσαν σωρευτικά πάνω από 5 δισ. ευρώ από το 2008-2020 προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες.

Ωστόσο, οι πελάτες και ειδικά συνταξιούχοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, όπως ήταν εύλογο, δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Επίσης η ωρίμανση της κερδοφορίας από τη συρρίκνωση του λειτουργικού κόστους δεν έχει φανεί ακόμη στο σύνολο της αγοράς.

Για να αποσβεστούν τα κεφάλαια που δόθηκαν στις εθελούσιες απαιτείται τουλάχιστον μία πενταετία από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αρα οι εθελούσιες που έγιναν από το 2016 και μετά δεν έχουν «ωριμάσει» ακόμη.

Τράπεζες: 4.000 εθελούσιες

Οι εθελούσιες έξοδοι που ξεκίνησαν από το 2012 ως σήμερα έχουν οδηγήσει πάνω από 4.000 τραπεζικούς υπαλλήλους σε έξοδο.

Οι πρώτες ήταν αρκετά «γενναιόδωρες» και ουσιαστικά έδιναν σε πενηντάρηδες υπαλλήλους με πάνω από 25 χρόνια προϋπηρεσία πάνω από 200.000 ευρώ έκαστο. Καλά λεφτά για μια Ελλάδα σε κρίση.

Οι επόμενες έξοδοι πλήρωναν για την ίδια κατηγορία υπαλλήλων κάτω από 200.000 ευρώ.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ότι πλέον το 50% των εργασιών γίνεται μέσα από e-banking, γεγονός που έχει μειώσει το λειτουργικό κόστος σημαντικά.

Μάλιστα, οι διοικήσεις των τραπεζών αναμένεται να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές για μείωση προσωπικού ειδικές συνθήκες εν μέσω πανδημίας (τηλεργασία, ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών), αλλά και την αυξημένη ρευστότητα, ώστε να
«σπρώξουν» το συντομότερο όσο γίνεται περισσότερους τραπεζοϋπαλλήλους.

Τράπεζες: Φεύγουν ακόμη 3.000

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων, στόχος είναι η απομάκρυνση άνω των 3.000 εργαζομένων εντός του 2021, προκειμένου ο συνολικός αριθμός να πέσει γύρω στους 30.000. Βασικό μέσο θα αποτελέσουν τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία ο Γ. Χαντζηνικολάου χαρακτήρισε «χρυσωμένα», παραλείποντας ωστόσο να αναφέρει ότι στην τράπεζά του (Πειραιώς) υπήρξαν και 25 απολύσεις στα τέλη του 2019.

Οι νέες εθελούσιες εκτιμάται ότι θα ξεδιπλωθούν ακόμα και εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Το 2020 υπολογίζεται ότι γύρω στους 3.700 τραπεζοϋπαλλήλους τέθηκαν εκτός τραπεζών.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό απομακρύνσεων των τελευταίων χρόνων, ο οποίος ξεπέρασε το 10% του συνόλου των τραπεζοϋπαλλήλων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών στα τέλη του 2019 ήταν 36.663.

Μετά τις απομακρύνσεις του 2020, το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων περιορίστηκε γύρω στις 33.000. Δηλαδή, έχουν μείνει οι μισοί από το 2009, που ανέρχονταν σε 65.682 (στοιχεία της ΤτΕ)!

Τράπεζες: Ηλεκτρονικά οι συναλλαγές στη νέα εποχή

Τα καταστήματα των τραπεζών θα «απελευθερωθούν» από όλες τις παραδοσιακές εργασίες και συναλλαγές που διενεργούσαν εδώ και πολλές δεκαετίες, όπως καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές, ενημερώσεις βιβλιαρίων, πληρωμές λογαριασμών κ.ά. και θα… αναβαθμιστούν σε κέντρα εξυπηρέτησης και πώλησης νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες των τραπεζών.

Ηδη τα βιβλιάρια καταθέσεων περνούν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας: από 20.000 βιβλιάρια καταθέσεων που άνοιγαν κάθε μήνα οι τράπεζες το 2017 σήμερα δεν ξεπερνούν τα 1.500 τον μήνα, με προοπτική να προσεγγίσουν το μηδέν την επόμενη διετία.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες οι συστημικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια την προσπάθεια σταδιακής κατάργησης των βιβλιαρίων: όλοι οι νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι ηλεκτρονικοί και δεν παρέχεται βιβλιάριο καταθέσεων, παρά μόνο αν το απαιτήσει ο πελάτης.

Η ενημέρωση των λογαριασμών γίνεται με μηνιαίο statement, το οποίο αρχικά αποστέλλονταν σε χάρτινη μορφή, αλλά πλέον υπάρχει ενεργή ενθάρρυνση των καταθετών, ακόμα και με την παροχή κινήτρων, προκειμένου οι πελάτες να λαμβάνουν το μηναίο stetament μέσω e-mail.

Ηδη στα ΑΤΜs των τριών συστημικών τραπεζών της Eurobank, της Alpha Bank και της Πειραιώς ξεκίνησε η ενημέρωση για την κατάργηση των φυσικών βιβλιάριων από την 1η Ιουλίου 2021. Αντίθετα η Εθνική Τράπεζα θα παρατείνει την κατάργηση των βιβλιαρίων, αφού έχει μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων – συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, περισσότερο από το 50% των συναλλαγών που πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια στα τραπεζικά γκισέ πλέον διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακών καναλιών.

Το άνοιγμα λογαριασμού ή η απόκτηση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά, ενώ η υποβολή απαιτούμενων εγγράφων για ανανέωση νομιμοποίησης επιχειρήσεων ή επικαιροποίηση στοιχείων φυσικών προσώπων γίνεται μέσω e-banking και ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες.

Τράπεζες: «Βόμβα» στα εργασιακά – Τέλος το 8ωρο

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο μοντέλο στην εργασία. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Οι προβλέψεις για νόμιμες υπερωρίες. Ολες οι αλλαγές στην τηλεργασία, στο xristika.gr.

Με επίκεντρο το ελαστικό ωράριο έρχονται σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, έχοντας στόχο την ευελιξία, τον εκσυγχρονισμό παλιών αναχρονιστικών πρακτικών του συνδικαλιστικού νόμου και την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι αλλαγές αποτελούν προτεραιότητα της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης και εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο, όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φιλοδοξεί να δημιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που δίνει έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καθώς και σε άλλα επίκαιρα ζητήματα όπως η ρύθμιση της τηλεργασίας και η αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της βίας στους χώρους εργασίας, είχε προγραμματιστεί να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να καθυστερήσει έως ότου υποχωρήσουν τα οξυμένα επιδημιολογικά φαινόμενα και επιτραπεί ευρύτερο άνοιγμα της αγοράς.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προεξοφλεί ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προκαλέσουν την αντίδραση των συνδικάτων με διαδηλώσεις και πορείες που θα εντείνουν την ανησυχία για τη διασπορά του ιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κρίσιμα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά θα κλειδώσουν μετά το Πάσχα και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας θα αποφασιστεί ο χρόνος δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου.