«Βρέχει» λεφτά! Δείτε ποιοι θα τα πάρουν, πότε και γιατί

Κατώτατος μισθός: Μπορεί ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα μόλις να αυξήθηκε ωστόσο φαίνεται πως θα αυξηθεί εκ νέου! Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr

Την ώρα που η κυβέρνηση συζητάει την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.1.2023 έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητά την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Ειδικότερα ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Η συμφωνία θεσπίζει διαδικασίες για την επάρκεια των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών, προωθεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και βελτιώνει την αποτελεσματική πρόσβαση στην προστασία που προσφέρει ο κατώτατος μισθός για τους εργαζομένους που δικαιούνται κατώτατο μισθό. Τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει κατώτατους μισθούς καλούνται να ορίσουν ένα διαδικαστικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την ενημέρωση αυτών των κατώτατων μισθών σύμφωνα με ένα σαφές σύνολο κριτηρίων. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι οι επικαιροποιήσεις των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια (ή το πολύ κάθε τέσσερα χρόνια για χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής).

Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες καθορισμού και επικαιροποίησης των νόμιμων κατώτατων μισθών.

Στην ΕΕ 21 από τα 27 κράτη – μέλη έχουν ορίσει κατώτατο μισθό με τις διαφορές να είναι τεράστιες. Στο ένα άκρο βρίσκεται η Βουλγαρία με κατώτατο μισθό στα 332 ευρώ τον μήνα (η χώρα δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρωζώνης), και στο άλλο το Λουξεμβούργο με 2.257 ευρώ. Οκτώ κράτη – μέλη έχουν ορίσει κατώτατο μισθό που ξεπερνάει τα 1000 ευρώ τον μήνα και συγκεκριμένα η Σλοβενία (1.074 ),η Ισπανία (1.126 ), η Γαλλία (1.603 ), η Γερμανία (1.621),το Βέλγιο (1.658), η Ολλανδία (1725) και η Ιρλανδία (1.775 ευρώ). Βάσει της εν λόγω, προσωρινής συμφωνίας δεν απαιτείται αλλαγή των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων, καθώς θα υπάρχει σεβασμός στα διαφορετικά μοντέλα της αγοράς εργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, ωστόσο θεσπίζει ένα διαδικαστικό πλαίσιο για την προώθηση «επαρκών και δίκαιων» κατώτατων μισθών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η ευρωβουλευτής Άγκνες Γιονγκέριους, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κατώτατο μισθό, η νέα συμφωνία σημαίνει στην πράξη ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε αρκετά κράτη- μέλη της ΕΕ με αποτέλεσμα να επωφεληθούν περισσότεροι από 34 εκατ. εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεδομένου ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από επαρκείς κατώτατους μισθούς, η οδηγία στοχεύει να επεκτείνει την κάλυψη των εργαζομένων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι οι χώρες πρέπει να προωθήσουν την ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ιδίως ότι όταν το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι μικρότερο από ένα όριο του 80%, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να ορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του Συμβουλίου, η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την ΕΜΑ. Αυτή η έγκριση θα ακολουθηθεί από επίσημη ψηφοφορία τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατώτατος μισθός: Τι παίρνουμε τώρα

Αύξηση κατά 50 ευρώ το μήνα που ισοδυναμεί με αύξηση κατά περίπου 7,5% στον κατώτατο μισθό αισχύει πό την 1η Μαΐου για περίπου 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα η νέα αύξηση του κατώτατου θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 713 ευρώ από 663 ευρώ που είναι σήμερα.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτατες αποδοχές.

Το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί κατά 31 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 438,25 ευρώ από 407,25 που είναι σήμερα.

Έτσι από την αύξηση του κατώτατου αυξάνονται από την 1η Μαΐου επιδόματα, βοηθήματα, παροχές, γονικές άδειες, αποδοχές προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας και κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Αύξηση επιδομάτων
Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει μια σειρά επιδομάτων και παροχών του ΟΑΕΔ. Αναλυτικότερα:

1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ως βάση υπολογισμού του βασικού επιδόματος ανεργίας τίθεται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ειδικότερα, το βασικό επίδομα ανεργίας από 1η Ιανουαρίου 2008 ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, παρ.1 του ίδιου άρθρου).

2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ειδικό εποχικό βοήθημα:
1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ: το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.
Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ): το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
Ειδική παροχή μητρότητας: το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας: η παροχή συνδέεται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, αφού αποτελεί τη διαφορά μεταξύ τακτικών αποδοχών και του επιδόματος μητρότητας του e ΕΦΚΑ.

Επίδομα γονικής αδείας: το μηνιαίο καταβαλλόμενο επίδομα γονικής αδείας ισούται με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά ορίζεται.

Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Παροχή Διαθεσιμότητας: καταβάλλεται το 10% – 30% του μέσου όρου τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.
Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται αποζημίωση των μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης –συνολικής διάρκειας 2 σχολικών ετών – ίση με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το εκπαιδευτικό επίδομα στα ΚΕΠΕ επηρεάζεται από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (40%) με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΕΚ.

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ
Το καταβλητέο ποσό για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για τους δε μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ)
Καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Με βάση το άρθρ. 83 του ν. 4368/2016 υλοποιούνται προγράμματα εργασιακής εμπειρίας με αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

10.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Καταβάλλεται ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος.

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.